https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/senatorka-seitlova-z-rozhodovani-o-umisteni-dopravnich-energetickych-a-vodnich-staveb-budou-mesta-obce-a-obcane-vylouceni
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

KDU-ČSL: Senátorka Seitlová: Z rozhodování o umístění dopravních, energetických a vodních staveb budou města, obce a občané vyloučeni

23. července 2020 | KDU-ČSL
Autor: Kateřina Procházková, tel: 730 575 148
Novela zákona o urychlení výstavby zavádí nový typ územně-plánovacího dokumentu pro celou ČR, tzv. územní rozvojový plán. O plochách a koridorech, které budou jeho součástí, má být stanoveno v Politice územního rozvoje. Umístění vybraných ploch a staveb bude určeno dle mapových podkladů v měřítku 1: 100 000. Stanoviska k návrhu budou moci zaslat jen ministerstva, ostatní ústřední orgány a rady krajů. Ostatní mají možnost vyjádření nezávazných připomínek. O obsahu a umístění záměrů a staveb rozhodne ministerstvo pro místní rozvoj. Územní rozvojový plán, který bude pro obce a kraje a všechna územní rozhodování úřadů závazný, vydá ministerstvo opatřením obecné povahy.

„Dotčené obce, právnické osoby a občané budou postaveni před hotovou věc. Bez možnosti změn a úprav stanoví plán z rozhodnutí ministerstva pro místní rozvoj situování vybraných dopravních, energetických a vodních staveb v celé ČR. Přitom z centra ministerstev není možné dohlédnout na všechny problémy a složitosti zájmů ochrany a využití v území. Proces schvalování zcela zásadního dokumentu bez řádného a transparentního procesu je příkladem nežádoucí centralizace rozhodovací pravomoci,“ uvedla senátorka Jitka Seitlová.

Jedinou možností, jak se mohou obce a občané k návrhu alespoň vyjádřit, je forma připomínek po digitálním zveřejnění návrhu plánu ministerstvem a na veřejném projednání. „S cílem posílit informovanost všech obcí, dotčených subjektů a občanů o možnosti alespoň připomínkovat návrh rozvojového plánu navrhuji pozměňovacím návrhem, aby ministerstvo mělo povinnost zaslat elektronicky všem obcím informaci o počátku lhůty možnosti připomínkování (datovými schránkami). Pro informování právnických a fyzických osob navrhuji povinnost ministerstva zajistit sdělením celoplošným veřejnoprávním sdělovacím médiem,“ doplňuje Seitlová.


Novela obsahuje další kontroverzní a právně nedomyšlené změny

Všichni si urychlení přejeme, stav našich dálnic a silnic je opravdu katastrofální. Co ale s návrhem, který je z hlediska legislativního snad jedním z nejhorších, které byly za celou dobu působnosti v Senátu předloženy? Novelizuje 25 zákonů. Ve 13 z nich je řada významných změn, které věcně se zákonem o urychlení nesouvisí. O třech z nich, vysokoškolském, školském a atomovém lze oprávněně pochybovat, zda nemají charakter zcela nesouvisejícího přílepku.


Srozumitelnost a přehlednost práva pro občany dostává na frak

Pozměňovací návrhy poslanců o souběhu stavebních a vyvlastňovacích řízení jsou zásahem do ústavně chráněných vlastnických práv, aniž by prošly řádným legislativním procesem. Právně nedořešený je pro taková rozhodnutí režim rozdílný opravných prostředků (vyvlastnění – žaloba, stavební řízení – odvolání). Rozdílné právní názory panují nad výkladem souběhu vyvlastnění a nároku na navýšení koeficientem náhrady za odkup.

V řadě ustanovení používá novela fikci souhlasných závazných stanovisek, která jsou podle soudní judikatury nepřezkoumatelná a vytváří korupční prostředí. „Celková nedůslednost provedených změn a následných rozporností návrhu prohlubuje právní nejistotu a může v praxi vést k chaosu. Proti deklarovanému cíli zjednodušení a urychlení liniových staveb může nastat opak, stejně jako po novele stavebního zákona v roce 2017. Ze 130. místa jsme se po jejím přijetí (pod silným tlakem vlády) v hodnocení Světové banky o povolování stavebního řízení propadli na 157. pozici ze 190 států světa,“ dodala na závěr Seitlová.
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist