https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/postup-inspekce-pri-reseni-otravy-becvy-byl-podle-ministerstva-v-poradku
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Postup inspekce při řešení otravy Bečvy byl podle ministerstva v pořádku

15.6.2021 09:50 | PRAHA (ČTK)
Zářijová ekologická havárie postihla Bečvu v úseku pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku až po Přerov. Viník je zatím neznámý. Ilustrační snímek.
Zářijová ekologická havárie postihla Bečvu v úseku pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku až po Přerov. Viník je zatím neznámý. Ilustrační snímek.
Foto | Ondřej Kašpar
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) nenašlo žádné zásadní pochybení v postupu České inspekce životního prostředí (ČIŽP) po zářijové ekologické havárii na řece Bečvě. Ministr Richard Brabec (ANO) přesto uložil řediteli inspekce, aby dosavadní standardizované postupy při vyšetřování podobných havárií zapracoval do interních předpisů. Současně by měly podniky spravující povodí velkých řek pravidelně aktualizovat seznamy výustí a měla by vzniknout i metodika pro vodoprávní úřady, která by ustálila postup při havárii. V tiskové zprávě o tom včera informovala mluvčí ministerstva Petra Roubíčková.
 

Závažná ekologická havárie z loňského 20. září, kterou podle ČIŽP způsobily kyanidy, postihla řeku Bečvu v úseku mezi Valašským Meziříčím na Vsetínsku a Přerovem. Do kafilerie odvezli rybáři přes 40 tun ryb.

Postup inspekce, která se na vyšetřování případu podílela, neprovázela podle závěrů interního auditu MŽP žádná zásadní pochybení . "Z dostupných informací a podkladů vyplývá, že inspekce postupovala v souladu s obvyklými i zákonem danými postupy," uvedla Roubíčková. Reakce pracovníků ČIŽP po nahlášení havárie byla podle ministerstva v souladu jak se zákonem o vodách, tak i s interním předpisem inspekce o služební pohotovosti, a neprovázelo ji časového prodlení.

"Přestože porušení zákonů ze strany inspekce nebylo prokázáno, požádal jsem jejího ředitele, aby některé dosavadní postupy inspekce bez prodlení zlepšila. Především, aby byl postup inspekce při zásahu u jakékoliv havárie formálně ukotven v interních předpisech inspekce," uvedl ministr Brabec k závěrům kontroly.

S vybranými zástupci vodoprávních úřadů MŽP připravuje metodiku standardizující postup při vyšetřování podobných případů. "Havárie mimořádného rozsahu jako ta na Bečvě ukázala, že už jen třeba nezkušenost úředníků s tak velkým zásahem může být zásadní překážkou pro efektivní koordinaci kroků při zvládání havárie," dodal ministr.

Havárie na Bečvě poukázala podle Brabce také na nezbytnost mít k dispozici aktualizované seznamy všech výustí vedoucích do vodního toku. „V případě Bečvy už je takový seznam zpracovaný a nyní i aktualizovaný ze strany správce toku, tedy státního podniku Povodí Moravy," dodal ministr. Obdobné, pravidelně aktualizované seznamy by ale měly mít všechny podniky povodí u všech významných toků.

Zářijová ekologická havárie postihla Bečvu v úseku pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku až po Přerov. Viník je zatím neznámý, policie se po obdržení znaleckého posudku případem stále zabývá.

Server iDNES.cz na začátku května uvedl, že posudek podezřívá z otravy řeky kyanidy firmu Energoaqua z Rožnova pod Radhoštěm na Vsetínsku, její ředitel Oldřich Havelka to následně na dotaz ČTK opětovně odmítl. Firma spravuje tovární areál bývalé rožnovské Tesly, nyní v něm podniká asi 55 firem.


reklama

 
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (6)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

PH

Pavel Hanzl

15.6.2021 09:18
Stavební firma staví dům, má materiál, peníze, projekt, lidi, prostě úplně všechno a nepostaví NIC.

"Ministerstvo životního prostředí (MŽP) nenašlo žádné zásadní pochybení v postupu České inspekce životního prostředí (ČIŽP) po zářijové ekologické havárii na řece Bečvě. Ministr Richard Brabec (ANO) přesto uložil řediteli inspekce, aby dosavadní standardizované postupy při vyšetřování podobných havárií zapracoval do interních předpisů."

Takže je všechno v pořádku, nastává vysoká fakturace, ředitel stavební firmy dostane prémie, není postaveno VŮBEC NIC.
Já si tu připadám někdy fakt jak na Paroubkově Marsu.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

15.6.2021 09:19 Reaguje na Pavel Hanzl
Co taky mohl Brabec říct jiného, když je Babišův poskok?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

15.6.2021 10:50 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Pokud bába řachne podzimní volby, půjde i Brabec před soud.
To mu vůbec nevadí, nebo si je jistý, že to zfalšují jak Bečvu??
Odpovědět
JK

Jiří Kvítek

16.6.2021 07:11
Proč prostě nepřiznají smutnou pravdu: byly to právě vodoprávní úřady, které neplnily svoji funkci v kauze "otrávená Bečva" a oprávněná kritika veřejnosti by neměla padat jenom na ČIŽP, ale i na dotčené vodoprávní úřady.

Když se k 31.12.2002 rušilo 78 okresních úřadů a místo toho se v rámci úspor (v režii Václava Klause staršího) zřídilo 205 ORP (obcí s rozšířenou působností), tak se položil základ tohoto problému. Funkční systém havarijních služeb pracovníků vodohospodářských orgánů jednotlivých okresů se rozpadnul a nikdo ho zcela nenahradil. Některé ORP dokázaly tuto službu zajistit, ale nejsou všechny.

ČIŽP by v budoucnu neměla jako inspekční orgán řešit malicherné stížnosti a udání na mnohdy bezvýznamné porušování zákona, ale naopak se přeškolit a úzce se specializovat na odbornou podporu při havarijních stavech. Již teď mají i svoje školené vzorkaře (stejně jako správci jednotlivých povodí) tak proč toho potenciálu nevyužít? Společně se správci povodí by mohli hasičům být důležitou oporou.

Hasičů si velice vážím, ale není dobrý model to, co navrhuje MŽP, protože k tomu hasiči nemají související informace a kompetence:

Například nepamatuje na ně institut plánu opatření pro případy havárie vypracovávaný podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona č.254/2001 Sb. (vodní zákon), který schvaluje místně příslušný vodoprávní úřad a ke schválení mu ho musí předložit každý, kdo s níže uvedenými látkami nakládá nad určený limit množství. Jeho součástí je i Seznam nebezpečných závadných látek a dalších látek nebo skupin látek, které v obdobné míře vyvolávají znepokojení, ten je uveden v příloze č.1 k tomuto zákonu a seznam obsahuje i zvlášť nebezpečné závadné látky (mezi nimi jsou mimo jiné i kyanidy).

Proto vodní zákon určuje povinnost konat místně příslušnému vodoprávnímu úřadu (viz níže v textu) - ten tyto informace má (i když nevím, jestli se v neděli odpoledne fyzicky dostali do prostor úřadu, aby k nim měli také fyzicky přístup). Vodoprávní úřad má řídit další postup, včetně rozsahu nasazení a práce vzorkařů.

Když se podíváte do § 42 (Opatření k nápravě) vodního zákona, tak ten uvádí dva důležité odkazy:

"(1) K odstranění následků nedovoleného vypouštění odpadních vod, nedovoleného nakládání se závadnými látkami nebo havárií ... uloží vodoprávní úřad nebo Česká inspekce životního prostředí tomu, kdo porušil povinnost k ochraně povrchových nebo podzemních vod nebo původci havárie (dále jen „původce závadného stavu"), povinnost provést opatření k nápravě závadného stavu..."

"(4) Nelze-li opatření k nápravě uložit ... a hrozí-li závažné ohrožení nebo znečištění povrchových nebo podzemních vod, zabezpečí nezbytná opatření k nápravě příslušný vodoprávní úřad z vlastního podnětu nebo z podnětu České inspekce životního prostředí..."

Takže když nekonal dotčený vodoprávní úřad, měla podle vodního zákona konat ČIŽP! Přesto MŽP tvrdí, že jejich postup byl podle zákona!!! To mi hlava nebere...

Dále na hasiče dostatečně nepamatuje ani zákon č.167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a jeho prováděcí předpis (nařízení vlády č.295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění).

O tom na Ekolist.cz nedávno publikovali někteří akademičtí pracovníci, že je údajně nefunkční. To, že je nefunkční příslušné oddělení ČIŽP, které mělo podle těchto předpisů zahájit řízení o uložení nápravných opatření, jim naprosto uniká. Inu, akademičtí teoretici poplatní vládnoucímu režimu.

Já sám jsem provedl desítky hodnocení nejrůznějších technologií od autovrakovišť, přes chromovny, lakovny až po skládky odpadů. A není to špatné, když předem připravíte možné scénáře úniku a vyhodnotíte významnost reálného rizika možné ekologické újmy.

O to více člověka šokuje stanovisko ČIŽP (zveřejněné na www.ekolist.cz): "V případě kalamity na řece Bečvě jsme se možností aplikace zákona o ekologické újmě intenzivně zabývali. Došli jsme k právnímu závěru, že ho v tomto případě aplikovat nebylo možné," napsal v reakci ČTK mluvčí ČIŽP Jiří Ovečka.

Přitom výše zmíněný zákon č.167/2008 Sb. obsahuje jasně definované nástroje:

- provozovatel musí předcházet vzniku ekologické újmy a v rozsahu stanoveném tímto zákonem přijímat preventivní opatření

- provozovatel, který svou provozní činností způsobí ekologickou újmu, musí v rozsahu stanoveném tímto zákonem přijímat nápravná opatření

- provozovatel, který způsobil ekologickou újmu nebo její bezprostřední hrozbu, je povinen nést náklady, a to i v případě, kdy preventivní opatření nebo nápravná opatření zajistí příslušný orgán

- provozovatel, který vykonává provozní činnost uvedenou v příloze č.1 k tomuto zákonu, je povinen zabezpečit finanční zajištění k náhradě nákladů podle tohoto zákona (dále jen „finanční zajištění“). Rozsah finančního zajištění musí po celou dobu výkonu provozní činnosti provozovatele odpovídat rozsahu možných nákladů a intenzitě nebo závažnosti vytvářeného rizika ekologické újmy

- k tomu je provozovatel povinen provést hodnocení rizik jednotlivých provozních činností uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, které hodlá provozovat, a toto hodnocení průběžně aktualizovat v případě významných změn provozní činnosti

- bez zabezpečení finančního zajištění nelze vykonávat činnost uvedenou v příloze č.1 k tomuto zákonu

Tak v tomto předpisu se na hasiče také nepamatuje, ani nemají k dispozici scénáře úniků a doporučených opatření. To vše je třeba přepracovat a hasičům zpřístupnit, ale na to už se nepamatuje. Zase práce jen na půl. A pak se MŽP diví, že něco nefunguje!

Omlouvám se za delší příspěvek, ale bylo třeba to vysvětlit i se souvislostmi.
Odpovědět
radim buffalo tobias

radim buffalo tobias

16.6.2021 20:00 Reaguje na Jiří Kvítek
a ty jsi kdo ogare, že ses tak rozepsal ?
Odpovědět
JK

Jiří Kvítek

17.6.2021 15:24 Reaguje na radim buffalo tobias
na přímou otázku přímá odpověď:

jsem vysokoškolsky vzdělaný chemik s 28 lety praxe v oblasti odpadů a současně i profesionální vzorkař odpadů - dělám řadu let v provozu a už se nemůžu dívat na tu bandu teoretiků z ministerstva, co pořád jenom žvaní a neví co mají udělat. Škoda, že tohle u nás před 30 lety slušně fungovalo, takže v rámci tzv. "reformy veřejné zprávy" nebyl žádný důvod to rušit.

Nejhorší je, že oni už několik let nic nezlepšují, ale pořád se to jenom zhoršuje...proto jsem se snažil něco vysvětlit. Kritika bez nápadu jak to zlepšit není fér.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist