https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/okolnosti-solankoveho-pokusu-kterym-profesor-hruska-zpochybnuje-policejni-verzi-o-otrave-becvy
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Okolnosti solankového pokusu, kterým profesor Hruška zpochybňuje policejní verzi o otravě Bečvy

9.9.2021 07:18 | PRAHA (Ekolist.cz)
Snímek z měření na řece Bečvě.
Snímek z měření na řece Bečvě.
Foto | Jakub Hruška
Profesor environmentálních věd Jakub Hruška se koncem července coby fyzická osoba rozhodl provést pokus na řece Bečvě. Experiment měl podpořit jeho odborný názor, že zdrojem loňské otravy řeky Bečvy nemůže být tzv. rožnovská výusť, na kterou se upřely zraky policejních vyšetřovatelů. Při pokusu Jakubovi Hruškovi asistovali místní rybáři. Na základě anonymního podnětu pokus prošetřuje Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) kvůli podezření z porušení vodního zákona. Jakub Hruška totiž svůj pokus provedl bez jakéhokoli povolení.
 
Pokus Jakuba Hrušky spočíval v tom, že u rožnovské výpusti vylil do řeky 100 litrů vody, ve které bylo rozpuštěno 20 kg soli. O několik stovek metrů po proudu pak Jakub Hruška za pomoci rybářů měřil vodivost vody, aby zjistil, zda se do řeky nalitá solanka v toku rozprostře. Závěr Jakuba Hrušky je, že není možné, aby se toxická látka plazila při jednom břehu řeky a rozptýlila se v toku až u Hustopečí. Jinými slovy, kdyby toxická látka unikla z rožnovské výusti, ryby by musely hynout dříve než ve vzdálenosti 3,5 km po proudu. Hruška tak zpochybňuje oficiální vyšetřovací verzi, se kterou pracuje policie. Ta z otravy obvinila společnost Energoaqua, která spravuje tovární areál bývalé Tesly v Rožnově pod Radhoštěm, a jejího jednatele.

Zajímavou okolností pokusu Jakuba Hrušky je, že Česká inspekce životního prostředí vzápětí obdržela anonymní podnět k prošetření pokusu, zejména úlohy Akademie věd ČR, které je Jakub Hruška zaměstnancem, a pak úlohy místního rybářského svazu. Česká inspekce životního prostředí musí ze zákona prošetřit jakýkoli podnět, který obdrží, vyžádala si proto vyjádření Akademie věd ČR a rybářů.

Akademie věd informovala, že pokus se jí netýká, protože jde o soukromou aktivitu Jakuba Hrušky, nicméně vyjádřila svému zaměstnanci podporu prohlášením, že pokus zřejmě prokázal nedostatky v současném vyšetřování.

Jak dopadne šetření České inspekce životního prostředí ohledně pokusu Jakuba Hrušky, nechce její tiskový mluvčí Jiří Ovečka předjímat – šetření stále běží. Jak stojí v upozornění na webu inspekce, co se týče vodního zákona, ČIŽP nemůže kontrolovat fyzické osoby. Tato pravomoc náleží vodoprávním úřadům. Vzhledem k tomu, že Jakub Hruška i spolupracující rybáři prováděli pokus jako fyzické osoby, zřejmě jim ze strany ČIŽP žádný postih nehrozí. I když inspekce pokus hodnotí jako přestupek proti vodnímu zákonu.

Jak to vysvětluje Jiří Ovečka, podle § 39 vodního zákona č. 254/2001 Sb. je roztok chloridu sodného látkou závadnou vodám. Použití závadných látek v toku je možné pouze pro účely, které zákon přesně definuje v § 39 odst. 7 a vždy je k aplikaci do vod nutné vodoprávní povolení. Zákon neurčuje minimální množství závadné látky, tedy povinnost aplikovat závadnou látku do toku pouze s povolením vodoprávního úřadu se vztahuje na jakékoliv množství závadné látky.

Zjišťovali jsme i názor ministerstva životního prostředí. Dominika Pospíšilová z tiskového oddělení upozorňuje, že ministerstvo tento konkrétní případ nezkoumá, to je kompetence České inspekce životního prostředí či příslušného vodoprávního úřadu. „Z pohledu legislativy se případ může týkat dvou zákonů – a to vodního zákona a zákona o ochraně přírody a krajiny. U vodního zákona je zakázáno znečišťovat tok závadnými látkami, pokud není požádáno o výjimku například pro účely měření, popřípadě i o povolení vodoprávního úřadu. Dále mohlo dojít k ohrožení chráněných druhů, opět nebylo-li požádáno o výjimku,“ píše Pospíšilová.

Jaké hrozí pokuty? Jak uvádí ministerstvo, maximální výše pokuty podle vodního zákona je u fyzických osob do půl milionu korun, u zákona o ochraně přírody a krajiny jde o částky do jednoho milionu korun u fyzických. U právnických osob jsou maximální výše pokut vyšší, to je ale u pokusu Jakuba Hrušky nepodstatné.

Jak jsme zmínili výše, ČIŽP na Jakuba Hrušku a rybáře „nedosáhne“. Fyzické osoby může řešit vodoprávní úřad. Podle vodoprávního úřadu Zlínského kraje ale pokus pana Hrušky povolení krajského úřadu nepotřebuje. A kraj pokus ani neprošetřuje, protože neobdržel žádný podnět, pouze vyhověl žádosti o informace, která se pokusu Jakuba Hrušky týkala.

Ekolist.cz požádal Zlínský kraj o vysvětlení, proč podle něj není na pokus Jakuba Hrušky potřeba povolení. Tisková mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková odpovídá, že na základě bezpečnostního listu není chlorid sodný – pro tuto řešenou kauzu – závadnou látkou. „Obecně platí, že vždy záleží na aplikovaném množství a vlivu na vodní prostředí,“ vysvětluje dále Ličková. „Při použití zmiňovaných 20 kg soli při průtoku 3,1 m3/s lze i zpětně konstatovat, že nedošlo k jednání v rozporu s § 39 odst. 1 vodního zákona a tedy naplnění přestupku dle 116 odst. 1 písm. l), popřípadě § 125a odst. 1 písm. m) vodního zákona,“ říká Ličková.

Jinými slovy, pokusem Jakuba Hrušky nebylo podle krajské vodoprávního úřadu ohroženo vodní prostředí, protože nebyla dosažena kritická koncentrace ani doba působení. „Obecně lze konstatovat, že závadné pro vody může být cokoliv, vždy však záleží na aplikovaném množství. Na tento konkrétní pokus tedy není povolení nutné,“ shrnuje pohled úřadu Ličková.

Jakub Hruška provedl své měření pod prvním jezem a peřejí pod rožnovskou výustí (první modrá tečka zprava.
Jakub Hruška provedl své měření pod prvním jezem a peřejí pod rožnovskou výustí (první modrá tečka zprava.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | archiv Jana Husáka

Samotný Jakub Hruška o žádné povolení nežádal, protože žil v přesvědčení, že na takovou věc povolení potřeba není. A dodává, že každé posolení silnic ve Valašském Meziříčí dodá do řeky o mnoho řádů víc soli, než kolik bylo potřeba na jeho pokus. „Bečva je pěkně špinavá, bylo v ní už tak 17,5 mg/l Cl. My jsme přídavkem zvýšili koncentraci po těch 600 m na ca 19,5 mg/l,“ komentuje průběh pokusu Hruška.

Co takový pokus může udělat s rybami v řece? Pokus Jakuba Hrušky jsme popsali ichtyologovi Českého rybářského svazu Pavlu Vránovi. „Taková solná lázeň bude rybám ku prospěchu, je to nejběžnější a vysoce účinná terapeutická koupel, která se již desítky let používá k prevenci a léčbě ektoparazitů u ryb,“ odpovídá Pavel Vrána. A dodává, že sladkovodní ryby se samy běžně léčí ze svých ektoparazitů v moři. V moři při ústí velkých řek tak běžně potkáte krom tradičních platýsů také plotice, štiky nebo okouny.

Pokus Jakuba Hrušky okomentoval i Jiří Klicpera, soudní znalec, na základě jehož expertízy policie viní z otravy Bečvy firmu Energoaqua a jejího jednatele. Jiří Klicpera zpochybňuje, že Jakub Hruška na svůj pokus spotřeboval jen 20 kg soli a dokládá, že to muselo být víc.

Shrnutí okolností pokusu Jakuba Hrušky tedy je, že podle ČIŽP zřejmě jde o přestupek, ale protože se ho dopustila fyzická osoba, ČIŽP jej dál podle vodního zákona řešit nemůže. Podle krajského vodoprávního úřadu o přestupek nešlo a kraj nemá ambici věc řešit. Podle ichtyologa Pavla Vrány sto litrů solanky rybám v Bečvě spíš prospělo. Jiří Klicpera pochybuje, že šlo o 20 kg soli.

Zásadní okolností pokusu Jakuba Hrušky tak zůstává zpochybnění oficiální vyšetřovací verze, podle které za vytrávení Bečvy může rožnovskou výusť a na ni napojena společnost Energoaqua.


reklama

 
foto - Mach Ondřej Martin
Martin Mach Ondřej
Autor je šéfredaktorem serveru Ekolist.cz

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (16)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Zbyněk Šeděnka

9.9.2021 08:15
Je zajímavé, že státní orgány nebyly tak akční a rozhodné v době, kdy probíhala na Bečvě ta otrava. Spíše byla snaha vše zamést pod práh. Takže evidentně pan profesor Hruška někomu tvrdě šlápl na kuří oko.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.9.2021 09:52 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
A všem je jasné, komu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.9.2021 09:54
Jak je možné,že se neozvali vzorkaři a laboratoře, které vyhodnocovaly těch 130 vzorků odebraných ihned po zjištění otravy??

Z prohlášení komise je jasné, že jsou zcela nekompetentní až debilní.
Odpovědět
ig

9.9.2021 10:06
Konečně se sešly tři věci dohromady :-) Někdo kdo tomu rozumí + někdo koho to zajímá + někdo kdo má odvahu. Prof. Hruškovi palec nahoru :-)

Oficiální reakce je ovšem kombinací neznalost + nezájem :-)
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

9.9.2021 11:13 Reaguje na
Mýlíte se. Oficiální reakce je kombinací znalosti a snahy vše zamést pod koberec, aby se nenašel skutečný viník.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.9.2021 08:43 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Přesně tak, viník byl znám prakticky okamžitě, rozbory v laboratořích to potvrdily, jenže pořád nechápu jednu věc:
PROČ si všichni vzorkaři a laboranti nechají kálet na hlavu a NIKDO není schopen říci "TAK DOST: my jsme odebrali takové a takové vzorky a jejich rozbor je zde!!"
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

9.9.2021 10:19
Myslím, že Hruškův experiment je velmi přínosný! Stejný by se měl udělat u obou výpustí pod výpustí z Rožnova. Možná by se ukázalo, že otrava nemůže pocházet ani z Dezy.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

9.9.2021 11:05 Reaguje na Jiří Svoboda
Naprostý souhlas. Ale tomu se po žalobě "neznámé osoby" těžko dočkáme.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

9.9.2021 10:57
Je to k vzteku/pláči... nikdy by mě nenapadlo, že se dožiju toho, že bude tento stát a jeho aparát tak hluboce zkorumpovaný, že se dočkáme takto perverzních situací... morálka a zodpovědnost státu a jeho aparátu ještě nikdy neklesla na takové dno... a podle předvolebních průzkumů je vidět, že lidi dají raději na lži, podvody a manipulace, než na morálku, pravdu a něco jako je čest.. slovo čest by se mohlo vyřadit ze slovníku jazyka českého, protože přestává mít v ČR aplikovatelnost :(
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

9.9.2021 12:42 Reaguje na Lukáš Kašpárek
To říkám také. Nádherný je příklad protiústavního OZE tunelu za skoro bilion Kč, který nechtějí policajti ano státní zástupci vyšetřit, ERÚ to nechce napravit, byť může, a politici od toho dávají ruce pryč. Ono je těžné konat, když by náprava "připravila" několik vlivných soukromých subjektů o protizákonně vyplacené stovky miliard Kč.

Morálka, pravda a čest, to žádáte moc je státě, kde ústava a zákon nehrají roli.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.9.2021 08:38 Reaguje na Jiří Svoboda
Ten solární tunel je prostě nešťastná záležitost, byl už nesmyslně nastaven v tom zákoně z roku 2005, který prosadila ČSSD s KSČM (i dnešní koalice) a byl nějak polovičatě, ale přece jen řešen třeba solární daní za Kalouska atd. atd., ovšem pak mafiáni zíslali skutečnou moc, nechali tvrdě prošikanovat Vitáskovou a dál to znáte...
Odpovědět
MM

Milan Milan

9.9.2021 12:55
Tuoto rekonstrukci měla provést IŽP za účasti vyšetřovatele a minimálně dvou dalších nezávislých znalců Pan Hruška zaslouží poklonu za odvahu, ale dvacet kilo neškodné rozpuštěné soli v Bečvě nezaslouží ani povšimnutí. Je to jako obvykle, mlžení, polopravdy a kecy. O zjištění skutečného viníka zřejmě žádné ze zodpovědných institucí v podstatě nejde.....??????
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.9.2021 08:39 Reaguje na Milan Milan
Takovou rekonstrukci už dávno dělala policie a výsledky jsou tajné.
Asi nedopadly dle zadání.....
Odpovědět
VM

Vít Marada

9.9.2021 21:58
Jak inspekce a policie prosetrila havárii v Deze? Taková náhoda, že zrovna před otravou měla Deza havarku. A všichni stále papouskuji, že za otravou stojí kyanid, ale vzorky nikdo neodebral. A od rybářů je raději zlikvidovali, aby se vědělo co nejméně. Obžaloba byv. Tesly je jako procesy v padesátých letech za komunistů.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.9.2021 08:27 Reaguje na Vít Marada
Bylo odebráno asi 130 vzorků od sedmi organizací. Zprávy z té doby hovoří jasně.
Dnešní garnitura lže typu bullshit.
Odpovědět
AP

Andrea Pagáčová

11.9.2021 14:35
To snad není ani možné.. Člověk si chce po dlouhé době přečíst něco o ekologii a nakonec tady narazí na lidi, kteří celou dobu lžou a kvákají tady něco o morálce, pravdě a cti... Souhlasím, je to k vzteku a pláči. Je třeba si zamést před vlastním prahem. Virtuální boj za planetu pokračuje... Bože...
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist