https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/danieln-svrcula-biodiverzita-ochrana-prirody-a-myslivci
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Daniel Švrčula: Biodiverzita, ochrana přírody a myslivci

29.7.2019
Myslivec v lese. Přeje si zdravou, pestrou a živou krajinu.
Myslivec v lese. Přeje si zdravou, pestrou a živou krajinu.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Marek Drha / NP Šumava
Myslivci často vzájemně sdílejí pozitivní praxi a příklady péče o životní prostřední, aktivity velmi důležité pro naši přírodu a krajinu, prostřednictvím odborných periodik pro myslivce. Jedná se například o tvorbu biopásů, zatravněné orné půdy, tvorbu biokoridorů, biocenter, mokřadů, tůní a mnoho dalších
 

Bohužel se v poslední době objevuje velké množství článků a vyjádření, zobrazující myslivce velmi negativně. I proto vznikl nápad napsat tento článek, protože je žádoucí nalézt určitou rovnováhu a prezentovat i pozitivní tvář myslivecké činnosti, která bývá často opomenuta.

Témata, týkající se lokálně přemnožené spárkaté zvěře, kůrovcové kalamity a velkých šelem nechávám stranou. Zaměřím se na roli myslivců v biodiverzitě, ochraně přírody a rozvoji venkova.

První z pozitivních příkladů je Českomoravská myslivecká jednota, která vědoma si důležitosti udržitelnosti dobrého stavu naší přírody, navázala spolupráci s Českou společností ornitologickou, prostřednictvím petice nesoucí název „Vraťme život do krajiny“, jejíž cílem je zajistit pestrou a stabilní krajinu, plnou života.

Dalším příkladem je Ministerstvo zemědělství, které prostřednictvím krajských úřadů poskytuje myslivcům příspěvky na vybrané myslivecké činnosti, které přispívají k ekologické stabilitě krajiny a zvýšení biodiverzity. Například ve Středočeském kraji v roce 2017 myslivci využili příspěvky na zbudování minimálně 238 mysliveckých políček o velikosti 0,05 až 1 ha, 27 napajedel a 25 hnízdních budek pro vodní ptáky.

Také zde do volnosti vypustili na 355 zajíců a 250 koroptví, s tím, že zvěř, na kterou je poskytnut příspěvek, nesmí být v dané honitbě předmětem lovu po dobu 5 let od vypuštění.

Všechna tato opatření realizovali myslivci ve svém volném čase při využití finančního příspěvku, pokrývajícího pouze materiální náklady. Z těchto jejich aktivit profitují nejen z mysliveckého pohledu zájmové druhy živočichů, ale i druhy ostatní, ať už to jsou druhy zpěvného ptactva, opylovačů, či jiné, jenž se z důvodu současné intenzifikace hospodaření v krajině vytrácejí. Na toto téma myslivci upozornili již v průběhu roku 2018.

Celkově je ale mysliveckých aktivit, které se zaměřují na ekologickou stabilitu krajiny a zvýšení biodiverzity, mnohem více, a to nejen ve Středočeském kraji, ovšem k jejich realizaci nemusí být využito finančních příspěvků, a proto je složitější tyto aktivity podchytit a prezentovat.

Výstavní skříní mysliveckých aktivit je „Honitba roku“, kde lze nalézt široké spektrum činností myslivců, které přispívají k biodiverzitě, ekosystémovým službám atd.

Nejenom myslivci u nás jsou velmi aktivní, ale také ti evropští. Jedním z příkladů může být projekt „Manifestace Biodiverzity“, který běží pod patronací FACE (Evropská federace pro myslivost a ochranu přírody).

Hlavním cílem tohoto projektu je demonstrovat roli a přínos myslivosti v ochraně biodiverzity zákonodárcům a veřejnosti a zároveň podporovat tyto aktivity v souladu s mezinárodními politikou ochrany přírody. Projekt je rozdělen do jednotlivých dílčích projektů (částí), které zahrnují široké spektrum aktivit, jako ochrana stanovišť, živočišných i rostlinných druhů, chráněných oblastí, zelená infrastruktura, ekosystémové služby atd. Manifestace biodiverzity v současné době obsahuje více než 300 dílčích projektů, které demonstrují přínos myslivců v ochraně přírody a podpory biodiverzity.

Myslivost je velmi komplexní aktivita, která vyžaduje celoživotní vzdělávání. Cílem článku bylo prezentovat tu část myslivosti, která by mohla být akceptována a uznávána.

Samozřejmě i v myslivecké komunitě jsou jedinci, přístupy a praktiky, se kterými se nelze ztotožnit či s nimi souhlasit a rozhodně není možné je obhajovat.

Sám jsem myslivec, jsem na to pyšný a své aktivity dokáži důstojně obhájit. Myslivost vnímám jako široké spektrum aktivit, jejíž součástí je udržitelný management populací určitých živočišných druhů.

Jsem přesvědčen, že většina myslivců, i přes rozdílné názory, přístupy a argumenty, na poli ochrany přírody, krajiny a biodiverzity sdílí obdobné cíle a přeje si zdravou, pestrou a živou krajinu.


reklama

 
foto - Švrčula Daniel
Daniel Švrčula
Autor je absolvent České zemědělské univerzity a myslivec.

 twitter
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (9)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

PD

Petr Difko

29.7.2019 12:06
Pěkný článek. Ale je to stejné jako když to napíše někdo kdo ničí např.vodu, ale vypustí někde nějaké ryby. Proto to nemůže být objektivní.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

29.7.2019 21:23
Proč by to nemělo být objektivní? Celkem nevím co vás vede k tomuto „zjištění“pane Difko. A ten příklad? Nezlobte se ale považuji jej za pitomost.
Odpovědět
Anyr

Anyr

29.7.2019 22:36
Ať je to se zaujatostí autora jakkoliv, tak je důležité soustředit se společně na podstatné věci. Myslivci jistě mohou plnit velmi podstatnou a důležitou roli v krajině dnešní doby.
Ovšem faktem zůstává, když to vezmu z vlastní zkušenosti, že stále tu jsou tací, co "nimrodí" čistě "po americku", tj. doma sbírka zbraní, kožešin, a velký krb, kolem kterého jsou široko daleko více či méně kompletní zbytky zvířat. Pak je tu i ten druh lesáků, kteří hledí zejména na užitkovost lesa, ať už zvěří, či dřevem, a ti pečují jen o takový přínos, který je přínosem z jejich subjektivního hlediska. Tedy koroptev ano, lišku ne. Zajíce ano, vlka ne. Smrk ano, břízu ne. Nu a pokud je takto pečováno o přírodu, tak to jednak nebude nikdy plně fungovat, a jednak to nebude příroda, ale užitková zahrada, více či méně zpustošená. Určitě tu nemusím nikomu připomínat, že právě z tohoto důvodu jsou lesy plné kůrovce, který je neprávem démonizován, protože právě špatná, "vysoce užitková" lidská péče o les ho nutí, z jeho přirozenosti, ty lesy sníst a nás tak poučit.
Když se pak oba typy "lesních mužů" spojí v zatvrzelosti a uzavřenosti, zakonzervují se v nějakých názorech a postupech a odmítají se podřídit potřebám světa, přírody a tedy i lidí, kteří jsou na přírodě závislí životem, tak se stávají velkým problémem.

Takže osvícení, vzdělaní, moudří, otevření lesáci, myslivci, lovci a jiní lesní muži (vlastně i ženy) - super věc. Ale ty jiné je třeba vzdělávat, přesvědčovat, a konec konců jim i vysvětlit, proč někdy skromnost a ztráta vede k lepším zítřkům pro všechno a všechny. :)
Odpovědět
re

regis24

30.7.2019 07:23 Reaguje na Anyr
Anyr:
Autor zapomněl na začátku vysvětlit, že myslivost a myslivci nemají absolutně nic společného s lesnictvím a lesáky. Bohužel, veřejnost a vy také v tom má pořád dost zmatek. Akorát že je hloupé, když pak píšete o něčem a vlastně o tom nic nevíte.
Odpovědět
mr

31.7.2019 12:20 Reaguje na regis24
To máte samozřejmě pravdu, ale jaksi jste nám taktně zamlčel, že značná nebo drtivá většina lesáků jsou (a v minulosti vždycky i byli) zároveň i aktivní provozovatelé myslivosti. Bohužel vy a vám podobní dárečci se stále dokola snažíte ohlupovat veřejnost vámi podsunutými nesmyslnými báchorkami. Akorát je pak hloupé, když jsou vaše argumenty odhaleny jako leda prostoduché lži.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

30.7.2019 16:00
Kůrovec se rozmnožil podle mě hlavně kvůli šlendriánu, který v lesích zavládl po 89 a nikdo mě to nevymluví. A vůbec není pravda, že by soukromé lesy na tom byly lépe, právě často naopak. Jestliže mám produkční les, tak asi těžko na něj můžu uplatňovat postupy vhodné pro prales. Je to stejné, jako kdybych osel pole pšenicí, vykašlal se na ni a celý rok mudroval, jestli to ošetření bude vhodné nebo ne. Není třeba pořád v něčem hledat složitosti.
Odpovědět
ČM

Čech M.

30.7.2019 23:44
Nevím o jaké myslivosti autor přesně píše, ale naše myslivost, tak jak ji všichni známe opravdu k vyšší biodiverzitě nepřispívá. Jak by taky mohla, když aktivně hubí jednu část živočišných druhů a zároveň nechává přemnožit jinou část, která pak brání jakékoli přirozené obnově druhové skladby lesa.
Pokud tedy autor neměl na mysli zavlečení nepůvodních druhů zvěře a tím přispění k vyšší biodiverzitě (daněk, jelen sika, muflon).
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

31.7.2019 13:45 Reaguje na Čech M.
Zajímavé pane Čech. Sice nevíte o jaké myslivosti autor píše ale na druhou stranu jste asi expert na tu "naši myslivost", jak ji údajně, podle vás všichni znáte. No já znám a uznávám spíš to co píše pan Švrčula. Jakou část druhů myslivost aktivně hubí? Můžete být, místo planých tlachů, konkrétnější? Ve výčtu nepůvodní zvěře jste zapomněl mimo jiné třeba na takového bažanta, či kamzíka. A přirozená obnova druhové skladby lesa??? Pořád stejná ohraná písnička.
Odpovědět
MV

Martina Vránová

1.8.2019 10:15
Milý příspěvek od zapáleného myslivce. Člověk se při jeho čtení potěší, že takoví lidé také existují. Vůbec jsem nečekala, že rozpoutá nějakou diskusi - není totiž o čem! Jediný věcný příspěvek je od pana Peregrina - ten o kůrovci.
Jinak je to s lesy všechno úplně v......, pokud jsou ve správě Lesů ČR. Ty nezaměstnávají žádné lesníky ani dřevorubce, ale jde o administrativní kolos, který se pouze zabývá vypisováním výběrových řízení na lesnické práce. A najímá najaté externí firmy. Která si potom dál najímají další jiné firmy. Tyto dodavatelské firmy pak úspěšně generují zisk za najaté zahraniční dělníky.Koordinovat takto rozvětvenou činnost pracovníky Lesů ČR je prakticky nemožné.
A proto je článek pana Daniela Švrčuly pohlazením pro duši a všechny příspěvky (kromě pana Peregrina) jsou jen prázdné nicneřešící tlachání.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist