https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/vyuziti-dubu-pro-vetsi-stabilitu-lesu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

VÚLHM: Využití dubů pro větší stabilitu lesů

6. března 2018 | VÚLHM
Autor: Marta Čížková, tel: +420 257 892 242
Duby v sobě skrývají vysoký potenciál, který může zvýšit šanci na adaptaci lesů v měnících se klimatických podmínkách. Dubové porosty tvoří nedílnou součást původní dřevinné skladby lesů v České republice a jsou přirozeně adaptovány na teplejší a sušší podmínky nižších vegetačních stupňů.

Jak optimálně využít duby při hospodaření v lesích ČR, aby byly schopné poskytovat požadované ekosystémové funkce v podmínkách změny klimatu, dává návod nová metodika autorů Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., a České zemědělské univerzity v Praze.

Duby mají v současné dřevinné skladbě nízké zastoupení (cca 7 % oproti 20 % v přirozené skladbě). Očekávaná změna klimatických podmínek je může zásadním způsobem zvýhodnit oproti zranitelným nebo na vláhu náročnějším dřevinám jako smrk, jedle nebo buk.

„Navzdory tomu, že produkční potenciál a tržní hodnota dubů jsou ve srovnání s některými dalšími hospodářskými dřevinami nižší, stabilizace stávajících porostů různou příměsí dubů může výrazné snížit míru jejich poškozování a mít tak i pozitivní ekonomické dopady,“ uvádějí autoři studie v čele s Jiřím Novákem, vedoucím Výzkumné stanice Opočno (Útvar pěstování lesa).

Cíle širšího využití dubů při úpravě současné dřevinné skladby podporující adaptaci na změnu klimatu jsou podle autorů tyto:

Snížit celkové nároky porostů na vláhu v podmínkách, kde se nedostatek vláhy stane limitujícím pro růst dřevin současné skladby.
Snížit celkovou míru zranitelnosti porostů zavedením nízko zranitelných dřevin a dřevin vylepšujících statickou stabilitu porostů.
Podpořit druhovou diverzitu porostů a jejich rezilienci, tedy schopnost obnovit strukturu porostu po disturbančních (kalamitních) událostech.
Metodika není podrobným návodem k pěstování dubových porostů od jejich založení po obmýtí, ale obsahuje doporučení, jak v současnosti přistupovat k porostům v různých věkových fázích, tj. kultury / nárosty, mlaziny, dospívající a dospělé porosty.

Doporučení jsou zpracována pro cílové hospodářské soubory (CHS), ve kterých je již dnes dub zastoupen a také pro ty, kde lze jeho zastoupení do budoucna předpokládat v rámci působení změn klimatu.

Na CHS, kde se již nyní pracuje s dubem jako hospodářskou dřevinou, jsou doporučení v rámci adaptace na změnu klimatu cílena na odklon od pěstování monokulturních dubových porostů směrem k pestřejší druhové skladbě při zachování produkčních parametrů.

V doporučeních se pod názvem dub míní ve většině případů dub zimní, který přirozeně dominuje na exponovaných, kyselých a bohatých stanovištích. Na zamokřených stanovištích je přirozeně upřednostňován dub letní. V rámci obohacení dřevinné skladby zejména v nižších polohách jsou v metodice uvedeny možnosti využití i dalších druhů dubu – dub pýřitý a dub cer pro jejich větší toleranci k suchu.

Opatření jsou koncipována jako preventivní. Doporučení se orientují na dva směry, upravující dosavadní přístupy:

Prvním směrem je změna druhové skladby při obnově dubových porostů s cílem rozšířit zastoupení dalších dřevin a snížit tak riziko možného rozpadu monokulturních porostů.

Druhým směrem je změna postupů hospodářské úpravy lesa, především stanovení doby obmýtí, které se vzhledem na zajištění bezpečné produkce navrhuje snížit v průměru o 10 let podle CHS a bonity stanoviště.

Výsledný charakter použitých adaptačních opatření je kombinací úpravy doby obmýtí a změny dřevinné skladby, přičemž o převaze jednoho nebo druhého směru je možné rozhodnout na základě současného stavu porostů nebo cílů hospodaření.

Protože schéma doporučení uvedené v další části metodiky je poměrně obsáhlé, je k dispozici také ve formě uživatelsky příznivé databázové aplikace dostupné na stránce www.eforman.cz.
Metodika najde uplatnění při plánování a realizaci hospodaření v současných porostech na uvedených CHS. Využít ji mohou lesní hospodáři, vlastníci a správci lesa, organizace státní správy lesů a ochrany přírody atd.

Publikace navazuje na metodiku Adaptace hospodaření ve smrkových porostech České republiky na změnu klimatu s důrazem na produkci lesa: http://www.vulhm.cz/sites/files/Informatika/Metodiky/LP_15_2016.pdf

Novou metodiku je možné stáhnout zde: http://www.vulhm.cz/sites/File/vydavatelska_cinnost/lesnicky_pruvodce/LP_11_2017.pdf

Kontakt na autory metodiky: Ing. Jiří Novák, Ph.D. (novak@vulhmop.cz), doc. RNDr. Tomáš Hlásny, Ph.D., Prof. Ing. Róbert Marušák, Ph.D., Ing. David Dušek, Ph.D., doc. RNDr. Marian Slodičák, CSc.
Marta Čížková, tel: 420 257 892 242 tisknout poslat
 twitter
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

PM

Petr Malý

7.3.2018 13:35
takže místo dalších a dalších metodik a publikací bychom mohli začít dělat to co dávno víme. Chovat se zodpovědně, ohleduplně a PODPOROVAT PŘIROZENÉ nebo PŘÍRODĚ BLÍZKÉ LESY!!!
Odpovědět
reklama


Blíž přírodě

 


Pražská EVVOluce
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist