https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-moravskoslezskem-kraji-klesly-odbery-tepla-elektriny-i-vody
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Během pandemie klesly odběry tepla, elektřiny i vody

16.2.2021 00:10 | OSTRAVA (ČTK)
Sloup elektrického vedení
Sloup elektrického vedení
Po propuknutí pandemie nového koronaviru a zavedení vládních restrikcí klesly odběry tepla, elektřiny i vody. Snížily se dodávky do průmyslových podniků, hotelů či škol, v domácnostech naopak mírně vzrostly, protože víc lidí z domova například pracovalo či studovalo. ČTK to řekli mluvčí firem.
 

Ostravsko

Mluvčí Veolia Energie ČR Marcela Dvořáková uvedla, že uplynulý rok byl chladnější než rok 2019, prodej tepla tomu ale neodpovídal kvůli dopadům protikoronavirových opatření. Objem dodávek tepla se snížil hlavně u ubytovacích a restauračních zařízení, sportovních a plaveckých areálů nebo škol, kde spotřeba tepla poklesla o desítky procent.

"Například v případě bazénů spotřeba klesla o 80 procent oproti odběru v běžné sezoně. V případě hotelů je tento pokles mezi 30 a 60 procenty," uvedla Dvořáková.

Dopad vládních opatření se podle ní na prodeji tepla začal projevovat loni hned v březnu. "Nejmarkantněji se to projevilo v květnu. Například v Moravskoslezském kraji byla ve výrazně chladnějším květnu 2020 potřeba tepla o 55 procent vyšší než v květnu 2019, dodávky tepla ale vůbec vyšší nebyly, dokonce byly nižší než v květnu 2019," uvedla mluvčí.

Podle společnosti ČEZ Distribuce, jejímž prostřednictvím proudí elektřina všem lidem a firmám v kraji, klesla spotřeba elektřiny v Moravskoslezském kraji asi o 3,5 procenta. "Propad spotřeby u některých firem kompenzovala vyšší spotřeba domácností," řekl mluvčí skupiny ČEZ Vladislav Sobol. Kvůli koronavirové pandemii pracovala průběžně na home office i přibližně polovina zaměstnanců ČEZ působících v regionu.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava (SmVaK) dodávají vodu zejména na Frýdecko-Místecku, Karvinsku, Novojičínsku a Opavsku. Pokles výroby pitné vody tam podle mluvčího firmy Marka Síbrta nebyl tak výrazný jako v turisticky více exponovaných oblastech.

Odběry vody o několik procent se snížily u průmyslových firem a veřejných institucí, dopad na dodávky mělo zavření hotelů, restaurací i škol. U průmyslových firem se to projevilo především na jaře, kdy řada firem včetně automobilky Hyundai a jejich dodavatelů přerušila nebo omezovala výrobu.

"V případě pitné vody dodávané domácnostem její objem meziročně o několik procent vzrostl, což je logicky dáno větším počtem lidí pracujících v režimu home office, žáky a studenty, kteří nemohli navštěvovat školy, lidmi v karanténě nebo nemocnými," řekl Síbrt.

Spotřeba na obyvatele a den činila v roce 2020 u SmVaK u vody fakturované celkem 123 litrů, u vody fakturované domácnostem 89 litrů. U vody fakturované celkem činil pokles oproti roku 2019 tři litry, u domácností zaznamenali nárůst o dva litry na osobu a den.

Ostravské vodárny a kanalizace (OVAK), které dodávají vodu v Ostravě a okolí, loni zaznamenaly u objemu dodané vody pokles o tři procenta a u odkanalizované vody o čtyři procenta. "K většímu poklesu spotřeby vody došlo zejména u ostatních odběratelů než u domácností, jedná se například o sportovní a rekreační zařízení, nákupní centra, školská a vysokoškolská zařízení, restaurační a ubytovací zařízení a další," uvedla mluvčí OVAK Radka Vanková.

Firma kvůli pandemii například částečně omezila odběry a analýzy vzorků pitné a odpadní vody z domácností a firem nebo výměny vodoměrů s procházejícím cejchem. Podnik ušetřil na nákladech zejména za vodárenský materiál, pohonné hmoty nebo cestovné a školení, naopak mu stouply výdaje za ochranné pracovní pomůcky a dezinfekční prostředky.

Pardubicko

Epidemie koronaviru a omezující opatření vlády měla v loňském roce dopad na výrobu a spotřebu elektřiny, tepla a pitné vody i v Pardubickém kraji. Například Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí dodaly průmyslovým firmám vloni 451 092 krychlových metrů vody, zhruba o pět procent méně než rok předtím. U domácností klesla spotřeba o necelé procento na 2,884 milionu krychlových metrů. "Pokles u průmyslu je určitě ovlivněn covidem," uvedl ředitel společnosti Bohuslav Vaňous.

Firma Vodárenská Svitavy zaznamenala mírný pokles spotřeby v průmyslových podnicích a mírný nárůst u domácností. Celkové množství fakturované vody se zvýšilo téměř o procento na 898 000 krychlových metrů. V Ústí nad Orlicí se spotřeba vody průmyslových podniků o něco zvýšila. O 17 procent však poklesla spotřeba vody restaurací, hotelů či obchodů kvůli jejich uzavření v některých částech roku. Naproti tomu měly vyšší spotřebu domácnosti. "Zde se nejspíš projevuje omezení pohybu, práce na home office, uzavření škol a podobně," uvedla Markéta Vojvodíková s městské firmy Tepvos. Podobný vývoj uvedly Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, když pokles spotřeby podniků o 16 procent byl způsoben omezováním jejich činnosti a nárůst o tři procenta u domácností častějším pobytem členů rodin doma. Vodárenská společnost Chrudim vykazuje nepatrný pokles spotřeby ve firmách a mírný nárůst spotřeby v domácnostech. Meziročně celková spotřeba vzrostla o 0,3 procenta na 3,289 milionu krychlových metrů.

Elektrárna Opatovice vyrobila v roce 2020 celkem 943.476 MWh elekřiny, meziročně téměř o šest procent více. Tepla dodala 3,204 milionu gigaloulů (GJ), což představuje snížení o 2,5 procenta. "Pokles dodávek tepelné energie byl znatelný zvláště u odběratelů ze segmentu služeb, sportovních areálů a školských zařízení. Běžná spotřeba domácností nebyla vlivem pandemie koronaviru výrazně ovlivněna," uvedla mluvčí společnosti Hana Počtová. S některými nejvíce postiženými odběrateli elektrárna jedná o posunu splatnosti faktur.

Elektrárna Chvaletice snížila vloni produkci elektřiny téměř o 40 procent ve srovnání s rokem 2019, který byl však naopak rekordní. "Nejvýznamněji se pandemie projevila při jarním kompletním lockdownu, kdy jsme v březnu a dubnu kvůli strmému pádu poptávky vyráběli prakticky jen minimum potřebné ke stabilizaci soustavy," uvedl mediální zástupce společnosti Petr Dušek. Podle něj se od začátku letošního roku situace v energetice vrací k obvyklým podmínkám a vyvíjí se podle běžných tržních vlivů. Dálkové vytápění z elektrárny se vloni zvýšilo o pětinu, v produkci firmy ale teplo tvoří jen malou část.

Plzeňsko

Vodárna Plzeň, největší výrobce a dodavatel pitné vody na západě Čech, hlásí meziroční pokles spotřeby vody o zhruba šest procent. "Na vodném klesl odběr o 320 000 m3, na vodném a stočném dohromady o 710 000 m3," uvedla mluvčí městské firmy Dana Veselá.

Nejvýznamněji se nižší spotřeba projevila ve školách, a to o 30 procent, následují sportoviště, bazény, kulturní objekty (27 procent), u hotelů a ubytovacích zařízení klesla spotřeba meziročně o 18 procent, shodně jako u obchodů a služeb. Nejmenší, pětiprocentní pokles, hlásí firma v kategorii ostatních podnikatelů. "Čísla vycházejí z měsíčních fakturovaných částek v Plzni-městě," uvedla mluvčí. Průměrná spotřeba vody tam zůstala zhruba stejná, tedy 90 litrů vody na osobu a den.

Plzeňská teplárenské, největšímu dodavateli tepla na Západě Čech, loni změnil covid strukturu dodávek. Při porovnání měsíců duben, listopad a prosinec, které byly podle mluvčí Petry Siegerové teplotně podobné, byl největší pokles na sportovištích. "Na jaře na polovinu, na podzim na 60 až 80 procent," uvedla. Školy odebraly na jaře o 30 procent méně, ale na podzim spotřeba neklesla. "Mnohde byla dokonce lehce vyšší. První a druhé ročníky chodí do školy, mateřské školy jsou otevřeny a více se větrá," řekla. Podobné to bylo u obchodů a kanceláří, kde byl na jaře pokles o deset procent a na podzim už nenastal a mnohé odebraly více. "U bytů se jarní lockdown téměř neprojevil, na podzim už je znát zvýšení spotřeby v domácnostech o zhruba deset procent, zvýšení bylo patrné i u teplé vody," uvedla. Její spotřeba včetně letošního ledna byla dokonce o desetinu vyšší než v předchozích letech. Restaurace a hotely klesly na jaře o pětinu, na podzim už pokles nebyl, protože v zimě musely topit i prázdné prostory a mnohde jsou výdejová okénka.

ČEZ distribuce hlásí loni v Plzeňském kraji pouze pokles spotřeby elektřiny kolem tří procent. "Pandemie to ovlivnila méně, než naznačovaly průběžné statistiky během roku. Ve čtvrtém čtvrtletí už spotřeba meziročně mírně stoupla (+0,7 pct, v prosinci +1,7 pct)," uvedla mluvčí skupiny ČEZ Soňa Holingerová. Snížila se spotřeba v podnicích (-7,5 pct) a maloodběr (-2,7 pct), ale vzrostla spotřeba u domácností (+5,4 pct). Podobný trend byl v celém zásobovaném území ČR, kde spotřeba klesla celkem o 3,3 procenta. Největší propad byl ve druhém čtvrtletí (-10,7 pct), kdy se uzavřela řada velkých podniků a následovali jejich subdodavatelé. Nejzasaženější byl duben, kdy spotřeba klesla o 12 procent, u velkých firem o 22 procent. V prosinci se poprvé vyrovnal odběr velkých podniků na úroveň roku 2019.

Karlovarsko

Podle ředitele Teplárny Karlovy Vary Romana Miarka zaznamenala teplárna loni pokles odběru tepla asi o 30 procent. Důvodem byl právě obrovský propad dodávek pro hotely. Požadavek na zvýšení ceny, které by částečně kompenzoval propad příjmů, ale zažehnalo na žádost hoteliérů město dohodou s teplárnou.

"U nás asi půlka tepla končí v hotelích a lázeňských zařízeních. Ta dohoda s městem a hoteliéry byla taková, že ceny pro rok 2021 neměníme proti roku 2020, kdy jsme je také neměnili," uvedl Miarka. Město na oplátku teplárně prodloužilo nájemní smlouvu.

Zatímco ve velkých městech v době koronavirové krize hodně lidí přešlo na home office, a teoreticky by se tím mohla zvýšit poptávka po teple v domácnostech, teplárny v Karlovarském kraji řešily opačný problém. Lidí, kteří pracují z domova, je v regionu minimum a daleko větší vliv měly uzavřené provozy, které přestaly teplo odebírat.

Podobně se spotřeba projevila i na vodě, i když u ní domácnosti přece jen odebraly o trochu vody více. "Na území provozovaném společností Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., poklesla v roce 2020 spotřeba pitné vody v průměru o šest procent v porovnání s rokem 2019. Pokles byl patrný zejména u ostatních odběratelů, kam patří průmyslové podniky, hotely, lázeňská zařízení, školská zařízení a podobně, kde byla spotřeba zhruba o 20 procent nižší. Naproti tomu v kategorii domácností se spotřeba mírně navýšila (zhruba o tři procenta)," uvedla mluvčí Vodáren a kanalizací Karlovy Vary Věra Štefflová.

Jak dodala, vývoj spotřeby vody v roce 2021 se velmi těžko odhaduje. "Již dnes je ale zřejmé, že ekonomické ztráty vzniklé z poklesu spotřeby vody budou pro naši společnost minimálně stejné jako v roce 2020," dodala Štefflová.


reklama

 
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist