https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/jak-se-behem-letosni-zimy-promeni-kvalita-ovzdusi-prejdou-lide-zpatky-na-topeni-uhlim
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jak se během letošní zimy promění kvalita ovzduší? Přejdou lidé zpátky na topení uhlím?

30.11.2022 06:38 | PRAHA (Ekolist.cz)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Přirozenou reakcí lidí na energetickou krizi může být návrat k levným, ale ovzduší znečišťujícím způsobům topení. Odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu předpokládají, že návrat k uhlí a dřevu povede ke zhoršení zhoršení kvality ovzduší. A nabízejí rady, jak při topení pevnými palivy co nejméně škodit ovzduší.
 
ČHMÚ v rámci kampaně zaměřené na dlouhodobé hodnocení kvality ovzduší v malých obcích monitoruje koncentrace znečišťujících látek v osmi obcích v rámci celého Česka, které byly vybrané dle různého podílu vytápění v těchto obcích. Mezi sledované znečišťující látky patří suspendované částice, rakovinotvorný benzo[a]pyren (BaP) a těžké kovy.

„Vzhledem k tomu, že lokální vytápění domácností je naprosto dominantním zdrojem (cca 98 %) benzo[a]pyrenu, je sledování úrovní znečišťujících látek v malých sídlech prioritou pro hodnocení kvality ovzduší v Česku,“ přibližuje situaci u nás Jan Macoun, ředitel Úseku kvality ovzduší ČHMÚ.

Cílem zmíněného účelového monitoringu je zjistit, jestli došlo ke změně, respektive k žádoucímu poklesu koncentrací suspendovaných částic PM10 a benzo[a]pyrenu díky realizaci opatření pro zlepšení kvality ovzduší v malých sídlech (výměně kotlů).

Stěžejní získanou informací je, že kvalita vytápění se v hodnocených letech 2017-2021 zlepšovala a obsah benzo[a]pyrenu v suspendovaných částicích PM10 se snížil ve většině sledovaných obcí.

„Z předběžně vyhodnocených dat z letošního února už určité zvýšení obsahu koncentrací rakovinotvorného benzo[a]pyrenu v suspendovaných částicích PM10 bylo na několika lokalitách zaznamenáno,“ říká Markéta Schreiberová z oddělení informačního systému kvality ovzduší ČHMÚ. To naznačuje potenciální zhoršení kvality vytápění.

„Jestli se kvalita ovzduší zhorší a v jaké míře, bude záležet jednak na míře zvýšení emisí znečišťujících látek z lokálního vytápění, ale také na meteorologických podmínkách, které mohou velmi výrazně hodnoty naměřených koncentrací ovlivňovat," říká Jáchym Brzezina, vedoucí oddělení kvality ovzduší ČHMÚ v Brně.

"V tomto ohledu by nejnepříznivější situace znamenala dlouhodobý výskyt velmi chladných dní v kombinaci se špatnými rozptylovými podmínkami (nízké rychlosti větru, absence srážek, výskyt přízemních teplotních inverzí). Naopak v případě teplejší zimy a absenci inverzního počasí, lze očekávat i nižší emise z vytápění a tedy lepší kvalitu ovzduší,“ přibližuje vliv počasí na kvalitu ovzduší Jáchym Brzezina.

Podle ČHMÚ je potřeba zdůraznit, že množství znečištění vznikajícího při vytápění tuhými palivy je možné ovlivnit. Záleží například na typu a kvalitě paliva, typu kotle, způsobu údržby kotle, ale třeba i na teplotě, na kterou je vytápění v místnostech nastaveno a v neposlední řadě zejména na obsluze zařízení, tedy samotné regulaci spalovacího procesu tím, kdo vytápí.

Velmi přínosné je i použití akumulačních nádob v otopné soustavě, které umožní provoz kotle na nominální výkon. V případě, že lidé topí dřevem, je také důležité, aby bylo dřevo řádně vysušené (alespoň 2 roky).

Velmi přehledně a srozumitelně jsou informace o tom, jak nejlépe topit, shrnuty v materiálech na webu Smokenam zasahuje.

Jaký vliv mají domácnosti na kvalitu ovzduší


reklama

 

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

MZ

Miloš Zahradník

30.11.2022 11:15
Dva zbytecne otazniky v nadpisu clanku. Zajimave bude sledovat, zda - a v jake mire - se prislusne informace o znecisteni dostanou do medii. Mozna ano
(bolsevik podobne udaje take zverejnoval, ale ne moc ochotne) s poukazem, ze "i za tohle muze Putin"
Odpovědět
 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist