https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/vitame-rozhodnuti-rady-hm-prahy-misto-novorocniho-ohnostroje-neskodici-alternativu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Společnost pro zvířata: Vítáme rozhodnutí Rady HM Prahy: místo novoročního ohňostroje neškodící alternativu.

25. srpna 2019 | Společnost pro zvířata
Autor: Dita Laura Michaličková, tel: 222511494
Vítáme rozhodnutí Rady hl. města Prahy upustit od organizace novoročního ohňostroje
Ohňostroje, zábavní pyrotechnika, působí traumata, zranění a smrt zvířat; znečišťují a kontaminují životní prostředí (vodu, vzduch, půdu, zeleň), působí traumata a zdravotní potíže lidem.
Uživatelé zábavní pyrotechniky široce porušují práva všech nedobrovolně zasažených osob a zvířat hlukem, vibrací, výbuchy, zápachem, chemickým spadem a světlem.
Rozhodnutí Rady HMP z 7. 8. 2019 je veliký krok pozitivním směrem, zapojení zdravého rozumu, ohleduplnost k obyvatelům a návštěvníkům Prahy, zvířatům a životnímu prostředí a také dodržování legislativy, jelikož při použití zábavní pyrotechniky dochází k porušování mnoha zákonů, viz http://spolecnostprozvirata.cz/kampane/stopzabavnipyrotechnice/
Věříme, že tento příklad budou následovat další města a obce.
Zábavní pyrotechniku nakupuje a používá určitá část veřejnosti. Svým jednáním však škodí širokému okolí a působí zranění a smrt zvířat. Pro účinné řešení bezohledného a škodlivého jednání je nutné celoplošně zavést zákaz prodeje a použití zábavní pyrotechniky.
------------------------------------------------------

Ohňostroje, pyrotechnika obecně a oslavy přinášejí do života zvířat, i lidí - nedobrovolně zapojených, úzkost, strach, paniku, trauma, poškození zdraví a často i smrt…. Hluk, výbuchy, vibrace, zápach, světelné záblesky, chemický jedovatý spad… Zvířata jsou vyděšená, schovávají se a snaží se před hlukem a výbuchy uniknout. Následkem slepé paniky dochází k vážným zraněním, doživotním traumatům, zvířata mohou fyzickým či psychickým následkům podlehnout. Psi a kočky se velmi lehce zaběhnou a ztratí se. Mnoho z nich v lepším případě končí v útulcích a odchytových stanicích. V těch horších se již nikdy nenajdou, ztratí cestu, skončí sražena dopravními prostředky nebo narazí do jiné překážky, končí mrtvá. To samé se stává volně žijícím zvířatům: zažívají paniku a šok (srnčí zvěř, veverky, divoká prasata, zajíci, ….) a také zvířatům na pastvinách nebo nedobrovolně zavřených na farmách. Zvířata – samice z úleku zmetávají (potrácí nenarozená mláďata), mají různě dlouhé trvalé následky na psychice díky šoku. Ptáci v úleku bezhlavě vzlétají a narážejí do drátů vedení, do pevných překážek a skleněných ploch. Ti všichni škodlivou, nebezpečnou „zábavní“ pyrotechnikou trpí a dokonce hynou!
Chemický jedovatý spad kontaminuje ovzduší, vodu, půdu a zeleň. Zábavní pyrotechnika výrazně negativně ovlivňuje zdraví lidí („zdraví“ podle Světové zdravotnické organizace znamená: „stav úplné fyzické, mentální a sociální pohody, a ne pouze nepřítomnost nemoci nebo neschopnosti“).
To přeci není vůbec zábavné!
Používáním „zábavní“ pyrotechniky dochází k porušování hned několika zákonů: zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, Občanský zákoník - zákon č. 89/2012 Sb.; zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání; zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny; zákon o myslivosti; zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a jeho nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací; zákon č. 133/1988 Sb., o požární ochraně.
Další informace, včetně návrhu obecní vyhlášky, letáku ke stažení:
http://spolecnostprozvirata.cz/kampane/stopzabavnipyrotechnice/
-------------------------------------------------------
Ohňostroje ničící život, tolerované bombardování:
https://www.youtube.com/watch?v=J0E2KQHMoxo
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist