https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/vlada-dnes-jedna-o-lesich-nezastavi-li-nepriznivy-vyvoj-nebude-v-budoucnu-o-cem-jednat
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Hnutí DUHA: Vláda dnes jedná o lesích. Nezastaví-li nepříznivý vývoj, nebude v budoucnu o čem jednat

10. října 2018 | Hnutí DUHA
Autor: Jan Piňos, tel: 731 465 279
Ministr zemědělství Miroslav Toman právě dnes seznamuje Vládu ČR se "Zprávou o stavu lesů a lesního hospodářství České republiky v roce 2017", která ukazuje, že smrk je přes jeho plošné hynutí nadále nejčastěji vysazovanou dřevinou[1]. Podle Zprávy činí podíl smrků 40% z nových výsadeb a borovice dalších 9% [2]. To je více než trojnásobek toho, kolik by odpovídalo přírodnímu zastoupení smrku (11%).

Ministerstvo zemědělství přitom v aktuálně projednávané "zalesňovací vyhlášce" nechce zvýšit povinný podíl listnáčů a jedle při výsadbách tak, aby smrk v oblastech ohrožených hynutím tvořil bezpečný podíl - tedy dosahoval maximálně o 10 % vyššího zastoupení oproti svému přirozenému podílu. Vyhláška umožňuje nadále sázet až 70 % smrku v místech s vysokým rizikem jeho hynutí a až 20 % nepůvodní douglasky tisolisté Ministerstvo zemědělství tuto hazardní hru s budoucností našich lesů novou zalesňovací vyhláškou stále nezastavilo.

Zpráva potvrzuje velmi špatný zdravotní stav našich lesů, zejména jehličnatých porostů: "Zvýšený výskyt stromů se silnou defoliací (třída 3) byl zaznamenán u většiny jehličnatých druhů téměř na celém území republiky, především však na severní Moravě. Vysoký byl i výskyt usychající borovice mj. napadené různými biotickými škůdci ve středních a nižších polohách, především v Polabí a v Jihomoravských úvalech" [3]. To je jedna z příčin enormně vzrůstajícího napadení smrkových lesů kůrovci na 5,34 milionu m3 smrků, což byl nárůst o více než 25 % oproti roku 2016 [4]. V letošním roce se předpokládá, že napadení dosáhne 15 - 20 milionů m3 smrků a příští rok až 50 milionů m3 smrků [5].

Podle údajů Národní inventarizace lesů prováděné v letech 2011 až 2015, kterou včera citovalo Ministerstvo zemědělství [6], je podíl smrku při obnově lesů nižší než podle Zprávy - 33 %, což znamená, že část smrkových výsadeb uhyne. Podle Národní inventarizace lesů je ve středních polohách a pahorkatinách (400 až 700 m.n.m.), kde je smrk nejvíce ohrožený plošným hynutím, jeho podíl na přežívající obnově 36%, což je více než dvakrát tolik co buku (15%), který by měl v těchto polohách v lesích převažovat. Například v kraji Vysočina, který je nyní postižen rozsáhlou smrkovou kalamitou, je podíl jehličnanů na obnově 57 %. Přitom vědecké studie jasně dokládají, že smrk, který je horskou dřevinou, nemá vzhledem ke klimatickým změnám v těchto polohách podmínky pro dlouhodobé přežívání. Rizikem plošného hynutí bude v roce 2060 ohroženo až 80% smrkových lesů v ČR [7].

Ministerstvo zemědělství médiím právě včera předalo dokument, který uvádí "(...) že se obnova smrku celorepublikově omezuje pouze na vhodná stanoviště a odpovídá odborným znalostem o jeho pěstování." [6], což odporuje jak zjištění Národní inventarizace lesů, tak reálným poznatkům. Hnutí DUHA může dokumentovat na stovkách příkladů nové výsadby smrku na stanovištích, kde bude v budoucnu ohrožen hynutím.

Ministerstvo zemědělství v návrhu vyhlášky dokonce umožňuje, aby část povinného podílu listnáčů a jedle, který je už tak nedostatečný, nahradila exotická dřevina douglaska, která při svém větším rozšíření nepříznivě ovlivní biologickou rozmanitost lesů [8]. Podle Hnutí DUHA by mělo být možné pěstovat douglasku do maximálního podílu 10 - 15 % tak, aby nahradila odumírající smrky a nikoliv naše odolnější listnáče.

Hnutí DUHA již v červnu tohoto roku předalo Vládě ČR komplexní návrh změn pro zdravé a odolné lesy. Do připomínkování vyhlášky zákona o lesích, která předurčí budoucí druhovou skladbu lesů se zapojilo přes 1200 občanů. Stovky lidí napsaly ministru zemědělství Miroslavu Tomanovi a premiérovi Andreji Babišovi, aby ve vyhlášce v mnohem větší míře nahradili rizikový smrk odolnějšími listnáči a jedlí [9].

Jan Skalík, koordinátor kampaně Zachraňme lesy, řekl:
"Jestli ministerstvo návrh zalesňovací vyhlášky nezmění, tak vlastníci pokoušející se o rizikové investice budou moci totiž nadále sázet třeba až 70 % smrku v místech s vysokým rizikem jeho hynutí a teoreticky až 20 % nepůvodní douglasky tisolisté. Vláda by měla dohlédnout na to, aby invazní a nepůvodní dřeviny nadále neohrožovaly naše lesy."

"Vlastníci, kteří vysazují odolné listnaté dřeviny a jedle a pouze malý podíl smrku, by podle stávajícího návrhu vyhlášky zákona o lesích v budoucnu museli nést rizika, které na ně naloží jejich nezodpovědně hospodařící sousedé. Smrkové monokultury ohrožené rozpadem v celé republice je třeba prostřednictvím vyhlášky zákona o lesích urychleně převést na přírodnější a odolnější lesy."

Tuto další tiskové zprávy najdete na www.hnutiduha.cz/aktualne


Kontakty:
Jan Skalík, koordinátor kampaně Zachraňme lesy, 608 283 530, jan.skalik@hnutiduha.cz

Poznámky:
[1] 828/18 "Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2017" je projednána Vládou ČR na jejím zasedání dne 10. 10. 2018: https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2018-10-10
Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2017. Tabulka 4.3.3
Rekonstruovaná přirozená a současná skladba lesů (v %) (upraveno - výběr sloupců). Str. 68
Skladba lesů Smrk Jedle Dub Buk Celkem listnaté Celkem jehličnaté
Přirozená 11,2 19,8 19,4 40,2 65,3 34,7
Současná 50,3 1,1 7,2 8,4 27,0 71,9
[2] Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2017. Tabulka 3.2.2., str.
[3] https://zpravy.idnes.cz/kurovec-lesy-stromy-drevo-cena-palivo-dxb-/domaci.aspx?c=A180907_101608_domaci_ane
[4] Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2017. str. 37
[5] Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2017. str. 41
28: celkově umělá výsadba 19 973 ha, z toho zalesněno smrkem 7 940 ha, borovicí 1 778 ha. Tabulka 2.2.1: Indikativní ukazatele Strategie resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030 (upraveno). Str. 15
Indikativní ukazatele strategických cílů Jednotka Výchozí stav Strategie (rok 2014) Současný stav k roku 2017 Indikativní hodnota 2020 Indikativní hodnota 2025 Indikativní hodnota 2030
Přeměna smrkových porostů, změna druhové skladby tis. ha 1319 1308 1285 1250 1215
Rozloha smrkových porostů relativně vůči jejich rozloze v roce 2017 % 100,8 100 98,2 95,5 92,9
Podíl smrku z celkové rozlohy lesů (Str. 67) % 50,7 50,3 47,9 46,3 44,8
[6] Textový podklad Ministerstva zemědělství pro Snídani s novináři na téma: Zalesňovací vyhláška - 9. 10. 2018,
https://drive.google.com/file/d/1GXL020rH9yPgdmuvQM97F-hMH3C1s3qQ/view?usp=sharing
[7] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/misto-oslav-mezinarodniho-dne-lesu-varovani-v-roce-2060-bude-az-80-smrkovych-lesu
[8] https://zpravy.idnes.cz/lesy-jehlicnany-listnace-dub-cerveny-akat-invazni-druhy-ceska-krajina-kurovec-sucho-g3p-/domaci.aspx?c=A180829_140251_domaci_fer
[9] https://zachranmelesy.cz/
Jan Piňos, tel: 731 465 279 tisknout poslat
 twitter
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

JH

Jan Hanzák

11.10.2018 15:58
jako obvykle Duha používá účelově zkreslené informace. Přirozené nebo vhodné zastoupení smrku v porostech se různí podle stanoviště. Někde je to nula, někde třeba devadesát procent. Kde má být těch 11% ?? Celorepublikově nebo na Šumavských hřebenech, v Polabí ??
Článek je účelový blábol. Je jen třeba využít situace, kdy se lesy rozpadají k tomu, aby Ekologisti prosadili "svou pravdu". "Jejich pravdy" mají ale dalekosáhlé negativní ekologické důsledky. Ty ale neřeší, asi proto, že je prosadili v "dobrá víře" a někdo jim ty pozitivní důsledky pokazil.
K těm lesům - protože totiž z historických důvodů jsou zbytky původních lesů na horách nebo nepřístupných nebo jinak těžko využitelných polohách, mělo/mohlo by být zastoupení smrku vyšší. Ale Ekologisti si ho vybrali jako oběť a de facto na něm ukájejí své frustrace. Z výpotku pana Piňose čpí neznalosti a snaha prosadit svůj názor i za cenu, že informace hrubě zkreslím a ohnu ve svůj prospěch. Fuj.
Odpovědět
reklama


Blíž přírodě

 


Pražská EVVOluce
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist