https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vlada-projedna-strategii-a-naklady-souvisejici-s-adaptaci-na-zmenu-klimatu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Vláda projedná strategii a náklady související s adaptací na změnu klimatu

13.9.2021 00:42 | PRAHA (ČTK)
Jako hlavní projevy změny klimatu v ČR strategie uvádí dlouhodobé sucho, povodně a přívalové povodně, vydatné srážky, zvyšování teplot a extrémně vysoké teploty, extrémní vítr a požáry vegetace.
Jako hlavní projevy změny klimatu v ČR strategie uvádí dlouhodobé sucho, povodně a přívalové povodně, vydatné srážky, zvyšování teplot a extrémně vysoké teploty, extrémní vítr a požáry vegetace.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Opatření, která vzejdou z Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu, budou v letech 2021 až 2025 stát odhadem 139 miliard korun. Téměř 40 procent, tedy 52 miliard, tvoří financování z Evropské unie, zbytek by měly pokrýt národní zdroje. Vyplývá to z aktualizovaného plánu adaptace, který v pondělí projedná vláda. Bude se zabývat i dokumentem Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR do roku 2030. Akční plán rozpracovává opatření ze strategie do konkrétních úkolů. Dokumenty má ČTK k dispozici. Vládě je předkládá ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).
 

Podle předkládací zprávy by mělo jít na příslušná opatření z národních zdrojů 86,5 miliardy korun. Zpráva však také uvádí, že peníze jsou z 46 procent na daná opatření už vyčleněny. "Požadavky na nové národní zdroje tak tvoří celkem 46 miliard Kč," píše se ve zprávě. "Je nutné zdůraznit, že tyto částky jsou jednak odhady na období pěti let, průměrné roční náklady představují celkem 27 miliard Kč, z toho deset miliard Kč jsou zdroje EU a 17 miliard Kč národní zdroje. Z pohledu požadavků na nové národní zdroje představují opatření náklad cca devět miliard Kč ročně," konstatuje dokument. Odhadované náklady zahrnují i výzkum.

Nová strategie adaptace na změnu klimatu se podle autorů od předchozí, schválené vládou v roce 2015, liší zejména strukturou. Původní se dělila do sektorů, u nichž odborníci předpokládali největší dopady změny klimatu. Nynější návrh sleduje jednotlivé projevy změny klimatu, což podle předkladatelů lépe odráží to, že prostupují napříč různými oblastmi.

Strategie shrnuje pozorovaný i očekávaný vývoj klimatu ve světě i v ČR a výsledky analýz zranitelnosti, rizik a možných dopadů změny klimatu na Česko. Jako hlavní projevy změny klimatu v ČR strategie uvádí dlouhodobé sucho, povodně a přívalové povodně, vydatné srážky, zvyšování teplot a extrémně vysoké teploty, extrémní vítr a požáry vegetace. U klíčových sektorů pak popisuje, jaká rizika a problémy jim, v souvislosti s určitým projevem, hrozí. Těmito sektory jsou lesní hospodářství, zemědělství, vodní režim a vodní hospodářství, biodiverzita a ekosystémové služby, zdraví a hygiena, urbanizovaná krajina, cestovní ruch, průmysl a energetika, doprava, kulturní dědictví a bezpečné prostředí.

Dokument se zabývá také možnými ekonomickými nástroji pro financování adaptace a udržitelnosti, legislativou a provázaností s jinými strategickými dokumenty a osvětou. Formuluje cíle, k nimž přiřazuje rámcová adaptační opatření.

Pro adaptaci v zemědělství strategie například uvádí opatření k omezení vodní a větrné eroze půdy, posílení schopnosti půdy zadržet vodu, podporu systémů hospodaření vedoucích k vyšší odolnosti krajiny či rozvoj dostupnosti systému včasné výstrahy před meteorologickými jevy. V případě lesů je zmíněna nutnost snížení počtu spárkaté zvěře, která ničí dřeviny, podpora výsadby vhodně druhově složených lesů a zajištění přirozené obnovy lesů i kroků pro zadržení vody v lesích.

Strategie požaduje také revitalizaci vodních toků a obnovu niv a rozvoj hospodaření se srážkovou vodou v sídlech. Zdůrazňuje také potřebu adaptace budov na změnu klimatu a snížení jejich ekologické stopy či opatření pro pokles tepelného stresu obyvatel ve městech. Další z cílů zmiňuje rozvoj systému včasného varování před krizovými situacemi. Strategie uvádí také konkrétní příklady dobré praxe z různých oblastí.

Současná strategie uvádí 108 rámcových adaptačních opatření, které dále rozpracovává právě národní akční plán do souboru 323 úkolů. Na přípravě aktualizace strategie a plánu se podílelo 170 odborníků z veřejných, vědeckých a neziskových institucí.


reklama

 
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (2)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

PH

Pavel Hanzl

13.9.2021 16:01
Kolik set různých "strategií" už máme, pojem "akční plán" je vypůjčený přímo od komunisty a jaký je jejich výsledek??

Jenom doufám, že nám EU ty covidové peníze nedá, protože by je tahle (i stejná příští) vláda pouze rozfrcala a rozkradla.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

13.9.2021 17:54 Reaguje na Pavel Hanzl
ono je to i o těch zákonech, které nejsou to je jak dělat strategii na včerejšek
Odpovědět
 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist