https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/ales-kutak-dohoda-ministerstva-dopravy-se-sdruzenim-cesmad-o-zvyseni-sazeb-mytneho-a-doprovodnych-krocich-prinese-kladne-i
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Aleš Kuták: Dohoda ministerstva dopravy se sdružením ČESMAD o zvýšení sazeb mýtného a doprovodných krocích přinese kladné i záporné dopady na životní prostředí

15.11.2010
O tom, že si Česká republika jako stát významně zatížený průjezdnou nákladní dopravou nemůže dovolit nejnižší sazby mýtného v regionu, už bylo napsáno mnohokrát. Z toho pohledu lze dohodu o zvýšení stávajících sazeb dvakrát o čtvrtinu – k 1. lednu 2011 a 2012 ­– přivítat. Bohužel se tak ale děje za situace, kdy až na pár nepodstatných výjimek jsou u nás zpoplatněny pouze dálnice a rychlostní silnice a zbytek silniční sítě slouží nákladní dopravě k jejich finančně motivovanému objíždění. Lze očekávat, že od začátku příštího roku se leckde již neúnosná situace dále zhorší. O to důležitější bude, jak rychle dokáže stát rozšířit výběr mýtného na všechny silnice ve správě veřejných subjektů. Pak také může následovat další plošné zvyšování mýtných sazeb, protože ani po 1. lednu 2012 nebudou nákladní auta z mýtného ani zdaleka pokrývat náklady na odstranění škod, které svým provozem na silniční infrastruktuře působí. Rovněž bude na místě začít diskusi o způsobu využití takto získaných prostředků, které by měly být v nemalé míře investovány i mimo silniční sítě k posílení jejich alternativ, což je v podmínkách ČR zejména železnice.
 


Daní za plošné navýšení mýtných sazeb v letech 2011 a 2012 je na druhé straně až třináctiprocentní sleva pro časté uživatele, tedy především domácí dopravce. Je asi zbytečné zdůrazňovat, že nákladní auto ničí vozovku při každé jízdě stejně a z tohoto pohledu postrádá zmíněná sleva logiku. Evropská legislativa nicméně takovouto omezenou podporu domácím dopravcům umožňuje.

Uvítat na nové dohodě lze rozlišení sazeb mýtného podle emisní třídy vozidla do tří skupin – Euro 0 až II, Euro III a IV, Euro V a vyšší. Stávající nemotivující systém pouze dvou skupin, v němž deset let starý kamion splňující pouze emisní limit Euro III platí stejně jako nejnovější vozidlo s EURO V, nemá jinde obdobu a je oprávněně kritizován i samotnými dopravci. Na druhou stranu je ale třeba říci, že i po této úpravě budou navržené sazby využívat maximálního rozpětí mezi zpoplatněním nejméně a nejvíce znečišťujících vozidel daného evropskou legislativou pouze z necelých dvou třetin. Novela směrnice o Eurovignette z roku 2006 totiž umožňuje, aby nejvíce znečišťující vozidlo platilo až o 100 % více než vozidlo nejméně znečišťující, přičemž průměrný rozdíl v sazbách navržených od 1. ledna 2011 činí pouze + 64 % (u stávajících sazeb je to ještě méně – v průměru + 31 %).

Dosti zvláštním dojmem v rámci dohody s ČESMADem působí úprava sazby v pátek odpoledne a večer pro vozidla se třemi a více nápravami. Zatímco dosud tato nejtěžší a největší (a tedy nejpomalejší a nejhorší k předjíždění) vozidla platila v pátek mezi 15. a 21. hodinou o 50 % vyšší sazbu než po zbytek týdne, od začátku příštího roku se tento rozdíl snižuje na 40 %. Přitom před několika týdny samo ministerstvo dopravy v materiálu předloženém vládě konstatovalo, že páteční navýšení sazby mýtného přineslo nižší než původně očekávaný efekt a samo sobě proto doporučilo zvážit naopak navýšení páteční sazby. Je tudíž těžké se zbavit dojmu, že názory ministerstva dopravy se někdy mění rychleji než počasí.

Poslední významná změna spočívající ve vytvoření zvýhodněné sazby pro autobusy od 1. září 2011 přiblíží český systém slovenskému, v němž jsou autobusy rovněž zvýhodněny. Ve Švýcarsku, kde je zpoplatněná celá silniční síť, dokonce veřejná osobní doprava mýtné vůbec neplatí. V Česku je nicméně potřeba vzít do úvahy existující platby železničních dopravců za použití dopravní cesty osobními vlaky a při úpravě zpoplatnění obou dopravních oborů postupovat s vědomím souvislostí. U obou těchto druhů osobní dopravy by každopádně stálo za úvahu zrušení mýtného/poplatku pro spoje dotované ve veřejném zájmu k zajištění dopravní obslužnosti. U nich totiž stát vybírá mýtné od dopravců, kteří tento náklad obratem zahrnou do ztráty dotované veřejnými rozpočty. Stát tak zbytečně zvyšuje objem přerozdělovaných peněz, aniž by to mělo jakýkoli pozitivní vliv na jím zajišťovanou službu.


reklama

 
Aleš Kuták
Autor je členem Dopravní federace
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist