https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/krajske-volby-2012-jihomoravsky-kraj
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Krajské volby 2012: Jihomoravský kraj

25.9.2012 02:00 | PRAHA (Ekolist.cz)
Piráti mají i jasný pohled na to, co by se mělo dít s půdou v kraji. Podle nich je příliš cenná na to, aby se na ní stavěly fotovoltaické panely.
Piráti mají i jasný pohled na to, co by se mělo dít s půdou v kraji. Podle nich je příliš cenná na to, aby se na ní stavěly fotovoltaické panely.
V Jihomoravském kraji se o přízeň voličů uchází celkem 23 politických uskupení. Většina z nich však nepokládá za důležité zpřístupnit voličům volební program v elektronické podobě. Mezi častá témata, která se u těch zbývajících stran objevovala, byla výstavba rychlostních silnic, konkrétně R43, R52 či R55. Česká pirátská strana jako jediná je proti R43 coby zbytečné stavbě. Skoro každá strana slibuje výstavbu obchvatů měst. Jasným tématem, byť zpravidla jen vágně formulovaným, je podpora zemědělců, zejména vinařů. Výjimkou je Strana svobodných občanů, která chce osekat dotace a nechat vše volnému trhu.
 

Vzhledem k tomu, že je v Jihomoravském kraji poměrně obtížné najít zásadní environemntální témata, k nimž by se před krajskými volbami strany vyjadřovaly, přinášíme v následujícím textu alespoň výtah důležitých pasáží z volebních programů, které se přírody nebo životního prostředí týkají.

Česká pirátská strana

Piráti ve svém programu jako jedni z mála nabízejí své stanovisko ke konkrétním problémům kraje. Chtějí rozjet stavbu rychlostní silnice R52 s tím, že konkrétní trasa by se určila místními referendy. Naopak nechtějí propojovat D1, D2 a R52 novými silnicemi, protože nejsou přesvědčeni o přínosech. Piráti jako jediná strana výslovně nechtějí budovat silnici R43, podle nich by šlo jen o zbytečnou fragmentaci krajiny. Jako řešení navrhují zkapacitnit současnou trasu I/43 více úseky se stoupacími pruhy. Piráti nechtějí další rušení lokálních tratí.

Piráti mají i jasný pohled na to, co by se mělo dít s půdou v kraji. Podle nich je příliš cenná na to, aby se na ní stavěly fotovoltaické panely. Tuto technologii ale nezatracují šmahem, podle nich má své místo na střechách budov nebo na tzv. brownfieldech.

Volební program České pirátské strany pro Jihomoravský kraj je přehledně strukturovaný, bez zbytečných prázdných floskulí a je oproti jiným stranám věcný.

Naším cílem je veřejná doprava umožňující plnohodnotný život všech občanů ČR, tvrdí obecně ČSSD
Naším cílem je veřejná doprava umožňující plnohodnotný život všech občanů ČR, tvrdí obecně ČSSD
Foto | smichal / Flickr

ČSSD

(Aktualizace 26. 9. 2012: Po vydání tohoto článku byl zveřejněn program ČSSD pro Jihomoravský kraj.) Sociální demokraté voličům nabízejí volební program platný pro všechny kraje. Pokud chce volič z Jihomoravského kraje vědět, jak se ČSSD staví ke konkrétním problémům kraje, má smůlu. Dozví se sice, že ČSSD je proti těžbě uranu, ale to není zrovna nejpalčivější problém kraje. Program by se tak daleko spíš hodil do celostátních voleb. Voliči nabízí proklamace typu „Stav životního prostředí krajů je nejenom významným faktorem kvality života obyvatel, ale zásadní součástí tváře kraje“ nebo „Naším cílem je veřejná doprava umožňující plnohodnotný život všech občanů ČR. Každé obci regionu musí být zajištěna dopravní obslužnost za účelem dopravy do za­městnání, školy, využití zdravotní péče, ale i obstarání nákupů či kulturního vyžití.“

Konkrétní témata týkající se Jihomoravského kraje se z programu vybírají obtížně, ale jsou tam. Například se dočteme, že ČSSD „nepodpoří experimenty s těžbou plynů ani jiných nerostů a surovin“. Lze z toho vyvodit, že sociální demokraté odmítají těžbu břidlicových plynů, která by mohla potkat i Jihomoravský kraj.

V Jihomoravském kraji je poměrně hustá síť středisek ekologické výchovy. Dobrou zprávou pro ně je, že ČSSD chce ekovýchovu rozvíjet mezi všemi věkovými kategoriemi.

Prostředky EU chce FiS poslat zejména do oblasti vinařství, využívání zemědělské půdy k výrobě a vlastnímu zpracování zemědělských produktů
Prostředky EU chce FiS poslat zejména do oblasti vinařství, využívání zemědělské půdy k výrobě a vlastnímu zpracování zemědělských produktů
Foto | elfineer / Flickr

Folklor i Společnost

Politické hnutí Folklor i Společnost (FiS) má volební program stručný, ale věcný. FiS chce realizovat stavbu rychlostní silnice R 43 Brno – Svitavy a R 52 Brno – Mikulov a napojení na Rakousko. Do doby, než vznikne plnohodnotný obchvat Brna, by hnutí zrušilo dálniční poplatek na vybraném úseku dálnice D1 a D2. Obchvatů měst si hnutí považuje natolik, že je chce budovat po celém Jihomoravském kraji. Hnutí dále chce zkvalitnění integrovaného dopravního systému kraje, budování cyklostezek včetně doprovodných služeb pro cyklisty a podporuje vybudování nového moderního vlakového nádraží v Brně se zachováním stávajícího pro regionální dopravu.

Prostředky EU chce FiS poslat zejména do oblasti vinařství, využívání zemědělské půdy k výrobě a vlastnímu zpracování zemědělských produktů. Hnutí je pro podporu revitalizace obytných a rodinných domů s využitím obnovitelných zdrojů  za účelem snížení provozních nákladů na bydlení.

Komunisté chtějí využít přebytečné teplo Dukovan pro vytápění Brna a obcí ležící na spojnici Dukovany a Brno.
Komunisté chtějí využít přebytečné teplo Dukovan pro vytápění Brna a obcí ležící na spojnici Dukovany a Brno.
Foto | Swobodin / Flickr

KSČM

Komunistická strana Čech a Moravy se na voliče v Jihomoravském kraji obrací se čtyrstránkovým volebním programem. Komunisté chtějí využít teplo jaderné elektrárny Dukovany pro vytápění čtyřicet kilometrů vzdáleného Brna a obcí na trase od elektrárny k Brnu. Podobně jako piráti chtějí komunisti využívat zemědělskou půdu pro produkci potravin.

KSČM slibuje urychlit stavbu R 43 Brno – Svitavy a R 52 Brno – Mikulov s napojením na rakouský dálniční systém a budování konkrétních městských obchvatů. Jako jeden z cílů si také komunisté vytkli rozvoj Brněnského letiště pro mezinárodní přepravu. Šalamounsky slibují optimální přestavbu železniční nádraží v Brně, aniž by však bylo jasné, zda jsou jednoduše řečeno pro přesun nádraží, nebo jeho zachování.

Komunisté chtějí dále rozvíjet cyklotrasy a vodní cesty Baťův kanál, na Brněnské přehradě a Břeclavské Benátky. Program nabízí jak zcela konkrétní věci, tak i obecné proklamace. Komunisti chtějí například důslednou realizaci protipovodňových opatření, není však ani náznakem jasné kde a jaká.

Výstavba nových liniových staveb pro energetiku trvá více než deset let, ODS to chce zkrátit až na tři roky.
Výstavba nových liniových staveb pro energetiku trvá více než deset let, ODS to chce zkrátit až na tři roky.

ODS

Stejně jako sociální demokraté, ani ti občanští si nedali práci s volebním programem šitým na míru Jihomoravskému kraji. (Aktualizace 26. 9. 2012: Po vydání tohoto článku byl zveřejněn program ODS pro Jihomoravský kraj.) K dispozici je jen obecný program pro všechny kraje. A stejně jako ČSSD i ODS nutí voliče číst text vyhraněný proti druhé politické straně, podle ODS si nezasloužíme opakování oranžové tsunami. ODS své voliče aktivizuje i strašením narůstající agresivitou KSČM.

Kromě řady obecných slibů se ODS v šestnáctistránkovém volebním programu sice volně, ale zavazuje, že z výnosů prodeje emisních povolenek dá až 55 miliard na úspory energií v budovách, průmyslu a energetice. Oblast energetických úspor chtějí občanští demokraté podpořit až 300 miliardami korun.

ODS se zasadí o co nejrychlejší zastavení veřejné podpory pro nově budované obnovitelné zdroje energie, tedy kromě těch, které vyrábějí elektřinu pro vlastní spotřebu.

Ve volebním programu ODS konstatuje, že příprava a výstavba nových liniových staveb pro energetiku trvá více než deset let a že ODS to chce zkrátit až na tři roky. Chce proto centralizovat povolovací procesy, slučovat jednotlivá řízení, stanovovat časové lhůty a urychlovat procesy vyvlastňování.

Zemanovci chtějí také větší konkurenci na železnici a propojení jízdních řádů vlaků a autobusů.
Zemanovci chtějí také větší konkurenci na železnici a propojení jízdních řádů vlaků a autobusů.
Foto | zruda / Flickr

SPOZ

Strana práv občanů Zemanovci by ráda u každého menšího města viděla průmyslovou zónu, která lidem přinese práci a zkrátí cestování do zaměstnání.

Zemanovci si posvítí na hospodárnost a efektivnost krajských dopravců. Nechtějí ale linky rušit, místo toho zavedou malokapacitní dopravu a využívání alternativních pohonných hmot. Co tím mají přesně na mysli, ale neupřesňují. Zemanovci chtějí také větší konkurenci na železnici a propojení jízdních řádů vlaků a autobusů. Přednost dávají Zemanovci přepravě nákladů po železnici.

Strana slibuje dokončení trasy R 43 – Brno – Svitavy, R 52 Brno – Mikulov s napojením na rakouský dálniční systém, R 55 Rohatec – Uherské Hradiště – Zlín a I 53 – Pohořelice – Znojmo. SPOZ chce budování městských obchvatů, například jmenovitě kolem obce Lechovice.

Zemanovci mají v plánu v kraji vybudovat páteřní síť stanic na CNG a LPG a ty pak pronajímat soukromníkům. Naopak nechtějí v kraji bioplynové stanice, leda by byly součástí zemědělského družstva.

SPOZ nechce podporovat dotování výroby elektrické energie, strana by ale podpořila výrobu tepla z biomasy. Svou přízeň strana vyznává rozvoji tradičního zemědělství a vinařství a je pro zahrádkářské kolonie. Z evropských fondů pak chce strana financovat budování a rekonstrukce čističek odpadních vod.

Zemanovci budou rozvíjet protipovodňové systémy, konkrétně mají na mysli opatření na zvyšování retence vody při malých povodních, ale rozjedou i vodohospodářská díla proti velkým povodním. Zemanovci podporují „unikátní stavbu století“ kanál Dunaj-Odra-Labe.

Strana svobodných občanů zakročí proti dotacím na „indoktrinaci mládeže environmentálním vzděláváním“.
Strana svobodných občanů zakročí proti dotacím na „indoktrinaci mládeže environmentálním vzděláváním“.
Foto | Kateřina Ondřejová / Ekolist.cz

Strana svobodných občanů

Strana svobodných občanů (SSO) ve svém programu vždy nejprve shrne, jak se má daná věc v současnosti, a pak popíše, jak to chce strana změnit. SSO je například proti celé řadě dotací, mimo jiné těch, které jdou na „indoktrinaci mládeže environmentálním vzděláváním“, ale i na zemědělství, vinařství nebo rozvoj venkova. Strana vyjmenovává i konkrétní dotace, které šly na konkrétní projekty. Zvolení krajští zastupitelé Svobodných budou prosazovat zrušení mnoha zbytečných dotačních programů, slibuje strana. Kraje by podle SSO neměly podnikat – například provozovat autobusy nebo vlaky. O dopravní obslužnost se má postarat volná soutěž.

Strana zelených spolu s nezávislými kandidáty – Zelená pro Moravu

Strana zelených jde do voleb v Jihomoravském kraji ve společenství s nezávislými kandidáty, společně se pak jmenují Zelená pro Moravu. Jejich program se tématu životního prostředí věnuje ze všech stran nejobsažněji. Zelená pro Moravu chce chránit půdu před výstavbou průmyslových areálů. Konkrétně chce z rezerv územního rozvoje kraje vyjmout průmyslovou zónu Šlapanice.

Zelení budou prosazovat taková opatření, která posílí přirozenou schopnost krajiny zadržovat vodu a přehodnotí plány kraje na budování systému přehrad. Čistírny odpadních vod mají být i v menších obcích, pokračovat se má v čištění povodí Svratky i Brněnské přehrady.

Zelená pro Moravu slibuje čistou Svratku
Zelená pro Moravu slibuje čistou Svratku

Strana se zavazuje, že ochrání stromořadí kolem silnic. Bezpečnost provozu na silnici zajistí včasnou, pravidelnou a odbornou údržbou stromů.

Zelení slibují spolehlivou a pohodlnou veřejnou dopravu. Za základ považují železnici s nádražím v centru Brna. Zelení zavedou úschovny kol, poštovní služby a parkování na přestupních bodech integrovaného dopravního systému. Jízdenku na veřejnou dopravu slibují zelení zlevnit o deset procent. Ušetřit na to chtějí vypsáním férových tendrů na veřejnou dopravu.

Zelení lidem slibují urychlenou výstavbu obchvatů obcí a modernizaci silnic. Prioritu vidí v modernizaci silnice I/53 od Pohořelic do Znojma a zkapacitnění dálnice D1. Chtějí prodloužit R55 v trase obchvatu Břeclavi až na hranice s Rakouskem, tak aby bylo od tranzitní dopravy, zejména kamionové, ochráněno centrum Břeclavi a Lednicko-valtický areál.

Budeme prosazovat takové trasování rychlostní silnice R43, které bude skutečným obchvatem města Brna. Budeme usilovat o vyřazení záměru jihozápadní a jihovýchodní tangenty na jih od Brna z krajského územního plánu, slibují zelení.

Zelení by v Jihomoravském kraji zavedli recyklaci a kompostování více jak padesáti procent komunálních odpadů. Prioritou je snižování množství odpadů, podpora třídění a materiálového využívání odpadů.

Zatímco komunisté chtějí využít teplo Dukovan k vyhřívání Brna, zelení tento nápad odmítají jako megalomanský. Zelení sází na decentralizované zdroje energie a nízkoemisní zdroje: slunce, biomasu, vodu, geotermální energie či vítr. Větší podpory se má dočkat ekozemědělství, zejména vinaři. Zlepšit by se měla distribuce lokálních potravin prostřednictvím farmářských trhů a prodejem ze dvora.

Suverenita - Blok Jany Bobošíkové + Změna pro jižní Moravu

Seskupení Suverenita - Blok Jany Bobošíkové + Změna pro jižní Moravu mají body týkající se životního prostředí ve svém programu zmíněny stručně a jasně. Necháváme proto v plném znění: „Masivně zlevníme elektřinu, plyn a telekomunikační  poplatky, zavedeme region pasy. Kamiony ze silnic na dálnici a železnici. Podpoříme rozvoj jaderné energetiky. Na pole patří obilí a brambory, ne solární panely.“ Zase jde ale o program pro celou republiku, nikoli o něco konkrétního pro Jihomoravský kraj.

TOP 09 a Starostové jako jedni z mála tvrdí, že cyklistika je bezpečná a ekologická forma dopravy pro každý den
TOP 09 a Starostové jako jedni z mála tvrdí, že cyklistika je bezpečná a ekologická forma dopravy pro každý den

TOP 09 + Starostové pro Jihomoravský kraj

Politici z TOP 09 a Starostové slibují jihomoravským voličům veřejnou dopravu, která prý bude odpovídat skutečným potřebám obcí a občanů. Od dobré veřejné dopravy si strana slibuje nižší nezaměstnanost. Politici myslí i na automobilisty, kterým chtějí vybudovat přestupní terminály na veřejnou dopravu. Jako jedni z mála tvrdí, že cyklistika je bezpečná a ekologická forma dopravy pro každý den. TOP 09 a Starostové slibují účinné prosazování „politiky obchvatů“, ať už to znamená cokoliv. Společně chtějí zavádět autobusy na CNG.

Podle představ politického uskupení by kraj měl směřovat k nízkouhlíkové ekonomice, pro což slibují vypracovat koncepci. Jeho kandidáti se dále zavazují podporovat projekty vedoucí k lepší samočisticí schopnosti vodních toků, k důsledným kontrolám zdrojů znečištění a slibují přísné postihy za porušování limitů. A samozřejmě podporují protipovodňová opatření.

TOP 09 a Starostové kvůli ochraně ovzduší zařídí odklon dopravy z obytných oblastí, budování zelených zón oddělujících obytné oblasti od zemědělské krajiny a jiných zdrojů prachu, budou důsledně kontrolovat zdroje znečištění a to včetně malých zdrojů, tedy domácích topenišť.

Obnovitelné zdroje energie mají podle uskupení své místo, pokud nevedou k degradaci půdy nebo narušování krajinného rázu. Strana chce pomoci zavádět energetické úspory budov.

Věci veřejné

Věci veřejné nemají žádný volební program přímo pro krajské volby. U své kandidátky pro Jihomoravský kraj mají zmíněny priority kraje, které lze s velkou mírou tolerance považovat jako jakési volební sliby do krajských voleb. Životního prostředí se týká jediná priorita, přebíráme ji v plném znění: „Rozvoj venkova – podpora minimálních služeb na venkově – škola, obchod, …. Podpora farmářských trhů, regionálních potravin.“

  • Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)
  • Nezávislí
  • Nezávislí demokraté
  • NS-LEV21
  • Republikánská strana Čech, Moravy a Slezska
  • Strana soukromníků ČR
  • Volte Pravý Blok
Strany kandidující v Jihomoravském kraji jsou seřazeny abecedně. To, zda daná strana nabízí na webu svůj volební program či kandidátku, jsme naposledy kontrolovali 14. 9. 2012.

reklama

 
Další informace |
Co politické strany v Jihomoravském kraji slibovaly v minulých krajských volbách? Přečtěte si článek Volby do zastupitelstev krajů: Jihomoravský kraj. Přehled článků ke krajským volbám v roce 2008.
Martin Mach Ondřej

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist