https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/mzp-vydalo-souhlasne-stanovisko-pro-modernizaci-spalovny-v-rybitvi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

MŽP vydalo souhlasné stanovisko pro modernizaci spalovny v Rybitví

12.5.2023 00:52 | PARDUBICE (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Pardubice
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vydalo souhlasné stanovisko EIA pro modernizaci spalovny průmyslových odpadů společnosti AVE CZ v Rybitví. Společnost AVE CZ odpadové hospodářství o znovuotevření spalovny usiluje více než 15 let, Pardubice, okolní obce i Pardubický kraj záměr dlouhodobě odmítají.
 

Spalovna by měla tepelně zpracovávat odpady zejména z průmyslových podniků. Projektovaná maximální kapacita zařízení je 20 000 tun především nebezpečných odpadů za rok při 7500 provozních hodinách ročně. I když investor, který o obnovu odstavené spalovny usiluje, získal kladné stanovisko ministerstva životního prostředí, potřebuje před zahájením stavby ještě integrované povolení a stavební povolení, což je dlouhodobý proces.

Ministerstvo vydání stanoviska podmínilo 45 podmínkami, které musí investor splnit. "Tyto podmínky minimalizují především vlivy záměru na veřejné zdraví, a to jak z hlediska ochrany ovzduší tak hluku. Vlivy na ostatní složky životního prostředí byly hodnoceny jako málo významné, zejména vzhledem k umístění spalovny ve stávajícím areálu," uvedla mluvčí ministerstva Lucie Ješátková.

Podle předložené dokumentace splňuje plánované zařízení všechny požadované emisní limity. Přesto MŽP jako jednu z podmínek stanovilo další snížení vlivů na ovzduší podle takzvaných nejlepších dostupných technik (BAT). Investorovi uložilo směrovat další přípravu záměru k dodržení 50 procent hodnoty emisí spojených s BAT u látek znečišťujících ovzduší. Součástí závazného stanoviska je také omezení nepříznivých účinků hluku z nákladní dopravy, které ukládá příjem odpadů do spalovny od 7:00 do 20:00.

Další podmínkou je autorizované kontrolní měření hluku ze stacionárních zdrojů hluku a z vyvolané dopravy, jejichž rozsah a podmínky budou dohodnuty s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. Podle výsledků měření budou případně navržena a bez odkladu provedena další protihluková opatření, jejichž účinnost ověří následné měření hluku. Podmínkou souhlasného stanoviska je také povinnost přenášet ověřená data z kontinuálního měření látek znečišťujících ovzduší při provozu spalovny na veřejně dostupnou webovou stránku.

"Na základě posouzení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví a stanovení zmírňujících opatření dospělo MŽP k závěru, že vlivy záměru na životní prostředí a zdraví obyvatel jsou akceptovatelné a nepřesahují míru stanovenou zákony a dalšími právními předpisy. K dokumentaci EIA obdrželo MŽP celkem 44 vyjádření. Vyjádření dotčených územních samosprávných celků, veřejnosti a spolků vyjadřovala nesouhlas se záměrem, především z důvodu obav z umístění dalšího zdroje znečištění do lokality, z jeho vlivů na veřejné zdraví a z rizik spojených s provozem spalovny," uvedla Ješátková.

Vedení pardubického magistrátu si musí písemné stanovisko nejdříve důkladně prostudovat. "Budeme se radit, jak postupovat dál, zda ještě máme nějaké opravné kroky. Domluvili jsme se také s primátorem, že po neděli zajedeme na ministerstvo a probereme situaci přímo na místě s nimi," řekla ČTK náměstkyně pardubického primátora Jiřina Klčová (ANO 2011), která má na starosti životní prostředí. Závazné stanovisko není povolením výstavby, ale pouze odborným podkladem pro další přípravu záměru. Společnost AVE CZ bude muset uspět v navazujících povolovacích řízeních. Podle Klčové ale bude v případném stavebním řízení záležet hlavně na obci Rybitví, v jejímž katastru spalovna stojí.

Zařízení vlastní AVE CZ od roku 2006, kdy je koupila od chemičky Synthesia. Pod protestní petici proti obnovení provozu se v roce 2009 podepsalo téměř 50.000 lidí, ministerstvo nakonec vydalo záporné stanovisko EIA. Vloni v únoru se k obnovenému záměru uskutečnilo veřejné projednání, které se kvůli covidu konalo on-line. Další petici podepsalo více než 10.000 lidí.

Firma AVE CZ odpadové hospodářství patří rakouské společnosti AVE CEE Holding. Aktiva skupiny AVE v Česku v roce 2014 získala společnost EP Industries.


reklama

 
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

SV

Slavomil Vinkler

12.5.2023 12:52
S takovým svinstvem, jde je jedině spálit ve speciální spalovně. A proč je tahat daleko? No ale NIMBY jsou neoblomní.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist