https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/volby-2013-ods-nechce-dalsi-obnovitelne-zdroje-dostavet-se-ma-temelin-a-dukovany
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Volby 2013: ODS nechce další obnovitelné zdroje, dostavět se má Temelín a Dukovany

9.10.2013 02:00 | PRAHA (Ekolist.cz)
ODS chce dostavět Temelín a Dukovany (na snímku).
ODS chce dostavět Temelín a Dukovany (na snímku).
Foto | Swobodin / Flickr
Odmítáme proto přijmout jakékoliv další závazky k navýšení podílu výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů, stojí v programu ODS. Občanští demokraté jsou pro dostavbu Temelína a Dukovan. Pokud dojde k těžbě břidlicových plynů, musí dojít k dohodě mezi občany a státem. Občané v takovém případě nemají být vystaveni nátlaku těžařů. Stát má dohlížet na kvalitu potravin a zajistit potravinovou soběstačnost. Občanští demokraté chtějí ministerstvo životního prostředí sloučit se zemědělstvím a regionálním rozvojem. Za ODS zodpověděl volební anketu zástupce vedoucího mediální sekce Jiří Sochor.
 

1. Počítáte s podporou obnovitelných zdrojů energie? Jako podobu bude podpora mít?

V ČR, která má svou ekonomiku založenou z velké části na průmyslu s vysokou spotřebou energie, nemůžeme hazardovat a předstírat, že obnovitelné zdroje závislé na počasí mohou být jediným stabilním zdrojem energie. Navíc, díky nesmyslně nastavené dotační podpoře obnovitelných zdrojů, zejména ale fotovoltaických elektráren, ceny elektřiny extrémně zatěžují rozpočty rodin i firem. Středně velká firma doplácí na obnovitelné zdroje až desítky milionů korun. Taková politika likviduje průmysl v ČR.

2. Jaká má být role ministerstva životního prostředí?

Do budoucna navrhujeme vytvoření společného ministerstva pro životní prostředí, zemědělství a regionální rozvoj. Snížení byrokracie je pro vytvoření efektivního státu klíčové. Dění na venkově je neodmyslitelně spojeno s rozvojem zemědělství, které pak musí splňovat standardy ochrany životního prostředí. Návrh ODS na vytvoření společného ministerstva vychází z racionální úvahy o zjednodušení, zlevnění a zefektivnění státní správy, která přinese úspory nejen státní kase, ale také občanovi, který svoje záležitosti vyřeší rychleji a pohodlněji. Že má takový krok smysl, dokazuje i řada pozitivních zkušeností s podobným procesem v řadě zemí Evropské unie.

3. Co plánujete dále s programem Zelená úsporám? Kde na něj vezmete peníze?

Ministerstvo životního prostředí vedené ODS spustilo pokračování programu pod názvem „Nová zelená úsporám.“ Zaměřuje se hlavně na energetickou efektivitu a sekundárně pomáhá i domácím podnikatelům ve stavebnictví a v příbuzných oborech. Program by měl pokračovat a rozšířit se také na bytové domy a veřejné budovy. Finance na jeho pokračování chceme dál získávat z prodeje emisních povolenek.

4. Jak by měla vypadat protipovodňová ochrana v České republice?

Miliardové investice do protipovodňových opatření musí pokračovat, ale zároveň se musí také upravit koncepce protipovodňových opatření, aby se zvýšila schopnost krajiny pojmout a udržet v sobě vodu. Musíme proto stanovit rozlivová území a přizpůsobit v nich hospodaření.

5. Podpoříte dostavbu jaderné elektrárny Temelín, nebo se ji pokusíte zastavit?

ODS je zastáncem dostavby Jaderné elektrárny Temelín. Jádro vidíme jako v současné době jediný reálný, udržitelný a k životnímu prostředí šetrný zdroj energie pro ČR. Rovněž podporujeme výstavbu nového bloku v Dukovanech a udržení jejího provozu do roku 2035.

6. Povolíte těžbu břidlicových plynů?

Jsme si vědomi, že stát se svým nerostných bohatstvím musí být schopen racionálně nakládat a musí být schopen zajistit si přístup k nerostnému bohatství, pokud je to nutné z pohledu energetické bezpečnosti státu. Je ale nutné, aby vždy došlo k dohodě mezi občany a státem, který musí být garantem takové dohody, nikoli, aby občané byli vystaveni nátlaku těžební společnosti. Občané regionů, ve kterých dochází k těžbě, musejí být více zvýhodněni ve vazbě na těžbu. Navrhujeme zvýšení poplatku z vytěženého nerostu a jeho rovnoměrné rozdělení do celého regionu zatíženého těžbou.

7. Mají se v Národním parku Šumava chránit přírodní procesy, nebo je přednější turistika a lesní hospodářství?

Na jednu stranu je třeba přísných pravidel, ale zároveň musí být zachován rozvoj obcí. V rámci zákona o Národním parku Šumava jsme navrhli přísnější ochranu a rozšíření ochrany v nejcennějších lokalitách a jasnou regulaci toho, co nemůže být v národním parku budováno. Občané získali přesná a rozumná pravidla a cenné lokality lepší ochranu. Ochrana přírody a krajiny patří mezi naše hlavní principy. Jsme ovšem přesvědčeni, že ji stát má provádět s rozumem a nezapomínat na to, že součástí přírody je i sám člověk. Přírodu nelze ohradit a vyloučit z ní člověka. Ochrana přírody také nemůže sloužit jako prostředek nesmyslného omezování svobody lidí. Na druhou stranu stát musí být tvrdým vymahatelem sankcí pro poškozovatele životního prostředí.

8. Jak by měla vypadat energetická koncepce České republiky?

Stát musí být schopen zajistit svým občanům a firmám energii, kterou si mohou finančně dovolit a která je dostupná kdykoli. ODS dlouhodobě zastává postoj, že k jednotlivým zdrojům energie je potřeba přistupovat otevřeně a bez předsudků. Jsme si vědomi, že v energetice je nutné diverzifikovat, odkud dovážíme energetické suroviny tak, abychom nebyli závislí pouze na jednom státu či jedné přepravní cestě. Energetická bezpečnost je základním atributem státu.

Podpoříme konkurenci v železniční dopravě, slibuje ODS.
Podpoříme konkurenci v železniční dopravě, slibuje ODS.

Volební program ODS

Pokud z programu ODS vynecháme všechna témata zmíněná v naší anketě, zůstane nám ještě několik témat, ke kterým se ODS vyjadřuje. Jedním z nich je doprava.

Dokončení dálniční sítě považuje ODS za strategický státní zájem. Podle ní však stavby váznou zejména v přípravném řízení, které často brzdí obstrukce ekologických organizací. Stát musí být při stavbě klíčových dopravních staveb schopen naslouchat dotčeným občanům, obcím a krajům. Zároveň ale musí vytvořit takové zákonné podmínky, aby budování dopravní infrastruktury nemohly žádné subjekty účelově brzdit, prohlašuje ODS.

ODS chce podporovat konkurenci v železniční dopravě. Strana odmítá přijmout jakékoliv další závazky k navýšení podílu výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů.

ODS chce pokračovat v tzv. kotlíkových dotacích a programu Zelená úsporám.

ODS chce místo budování rozšiřujících se skládek vsadit spíše na energetické využití odpadů. „Co můžeme, zrecyklujme, co nemůžeme, přetavme v energii a teplo. Ušetříme primární zdroje energie a zbavíme se odpadu bez zamoření krajiny skládkami,“ stojí v programu ODS.

V oblasti zemědělství je hlavní prioritou strany dohled státu nad kvalitou potravin. Chce také dosáhnout potravinové soběstačnosti, především v tradičních národních komoditách, jako jsou obiloviny, mléko a maso. ODS chce podpořit prodej potravin přímo „ze dvora“ či formou farmářských trhů.

„Vyvážená struktura rostlinné a živočišné produkce je v našich klimatických a půdních podmínkách základem konkurenceschopnosti. Nastavením dotačních pravidel podpoříme živočišnou výrobu a s tím související vznik nových pracovních příležitostí na venkově,“ slibuje ODS.


reklama

 
Další informace |
Chcete ušetřit? Můžete zkusit kalkulačku cen elektřiny serveru Sfinance.cz

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist