https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/danieln-benes-podminky-pro-zahrnuti-jadra-a-plynu-mezi-ciste-zdroje-jsou-pro-ceskou-energetiku-rizikove
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Daniel Beneš: Podmínky pro zahrnutí jádra a plynu mezi čisté zdroje jsou pro českou energetiku rizikové

3.1.2022
Svaz průmyslu a dopravy ČR vydal stanovisko k doplňkovému delegovanému aktu v oblasti tzv. taxonomie. Zaslal ho premiérovi Petru Fialovi a zodpovědným ministrům vlády. Prvotní optimismus a reakci na publikovanou zprávu o plánovaném zařazení jádra a zemního plynu mezi čisté zdroje je třeba opřít o znalost detailu, a ten je bohužel z pohledu české energetiky velmi rizikový.
 
Obě technologie jsou klasifikovány jako udržitelné pouze dočasně, u plynu jsou nastaveny velmi striktní podmínky u spoluspalování vodíku již v roce 2026, jádro bude za udržitelné považováno pouze do roku 2040 u stávajících zdrojů a 2045 u nových zdrojů.

Pokud by byl akt přijat v tomto znění, přinesl by zásadní komplikace z hlediska transformace české energetiky a zejména teplárenství. V oblasti jádra by přijetí návrhu znamenalo, že nový blok v Dukovanech by mohl být zároveň posledním novým jaderným zdrojem – ať už velkým či malým modulárním, který se v ČR v souladu s taxonomií postaví. Investice do 60letého provozu stávajících bloků v Dukovanech či v Temelíně po roce 2040 je taktéž v rozporu s navrženou taxonomií.

Podle tohoto znění by plánovaný přechod teplárenství z uhlí na zemní plyn nebylo možné realizovat a centrální zásobování teplem v ČR z velké části skončí, neboť dosažení podílu 30% spoluspalování vodíku od roku 2026 v nových plynových zdrojích není možné.

Česká republika by měla zaslat Evropské komise v příslušných termínech připomínky, resp. návrhy úprav textu tak, aby se text stal pro ČR akceptovatelný, a jeho podmínky pro ČR byly vůbec realizovatelné. Svaz průmyslu a dopravy je i se svými členy připraven na návrhu aktivně spolupracovat.

Nejdůležitější připomínky Svazu průmyslu a dopravy ČR

a) Jádro

- SP ČR kvituje, že je jádro kvalifikováno jako splňující kritéria čl. 10 odst. 2 i článku 17 nařízení 2020/852, tedy je kvalifikováno jako významně přispívající ke zmírnění změny klimatu a významně nepoškozující environmentální cíle; je však takto kvalifikováno pouze dočasně, do roku 2040, resp. 2045 – oproti technologii obnovitelných zdrojů, což SP ČR považuje za diskriminační.
- Rok 2040, resp. 2045 představuje nejistotu jak z hlediska provozu stávajících jaderných elektráren, tak i z hlediska provozu nových jaderných zdrojů a reportingu jejich tržeb, atd.
- Rok 2045 může znamenat zásadní překážku i pro rozvoj SMR.
- Návrh počítá s posuzováním taxonomických kritérií v rámci notifikace dle článku 41 EURATOM. Notifikaci rozšiřuje na de facto jakoukoli investici, což bude znamenat nepřiměřenou zátěž, jak administrativní, tak časovou z hlediska zdržení investice (pro Evropskou komisi nejsou stanoveny žádné lhůty, atd.). SP ČR má pochybnosti i o tom, zda v tomto případě může mít Evropská komise pravomoc posoudit jakoukoli investici, když jí tuto pravomoc nepřiznává relevantní nařízení.

b) Plyn a plynová kogenerace

- SP ČR se domnívá, že taxativní a kumulativní podmínky stanovené pro nové plynové/plynové kogenerační zdroje jsou nepřiměřeně striktní zejména z časového hlediska, takže je otázka, jak se k nim investor může zavázat, např. podíl spoluspalování 30 % vodíku/bioplynu k 1. 1. 2026 není v ČR reálně proveditelný.
- Zelený vodík se v současné době v čl. státech nevyrábí ve velkém měřítku, vyrábí se většinou v pilotních režimech a pouze za využití dotačních prostředků.
- Dále, plynová infrastruktura není uzpůsobena pro jeho využívání, popř. neexistuje.
- V rámci posuzování, zda nelze plynový zdroj nahradit OZE, nejsou jednak zmíněna složitá povolovací řízení (nejsou řešena obecně vůbec) a rovněž „neakceptace“ např. větrných elektráren ze strany veřejnosti, takže možnost výstavby OZE může být pouze teoretická. Jednak nejsouuvažovány další nutné investice do elektrických distribučních sítí (TSO, DSOs) v důsledku značné decentralizace výrobní základny.
- Podle návrhu nelze stavět plynové zdroje „na zelené louce“, ale vždy je vázáno na náhradu vysoce-uhlíkového zdroje. SP ČR se domnívá, že by tato podmínka měla být posuzována nikoli v lokalitě, ale v rámci celého čl. státu.

Dále se SP ČR domnívá, že ČR bude muset urychleně zásadně aktualizovat ne jenom svou energetickou koncepci (ASEK), ale také svojí vodíkovou a OZE strategii.


reklama

 
foto - Beneš Daniel
Daniel Beneš
Autor je 1. viceprezident Svazu průmyslu a dopravy.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (29)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Katka Pazderů

Katka Pazderů

3.1.2022 16:51
Tak už máme skutečný návrh Komise, a jak je patrné, dokument uniklý do FT byla opravdu jen vějička, jak na to budou ti politici reagovat.
Jádro je slepá cesta.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

3.1.2022 17:01 Reaguje na Katka Pazderů
Slepotou je postiženo mnoho lidí a
ty si jedna z nich - osobo !
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

3.1.2022 19:14 Reaguje na Katka Pazderů
to chce klid, do roku 2040 se můžou budovat jaderné zdroje, pokud mají zajištěný sklad paliv. Což pan Beneš raději nenapsal
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

3.1.2022 21:45 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Což upřímně řečeno - žádná současná jaderná elektrárna za celou dobu své životnosti nenaplní ani svůj mezisklad.

řešit nějaké "trvalé uložení" je doslova ztráta peněz času a politické vůle.

Výrazně větší objem radiokativního odpadu generují třeba nuklidy pro radioterapie do nemocnic, kontrastní látky pro tomografii...

to je odpad který se pořád někam vozí... produkce elektráren ve valné většině případů zůstává v těch elektrárnách a je jí tam lépe než kdekoliv jinde.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

3.1.2022 21:46 Reaguje na Vaclav Sobr
Ale samozřejmě vzdát se moderní medicíny se nikomu nechce tudíž tenhle odpad bude existovat pořád. Ono to dost prodlužuje hodně lidem život :D
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

5.1.2022 10:35 Reaguje na Vaclav Sobr
je tak, ono je potřeba se k tomu postavit produktivně a ne pořád do nekonečna omílat že něco nejde. Ono ve skutečnosti transformace energetických zdrojů je připravuje i desetiletí ale Brusel chce vše hned...JSOU TO DILETANTI doufám, že to ty šmejdy smete a nastolí se EHS, který tu byla do roku 1992 to úplně stačilo než poslouchat bruselské mocipány s těma trapnostma
Odpovědět
ms

4.1.2022 01:10 Reaguje na Katka Pazderů
Paní Pazderů, při vašem mládí se máte bez jádra šance dožít brutálního deficitu a výpadků elektřiny. A co poradíte českému průmyslu, třeba podnikům s 24hodinovým provozem?
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

4.1.2022 08:12 Reaguje na
Zatravnit:-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.1.2022 18:33
Nechápu, proč řeší cokoliv v roce 40, v té době bude situace úplně jiná. Klimatická změna už pojede naplno a vůbec nikdo netuší, jaké zcela nepředvídatelné problémy to způsobí.
Pro nás by bylo potřeba velmi intenzivně začít budovat OZE a urychlit jádro, nejlépe k tomu ještě SMR. A k tomu nám dává EU zelenou.
Vytváření problémů a zdůvodňování, proč to nejde, je náš národní sport, na to jsme fakt kadeti.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

3.1.2022 21:42 Reaguje na Pavel Hanzl
Jedním z důsledků může být třeba výrazný pokles síly větru v Evropě :-)

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10075301/Global-stilling-blamed-wind-speeds-drop-Europe-threaten-drive-energy-prices.html
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.1.2022 08:10 Reaguje na Vaclav Sobr
Samozřejmě taková možnost je, čort znajet. Ale logicky bude v atmosféře více energie, takže se dá očekávat spíše zesílení proudění. Tohle skutečně neví VŮBEC NIKDO.
Ani jako výmluva to neobstojí.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

4.1.2022 11:08 Reaguje na Pavel Hanzl
Vítr ovšem reálně funguje kvůli tomu že vyrovnává gradienty - (teploty a tlaku, nemusíme nutně řešit mechanismus)

pokud bude obecně víc energie dojde prostě k tomu že systém bude v pohodlné rovnováze vysoce nad jakýmkoliv metastabilním stavem vytvořeným třeba rozdily nadmořských výšek.

Prostě bude všude tak teplo že nebude reálný gradient k vyrovnání.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.1.2022 14:45 Reaguje na Vaclav Sobr
No to těžko. Rozdí, mezi severem a rovníkem bude vždycky a mezi nízkou a vysokou polohou taky.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

4.1.2022 15:02 Reaguje na Pavel Hanzl
Jenomže tak to nefugnuje...

https://youtu.be/HDsUMqYuUm8?t=126

doporučuji zde.Pokud se evropa stane "středem" jedné ze zon tak defacto o vítr z velké části přijde.

Zejména pokud by se navíc ten střed vysotlaké oblasti posunul někam k severu německa tak i většina off shore instalací ztratí zcela jistotu fungování.

celkově řečeno investice do větrné energie se můžou ukázat jako slušná chyba.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.1.2022 20:16 Reaguje na Vaclav Sobr
To je už v rukách Božích......člověk má dělat to, na co dosáhne.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

5.1.2022 11:44 Reaguje na Pavel Hanzl
Žádné boží ruce neexistují.

člověk má především dělat to co poskytuje alespoň slušne pravděpodobný funkční výsledek.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.1.2022 16:11 Reaguje na Vaclav Sobr
Evropa, USA a jiné normální země to dělají, totalitní despocie nikoliv. Výsledek je vidět na první pohled, zvláště v Koreji je to úžasné.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

5.1.2022 16:44 Reaguje na Pavel Hanzl
A v Soulu jste byl;-)?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.1.2022 08:59 Reaguje na Svatá Prostoto
Na to, abych věděl rozdíl mezi Severní a Jižní Koreou skutečně nemusím jezdit do Soulu.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

6.1.2022 14:14 Reaguje na Pavel Hanzl
Vy jste nic o KLDR nepsal;-P
Odpovědět
ms

4.1.2022 01:07
Pan Beneš dobře ví, že když se stát ujme razantně výstavby flotily nových jaderných zdrojů, tak přijde o místo, protožečeský stát musí opět převzít 100% kontrolu nad tímto strategickým podnikem. Jinak totiž v této obchodní firmě nemá žádné páky na realizaci energetické strategie.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.1.2022 08:12 Reaguje na
Jakou proboha "flotilu" máte na mysli? Jeden usmolený blok má stát 300 miliard!!
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

4.1.2022 10:49 Reaguje na Pavel Hanzl
Že opět lžete?
Uveďte zdroj, kde se očekává cena bloku 300 mld Kč !!!
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

4.1.2022 13:52 Reaguje na Jaroslav Studnička
Vláda schválila v 2020 162 mld Kč. Ministerstvo loni přišlo ale s tím, že by se stavba mohla prodražit až dvaapůlkrát. ;)
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

4.1.2022 14:28 Reaguje na Petr Eliáš
Mohlo by se věcí ...

Navíc fakt nechápu, proč se to řeší. Uvidí se, jak dopadne výběrko a pak se hlavně uvidí, na kolik to opravdu celé přijde.

Prostě tu jen tak vystřelit 300 giga je blbost.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.1.2022 14:47 Reaguje na Svatá Prostoto
Všechny jaderky v Evropě s prodražily aspoň dvakrát a já si vůbec nemyslím, že zrovna my jsme nějací kadeti, kteří to srazí.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

5.1.2022 13:46 Reaguje na Pavel Hanzl
Ale že to bude víc, to si myslím taky. Ale čistě teoreticky je možné, že ani moc ne ... bych se kua divil:-) ... a už vůbec není dnes jasné o kolik.

Prostě o ceně dnes nemá cenu nějak moc spekulovat, rozhodně ne o té konečné.
Stejně tak je ve hvězdách za jak dlouho to nakonec postaví.

S JE je dnes min v Evropě neskutečný oser.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.1.2022 14:49 Reaguje na Svatá Prostoto
Mě přišlo jen velmi komické, že stát "se ujme razantně výstavby flotily nových jaderných zdrojů", což si autoe asi představuje jako Hurvínek válku.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

5.1.2022 13:46 Reaguje na Pavel Hanzl
No, je pravda, že to je takový hezký budovatelský obrat:-))).
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist