https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vlada-schvalila-suchou-koncepci-ma-pomoci-zvladnout-nedostatek-vody
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Vláda schválila "suchou" koncepci. Má pomoci zvládnout nedostatek vody

24.7.2017 16:26 | PRAHA (Ekolist.cz)
Úředníci by měli mít k dispozici informační systém, který jim pomůže reagovat na sucho.
Úředníci by měli mít k dispozici informační systém, který jim pomůže reagovat na sucho.
Foto | Victor Ranedo / Ekolist.cz
Vláda schválila státní koncepci ochrany před suchem, která vyšla z dílny ministerstva životního prostředí a ministerstva zemědělství. Opatření mají vést k posílení nebo vytváření nových vodních zdrojů, k vytvoření jednotné komunikační platformy k suchu nebo ke zvýšení objemu vody v půdě a v celé ploše krajiny. Informuje o tom MŽP a MZe.
 

„Za MŽP v koncepci navrhujeme především opatření v oblasti retence vody v krajině, ale i ve městech a obcích, kam například míří i náš dotační program Dešťovka,“ shrnuje koncepci ministr životního prostředí Richard Brabec.

„Naše vodní zdroje jsou prakticky závislé výhradně na atmosférických srážkách a v přepočtu na jednoho obyvatele patří k nejnižším v Evropě. Dokument rozebírá vznik sucha, jeho rozsah a příčiny s uvedením dopadů na vodní zdroje, zejména v regionech, které trpí výskytem sucha nejčastěji, tedy na jižní Moravě, Rakovnicku, Žatecku a Královéhradecku,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Tato koncepce je unikátní mimo jiné tím, že vůbec poprvé systematicky a podrobně analyzuje současný stav zásob pitné vody v České republice. Konstatuje sice, že stávající zdroje pitné vody v ČR jsou dostačující, ale varuje také, že skoro pětina území ČR je rizikem sucha ohrožena," říká premiér Bohuslav Sobotka.

Teplota vzduchu v ročním průměru se od 60. let minulého století v teplých měsících zvedla přibližně 1 °C. Změnil se i objem srážek během roku, kdy na jaře a v létě dochází spíše k jejich poklesu, v zimě naopak k nárůstu. Mimo to se oproti stavu před rokem 1950 snížila retenční kapacita půdy v ČR přibližně o 40 %. Vodní eroze ohrožuje cca 60 % půdy (z toho je již přibližně 12 % znehodnoceno), 14 % je ohroženo větrnou erozí, 45 % půdy bylo zhutněno. Většina zemědělských půd trpí nedostatkem organické hmoty, má nevyhovující strukturu a v řadě případů dochází k poklesu pH. K tomu se přidává snižující se vydatnost pramenů ve středních Čechách a na jižní Moravě.

„Stát v minulosti udělal mnoho chyb, protože řešil pouze povodně, ale na dlouhodobé sucho se vůbec nepřipravoval. 100 let se tady odváděla voda z krajiny, teď se snažíme všemi možnými prostředky vodu v krajině udržet. Navíc klimatická změna postupuje rychleji, než všichni očekávali,“ vysvětluje ministr Richard Brabec.

„Zemědělská i lesní půda měla dřív daleko lepší schopnost držet vodu, hlavně kvůli erozi ji ale postupně ztrácela. Dneska je její zadržovací kapacita asi na 50 procentech. Kdyby česká zemědělská půda, které máme asi 3,5 milionu hektarů, byla schopná držet vodu dobře, udržela by jí asi 9 miliard kubíků. Ale udrží jí sotva 5. Ten obrovský rozdíl je několikanásobek objemu vody, který udrží Vltavská kaskáda. Na tom je vidět, kde je největší rezerva v retenci vody – je v samotné půdě.

Koncepce ochrany před suchem a opatření z ní vycházejí mají vést k posílení nebo vytváření nových vodních zdrojů, k vytvoření jednotné komunikační platformy k suchu nebo ke zvýšení objemu vody v půdě a v celé ploše krajiny. To přispěje jak ke snížení deficitu půdní vláhy, tak k omezení výskytu nedostatečných průtoků v tocích.

Během vyhodnocení suché epizody z roku 2015 se ukázalo, že vážným nedostatkem je chybějící ucelená legislativa řešící problematiku sucha a nedostatku vody ve vodním zákoně. Podle MŽP bylo nutné nastavit celý systém operativního řízení a vytvořit mu právní podporu. Koncepce proto popisuje návrh tzv. suché hlavy novely vodního zákona, zahrnující definice základních pojmů, rozlišení mezi pojmy „stav sucha“ a „stav nedostatku vody“.Rok 2015 se zařadil mezi historicky nejsušší roky v historii. Důsledkem sucha jsou negativní dopady na stav vodních toků a dalších vodních ploch a na kvalitu vody obecně.
Rok 2015 se zařadil mezi historicky nejsušší roky v historii. Důsledkem sucha jsou negativní dopady na stav vodních toků a dalších vodních ploch a na kvalitu vody obecně.

Zatímco stavem sucha se rozumí míra nebezpečí sucha vázaná na směrodatné limity (zejména množství srážek, velikost průtoků ve vodních tocích a výška hladin podzemních vod), stavem nedostatku vody se rozumí dočasný stav, kdy v důsledku sucha požadavky na užívání vod převyšují dostupné zdroje vody a kdy je nezbytné omezovat nakládání s vodou a přijímat další opatření s potenciálním dopadem na základní lidské potřeby, hospodářskou činnost a životní prostředí.

V souvislosti s připravovanou novou hlavou zákona o vodách se uvažuje o nastavení procesů pro zavedení plánování pro zvládání sucha. Základním nástrojem pro zvládání sucha a nedostatku vody budou plány pro zvládání sucha (jejich cílem je zajistit dostatek vody k pokrytí základních společenských potřeb, minimalizovat dopady na vodní útvary a hospodářskou činnost). Pro období nedostatku vody budou na úrovni krajů, popřípadě obcí s rozšířenou působností svolávány komise pro zvládání sucha, které budou dle zmíněného plánu rozhodovat o přijetí definovaných opatření. Základní strukturu plánů stanoví vodní zákon, další náležitosti tvorby a obsahu budou upraveny metodikou nebo vyhláškou. Plány budou povinně zpracovávány na úrovni krajů krajskými úřady. Pro svůj správní obvod budou mít možnost pořídit plán také obecní úřady obcí s rozšířenou působností, jejich soulad s krajským plánem musí schválit kraj. Krajské plány budou projednány MŽP.

Zavede se jednotný on-line systém pro zvládání sucha, který půjde používat jako webovou či mobilní aplikaci. Online systém „zvládání sucha“ bude přehledně podávat kompletní informace o kvantitativním stavu vod, požadavcích na odběry se zahrnutím cca 200 nejvýznamnějších vodních nádrží a převodech vody. Systém bude zahrnovat i výhledovou předpověď počasí a informaci o aktuální intenzitě sucha (pomocí plánovaných indikátorů). Starostové, podniky povodí, občané tak budou mít k dispozici kompletní informaci o stavu sucha. Systém bude sloužit jako podklad pro operativní rozhodování tzv. „komise pro zvládání sucha“ a jako podklad pro připravovaný „plán pro zvládání sucha“. Spuštění testovací verze MŽP plánuje na konec letošního roku.

Další informace |
Líbil se vám článek? Přispějte si na napsání dalšího.
tisknout poslat
 twitter

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk

Všechny komentáře (2)

Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si jej.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

MM

Milan Milan

24.7.2017 19:47
Žasnu. Letité chyby v hospodaření s vodou a nakládání s krajinou, a následná "náprava" od úřadu které za tyto chyby minulé i současné svým dílem odpovídají. Jak to asi dopadne?? Nelze taky souhlasit s tvrzením ministra, že 100 let se voda z krajiny pouze odváděla, protože od roku 1945 do roku 1989 se zásoby povrchové vody zvýšili 500 krát. Zajímalo by mně kolikrát se zvýšili zásoby vody od roku 1989?? Nechápu proč se např.vědecké kapacity, nebo znalí občané proti takovým zřejmě "vlastním" statistikám politiků nebrání. Nezaregistroval jsem v návrhu např. obdobu slovenského zákazu "vývozu" vody z republiky za účelem kšeftu.To se nehodí???
Odpovědět

Jan Škrdla

24.7.2017 23:59 Reaguje na Milan Milan
Možná se zásoba povrchové vody zvýšila 500x (zajímal by mě zdroj), ale nebylo to náhodou tak, že se voda odvedla z polí a luk narovnanými potoky a řekami do velkých přehrad? Ty možná pomůžou s průtoky dolním toku řeky, ale sucho v krajině nevyřeší.
Odpovědět
reklamaSetkání s přírodou

 

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist