https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/navrat-souteze-miss-kompost-prinasi-zpravu-nejen-o-bizarnich-podobach-kompostovani
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Návrat soutěže Miss Kompost přináší zprávu o zajímavých podobách kompostování

2.11.2022 10:58 | PRAHA (Ekolist.cz)
Kompostér si můžete koupit. Nebo si ho můžete udělat z toho, co dům dá. (Na snímku Tomáš Hodek z Ekodomova)
Kompostér si můžete koupit. Nebo si ho můžete udělat z toho, co dům dá. (Na snímku Tomáš Hodek z Ekodomova)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Ekodomov
Po čtyřleté odmlce spouští Ekodomov soutěž Miss Kompost, tentokrát ale v podobě výzvy. Důvodem přeměny byla hlavně potřeba ukázat, že se kompostování v Česku mění. A zdůraznit, že vítězem v kompostování je vlastně každý, kdo se do něj pustí.
 
Během třinácti let své existence soutěž ukázala, že kompostování má u nás nejen tradici, ale i dosud nevyužitý potenciál. Dávná recyklační metoda, kterou vynalezla sama příroda, přitom nabyla během času řady různých podob.

Z kuchyně i ze zahrady

Soutěž začínala jako klasické měření sil zahrádkářů, kteří si mezi sebou porovnávali svoje hromady kompostu a sdíleli rodinné postupy jak na dobrý zahradní kompost. Za největší posun, který se v této kategorii během existence soutěže odehrál, považujeme to, že i ti nejtradičnější kompostáři začali do zahrady odnášet i bioodpad z kuchyně. Tím téměř o polovinu odlehčili svým černým popelnicím a zároveň tak svému kompostu zásadně vylepšili jídelníček. Díky pestrosti materiálu proces kompostování zrychlili a zintenzivnili.

Kompostér jako zdroj tepla pro vytápění domu?
Kompostér jako zdroj tepla pro vytápění domu?
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Ondřej Šohaj / Ekodomov

Vizionáři

Ve chvíli, kdy začal být kompost na každé české zahradě samozřejmostí, se v soutěži začaly objevovat inovativní experimenty. Některé kompostéry měly tak nezvyklý vzhled, že by nikoho ani nenapadlo, že se uvnitř ukrývá kompost, jiné využívaly nové „technologie“ a přinášely multifunkční řešení. Typickým příkladem této kategorie jsou například obří landartové vermikompostéry, ve kterých se kompostuje „ve velkém“ za pomoci kalifornských žížal, nebo kompostér – biomilíř, který kromě likvidace bioodpadu a výroby hnojiva ještě zvládl pár měsíců v roce vytápět rodinný dům.

Městští kompostáři

Zatímco někteří účastníci soutěže řešili co a jak kompostovat, jiní si primárně kladli otázku kde. Postupem času se totiž objevila velká skupina městských kompostářů, kteří chtěli sobě i ostatním dokázat, že lze bioodpad účinně zpracovávat, i když bydlíte ve městě v bytě bez zahrady.

Vermikompostér si ale můžete snadno vyrobit i sami. Stačí k tomu několik plastových krabic a vrtačka
Vermikompostér si ale můžete snadno vyrobit i sami. Stačí k tomu několik plastových krabic a vrtačka

Způsobů se našlo hned několik – vedle využití hnědých popelnic na bioodpad se dá využít vermikompostování, ale stále častěji se začalo prosazovat společné kompostování ve školách a v městských komunitách. To s sebou přineslo nový aspekt – kompostování získalo další benefit. Komunitní kompost osvědčil schopnost sdružovat kolem sebe lidi, kterým není lhostejné, zda bude bioodpad z jejich domácností zvětšovat skládky nebo skončí ve spalovně. V obou případech přitom bude produkovat skleníkové plyny a „přispívat“ tak k urychlení klimatické změny. Nebo jestli zůstane v místě svého vzniku, kde se rozloží a transformuje v hnojivo, které obohatí truhlíky a záhony kolem kompostérů a díky němu bude město zelenější.

Najdi si svého soutěžícího

Na začátku letošní výzvy jsme přemýšleli, zda začít (zase jako kdysi) lovit soutěžící naslepo v širých vodách českých zahrad. A pak jsme se rozhodli, že na to půjdeme obráceně. Svého účastníka výzvy jsme si vysnili. Vypadal by trochu jako ta správkyně komunitních kompostérů, která se i přesto, že se „její“ komunita občas chová, jako by byla na baterky, nevzdává. Snaží se dění kolem kompostérů rozpohybovat, a ještě u toho neztrácí naději, humor, ani víru v zázrak.

Překopávání komunitního kompostéru.
Překopávání komunitního kompostéru.
Zdroj | Ekodomov

Nebo by se spíš podobal té správkyni, která svým jemným přesvědčivým způsobem dokázala pro komunitní kompostování nadchnout celou svoji rodinu? Zapojila babičky, dědečky i děti, takže teď všichni pravidelně přikládají ruku k dílu při překopávání, a dokonce se společně vrhli i do instalace záhonů. Posilovat místní komunitu pomáhají dokonce i přespolní – manželovi kamarádi, kteří ve skutečnosti bydlí (a vyhazují svůj bioodpad) úplně jinde.

Nebo by spíš připomínal toho pana učitele, který – podzim co podzim – stojí sám na obrovské zahradě proti hromadám nezničitelného listí a vymýšlí, jak se s ním se ctí popasovat? Tu vynalezne obří guerilla kompostér z vysloužilých školních lavic, jindy vykope záhon, ve kterém se listí může rozkládat tak dlouho, jak bude potřebovat, a mezitím na něm ještě stačí vypěstovat brambory.

Nebo je to možná spíš úřednice, které se podařilo své kolegy úředníky získat pro to, aby začali podporovat vermikompostování. Občané města tak získali do užívání 218 vermikompostérů, takže během jednoho roku „zachránili“ podle přibližných propočtů 43 000 kilogramů bioodpadu.

Překonat skromnost

A pak jsme se rozhodli, že nebudeme čekat, až se všichni tihle a další lidé sami dobrovolně přihlásí, aby se ostatním pochlubili, co pro kompostování udělali. Došlo nám totiž, že by se to – díky jejich přirozené skromnosti kombinované s neustálou zaneprázdněností – nikdy nestalo. Proto jsme tyhle hrdiny, kteří kompostováním (každý po svém) autenticky žijí a kteří doslova vytvářejí místo odpadu dopad, začali kontaktovat přímo.

Kromě toho, že jsme letos oslovili vysněné, ideální účastníky, jsme vygenerovali část „soutěžících“ z archivu, který na začátku letošní výzvy čítal 509 kompostů a kompostérů. Díky této kombinaci vznikla zajímavá směs reálných příběhů, v níž kromě nehynoucích úspěchů a zachráněných tun figurují i přešlapy a slepé ulice, bez nichž se žádná experimentální činnost (kterou kompostování rozhodně je) neobejde.

Je to pěkné, ale i proutí časem zetlí.
Je to pěkné, ale i proutí časem zetlí.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Jindřich Hrbáč / Miss Kompost 2017

Kompostovací fuck upy

Naštěstí ne všichni naši hrdinové jsou tak prvoplánově bezchybní, takže z celé komunity kompostářů dělají docela normální partu lidí, kteří mají své motivace, přání a představy, ale také limity, na které čas od času narážejí. Jsou to právě oni, kdo celou tu kompostovací historii (která už by vydala na knihu) okořeňují drobnými, osvěžujícími fuck upy, které je ale většinou nedokážou odradit, protože jsou jen odbočkami na cestě k cíli.

Tak například autor vítězného biomilíře z roku 2018 začínal tak, že si v hobbymarketu pořídil obyčejný plastový kompostér, ke kterému chyběl návod, a snažil se zkompostovat hromady trávy. Když po pár měsících místo úrodného hnojiva vyndával z kompostéru páchnoucí kaši, rozhodl se, že principům kompostování přijde na kloub. A už o rok později nás překvapil řešením, které má přesah a budoucnost.

Občas se v telefonu na dotaz, jak se kompostování daří, ozvalo pochybovačné ticho, a pak váhavé vysvětlení: „No abych pravdu řekl, ten estetický skvost, se kterým jsme vyhráli Miss Kompost 2015, už neexistuje.“ Při bližším vysvětlení se pak ukáže, že lifestylová kreace vypletená z lískových proutků po pár letech ztrouchnivěla. Z dalšího hovoru ale vysvitne, že ani tenhle neúspěch nedokázal soutěžícího a jeho syny od kompostování odradit. Dnes mají paletový kompostér, který sice není „miss“, zato si poradí nejen s domácím odpadem, ale i s tím, který jeho majitel pravidelně přiváží domů z kanceláře.

A někdy je to přesně naopak: Zavoláte a zjistíte, že ocenění v soutěži Miss Kompost „vynálezce“ zahradních landartových sil nakoplo tak, že si založil vlastní značku a dnes za pomoci kalifornských žížal zpracovává stovky tun materiálu ročně.

Geometrická řada

Do archivu pěti set devíti kompostů, který jsme měli na začátku letošní výzvy k dispozici, letos připisujeme dalších 35 nových nebo staronových příběhů. Nevypadá to sice jako velký boom, ale při bližším pohledu se ukazuje, že za každým z těchto příběhů se „ukrývají“ desítky a stovky kompostujících.

Jenom pro představu: Mateřská škola Libčická, která s Ekodomovem v minulém školním roce pilotně absolvovala nový zahradnicko-kompostovací průzkumnický program Rosteme na zahradě! a která se také k výzvě Miss Kompost připojila, má celkem sedm tříd. V každé z nich je (maximálně) 28 dětí, řekněme tedy 25. To je 175 dětí, které se během školního roku naučily třídit bioodpad, dávat ho do vermikompostéru ve třídě nebo do zahradního kompostéru, kompostovat a hotové hnojivo využívat na zahradě ve čtverečkových zahrádkách.

A protože program, který chce ve školce něco opravdu změnit, musí děti bavit, obsahuje řadu zážitkových aktivit, díky nimž se děti například prostřednictvím mikroskopu osobně seznámí i s těmi nejmenšími rozkladači, kteří žijí v kompostu, nebo si mohou vyzkoušet, jak se dá zahradní kompost roztopit tak, až se z něj kouří. Během roku si děti kompostování vzaly za své a pravidelně o něm informovaly rodiče. Dokonce se zajímaly o to, co se bude dál dít s bioodpadem u nich doma. Když se dá snadno třídit a recyklovat ve školce, proč ne v domácnosti? Pokud by každé z dětí mělo dva rodiče, je jasné, že v tuhle chvíli už o třídění bioodpadu vážně uvažuje nejméně 525 dětí a dospělých (a to jsme ještě nezapočítali paní učitelky!).

Kompostér je (pomalé) kouzlo. Vhodíte odpadky, za pár měsíců vyndáte humus.
Kompostér je (pomalé) kouzlo. Vhodíte odpadky, za pár měsíců vyndáte humus.
Foto | normanack / Flickr

Kompost Fest

Vzkříšení výzvy k životu si samozřejmě zaslouží i pořádnou oslavu: Tradiční Kompost Fest proběhne tentokrát netradičně ve Skautském institutu Rybárna 5. listopadu od 10:30 do 20:30 hodin. Pro všechny, kdo hledají originální sobotní program pro děti, je tu zážitková úkolovka Hurá do hlubin kompostu a kočovné divadelní představení Vivat Kompostela. Pokud chcete díky originálnímu kompost motivu (Až umřu, tak mě zkompostujte! aj.) vrátit do hry staré triko, přineste ho do naší sítotiskové upcyklační dílny. Toužíte na vlastní oči vidět, jak profesionálové zakládají vermikompostér nebo dáte přednost workshopu Čtverečková zahrádka? Pokud vás zajímá, jak začít vermikompostovat ve velkém, zeptejte se přímo Petra Diváckého – výrobce Slováckého vermikompostu a vítěze Miss Kompost 2015! Chcete se dozvědět, jak vermikompostovat ve vyvýšených kompostovacích zahradách ve stylu tower garden? Dozvíte se od našeho koordinátora kompostovacích aktivit Davida Berana. A jak může kompostování přispět ke zpomalení klimatické změny? Vysvětlí předseda a zakladatel spolku Ekodomov Tomáš Hodek. Chystáte se letos v zimě topit kompostem? Poraďte se s vítězem Miss Kompost 2018 a autorem biomilíře Ondřejem Šohajem. Chcete se seznámit s nejzajímavějšími počiny letošní výzvy? Nenechte si ujít jednodenní výstavu fotografií Příběhy kompostu. Nejlepší filmy o půdě a kompostování? Promítáme v Rybárně. A možná přijde i Honza Dibitanzl se svou Kompostovací Slam Poetry.


reklama

 
foto - Doležalová Hana
Hana Doležalová
Autorka je pracovnicí spolku Ekodomov.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (5)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

MS

Milan Smrž

5.11.2022 10:50
Bohužel mnoho studií prokázalo, že kompost je z klimatického hlediska mimořádně škodlivý, právě díky překvapujícímu množství unikajícího metanu, s velikým skleníkovým potenciálem.
Odpovědět
va

vaber

6.11.2022 09:11 Reaguje na Milan Smrž
nevím, zdali váš příspěvek je míněn ironicky nebo smrtelně vážně , ale mě metan z kompostu netrápí, hnití je přirozený proces a stejně se rozkládá vešerá odumřelá organická hmota v přírodě na celé planetě a funguje to miliony let, bez škodlivých následků,
jak fungují vědecké kompostéry nevím,
ale já mám na zahradě místo kde dávám všechen bio odpad ,vždy zdůraznuji všechen i ten který podle odborníků do kompostu nepatří třeba shnilá jablka, staré listí,nať z brambor i rajčat aj., do odpadu přihodím nějakou zem a nechám uležet,
dám hromadě kulturní tvar a tu hromadu jednou za rok přeházím a mohu to vrátit na záhon,
vše v pohodě shnije pokud je v kompostu trochu země a vlhkost,
funguje to i bez vědeckého výzkumu a dobře
Odpovědět

Viktor Šedivý

7.11.2022 16:24 Reaguje na vaber
To je jedno, že jde o přirozený proces.
Komise na řešení problematiky kompostů lze zřídit, můžeme vypsat granty na řešení kompostové krize, nesmíme zapomenout dotovat bezemisní kompostárny ...

No jasně, nikdo nebude kompostovat doma. Pěkně povinně do úředně schválené kompostovací stanice, zaplatit za odložení odpadu. To se nám ta fiktivní ekonomika rozjíždí.
Odpovědět
JH

JH

6.11.2022 09:43 Reaguje na Milan Smrž
Při kompostování může vznikat metan, to je pravda. Ale v podstatě při všech cestách rozkladu biomasy vznikají skleníkové plyny včetně metanu a je otázka, jestli budou emise nižší, když organický odpad využijeme jako krmivo, hodíme na skládku, vyrobíme z toho bioplyn, necháme ležet na poli atd.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

6.11.2022 17:17
Tak jak čtu ten článek, ono by kolikrát mělo pro výrazné zlepšení kvality kompostování stačit zajít třeba do antikvariátu a koupit si tam staré knihy o pěstování zeleniny a ovoce a podobně. V těchto knihách s daty vydání tak do roku 1970 se ještě opisovaly profesionální způsoby získávání kompostu z odpadu a tím získávání živin pro produkci vlastních potravin ze zkušeností profesionálních zelinářů a ovocnářů živnostníků či podnikatelů někdy tak z První republiky. Kteří v tom desítky let pracovali a časem měli dobře vyvinuté, jak to dělat s vynaložením nejméně práce a času a aby výsledný produkt - kompost byl kvalitní.
Obecně platí a asi se nejvíc chybuje v tom, že pro získání kvalitního kompostu je nutné ty odpady většinou ještě prohazovat nějakou vhodnou zeminou.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist