https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/firmy-asi-dostanou-povinnost-hlasit-nad-50-kilogramu-kyanidu-v-odpadech-za-rok?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Ministerstvo životního prostředí chce desetinásobně snížit limit pro nahlašování kyanidů

5.12.2022 00:50 | PRAHA (ČTK)
Ekologická katastrofa postihla Bečvu 20. září 2020 v úseku pod Valašským Meziříčím až po Přerov, podle České inspekce životního prostředí ji způsobily kyanidy.
Ekologická katastrofa postihla Bečvu 20. září 2020 v úseku pod Valašským Meziříčím až po Přerov, podle České inspekce životního prostředí ji způsobily kyanidy.
Foto | Radim Holiš / Wikimedia Commons
Ministerstvo životního prostředí připravuje v reakci na dva roky starou havárii na řece Bečvě desetinásobné snížení limitu pro nahlašování kyanidů v odpadech do veřejného registru. Mělo by tak podle něj být možné lépe sledovat vypouštění i nakládání s těmito vysoce nebezpečnými látkami. Nařízení úřad poslal do připomínkového řízení. Kyanidy se už v registrech dlouhodobě sledují, a to jako úniky do vod a do půdy a jako přenosy v odpadních vodách. Nyní musí firmy hlásit množství nad 500 kilogramů kyanidů v odpadech za rok.
 

Ekologická katastrofa postihla Bečvu 20. září 2020 v úseku pod Valašským Meziříčím až po Přerov, podle České inspekce životního prostředí ji způsobily kyanidy. Policie dospěla k závěru, že se kyanidy do řeky dostaly kanálem z Rožnova pod Radhoštěm, který ústí ve Valašském Meziříčí do Bečvy. V Rožnově má sídlo společnost Energoaqua, která spravuje tovární areál bývalé rožnovské Tesly a byla v kauze obžalována. Někteří rybáři a vědci to však považují za nesmysl, protože první ryby začaly v řece hynout dál než tři kilometry od vyústění kanálu. Únik jedu tak podle nich musel být podstatně blíž k místu nálezu prvních uhynulých ryb. Také zástupci společnosti vylučují, že by byli původcem ekologické havárie.

V reakci na havárii vznikla ve Sněmovně vyšetřovací komise, která v závěrečné zprávě zkritizovala postup při odběru i rozboru vzorků vody a ryb bezprostředně po havárii. Podle poslanců mimo jiné nedostatečně koordinovaly kroky vodoprávní úřad ve Valašském Meziříčí a Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). Část politiků žádala také zpřísnění legislativy.

Znečišťovatelé mají povinnost informovat o množství vypouštěných kyanidů či jiných toxických látek do vody či odpadů při překročení stanovaného množství. Připravované nařízení počítá se snížením stávající hodnoty pro kyanidy v odpadech z 500 kilogramů za rok na 50 kilogramů za rok. Ministerstvo životního prostředí vyšlo ze studie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, podle které bylo v roce 2020 nahlášeno do registru 14 300 kilogramů kyanidů, z toho 2 501 kilogramů tvořily úniky do vod, 5 087 kilogramů přenosy v odpadních vodách a 6 712 kg přenosy v odpadech.

Ministerstvo předpokládá, že po vydání nařízení vznikne povinnost ohlašovat přenos kyanidů v odpadech u maximálně deseti až 15 firem. V současné době ohlašuje přenos kyanidů v odpadech šest významných provozovatelů, uvedlo.

Kyanidy jsou ve vodě velice dobře rozpustné, působí toxicky prakticky okamžitě. Ve vodním prostředí se rychle rozkládají. Poločas rozkladu je asi 15 dnů, kdy se volné kyanidy mění na kyanovodík a ten postupně vytěkává.

Chystané nařízení obsahuje také zařazení takzvaných perfluoralkylovaných látek (PFAS) na seznam látek ohlašovaných v únicích do vody a v odpadech. Jedná se o látky, které se používají při výrobě textilu, v potravinářství, při výrobě polovodičů, elektronického a fotografického vybavení, v mazivech, barvách a kosmetice.


reklama

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

reklama

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (14)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Karel Zvářal

Karel Zvářal

5.12.2022 06:11
Trvalý monitoring by měl zajistit, že pokud dojde ke škodní události, bude viník okamžitě zjištěn.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

5.12.2022 07:19
Na nic a na .. On ten únik do Bečvy nebyl trvalý, ale náhodný a tak zatlučený. Navíc byl to kyanid nebo chlor? To může ochránit jen trvalý monitoring odpadů a ten nikdo nezaplatí (asi 50 výpustí, některé neznámé, v dané lokalitě).
Odpovědět
JK

Jiří Kvítek

6.12.2022 10:39 Reaguje na Slavomil Vinkler
Naprosto souhlasím.

Další opatření které je ukázkou čirého alibismu MŽP.

Jestli si na MŽP myslí, že viník úniku bude na nalezen jenom proto, že se sníží ohlašovací limit a tím se podchytí více možných pachatelů? Nebo snad by to na sebe nějaký viník i prásknul...to je fakt hodně přitaženo za vlasy.

Hlavně to vůbec neřeší stav, kdy otravu způsobí látka, která je až produktem následného rozkladu uniklé látky.

Ilustrační příklad: kyanid vzniká přeměnou fenolu na nitrosofenol a následným rozpadem benzochinoximu. Tedy reakcí fenolu s dusitanem sodným v kyselém prostředí. Fenoly a kresoly vyrábí dehtové závody. Kyanid je v takovém případě produktem odbourávání uniklého fenolu a nikoliv uniklá látka. Pokud odeberete vzorek 4 dny po úniku, můžete se spoléhat na důkazní nouzi. No řekněte, není to sázka na jistotu?

Mrzí mne, že se zapomíná na to, co uváděli zasahující hasiči a dobrovolníci.

Vzpomínáte si? Příznaky, které popisovali rybáři a dobrovolníci byly blíže příznakům otravy fenolem. Jimi udávaný zápach byl nápadně podobný zápachu skupiny látek jako je: fenol, kresol, pyridin nebo thiokyanatan.

Proč jejich poznatky nikdo nezohlednil? Svědectví očitých svědků nikoho nezajímá? To se z toho opravdu nikdo nepoučí?

Je asi dost jasné, kdo v uvedeném regionu nakládá s látkami jako je fenol, kresol, pyridin nebo thiokyanatan.

Takže jejich ohlašování necháme být tak, jak je. Ale změna ohlašovací povinnosti pouze pro kyanidy - to je opravdu krokem, který u mne budí poněkud rozporuplné pocity.
Odpovědět
Jan Kos

Jan Kos

8.12.2022 12:47 Reaguje na Jiří Kvítek
Rybáři necítili v řece během havárie to co uvádíte (teď nevím jestli z Vaší neznalosti nebo záměrně) tj. fenol, kresol atd... myslím, že i Vy sám nebo rybáři se s takovými látkami nemají běžně jak potkávat = tedy je snadno čichem identifikovat. Rybáři cítili chlór a SAVO (chlornan sodný) najdete skoro v každé domácnosti. Do Bečvy unikly zcela jistě komplexní kyanidy, které se ve vodě zas tak snadno nerozpouští, což autor článku asi záměrně neuvádí.
Přítomnost komplexních kyanidů v Bečvě v den otravy lze dedukovat logicky na základě zvýšené přítomnosti kovů jako Ni, Zn, Cu, Cr, Fe. Přítomnost Fe by ukazovala na tzv. komplexní ferokyanidy, které jsou poměrně stabilní i při mírně kyselém pH, nicméně pokud jsou vystaveny UV světlu (sluníčku), začnou se rozpadat, což se i stalo, protože transmitance vody v Bečvě byla vysoká (voda nebyla kalná kvůli nízkému průtoku a vzhledem k nízké hladině byla snadno sluníčkem prosvítitelná). Takže v Bečvě se šířil první kontaminační mrak obsahující výše zmíněné kyanidové komplexy, které se v čase rozpadaly na dané kladné protionty a CN- anionty kyanidy (lidově kyanidy). Jak touto reakcí narůstal obsah CN- aniontů, toxicita kontaminačního mraku vzrůstala z toxicity chronické na toxicitu akutní. Jinak řečeno v kontaminačním mraku probíhal rozpad CN komplexů na CN-, po jisté době a tedy i vzdálenosti od místa úniku začala být voda toxická. Je tedy důležité znát, kde se kontaminace promíchá a ale rovněž jaké je toxicita vody v daním místě v daný čas.

Co se úniku chloru týče (druhý kontaminační), z logiky věci nelze uvažovat tak, že se pachatel snažil věc ještě zachránit tak, že by chlornanen kyanidy v řece "neutralizoval", protože ty CN komplexy už dávno uplavaly. Použití chlornanu mělo neutralizovat kyanidy nasorbované v sedimentu odvaděče z průmyslového areálu z Rožnova pR = zamést stopy po kyanidech v daném kanálu, což se jim moc nepodařilo, když na druhý den (do 24 hodin) bylo v tomto odvaděči naměřeno 1,7 mg/l celkových kyanidů (suma komplexů a snadno uvolnitelných CN, limit pro celkové kyanidy je 1 mg/L a pro volné kyanidy je 0,01 mg/L). Dle vyšetřování PČR následné odběry z tohoto odvaděče ukázaly pokles celkových kyanidů v čase = trendová změna související s výluhem CN ze sedimentu v daném odvaděči.

Na základě svého vzdělání se domnívám, že PČR viníka skutečně odhlila, to jestli bude i odsouzen bude záležet jestli bude soudit justice nebo justiční mafie ;)
Odpovědět
JK

Jiří Kvítek

8.12.2022 19:28 Reaguje na Jan Kos
To, že někdo uvede ilustrační příklad, aby vysvětlil, co chce říci, ještě neznamená, že se tak stalo. Proto ten příklad byl označen jako ilustrační. Měl vysvětlit, že to, co otrávilo řeku nemusela být uniklá látka, ale výsledek rozkladu (následné reakce) jiné uniklé látky. Nic víc.

Zveřejněná svědectví svědků ohledně zápachu se navzájem lišila, takže jednotný názor asi neexistuje.

Uvádíte řadu podrobností (naměřené hodnoty, zjištěné ukazatele), které jsem nikde nečetl a nevím, z jakých zdrojů čerpáte. Proto těžko soudit, zda se jim dá věřit. Chtělo by to vidět celý rozbor, aby si člověk mohl udělat názor a dát si jednotlivé ukazatele do souvislostí (o což jste se pokusil i Vy - to je správně). Takové podklady já k dispozici nemám.

Vím, že kyanidy jsou reaktivní a také vím, jak se uklízí chlornanem.

Myslím si, že na Bečvě především selhaly vodoprávní úřady. A proto policie řeší důkazní nouzi. Mohou si leccos myslet, ale nemohou to prokázat.
Odpovědět
Jan Kos

Jan Kos

9.12.2022 11:12 Reaguje na Jiří Kvítek
chlór (chlornan) v Bečvě je zcela jistá věc, vis:
https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jakubn-hruska-z-becvy-mi-neni-dobre.a-neni-to-chlorem

další info z úniku ze šetření PČR:
https://zazivoubecvu.cz/dosud-nezverejnene-dokumenty-k-becve-v-rece-byly-stejne-jedy-jako-v-roznovske-cisticce-obsluha-tam-nevedela-co-dela/

Ono aby člověk pochopil proč se na Bečvě stalo to co se stalo je nutné vědět, jestli unikly tzv. jednoduché (volné) kyadnidy, nebo jestli to byly kyanidové komplexy. Z rozborů z toho kanálu je jasné, že to byly právě komplexní kyanidy, navíc asi není problém pro PČR zjistit s jakými kyanidy se Rožnově nakládá. Jak se jistě dočtete v odkazu, alarmujicí skutečností je, že do Bečvy vypouštěla EA mimo záchytné Laguny natvrdo, provozní laboratoř EA kyanidy neměří správně a bohužel pro Bečvu - bylo v ní málo vody. Zajímal by mě Váš názor po přečtení odkazů. Děkuji
Odpovědět
JO

Jarka O.

9.12.2022 15:21 Reaguje na Jan Kos
Ráda bych odpověděla za sebe, děkuji za příspěvky, protože jsem sem několikrát psala stejný názor na příčinu jako máte Vy. Odpuzující je politizace a hyenizace různých osob, a to nejen majitele DEZY, na níž se podilejí i vědci, a to je pro mě šok. V různých vzorcích byly nalezeny vysoké obsahy kovů? Zachytla jsem jen jednu zprávu o Cr. Proč neprobíhá soud, mi není jasné. Do té doby musí i znalecké posudky zůstat neveřejné. Nerozumím vyjádřením 1 vědce, ke kterému jsem chovala úctu, nebudu to rozvádět, nashledanou.
Odpovědět
Jan Kos

Jan Kos

12.12.2022 06:41 Reaguje na Jarka O.
Nemohu se ztotožnit s výroky p. Holoubka, že vzhledem k tomu, že v řece spolu s kyanidy působily i jiné toxické látky (chlornan) lze EA prakticky vyloučit jako zdroj otravy, neboť právě chlornanem se v Rožnově historicky kyanidy odbourávaly, a to až do okamžiku kdy začali (EA) mít přetíženou čistírnu, což z druhého odkazu jasně vyplývá, a začali CN odpadní vody prostě ředit svou "vyčištěnou" OV. Dal jsem si tu práci a pročetl si některé Vaše i jiné komentáře k mechanismu otravy, kde řešíte mísení kontaminované vody, komplexní kyanidy atp a stím se naopak ztotožnit mohu, nicméně (možná jsem přehlédnul) jsem nikde neviděl zmínku o kinetice dané rozpadové reakce komplex. kyanidů. Bohužel pro zoufale amatérský experiment p. Hrušky lze říci, že neunikla pitná voda s obsahem jednoduchých kyanidů, jak se snaží podsouvat experimentem se solankou, která má zcela jistě jinou difuzní konstantu a pufrační kapacitu, než uniklá průmyslová odpadní voda, kde těch pufračních systému je zcela jistě podstatně více a vzhledem k přítomnosti detergentů (pěna na hladině) i difuzní konstanta bude jiná. Jak jste správně zmínila, důležitá je hodnota pH vody (čím je vyšší, tím je rozpadová reakce línější). Z logiky věci mají tyto odpadní vody zásaditější pH a podstatně vyšší pufrační kapacitu (schopnost vody držet si svou hodnotu pH), lze tímto jednoduše vysvětlit onu vzdálenost po které začala být voda akutně toxická. Vzhledem k výše uvedenému mi jako vhodnější metoda přijde použití fluoresceinu, nicméně pár dní po havárii se řekou prohnala několikaletá voda, která nepochybně změnila hydrauliku koryta řeky, a proto žádný z experimentů, který se měl pokusit stanovit mísící zónu není validní, pouze dokládá, že může trvat, než se kontaminace někde promíchá.
S ohledem na pufrační kapacitu uniklé průmyslové OV s obsahem CN komplexů byla tato voda již zředěna v okamžiku kdy se dostala k výpusti DEZY (pufrační kapacita OV byla již z velké části vyčerpána). Pokud OV z DEZY v tu dobu vypouštěná měla nižší pH a vyšší pufrační kapacitu, mohla tato voda z DEZY onu rozpadovou reakci katalyzovat. Tak jako tak, pachatel se snažil zakrývat stopy hned z počátku = nic nenahlásil, chlornan v Bečvě a jako bohus, z toho dne chybí z provozní laboratoře EA výsledky rozborů OV (také dostupné z médií), že by další náhoda? Vzhledem k tomu, že v médiích chybí vyvážeá orborná diskuse k tomuto, nelze se než domnívat, že si toto PR (propagandu) někdo zaplatil... Je mi ztoho nějak blivno a to nejen kvůli zmíněným vědcům
Odpovědět
Jan Kos

Jan Kos

12.12.2022 06:49 Reaguje na Jan Kos
Ještě bych doplnil, že vody v Bečvě v ten den bylo málo a byla teplá, to znamená, že měla málo rozpuštěného kyslíku = ryby již tak byly docela přidušené. Proto není pravda, že těch "jedů" muselo být ohromné množství. Nemuselo;)
Odpovědět
JO

Jarka O.

12.12.2022 22:22 Reaguje na Jan Kos
Ne:) Jestli to byl Cr, tak vůbec ne.
Odpovědět
JO

Jarka O.

12.12.2022 22:21 Reaguje na Jan Kos
Bohužel mám stejné pocity jako Vy. Na veřejnosti šlo o pomluvy a mlžení, kdy se "odborná" debata smrskla na solanku a KCN, to bylo neuvěřitelné. Mě komplexy napadly jako jediná možnost, když se mluvilo o otravě kyanidy, i když vůbec neznám Rožnov nebo tamní provozy. Odpady.. to může být cokoliv. Podle mě chlor už nemohl otravě zabránit. Ano, i stabilní nebo netoxické komplexy s CN se postupně ve vodě rozpadají a volné ionty jsou toxičtější. Taky bych si myslela, že uvolněné kyanidové ionty ve vodě mohly částečně tvořit HCN a relativně rychle mizet do vzduchu, proto si tak nějak tipuju na otravu těžkými kovy, např. Cr. Vlastně obdivuji, že vyšetřování se přes všechno podařilo dokončit. Uvidíme, zda soud proběhne. Jestli je něco pravdy na nedávných slovech p. Geusse o ilegálním obchodu s odpady, a on varoval, že ho bude přibývat,tak to by ještě scházelo (článek byl na ekolistu).
Odpovědět
Jan Kos

Jan Kos

13.12.2022 07:06 Reaguje na Jarka O.
On vlastně případ Bečvy a EA je takový příklad ilegálního obchodu s odpady, kdy podle PČR kyanidové odpadní vody odebírali (mám důvod se domnívat že se jednalo o zakoncentrované kyanidové odpadní vody) od svého zákazníka a administrovali ho jako "ne-nebezpečnou" OV. Málokdo zná místní situaci v Rožnově, já ji znám řekl bych docela dobře. Policie odvedla dobrou práci. Vzpomínám si jak jsem čekal v čekárně na PČR a letmo jsem zaslechl "konečně nějaký svědek"- bylo z toho cítit jakési zoufalství z jejich strany - v tu dobu pár měsíců po otravě. Vzpomínám si na jejich výrazy, když jsem jim řekl "Pánové, to co Vám teď řeknu již nemám možnost jak dokázat, ale je vaší povinností všechno co vám řeknu prověřit." Vím, že hodně lidí co mohli sebrat odvahu a byli pozváni k výslechu, ji nakonec v sobě ze strachu nenašli - sám vím, že to není lehké, že to je hodně těžké, když máte vystoupit proti někomu kdo má takovou pověst jakou má. Vzpomínám si jak jsem neboštíkovi říkal v 2018, "hoši vy budete na primě" a on pořád věřil, že laguny zůstanou součástí CHČOV a já jen dělám "vlny". Vzpomínám si na výroky (zprostředkované) od vedení EA na mou adresu, když si přečetli mou výpověď ve vyšetřovacím spisu: "Co proti nám má? Co jsme mu udělali? Jak nám to mohl udělat?" Vzpomínám si i na jiné věty, ze kterých hodně mrazí, ale to rozebírat nechci. Soud proběhne brzy, sám jsem zvědavý na posudky. Článek od p. Geusse jsem četl a má bohužel pravdu.
Odpovědět
JO

Jarka O.

13.12.2022 09:49 Reaguje na Jan Kos
Děkuji. Je to zoufalé a jedinou naději dává, že jsou lidé jako Vy. Držím Vám moc a moc palce. Někdy musí na povrch prosáknout úplně obyčejná pravda, která se jinak krčí v koutě, zde nejde o příchylnost k nějakému politikovi, jak si mnozí myslí. Hodně lidí to nechápe. Ty procesy jsou logicky vysvětlitelné pro každého, kdo se jen ochomýtl kolem koordinační chemie, a nemusím být technolog. Tohle by mohlo být pro Vás trochu zajímavé. https://www.researchgate.net/publication/238749517_Laboratory_and_pilot_scale_photodegradation_of_cyanide-containing_wastewaters
Tyto informace Vám zcela určitě nejsou nové:
https://www.researchgate.net/publication/237080664_Sodium_Cyanide_Hazards_to_Fish_and_Other_Wildlife_from_Gold_Mining_Operations
https://www.researchgate.net/publication/298178794_Treatment_of_concentrated_waste_containing_cyanides_and_chromiumIII_compounds
Tento starý článek asi není na netu:
https://www.researchgate.net/publication/294204112_Kinetics_of_Detoxification_of_Complex_Cyanides
Odpovědět
Jan Kos

Jan Kos

14.12.2022 06:27 Reaguje na Jarka O.
Děkuji, docela přesně jste se s články trefila. První je velmi výživný a velmi inspirativní pro mou současnou práci. Začal jsem se v současném zaměstnání zabývat aplikací AOPs při čištění trochu jiných průmyslových OV (elektrotechnika).
S US/UV-C ozařováním jsme byli schopni na modelovém vzorku snížit po 3 hodinách CHSK-Cr z 15000 mg/L na 1500 mg/L a další AOP systémy budeme brzy v této průmyslové aplikaci zkoumat. Ještě jednou děkuji :-)
Odpovědět
 
reklama
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist