https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/asociace-soukromeho-zemedelstvi-cr-zadame-mzp-o-zajisteni-narodnich-zdroju-na-prevenci-proti-skodam-od-vlka
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Asociace soukromého zemědělství ČR: Žádáme MŽP o zajištění národních zdrojů na prevenci proti škodám od vlka

21.5.2021
Operační program? Administrativní problém.
Operační program? Administrativní problém.
Licence | Volné dílo (public domain)
Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ) se obrátila na ministra životního prostředí Richarda Brabce s žádostí o urychlené řešení dostupnosti finančních podpor pro chovatele hospodářských zvířat, jejichž činnost je ohrožena přítomností vlka v krajině, a kteří mají zájem o realizaci preventivních opatření.
 

V loňském roce schválilo Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP) po mnoha letech příprav Program péče o vlka obecného, kde se mimo jiné popisují cíle v oblasti podpory prevence proti útokům vlků na hospodářská zvířata. Pokud jde o samotný Program, je třeba zdůraznit, že i ke schválené verzi mají členové ASZ stále některé zásadní výhrady, které bude třeba dořešit. Nicméně vítáme možnou diskusi na toto téma a každou snahu o snížení počtu konfliktů mezi postupně se vracejícími vlky do naší krajiny a hospodářskými zvířaty, která chovají zemědělci zejména hospodařící v horské a podhorské krajině.

V současné době MŽP nabízí zemědělcům, kteří chtějí zabezpečit svoje stáda před útoky vlků a dalších druhů velkých šelem, pouze možnost využít podpory v rámci Operačního programu životní prostředí (OPŽP). Tento program je však administrativně velmi náročný a zvláště pro chovatele menších stád je nejen nevhodný, ale v některých případech i nerealizovatelný. Například podmínku minimální výše projektu 100 000 Kč či nutnost předfinancování všech aktivit považuje ASZ za velmi problematické a odrazující. Značná administrativní náročnost OPŽP se projevuje i v délce schvalování projektů, což dále komplikuje přístup zemědělců k finančním prostředkům.

Považujeme proto za velmi přínosné, že v Programu péče o vlka bylo schváleno financování zvýšených nákladů na organizaci pastvy v oblastech výskytu vlka, jak je definováno v bodě 2.1.3. tohoto Programu. Klíčová je i podpora opatření v řádech desítek tisíc korun na organizační opatření, s nimiž souvisejí zvýšené náklady - např. častější přehánění stád do košárů nebo péče o pastevecké psy, která z OPŽP hradit nelze. Pokud tyto platby nebudou zakomponovány do zemědělských dotací v rámci plošných plateb, je nezbytné, aby MŽP ve vazbě na programové období 2021-2027 připravilo zvláštní národní program pro tyto účely, jak se zavázalo ostatně i ve zmíněném Programu péče pro vlka.

ASZ ČR se proto v této věci obrátila na MŽP s žádostí na urychlené řešení situace. Zároveň požádala o detailní časový harmonogram přípravy tohoto národního programu a o přizvání zemědělské veřejnosti k projednávání jeho nastavení. Pro další korektní a věcnou debatu a důvěru veřejnosti má za to, že dřívější sliby MŽP by měly být naplňovány.

Dopis na MŽP byl zaslán s podporou chovatelů hospodářských zvířat a s podporou Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic.


reklama

 
Asociace soukromého zemědělství ČR

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (3)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

MU

Michal Ukropec

24.5.2021 07:59
Vlk je dobrý na klima, kůrovce i kuří oka.
Odpovědět
PB

Petr Blažek

24.5.2021 18:54
České ekozemědělství ( potažmo pastevectví) narazilo na ekology.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

25.5.2021 11:02 Reaguje na Petr Blažek
Ekologisti jsou v konfliktu s každým. Jak se všemi co hospodaří v krajině, tak i s krajinou. Podporou OZE ničí vše v přírodě. Inu ekologismus.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist