https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ochranu-lokality-louky-u-prelouce-projedna-dnes-vlada
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Ochranu lokality Louky u Přelouče projedná dnes vláda

20.1.2020 00:22 (ČTK)
Ministerstvo životního prostředí chce zajistit ochranu lokality Louky u Přelouče na východě Čech a stanoviště bahnité břehy řek se dvěma typy rostlinstva, které se na územích s bahnitými a písečnými náplavami vod vyskytují. / Ilustrační foto
Ministerstvo životního prostředí chce zajistit ochranu lokality Louky u Přelouče na východě Čech a stanoviště bahnité břehy řek se dvěma typy rostlinstva, které se na územích s bahnitými a písečnými náplavami vod vyskytují. / Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Ministerstvo životního prostředí chce zajistit ochranu lokality Louky u Přelouče na východě Čech a stanoviště bahnité břehy řek se dvěma typy rostlinstva, které se na územích s bahnitými a písečnými náplavami vod vyskytují. Úřad tak chce prostřednictvím návrhu nařízení vlády vyhovět požadavkům, které vyplývají z evropské směrnice o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Návrh dnes projedná vláda.
 

Jednou z podmínek před vstupem Česka do Evropské unie bylo vytvoření národní části evropské soustavy chráněných území Natura 2000. V ČR se skládá ze dvou typů chráněných území - ptačích oblastí a evropsky významných lokalit (EVL), píše se v důvodové zprávě. Na základě evropské směrnice byl pro Česko vytvořen takzvaný referenční seznam evropsky významných typů přírodních stanovišť a rostlinných a živočišných druhů, které se vyskytují v ČR a pro které by měly být vyhlášeny EVL.

Návrhem chce ministerstvo zařadit území Louky u Přelouče na národní seznam EVL a doplnit přírodní stanoviště bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri a Bidention mezi předměty ochrany stávající EVL Porta Bohemica, jež je kaňonovitým údolím Labe. Tyto návrhy byly opakovaně vyřazeny kvůli meziresortním konfliktům, což ale není z hlediska směrnice přípustné a Evropská komise to vnímá jako nedodržení ustanovení směrnice, uvádí resort.

Louky u Přelouče chce resort doplnit do seznamu EVL zejména proto, že jde o rozsáhlé území s mnoha loukami, na kterých se dlouhodobě vyskytují stovky modrásků očkovaných a bahenních. V některých letech to bylo až 10.000 jedinců. Výměra navrhované lokality je 133,5 hektaru.

Náplavy řeky Labe v tomto stanovišti jsou podle ministerstva poměrně rozsáhlé, relativně stálé, s vzácnými druhy a biotopovými specialisty. "Jejich struktura a funkce je příznivá a díky velikosti a šířce koryta Labe, ve kterém se tvoří, poskytují vhodné stanoviště pro druhy světlomilné, teplomilné, vázané především na bezlesá travinná společenstva, a celkově pro druhy v biotopech ČR do jisté míry vzácné," píše resort.

Území EVL Porta Bohemica podle něj nelze vnímat odděleně. "Je součástí ve středoevropských podmínkách unikátního kontinua stanoviště bahnitých (štěrkopískových) náplavů zahrnujícího též dlouhý úsek přírodě blízkého toku řeky Labe v Německu - i v tomto kontextu postrádá absence adekvátní ochrany stanoviště v této EVL logiku," dodalo ministerstvo.

Svaz Chenopodion rubri zahrnuje úzce specializovanou vegetaci jednoletých druhů. Podle databáze české flóry a vegetace Pladias v něm převažují druhy, které dobře snášejí zasolení půd, zejména merlíky a lebedy. Svaz Bidention tvoří porosty vysokých jednoletých druhů pryskyřníku, šťovíku, rdesna, dvouzubce či řepně.


reklama

Další informace |
Líbil se vám článek? Přispějte si na napsání dalšího.
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

A

Alena Lyskova

20.1.2020 18:44
Vážení, za pár let vzpomenete na má slova.
V roce 15 března 1990 byla v našem kraji vyhlášená přírodní rezervace Vřesová stráň ( vyhlášeno ještě okresním národním výborem F-M) bylo to tehdy překrásné území s mnoha jalovci, překrásnými vřesy a množstvím ohrožených rostlin.
Před vyhlášením byla tato půda klasicky obhospodařována a to ji jistě svědčilo, protože jinak by nebyla hodna zájmu ochránců přírody a neměli by zájem toto území tak vehementně chránit. Jsou území zdevastovaná, která potřebují pomoc ta jsou mimo jejich zájem, protože tam je třeba přiložit ruku k dílu. Ochránci hledají malebné lokality tam se umí zviditelnit. Inu začali na Vřesovce řádit jak ruka páně, zakázali skoro vše dokonce vstup osobám bez jejich oprávnění vytvořili ochranné pásmo. Nyní je této lokalita v tak žalostném stavu, zarostlá náletem buřinou Jalovce usychají vřesy se stěhují na vedlejší pastviny. Na uvedení do optimálního stavu je třeba použít těžkou lesnickou techniku což si může každý ověřit v plánu péče schváleném na aktuální desetileté období vypracovaný odborníky. Jenže technika tam nesmí nemá kudy. Území bylo udržováno třicet let dle představ úředníků a to tak, že se travní porosty posekaly ručně pak se biomasa spálila. Nálet se třicet let neřešil za tu dobu je z náletu vzrostlý strom. Co teď s tím? Úředník zakazuje ale neporadí, nevyřeší dělá mrtvého brouka.
Buďme vděční, že se u nás ještě vyskytují takovéto lokality jako louky u Přelouče nechme je těm, kteří o ně dodnes úspěšně pečovali, stát ještě nikdy nic neochránil je to neosobní útvar neměl by se montovat do něčeho co neumí a není schopen dotáhnou do zdárného konce.


Odpovědět
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist