https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/hanan-dolezalova-jak-snadno-snizit-produkci-komunalniho-odpadu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Hana Doležalová: Jak snadno snížit produkci komunálního odpadu?

22.10.2021
Bioodpad stále tvoří více než 30 % obsahu černých popelnic. Kompostér si s ním ale poradí.
Bioodpad stále tvoří více než 30 % obsahu černých popelnic. Kompostér si s ním ale poradí.
Zdroj | Ekodomov
Odpadky se hromadí. Zpráva o životním prostředí v ČR z roku 2019 uvádí, že produkce odpadů u nás stále roste, v případě těch komunálních to bylo za posledních 10 let o 10 %. Zároveň jsme ale přeborníky v třídění. Žlutá, modrá, zelená, oranžová a stříbrná. 95,44 % Čechů tvrdí, že třídění je hlavní věc, kterou pro životní prostředí dělají, a nedávno zveřejněná statistika EKO-KOMu potvrzuje, že do barevných kontejnerů prokazatelně pravidelně odnáší tříděný odpad 73 % z nás. Problém je, že roztřídit neznamená totéž, co zrecyklovat, protože opravdu zrecyklovat se nám v roce 2019 dařilo pouze 41 % komunálního odpadu. Na základě nového odpadového zákona, který zapracovává požadavky EU směřující k ukončení skládkování, by ale toto číslo mělo do pěti let vzrůst na 55 % a do roku 2030 na 60 %. V roce 2035 bychom měli být schopni znovu využít 65 % komunálního odpadu.
 

Bioodpad není odpad

Na otázku, kde máme rezervy, pokud bychom chtěli produkci směsného komunálního odpadu snížit, existuje jednoduchá odpověď: V třídění a kompostování bioodpadu. Ten má oproti jiným druhům navíc tu výhodu, že jsme schopni jej sami nejen vytřídit, ale i kompletně zrecyklovat (vlastně zkompostovat) a znovu využít pro pěstování.

K dispozici máme dvě aktuální analýzy, které dokazují, že bioodpad stále tvoří více než 30 % obsahu černých popelnic: EKO-KOM nedávno zveřejnil čerstvá data týkající se rozboru skladby směsného odpadu z obcí. Bioodpad zaujímal 24,8 % celkové hmotnostní skladby směsného komunálního odpadu a tzv. podsítná frakce složená z drobného bioodpadu tvořila 14 %, dohromady tedy 38,8 %. Podobně dopadly i fyzické analýzy provedené v roce 2019 Institutem cirkulární ekonomiky. Podle nich zabíral biologicky rozložitelný odpad (tedy bioodpad a gastroodpad dohromady) největší část černé popelnice, přesně 34,57 %.

Na skládce přispívá k oteplování

Organický materiál vyhozený do černé popelnice skončí v lepším případě ve spalovně (kde kvůli vysokému obsahu vody špatně hoří), v horším na skládce. Každý rok u nás skončí ve spalovně nebo na skládce milion tun bioodpadu, který jsme nedokázali vytřídit ani zkompostovat. Na skládce při pomalém anaerobním rozkladu produkuje organický materiál toxické kyselé výluhy a skleníkové plyny, zejména metan, který má osmadvacetkrát silnější skleníkový efekt než oxid uhličitý a má na svědomí 19 % z celkového oteplování způsobeného lidskou činností. V důsledku hromadění bioodpadu na skládkách vzrostly emise skleníkových plynů z odpadů od roku 2 000 o 47 %.

Máme odklad

I přes tyto prokazatelné dopady a přes protesty některých poslanců, nevládních organizací i odborné veřejnosti odsouvá nový český odpadový zákon (platný od ledna 2021) s odkazem na chybějící infrastrukturu datum ukončení skládkování recyklovatelných, biologicky rozložitelných a výhřevných odpadů z původně plánovaného roku 2024 až na rok 2030. Za těchto šest let skončí na skládkách odhadem dalších 10 milionů tun komunálního odpadu. Další problém spočívá v tom, že Česko navíc dlouhodobě neplní skládkovou směrnici EU z roku 1999, podle níž mají členské státy povinnost zajistit, aby byly odpady ukládané na skládky dotříděné tak, aby tu nekončily právě recyklovatelné a biologicky rozložitelné odpady. To se zatím v Česku neděje, a to i přesto, že nám za to hrozí finanční postih.

Na vlastní pěst

A i proto má smysl stále řešit, jak co nejvíce bioodpadu vytřídit a zkompostovat „vlastními silami“. A my se snažíme: Z dva roky starého průzkumu (Perútková, E. – Třídění bio odpadu, 2019) vyplývá, že bioodpad u nás separuje 68,26 % dotázaných. Hlavním důvodem, proč více než 30 % respondentů zatím bioodpad netřídí, je skutečnost, že „nemají kam umístit kompostér“. Z těch, kdo organický materiál třídí, ho 61,7 % hází do zahradního kompostéru, 11 % používá hnědou popelnici, 16,57 % vermikompostér a 3,76 % dotázaných volí u nás zatím spíše okrajový způsob – komunitní sousedské kompostování.
reklama

 
foto - Doležalová Hana
Hana Doležalová
Autorka je pracovnicí spolku Ekodomov.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist