https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/krajske-volby-2012-jihocesky-kraj1
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Krajské volby 2012: Jihočeský kraj

8.10.2012 01:44 | PRAHA (Ekolist.cz)
JIžní Čechy jsou považovány za ideální rekreační oblast
JIžní Čechy jsou považovány za ideální rekreační oblast
Foto | Martin Mach / Ekolist.cz
V Jihočeském kraji se o přízeň voličů uchází celkem osmnáct stran a volebních koalic. Jak vyplývá nejen ze zveřejněných volebních programů, patří mezi dominantní témata v kraji dostavba dálnice D3 s pokračováním v podobě rychlostní silnice R3 (Praha – Tábor – České Budějovice – hranice s Rakouskem), problematika NP Šumava a především dostavba dvou bloků JE Temelín.
 

Jihočeský kraj je rozlohou druhým největším krajem České republiky, ale až sedmým, pokud jde o počet obyvatel. Charakterizuje ho tak vůbec nejmenší hustota zalidnění ze všech vyšších územně samosprávných celků ČR. Dále je zapotřebí vyzdvihnout výrazné zastoupení zvláště chráněných území, která zaujímají přibližně 20 % jeho rozlohy. V Jihočeském kraji totiž leží jedna polovina NP Šumava, převážná část CHKO Šumava i další chráněné krajinné oblasti Třeboňsko a Blanský les. Uvážíme-li též, že jižní Čechy jsou poměrně chudé na vlastní surovinové zdroje a že zde až na výjimky ve velkých městech nenalezneme významnější průmyslovou výrobu, je jasné, proč je kraj mnohými považován za ideální rekreační oblast. Právě tyto objektivně dané podmínky je třeba mít při analýze volebních programů jihočeských stran a koalic stále na zřeteli, neboť silně ovlivnily výslednou podobu těchto dokumentů.

Co se týče aktuální politické konstelace v kraji, pak před čtyřmi lety ve volbách nejlépe uspěla Česká strana sociálně demokratická, která společně s druhou nejsilnější Občanskou demokratickou stranou ovládla krajskou radu – obě strany uzavřely tzv. velkou koalici – a v opozici se tak ocitly zbylé dvě strany v zastupitelstvu, KSČM a KDU-ČSL.

Pragmatický Temelín

Zdaleka největší chystanou investicí na území Jihočeského kraje je dostavba dvou bloků JE Temelín. V této souvislosti je třeba připomenout, že jedním z důležitých milníků na cestě k realizaci stavby bylo podepsání tzv. Rámcové smlouvy mezi Jihočeským krajem a společností ČEZ, kterému předcházelo přehodnocení původního zamítavého stanoviska krajského zastupitelstva k dostavbě elektrárny z roku 2004. Podle této smlouvy se ČEZ výměnou za podporu dostavby dvou jaderných bloků zavazuje investovat v kraji do konce roku 2018 celkem 3,7 miliardy korun.

Podle smlouvy s Jihočeským krajem se společností ČEZ výměnou za podporu dostavby dvou jaderných bloků zavazuje investovat v kraji do konce roku 2018 celkem 3,7 miliardy korun
Podle smlouvy s Jihočeským krajem se společností ČEZ výměnou za podporu dostavby dvou jaderných bloků zavazuje investovat v kraji do konce roku 2018 celkem 3,7 miliardy korun
Foto | Jan Stejskal / Ekolist.cz

Finanční prostředky mají směřovat na opravy komunikací, výstavbu obchvatů, ale též na podporu krajských kulturních a sportovních akcí. Tuto dohodu pochopitelně z pozitivního hlediska hodnotí vládnoucí ČSSD, která by i nadále chtěla podporovat dostavbu JE Temelín výměnou za investice do dopravní infrastruktury. Silně proti ní se naopak staví Strana zelených, jejíž kandidáti považují rámcovou smlouvu pro kraj za nevýhodnou. Peníze ze smlouvy navíc podle nich někdy směřují „do dosti podivných projektů“.

Mnohé z dalších kandidujících stran však přistupují k dostavbě temelínské elektrárny podobně pragmaticky jako sociální demokracie. Volební uskupení TOP 09 a Starostové klade velký důraz na „nejvyšší možnou bezpečnost“ provozu celé jaderné elektrárny a požaduje dostavbu „podmínit offsetovými programy, realizovanými v celém Jihočeském kraji, nikoli pouze v blízkém okolí JETE“. ODS požaduje dokončení „klíčových částí dálnice D3, rychlostních komunikací R3 a R4, a železničního koridoru ještě před zahájením dostavby JE Temelín“.

Výhody pro kraj v této souvislosti požadují výslovně také Svobodní, kandidáti sdružení v Jihočeské koalici a Jihočeši 2012. Poslední z těchto stran pak očekává závazný slib vlády, že do deseti let výše zmíněné komunikace dokončí, a pokud by se tak nestalo, bylo by podle Jihočechů na zvážení přehodnotit dosavadní vstřícný postoj kraje k této investici. V praxi ale platí, že kraj při vyjednávání se skupinou ČEZ nebo realizátorem dostavby, který bude teprve vybrán, může počítat toliko s nějakou formou gentlemanské dohody – ta notabene už s ČEZem jednou uzavřena byla a podnik ji podle všeho několik let plní. Tyto subjekty totiž žádnou povinnost kompenzačních opatření ve vztahu ke kraji nemají. Partnerem pro jednání o případných garancích pro kraj tak může být pouze vláda ČR.

Zamezení ekoterorismu

Druhým tradičním politickým tématem jižních Čech v oblasti životního prostředí je situace v NP Šumava. Podobně jako v případě dostavby jaderné elektrárny, se i k národnímu parku vyjadřují kandidující strany velice často, a je to opět Strana zelených, která zastává zásadně odlišný názor od ostatních. Zelení připomínají, že „kraj může a musí napomáhat domluvě o ochraně národního parku Šumava a hledání rozvojových možností pro tamní obce při respektování všech odůvodněných požadavků ochrany přírody“. Při hodnocení návrhů jednotlivých stran však záhy dojdeme k poznání, že lze jen obtížně dešifrovat, jak konkrétně se k situaci na Šumavě staví, a nelze se ubránit dojmu, že formulace byly voleny právě za tímto účelem.

Podle ODS je „území Šumavy kulturní krajina, která nesmí být výlučným vlastnictvím ekologických fanatiků“
Podle ODS je „území Šumavy kulturní krajina, která nesmí být výlučným vlastnictvím ekologických fanatiků“
Foto | Hugo Charvát / Ekolist.cz

V zásadě čestnou výjimkou jsou Svobodní, kteří požadují „přirozené hospodaření v lesích“ a „zamezení ekoterorismu“, a ODS, která usiluje o „zachování zelené Šumavy“ s konstatováním, že „území Šumavy je kulturní krajina, která nesmí být výlučným vlastnictvím ekologických fanatiků“. Případně do této kategorie lze ještě zařadit Zemanovce s jejich požadavkem na rozlohu I. zóny parku do 20 % a tvrzením, že „lesy na území NP Šumava musí produkovat energetické dříví pro obyvatele na jeho území“.

U několika dalších stran lze najít méně expresivní výrazy – na rozdíl od „fanatiků“ a „ekoteroristů“ –, ale i tak je zřejmé, že by si přály aktivnější a řekněme spíše lesnickou formu hospodaření na větší ploše národního parku než je tomu doposud. Sem patří KDU-ČSL, Jihočeši 2012 a ČSSD. Uskupení TOP 09 a Starostové formulovalo konkrétní požadavky na nový zákon o NP Šumava, které jsou v souladu s návrhem, jenž hodlal ministr Chalupa ještě na počátku tohoto roku předložit ve sněmovně jako svůj poslanecký návrh.

Komunisté pak slibují obecně podporu zákonu o NP Šumava, ovšem jakému, již dále nerozvíjejí, a stejně „konkrétní“ je i program národních socialistů, který požaduje „nezávislé posouzení v NP Šumava“. Podobně jako v případě JE Temelín, tak i u Šumavy platí, že pravomoci volené krajské reprezentace nejsou příliš výrazné, ale tlak na ni je ze strany místních obyvatel, sdružení i firem nemalý – zde například od 21 měst a obcí sdružených ve Svazu obcí Národního parku Šumava.

Uranová ruda

Obyvatelé Jihočeského kraje však nežijí pouze jadernou elektrárnou v Temelíně nebo šumavským národním parkem. Pochopitelně je trápí i stav veřejné dopravy, neboť kraj teprve připravuje zavedení integrovaného dopravního systému, jenž kandidující strany pochopitelně podporují, podobně jako se obligátní podpory ze strany kraje má dostat místní zemědělské produkci či budování kanalizace a čističek odpadních vod.

Ucelený a velmi podrobný program pro Jihočeský kraj s velkým důrazem na péči o životní prostředí nabízí Strana zelených. Jen namátkou lze upozornit na jí deklarovanou podporu železniční dopravě, cyklotrasám a cyklostezkám, obnovitelným zdrojům energie pro obce i domácnosti včetně investic do nízkoenergetické výstavby. Zelení požadují urychlenou sanaci škod po zpracování uranové rudy v Mydlovarech i schválení „Akčního plánu snižování emisí skleníkových plynů v Jihočeském kraji“. Podpory by se v případě jejich volebního úspěchu měla dočkat i jihočeská ekocentra a ekologické poradny.

V obsáhlém programu strany Jihočeši 2012 jistě zaujme poněkud kontroverzní – kandidáti si jsou toho sami vědomi – závazek postavit v kraji alespoň jedno zařízení na energetické využití odpadu. Strana ovšem také slibuje podporovat výzkum v oblasti obnovitelných zdrojů energie, jenž by „mohly využít jihočeské firmy ke svým obchodním úspěchům“ a pokračovat ve snižování energetické náročnosti budov v majetku Jihočeského kraje.

Její kandidáti rovněž chtějí usilovat o vyčištění a revitalizaci Orlické přehradní nádrže a realizaci potřebných protipovodňových opatření – například vybudování poldru Budyně-Bílsko. Jejich programové teze se nevyhýbají ani dalšímu šumavskému evergreenu, splouvání Horní Vltavy. Zde navrhují navrácení limitu splouvání při stavu hladiny 51–60 cm na 60–100 lodí denně.

Česká pirátská stranakandidáti

Česká strana sociálně demokratickávolební program (ve formátu docx.), kandidáti

Jihočeská koalice politických stran SNK Evropští demokraté a Strany soukromníků České republikyvolební program (ve formátu pdf.), kandidáti

Jihočeši 2012volební program (ve formátu pdf.), kandidáti

Komunistická strana Čech a Moravyvolební program (ve formátu pdf.), kandidáti (ve formátu pdf.)

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidovávolební program, kandidáti (v pdf.)

Moravané – o krajských volbách nemá podrobnější informace

Národní socialisté – levice 21. stoletívolební program, kandidáti

Občanská demokratická stranavolební program (ve formátu pdf.), kandidáti

REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČECH, MORAVY A SLEZSKA – o krajských volbách nemá podrobnější informace

Strana práv občanů ZEMANOVCIvolební program, kandidáti

Strana svobodných občanůvolební program, kandidáti

Strana zelenýchvolební program, kandidáti

SUVERENITA - Blok Jany Bobošíkové - o krajských volbách nemá podrobnější informace

TOP 09 a Starostovévolební program, kandidáti

Věci Veřejnévolební program, kandidáti (v pdf.)

Volte Pravý Blok – o krajských volbách nemá podrobnější informace


Strany jsou seřazeny abecedně. To, zda daná strana nabízí na webu svůj volební program či kandidátku, jsme naposledy kontrolovali 1. 10. 2012.


reklama

 
Ondřej Hudeček

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist