Hana Machů "> V Hostětíně byla zahájena Klimatická akademie - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/v-hostetine-byla-zahajena-klimaticka-akademie
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Ekologický institut Veronica: V Hostětíně byla zahájena Klimatická akademie

27. srpna 2021 | Ekologický institut Veronica
Autor: Hana Machů, tel: 739569264
V Hostětíně proběhlo úvodní setkání kurzu Klimatické akademie. Celkem 15 účastníků a účastnic se během pěti dnů školilo ve znalostech a dovednostech potřebných pro vedení klimatických aktivit v jejich obci či regionu. Vzdělávací program bude trvat půl roku. Připravuje jej Ekologický institut Veronica spolu s dalšími experty a expertkami na problematiku klimatického rozvratu.

Hostětínská klimatická akademie je půlroční vzdělávací program pro aktivní lidi, kteří chtějí ve svém regionu přispět k řešení klimatické krize. Její účastníci a účastnice získají informace a dovednosti pro úspěšné a efektivní vedení regionálních klimatických kampaní. Výsledkem celého programu je promyšlená a naplánovaná vlastní lokální kampaň na ochranu klimatu, včetně strategie a akčního plánu.

Mezi účastníky se sešla pestrá paleta profesí: starosta, učitelky, pracovníci a pracovnice státní správy, samosprávy, neziskovek i běžní občané, kterým není lhostejné, jak se doposud klimatická krize řeší. Mají chuť něco ve své obci a pro svůj region udělat a v Hostětíně se naučili, co by mohli a jak. Potkala se skupina lidí, která se bude i nadále podporovat ve svém úsilí, za průběžné pomoci odborníků z řad organizátorů.


Na programu byla témata klimatické krize a možnosti řešení dopadů. Účastníci poznali hnutí na klimatické scéně a seznámili se s pozitivními příklady dobré praxe, především z Hostětína. Získali i sociologický pohled a úvod do plánování kampaní. V rámci exkurzí poznali místa, kde jsou realizovány projekty hospodaření s vodou i krajinářské projekty. Nejvíce oceňovali možnost diskuze a výměny zkušeností, spolu s velkou podporou, kterou dostávají.

Do svých aktivit plánují jít s odvahou, což je i motto podporovatele programu Active Citizens Fund. “Mít odvahu nejprve sám sobě cosi přiznat, rozpitvat svoje chování, například výpočtem vlastní uhlíkové stopy. Potkat podobně otevřené lidi a poslechnout si ty, kteří už vědí a vidí o kus dál. Vidět pozitivní příklady, že se lze vzdát některých výdobytků civilizace a neochudit se o kvalitu života” shrnuje důvody zapojení se do programu jeden z účastníků.

“Klimatická akademie narosto naplnila mé očekávání. Doplnila mi odborné teoretické i praktické znalosti. Nové dovednosti mi umožní realizovat novou rozvojovou regionální strategii včetně ochrany klimatu.” popisuje účastnice přínosy akce.

Účastníci a účastnice si na konci úvodního kurzu stanovili své cíle, mezi které patří například aby obec vyhlásila stav klimatické nouze a přistupovala ke svým aktivitám s ohledem na uhlíkovou stopu a vliv aktivit na klima. Další si klade za cíl úpravu projektové dokumentace tak, aby plánované parkoviště v obci umožňovalo vsakování vody, vybudovat komunitní zahradu u základní školy či využít geotermální energii pro vytápění obecního domu.

Chtějí také působit na lidi, informovat, šířit osvětu o klimatickém rozvratu a o možných opatřeních.

Při dalších setkáních v rámci Klimatické akademie budou účastníci a účastnice své plány na klimatickou kampaň upřesňovat, vytvoří si strategii a plán a své záměry uskuteční.

..................................

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.
Hana Machů, tel: 739569264
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist