https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-lesich-suchem-trpi-nejvice-smrky-podle-vyzkumniku-je-potreba-lesy-prestavet
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

V lesích suchem trpí nejvíce smrky, podle výzkumníků je potřeba lesy "přestavět"

28.8.2017 10:00 | PRAHA (Ekolist.cz)
Na snímku pestrá směs dřevin v lesích mezi Štěchovickou a Slapskou přehradou.
Na snímku pestrá směs dřevin v lesích mezi Štěchovickou a Slapskou přehradou.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Jan Řezáč / VÚLHM
S klimatickými změnami je spojený posun vegetačních stupňů, který se negativně nejvíce dotkne naší hlavní hospodářské dřeviny – smrku. Lesníci v Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti (VÚLHM) proto vypracovali Metodiku přestavby smrkových monokultur na stanovištích přirozených smíšených porostů. Má pomoci přetvořit české lesy tak, aby se s globální změnou ekologických podmínek co nejlépe popraly.
 

„Změna hospodaření ve smrkových monokulturách je možná dvojím postupem, a to přeměnou dřevinné skladby nebo změnou prostorové a věkové struktury," říkají autoři metodiky Jiří Souček z VÚLHM a Vladimír Tesař z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně.

"Pěstební opatření obou postupů mohou na sebe navazovat nebo se mohou prolínat. Nově používaný termín ´přestavba´ lesa je souhrnný pojem pro oba uvedené současně probíhající procesy. Nejedná se o návrat k přirozené dřevinné skladbě daného stanoviště, ale o tvorbu smíšených, věkově a prostorově strukturovaných porostů s takovým zastoupením smrku, aby nebyla nevratně ohrožena produktivita stanoviště,“ dodávají autoři.Trend je v českých lesích nastaven dobře. Plocha jehličnatých dřevin a zejména smrku se podle Zprávy o stavu lesa a lesního hospodářství ČR stále snižuje. Naopak se setrvale zvyšuje podíl listnatých dřevin zejména buku.

Z hlediska posuzování druhové biodiverzity lesů je významným ukazatelem také výskyt tzv. porostních směsí. Poměr smíšení jednotlivých druhů dřevin trvale narůstá ve prospěch smíšených porostů a porostů s převahou listnáčů. Lesníci se tak trvale snaží o dosažení optimální druhové skladby lesů.

Problémem smrku je to, že ztrácí růstový potenciál a vitalitu tím více, čím se stanoviště liší od jeho životních nároků. Vysokému riziku jsou smrkové porosty vystaveny na stanovištích s ročních úhrnem srážek pod 600 mm (300 – 350 mm ve vegetačním období). Stres z nedostatku vody pak zvyšuje riziko napadení biotickými škůdci. Přirozeně mělký kořenový systém není zárukou takového ukotvení v půdě, aby smrk odolal náporům vichřice.

Doporučovaná dřevinná skladba jako optimalizovaný kompromis mezi přirozenou dřevinnou skladbou a skladbou hospodářsky výhodnou předpokládá snížení zastoupení smrku na 36,5 %. Zejména v nižších a středních polohách by smrk měl být nahrazen stanovištně vhodnými dřevinami, které zvyšují stabilitu porostů a příznivě ovlivňují koloběh látek v prostředí (v současné legislativě označované za meliorační a zpevňující).

Přestavba lesa je podle lesníků značně dlouhodobý proces, změny zastoupení dřevin jsou pozvolné a výraznější výsledky se projeví v průběhu několika lesnických generací.

Další informace |
Líbil se vám článek? Přispějte si na napsání dalšího.
tisknout poslat
 twitter

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž příroděPražská EVVOluce

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist