https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/asociace-vodni-turistiky-a-sportu-staci-jeden-posudek-a-chraneni-zivocichove-neexistuji
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Asociace vodní turistiky a sportu: Stačí jeden posudek a chránění živočichové neexistují

25.1.2022
Foto | Chobotnice / Asociace vodní turistiky a sportu
Je asi jedno, jakého řízení s MVE se to týká, ale opět AVTS narazila na nepravdivý posudek, který měl za cíl zlegalizovat stavbu elektrárny. Investor se rozhodl opravit současný jez, zvýšit korunu a postavit MVE. Jelikož bylo nutné vytvořit zde rybí přechod (RP), muselo se ichtyologickým průzkumem zjistit, pro jaké druhy ryb má sloužit a zároveň bylo nutné zjistit, jestli se v lokalitě nevyskytují zvláště chránění živočichové.
 
Investor oslovil firmu, která mu tento průzkum zajistila a našla zde několik zvláště chráněných druhů živočichů včetně mihule, střevle, vranky a lipana. Nález byl velmi cenný, jenomže to zkomplikovalo investorovi jeho plány. Takové nálezy nepotřebuje. Podmínkou řízení totiž je zajištění výjimky dle §56 zákona o ochraně přírody a krajiny a čím více máte v lokalitě chráněných živočichů, tím obtížněji výjimku získáte. Dle §56 se posuzuje, zda zamýšlenou činností budou chránění živočichové rušeni, zraňováni nebo usmrcováni a současně se také posoudí, zda zamýšlený škodlivý zásah povede k ničení jejich biotopu, např. zvýšeným vzdutím či bagrováním pod jezem.

Oslovil proto autorizovanou osobu (AO), která mu měla zajistit biologické hodnocení lokality pro řízení dle §56, tedy úrovní a zpracováním kvalitnější posudek, než ichtyologický průzkum. Toto hodnocení nemůže provádět kdokoli, ale jen AO akreditovaná Ministerstvem životního prostředí (MŽP).

Jaké bylo překvapení, když biologické hodnocení lokality dopadlo takto:
Z hlediska možného výskytu chráněných druhů ryb v toku, nebyl vzhledem k charakteru lichoběžníkového koryta a úpravy toku v intravilánu města potvrzen výskyt chráněných minuli, lipana podhorního a mníka jednovousého ani jiných než průzkumem zjištěných druhů.

Foto | Windy / Asociace vodní turistiky a sportu

AO nenašla ve stejné lokalitě žádný druh, který by byl zákonem chráněný, našla jen samé nechráněné živočichy. Neuvěřitelné. Buď se ryby během měsíce odstěhovaly, nebo se jedná opět o zkreslený posudek. To, že se bude jednat spíše o druhou variantu, nasvědčuje fakt, že způsob zjišťování proběhl pomocí odlovu síťkou a přehrabováním sedimentů s využitím lupy. Obvykle se ale průzkum lokality provádí pomocí odlovu agregátem, zde postačila síťka. Navíc proudomilné druhy živočichů hledala do 30 m od jezu v neproudném vzdutí, kde samozřejmě obvykle nebývají. Metodika pro zpracování hodnocení přitom uvádí, že je nutný průzkum minimálně 100 m pod jezem a 100 m nad jezem. AO zcela pominula fakt, že vzdutí má být prodlouženo o dalších 150 m díky zvýšené koruně, tedy zájmová lokalita měla být mnohem delší. To, že zapomněla na záměr investora odbagrovat řeku do vzdálenosti 80 m pod jezem, aby si zvýšil spád, a nijak se o tom v posudku nezmínila, asi nikoho nepřekvapí. A že dle jejího popisu prováděla též průzkum na přítoku vzdáleném 1,3 km pod jezem, který nemá s lokalitou žádnou spojitost, svědčí o tom, že posudek byl napsán od stolu bez znalosti místních poměrů.

Do síťky se nic nechytlo, a tak dala AO investorovi posudek, že v lokalitě není výskyt žádného chráněného živočicha. Tím pádem není nutné udělovat výjimku dle §56, protože není co chránit, a stavba může vesele pokračovat. Jak jednoduché. Stačí dobře napsaný posudek a máte po starostech.

Jelikož došlo k zápisu chráněných živočichů z ichtyologického průzkumu do databáze AOPK, mohli jsme podat podnět na MŽP, aby prověřilo způsob vypracování biologického hodnocení.

Že tento případ není ojedinělý, je asi každému zřejmé. Před Vánocemi jsme podali podnět k ČKAIT na zpracování Hydrotechnického posudku, zatím čekáme na vyjádření komory. Ta si vyžádala další podkladový materiál, který jsme jí předali. A máme důkazy o jiných zkreslených posudcích, kterým se budeme postupně věnovat.

Pokud chcete podpořit naše úsilí v boji o záchranu našich řek, staňte se členy AVTS nebo využijte možnosti darovat finance na náš provoz.


reklama

 
Asociace vodní turistiky a sportu

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (12)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

LK

Lukáš Kašpárek

25.1.2022 07:34
Jsme země šmejdů, podvodníků, pijavic a zlodějů....
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

25.1.2022 08:23 Reaguje na Lukáš Kašpárek
asi ne, jen podstatně více chceme to, co mít nemůžeme a nebo je problematické...egoismus peněz a slabost ducha...
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

25.1.2022 10:36 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Já neříkám, že všichni, ale je to taková celospolečenská norma, že být šmejd je jen další světonázor.

Podívejte se co si někteří zvolili jako předchozího premiéra (Babiše) nebo prezidenta Zemana.... to jsou šmejdi "par excellence" a společnost toto hovadství bere jako standard a nemá moc chuť proti tomu aktivně bojovat. Hodně lidem v ČR imponuje, že je někdo bezskrupulózní hovado.

Většina aktivit proti šmejdovství je podnikána aktivními občany a spolky a na ty je potom ještě veřejně nadáváno (těmi co nechtějí, aby se jim někdo díval na jejich hovadské aktivity a omezoval je tak ve svém hovadství) a jsou tak tyto veřejně prospěšné aktivity ještě démonizovány. Je to tu takové všechno naopak a totálně choré.... musí se tu postupně vyměnit obyvatelstvo, aby tato nemoc vyčpěla...
Odpovědět
ss

smějící se bestie

25.1.2022 13:10 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Šmejdovství bylo zaneseno do politiky hned po listopadu 1989.
Ti dva jmenovaní, do toho mají hodně daleko.
Odpovědět
MM

Milan Milan

25.1.2022 09:30
No nevím, proč hned zatracovat znalce?? Vždyť je to lehce ověřitelné. A co když tam nebylo nic ani předtím??? A co když tam bylo "něco" chráněného jenom tak na chvíli přivezeno???
Odpovědět
RJ

Robert Jirman

25.1.2022 09:53 Reaguje na Milan Milan
ano teď jste na to kápnul, někdo tam to "něco" přivezl, aby zničil bohulibé plány investora, tak to je záhada, co Vy na to milý Watsone ?
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

26.1.2022 19:36 Reaguje na Robert Jirman
No pak je možné, že naopak všechny ty výzkumy a monitorování vzácných živočichů jsou nedostatečné či přímo špatné a těch "vzácných a kriticky ohrožených živočichů " je podstatně větší množství na podstatně více lokalitách. No ale potom již nejsou snad tak vzácné?
Odpovědět
LS

Lukas Spitzer

25.1.2022 09:38
To je velmi bolavý problém našeho systému hodnocení. Staví to procesy na hlavu.
Odpovědět

Jirka Černý

25.1.2022 10:49
Ještě že už Lipno, Orlík, Nechranice atd už stojí.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

25.1.2022 13:11 Reaguje na Jirka Černý
A mnoho dalších, nejen vodních staveb !
Odpovědět
JAROSLAV HALAMA

JAROSLAV HALAMA

25.1.2022 13:58
Za prachy jde vše,tohle je vidět na každém kroku !!
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

26.1.2022 19:24
On je možný souboj laiků, on je možný i souboj znalců. Někdy i soudců,
když jedni odsoudí a druzí nařídí revizi rozsudku. Co člověk, to názor,
to zájem a "důkazy". Jsem poučen životem, že co si neověřím, to taky
nesoudím, protože dobře podaná mylná informace se může jevit pravdivou
a naopak. Jednoduché soudy složitých záležitostí se často mýlí a tak
to raději nesoudím. Zažil jsem tvrzení o výskytu chráněných živočichů
v krajině, ve které jsem téměř denně pobýval a nikdy je tam neviděl.
Pak přišli aktivisté odjinud a ukázali fotky i s počtem jedinců. Odkud
ty fotky byly nevím a odkud ty žáby nevím taky. Musel bych je alespoň
slyšet, když je nevidím, ale ticho předtím i potom. Tak nevím, zda
mám věřit jiným a nebo sobě samému. Od té doby jsem opatrný ke všem podobným sporům a radím to i ostatním.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist