https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/tiskova-zprava-pri-prilezitosti-dne-rovnosti-zen-a-muzu-19-6-2016
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Gender Studies: Tisková zpráva při příležitosti Dne rovnosti žen a mužů 19. 6. 2016

15. června 2016 | Gender Studies

19. červen si již tradičně připomínáme jako Den rovnosti žen a mužů. Tento den upozorňujeme na přetrvávající nerovnosti a znevýhodňování žen i mužů na základě genderu. V Praze na Karlově náměstí bude u příležitosti MDR fungovat informační stánek Gender Studies, o. p. s. (v pátek 17. 6. u sochy Elišky Krásnohorské). Veřejnosti bude po celý den k dispozici bezplatné pracovněprávní poradenství zaměřené na problematiku návratů na trh práce po mateřské a/nebo rodičovské, právní nároky rodičů malých dětí v zaměstnání, možnosti a limity flexibilních pracovních forem, kyberšikanu či diskriminaci na základě věku a/nebo pohlaví.

U příležitosti Dne rovnosti vychází tematické Noviny Gender Studies zaměřené na problematiku celoživotních ekonomických dopadů mateřství. Noviny budou rozdávat kameloti a kamelotky na významných dopravních uzlech v Praze. Mimo jiné v nich vychází rozhovor s ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou o slaďování práce a rodiny a novinkách v rodinné politice a s Vladimírem Špidlou o (nejen) mezigenerační solidaritě v rámci společnosti.

V posledních dvou letech se Gender Studies, o.p.s. zaměřovala na ekonomické a sociální dopady mateřství. Výsledky výzkumů jsou alarmující.

České matky z důvodu mateřství na dlouhou dobu zcela opouští trh práce, zaměstnanost českých žen s dětmi do 15 let je 57 %, což je jedna z nejnižších hodnot v EU. Na trh práce se rodiče po rodičovské vrací jen s obtížemi, k původnímu zaměstnavateli se vrací pouze polovina matek. Finanční situace žen se v období, kdy jsou jejich děti malé, výrazně zhorší. V zájmu toho, aby se po mateřské, resp. rodičovské mohly vrátit na trh práce, vstupují ženy častěji do tzv. prekérních forem práce, přijímají zaměstnání, která jsou pod úrovní jejich kvalifikace a mají horší pracovní podmínky (na atypické formy pracovních smluv pracuje téměř třetina žen s dětmi 0-5 let). Pracují také jako OSVČ, což však není jejich preferovaná volba, ale spíše východisko z nouze. "Období ekonomické krize mezi lety 2008 – 2011 přineslo významný nárůst v počtu podnikajících žen – o 21,6 % – zatímco nárůst u mužů byl pouze 6 %, v absolutních číslech se jedná o nárůst o 44 tisíc podnikatelek. V tomto období nejvýrazněji narostl počet podnikajících žen ve věku, kdy mají často malé děti, tedy v období mezi 35 – 39 lety věku, a to dokonce o 74 %. " uvádí Alena Křížková ze Sociologického ústavu AV ČR. Po návratu do zaměstnání čelí ženy vysokým platovým rozdílům v porovnání s muži, které se navíc radikálně zvyšují s každým přibývajícím dítětem. "Rozdíl v mediánu měsíční mzdy mezi muži s jedním dítětem a ženami s jedním dítětem dosahuje 20 %, se dvěma dětmi je to již 32 % a se třemi a více dětmi dokonce 36 %." doplňuje Helena Skálová, ředitelka Gender Studies, o. p. s. Stále neexistující právní nárok na místo ve školce pro dvouleté děti, který by mohl umožnit plynulejší návrat žen na trh práce a výrazněji tak přispět ke zlepšení jejich ekonomické situace, bude obcemi garantován až od roku 2020.

„V zásadě lze shrnout, že současný stav je velmi nevýhodný pro ženy samotné, jejich rodiny i stát a zaměstnavatele, kteří ztrácí potenciál kvalifikovaných ženských pracovních sil“, uzavírá Skálová.

Celý systém, ve kterém nerovnosti vznikají, je velmi provázaný, jednou z prvotních příčin jejich existence a zároveň i obtížné odstranitelnosti jsou zakořeněné stereotypní představy o postavení žen a mužů ve společnosti a zakonzervované idealizující představy o tom, jaké by role žen a mužů měly být. Stávající situaci je možné změnit, pouze pokud nebudeme přemýšlet stereotypně, vezeme v úvahu výsledky výzkumů a podíváme se na realitu střízlivým pohledem. Nezbytné je zvýšení právního povědomí široké veřejnosti a systémové změny na úrovni veřejných politik a v rámci legislativy, které vytvoří lepší podmínky pro sladění práce a péče a zmírní negativní ekonomické dopady rodičovství. Také tak dojde k rozšíření prostoru pro svobodnější rozhodování o dělbě rolí v rámci rodin i u jednotlivců a jednotlivkyň. Odborná i široká veřejnost tak stojí před velkou výzvou: nezjednodušovat pohled na role žen a mužů ve společnosti, ale reflektovat reálný stav a snažit se zlepšit životní podmínky všech zúčastněných.

tisknout poslat
 twitter
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si jej.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklamaBlíž přírodě

 

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist