https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/voda-v-krajine-se-musi-resit-jako-celek-vyzvali-vedci-politiky
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Voda v krajině se musí řešit jako celek, vyzvali vědci politiky

16.7.2018 00:35 (ČTK)
Vědci z České limnologické společnosti upozornili v otevřeném dopise na nedostatečné řešení problémů s vodou a suchem. / Ilustrační foto
Vědci z České limnologické společnosti upozornili v otevřeném dopise na nedostatečné řešení problémů s vodou a suchem. / Ilustrační foto
Foto | Victor Ranedo / Ekolist.cz
Vědci z České limnologické společnosti (ČLS) upozornili v otevřeném dopise na nedostatečné řešení problémů s vodou a suchem. Vadí jim, že stávající opatření neberou v úvahu krajinu jako celek, ale snaží se řešit například jen potoky, přehrady či lesy. Předseda společnosti Martin Rulík z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci řekl, že výsledkem nedostatečné péče o krajinu je i rozpad lesů, degradace zemědělské půdy a také přehřívání měst.
 

"Jsme hluboce znepokojeni dlouhodobě nepříznivým vývojem hospodaření s vodou v naší zemi, která je zcela závislá na srážkách," uvedli vědci v dopise určeném politikům. Krajina podle nich ztratila schopnost zadržovat vodu, což se projevuje tendencí k suchu a srážkám, navíc se krajina bez vody rychle přehřívá. "Opatření, která se udělala, jsou zaměřená na jednotlivé prvky, ale krajina je propojená," řekl Rulík.

Česká krajina podle něj dosud doplácí na změny v zemědělství po kolektivizaci v 50. letech, kdy se odvodňovaly podmáčené půdy, rovnala koryta menších toků a stavěly jezy na těch větších. "Třeba na Moravě bylo jezů postaveno tolik, že se projevuje potamalizace. To znamená, že vzdutí nad jezem, kde voda zůstane téměř stát, dosahuje téměř až k dalšímu jezu. Sled jezů změní tekoucí řeku ve sled nádrží," uvedl. Má to za následek hromadění sedimentů, škodlivých látek, změnu dna a také změnu organismů včetně ryb.

Naopak menší řeky a potoky se mnohdy potýkají s opačným problémem, jsou vyspádované, vybetonované a voda jimi rychle odteče. "Ztratí tak kontakt s podzemní vodou. V přírodě je to zásadní jev, že hladina podzemní vody kopíruje hladinu vody v korytě," vysvětlil Rulík. Narovnané vybetonované potoky a říčky navíc nemohou svou energii uplatnit v meandrech, proto se v nich rychleji vymílá dno a tok se zahlubuje. "Příkladem je Morávka u Frýdku-Místku, která má zahloubení devět až jedenáct metrů. Automaticky klesá i hladina podzemní vody," vysvětlil vědec. I když se rovnání a betonování koryt dnes už nedělá, podle Rulíka se stále plánují opatření, která mohou uškodit udržení vody v krajině, jako jsou nedůsledně promyšlené přehrady.

Otevřený dopis je určen hlavně pro politiky, vědci ale chtějí na problém s vodou a stavem krajiny upozornit i veřejnost. Jeho text vznikl na limnologické konferenci v Jizerských horách na konci června. Limnologie je obor, který se zabývá veškerými kontinentálními vodami. ČLS má více než 200 členů, jsou mezi nimi odborníci z univerzit, výzkumných ústavů i podniků spravujících vodní toky.

K lepší péči o krajinu vyzvala politiky nedávno i Platforma pro krajinu, což je uskupení vědců, které koordinuje Botanický ústav Akademie věd. Platforma se zaměřuje více na stav lesů, zabývá se ale i stavem půdy a zadržováním vody v krajině.


reklama

Další informace |
Líbil se vám článek? Přispějte si na napsání dalšího.
Pavla Kubištová tisknout poslat
 twitter
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (6)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

mr

16.7.2018 14:02
Páni mudrci, jak dlouho tu ještě budete svalovat diletantství až totální hloupost a gaunerství dnešních nenažraných mocipánů na kolektivizaci zemědělství z dob vlády komunistů, jež před těmi 65 lety neměli ani zrnko dnešních znalostí o ekologii???
A přitom po celou dobu socialismu celému národu vtloukali neustále do hlav obehranou písničku, že půda se musí chránit, neboť na ní roste chleba a maso a stát má být v potravinách soběstačný.
A pak přišla revoluce, "hloupé" komunisty nahradili Havlem slibovaní nekomunističtí "odborníci" kritizující permanentně dobu minulou a najednou to tu už máme - mrtvá půda, na polích skoro nulový život, všude beton, železo a asfalt, povodně, sucha, bláto s kukuřicí až v bytech, kůrovec, obaleč, otrávené ovoce z Polska ...
Takže bych tu kritiku tehdejší správy krajiny moc do lidí nešířil.
Odpovědět

Jan Škrdla

16.7.2018 17:32 Reaguje na
Připadá mi, že situaci vidíte černobíle.
Souhlasím s tím, že vše nelze házet na komunisty. Člověk bojoval s přírodou už od pradávna. Mnoho věcí z toho, co se uvádí v článku, se událo už za první republiky (např. regulace vodních toků).
Na druhou stranu nelze souhlasit, že to bylo za socialismu super. Je sice pravda, že se půda více chránila proti zástavbě, že cílem zemědělství byla potravinová soběstačnost, že se dodržovaly osevní postupy a více používala organická hnojiva (např. hnůj). Bohužel je také pravda, že se zrušily meze, vykácely mnohé remízky a staré sady, pokračovalo se v regulaci vodních toků, odvodňování půd - mnohdy nesmyslnému.
Odpovědět
mr

16.7.2018 19:28 Reaguje na Jan Škrdla
A co, že se zrušily meze??? Kolik těch mezí zůstalo na Západě??? Proč ti cizinci jezdili lovit drobnou třeba k nám? Proč si ji nelovili v Německu, Rakousku, Frantícku, Talošsku ...??? A kolik těch mezí tam máme dneska po 30-i letech hloupých žvástů? A staré zahrady? Ty zmizely sprinterským tempem právě v těchto nových časech. A nikde nepíšu, že to bylo za socíku super. Ale nyní je to prostě svrab a neštovice. A regulace toků? Ty dnes vybetonované rovné stoky byly za socíku často ještě meandrující divoké toky. A proč nebylo tolik extrémů počasí? Myslíte si, že to spadlo jen tak z nebe?
Odpovědět
MM

Milan Milan

16.7.2018 22:15 Reaguje na
Ten pán, jako mnoho dalších rozumbradů, si evidentně plete meze a mezníky. Na rovinatých polích a pastvinách žádně meze nikdy totiž nebyly. Meze se zpravidla používaly a používají dodnes na svazích. A mimochodem za éry komunistů (1948-1989) se zásoby (zásobníky) povrchové vody zvýšily 500x!!! Taky bylo vody dost, nakonec její cena tomu odpovídala. Teď se kšeftuje trestuhodně a na úkor budoucích generací nejen s vodou, ale především s krajinou a v tom je uvedená petice jednoznačně správná. Jenomže příslušná ministerstva často vedená místo odborníky politicky vhodnými "diletanty" svádějí nedostatek vody a její kvalitu na občana, ač žádný plošný problém občan nemůže způsobit, odborníci vytvářejí jakésy populistické "EIA", ale v podstatě jim velké úbytky půdy, plošná výstavba a zabetovávání české kotliny nevadí. Rybníky se nečistí, nestaví se nové, přehrady se nestaví, dotovaná kanalizace odvádí dešťovku z místa spadu mimo vesnice a města dokonce do čističek!!!! Prostě kšeft vítězí nad zdravým rozumem a budoucností krajiny......
Odpovědět

Jan Škrdla

16.7.2018 23:27 Reaguje na Milan Milan
Pojem mezník jsem v souvislosti z krajinou ještě neslyšel. Jedná se o bod vytyčující hranice.
Píšete, že se zvýšily zásoby povrchové vody. Zajímalo by mě, kde jste přišel k tomu číslu. Bylo to zejména díky přehradám, které se ale zanáší sedimenty a tím se retenční prostor zmenšuje. Příkladem takového díla, kde se to nedomyslelo jsou Nové Mlýny.
Díky odvodnění snížila retenční schopnost půdy a díky regulaci řek a potoků voda rychleji odtekla z krajiny.
V dnešní době se k tomu přidává utužení půdy těžkou technikou a eroze.
Vašemu rozhořčení nad "kšeftováním s krajinou" rozumím, ale mnozí z těch co na tom vydělávají si svou pozici vybudovali již za komunismu.
Co se týká vodních ploch, zůstal bych u odbahňování a stavby rybníků, do stavby nových přehrad bych se raději nepouštěl. V údolní nivě bych preferoval mokřady a lužní lesy.
To že se veškerá dešťová vodo odvede do kanalizace je samozřejmě špatně, ale z velké části je to přežitek z doby, kdy bylo vody dostatek.
Na závěr, náprava současného stavu bude sice těžká, ale bude možná.
Odpovědět

Jan Škrdla

16.7.2018 22:57 Reaguje na
Vypadá to, že se neshodneme, ale rozeberu to po bodech:
1. "A co, ze se zrušily meze" - to si asi říkali soudruzi taky. Vodní a větrná eroze je asi moc netrápila a biodiverzita taky ne. To že sem chodili cizinci lovit bylo hlavně díky, že sem ještě nedorazila chemie. To se ale na přelomu 70-tých a 80-tých let změnilo. viz odkaz (podívejte se na jarní kmenové stavy zvěře):
https://www.czso.cz/csu/czso/historie-a-soucasnost-lesniho-a-vodniho-hospodarstvi-n-e7lyl6x4da
2. Co jsou podle Vás hloupé žvásty? To, že těch mezí máme tak málo, je důsledkem z části pozůstatku socialistického myšlení (proč mít v poli něco neproduktivního), z části kapitalistického uvažování (proč si snižovat zisk), také nevhodně nastavených dotací a v neposlední řadě v důsledku nevhodné majetkové držby a uspořádání pozemků (kdy se hospodaří převážně na pronajaté půdě a uspořádání parcel neumožňuje nějaké rozumné zásahy). Naštěstí existují i výjimky.
3. Staré zahrady a sady - mizely už za socialismu, znám pamětníka toho, jak družstvo zlikvidovalo sad na snad nejprudším kopci a teď je tam hádejte co - kukuřice. Na druhou stranu nedaleko od nás přeměnili docela velký sad na ornou půdu, tak někdy před 3 lety.
4. Regulace toků - např. na Moravě začaly v 19. století za Rakouska-Uherska. Za první republiky se v nich pokračovalo a za socialismu se regulovaly i drobné vodní toky. Prosím, můžete uvést, která meandrující řeka byla regulována po roce 1989.
5. extrémy počasí - z části důsledek klimatických změn, z části důsledek stavu krajiny (viz malý vodní cyklus).

Jinak v návaznosti na Váš první příspěvek - koho si mám představit pod pojmem nekomunističtí "odborníci".

Na závěr, co se týká současného vývoje, dle mého názoru nejde správným směrem. Z velké části je to ale v důsledku toho co událo v minulosti. Mnozí z těch, na které nadáváte, si za socíku vybudovali kariéru, a pak zavčasu převlékli kabát.
Odpovědět
reklama


Blíž přírodě

 


Pražská EVVOluce
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist