https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/iniciativa-vedci-pro-les-pripominky-k-novele-lesniho-zakona-kde-rada-ustanoveni-jde-zcela-proti-tomu-co-je-potreba
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Iniciativa Vědci pro les: Připomínky k novele lesního zákona, kde řada ustanovení jde zcela proti tomu, co je potřeba

19.3.2024
Ilustrační snímek: Vykácená holina na kraji Národního parku České Švýcarsko.
Ilustrační snímek: Vykácená holina na kraji Národního parku České Švýcarsko.
Foto | Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz
Vážený pane ministře,
dne 4. října loňského roku jsme se na Vás obrátili dopisem s podněty k přípravě novely zákona o lesích. Dodnes jsme neobdrželi odpověď.
 
Návrh novely, kterou Váš úřad předložil do meziresortního připomínkového řízení, jde naopak zcela proti většině podnětů, které jsme Vám zaslali:

   - vypouští minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově jako závazný ukazatel LHP pro soukromé a obecní lesy
   - ruší vydání vyhlášky, kterým mělo MZe stanovit limit pro odvoz těžebních zbytků a starých stromů ponechaných v lese na dožití a k zetlení
   - nepracuje s termíny biodiverzita, proforestace, samovolný vývoj lesů, ani tyto fenomény a procesy nepodporuje
   - nedefinuje naplňování veřejného zájmu a ochranu mimoprodukčních funkcí v lesích ve státním vlastnictví
   - zcela neodborně vnáší do zákona terminologii ekosystémových služeb, na něž chce ministerstvo vkládat 7 mld. Kč ročně bez zřejmých záruk, že to bude mít jakýkoli ekologický efekt
   - nesnižuje maximální velikost holoseče při mýtní úmyslné těžbě
   - neomezuje výsadbu nepůvodních dřevin, ani nevylučuje ty nepůvodní druhy, u nichž je prokázáno nekontrolované invazní chování

Kdyby byl takto schválen, uděláme v ČR několik kroků zpět od moderního lesnictví provázaného s ochranou biodiverzity. Předkládáme Vám proto tyto zásadní připomínky:

   1) Je třeba zachovat pro všechny povinnost dodržet při obnově lesů stanovený minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin.
   2) Je třeba nastavit platby na podporu vlastníků tak, aby podporovaly ty vlastníky, kteří svým hospodařením signifikantně posilují mimoprodukční funkce lesů a adaptují je na změny klimatu. Hodnocení ekosystémových služeb k tomu není vhodný nástroj, nezahrnuje např. ochranu biodiverzity (k §46a).
   3) Je nutné zachovat zmocnění k vydání vyhlášky stanovující detaily pro ponechání potěžební biomasy a mrtvého dřeva v lesích, nikoliv se této povinnosti zbavit (k §33 odst. 3). A vyhlášku s vědecky podloženými parametry množství ponechané biomasy pak skutečně vydat.
   4) Je třeba snížit maximální přípustnou velikost holosečí (k §31 odst. 2).
   5) Je nutné stanovit, že lesy v majetku státu budou hospodařit s prioritou posilování mimoprodukčních funkcí lesů tak, jak se vláda zavázala ve svém programovém prohlášení (k §4).
   6) Je třeba odstranit navržené byrokratické překážky zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení a lesů ochranných, zejména jejich zařazení na dobu určitou (k §7 a §8).
   7) Zároveň je třeba umožnit do kategorie lesů zvláštního určení převést dostatečně velká území s ohledem na cíle Nature Restoration Law a EU Biodiversity Strategy 2030 (k §8 odst. 1). Polská vláda například jedná o opuštění managementu na 20 % rozlohy státních lesů.
   8) Je nutné vrátit závazné posuzování využití nepůvodních dřevin, konkrétně douglasky, do kompetence orgánů ochrany přírody. Použití nepůvodních dřevin s rizikem invazního šíření je záhodno zakázat (k §23 a §31).

Děkujeme Vám za zohlednění našich připomínek. Zároveň Vás žádáme o další jednání k této věci.

Za iniciativu Vědci pro les
s pozdravem,
prof. em. Josef Fanta, lesník, emeritní profesor Univerzity ve Wageningen a Univerzity v Amsterdamu
prof. Dr. Pavel Kindlmann, DrSc., Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy a Ústav výzkumu globální změny AV ČR
prof. RNDr. František Krahulec, CSc., Botanický ústav AV ČR
RNDr. Petr Petřík, Ph.D, Botanický ústav AV ČR a Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze
prof. RNDr. Karel Prach, CSc., Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity
prof. David Storch, Ph.D., Centrum pro teoretická studia Univerzity Karlovy a Katedra ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

reklama

 
Iniciativa Vědci pro les

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (24)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

ss

smějící se bestie

19.3.2024 12:09
Nějak se mlčí, o tom připravovaném zákazu vstupu do lesů !
Odpovědět
Anyr

Anyr

19.3.2024 12:17 Reaguje na smějící se bestie
Prosimtě, už ty maily nečti, jo? :D
A i kdyby, za omezení vstupu lidí do lesů bych byl jedině rád. Jen, kde vzít v ČR pořádný les, že? Všude hlavně samé záhony dřeva nebo naklizené lesoparky :)
Odpovědět
MU

Michal Uhrovič

19.3.2024 13:03 Reaguje na Anyr
:-D
Slušnost hodná čecháčka, to se hned pozná.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

19.3.2024 18:28 Reaguje na Anyr
To už tady bylo, že hajní honili i báby z lesa.
Odpovědět
FP

FRANTIŠEK PTÁČNÍK

20.3.2024 09:50 Reaguje na Slavomil Vinkler
Není to pravda, honili je z lesa protože chodily na větve. Tehdy se vše z lesa prodalo, ale vstup do lesa nebyl nikdy zakázán, nikdy. To ani Hitler neudělal a za pánů taky ne. Vstup do lesa platí snad jen v Anglii.... Neznám důvod a to samé sběr plodů, u nás nikdy zakázán nebyl, je možné, že těm novým zbohatlíkům hrabe, nevím.
Odpovědět

Radek Čuda

19.3.2024 13:50 Reaguje na smějící se bestie
Tohle je zákon o lesích, ne o myslivosti, kam se to někteří snaží našroubovat.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

19.3.2024 19:32 Reaguje na Radek Čuda
Je jedno, na co to chtějí našroubovat.
Smutné je, že to připravují a chtějí to schválit !
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

19.3.2024 21:23 Reaguje na smějící se bestie
S Vaší připomínkou vyrukujte, až se bude diskutovat o novele mysliveckého zákona. Tady je to "out of topic".
Odpovědět
FP

FRANTIŠEK PTÁČNÍK

20.3.2024 09:54 Reaguje na smějící se bestie
To se nesmí stát, to by byl konec a bylo by to jak v koncentráku. Umíte si představit na vesnici lidé budou stát a nikam nesmí, nic tu není obchody zničené a kam jít do hospody a co. To by byla lumpárna. Ale to se nestane, naše historie nikdy vstup do lesa nezakazoval, pole jsou horší, zmizely cesty a je to prostě špatné...
Odpovědět

Radek Čuda

20.3.2024 11:54 Reaguje na smějící se bestie
Jako já s vámi v tomto na 1000 % souhlasím, ale co tady s tím???
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

19.3.2024 21:20 Reaguje na Radek Čuda
Dobrá připomínka!
Odpovědět
Anyr

Anyr

19.3.2024 12:18
Skvělá iniciativa. Přeji mnoho zdaru - a hlavně vytrvalosti. Ono se to, časem, povede :)
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

19.3.2024 21:25 Reaguje na Anyr
Souhlasím a připojuji se k přání. Jsem vděčná vědcům za tuto jejich iniciativu.
Odpovědět
DM

Dalibor Motl

19.3.2024 13:14
K bodu 1) Nebylo by lepší stanovit, že má být v porostu směs minimálně 3 dřevin s podílem dřevní zásoby min. 75x15x10? Výjimkou by mohly být jeřábové smrčiny a pár extrémních stanovišť (olšiny...?). Jednoduché na kontrolu. Univerzální na aplikaci. Svobodné pro lesní hospodáře (kterým se jinak snaží diktovat skladbu porostu rámcové směrnice, LHO, LHP a cílové HS). K bodu 4) S pohledem na lecjaký národní park a mnoho kalamitou postižených lesů... Opravdu je 1ha holoseč při mýtní těžbě úmyslné největší problém zachování a obnovy lesů v ČR? Ono většina OLH i dalších lesníků rutinně pracuje s menšími obnovními prvky nebo se obejde bez holoseče. Proč nadále zpřísňovat ustanovení, které se už prakticky takřka nevyužívá a každý poučený člověk motající se kolem lesa zná mnoho způsobů jak ho snadno obejít...? k bodu 8) Douglaska není problémová dřevina. Roste u nás řekněme min 150let(?). Na rozdíl od vejmutovky nebo akátu je její pěstování bezproblémové. Ve směsi s domácími dřevinami bukem, dubem, smrkem, jedlí a dalšími... Postačilo by omezit její pěstování % s celkové zásoby v porostu (řekněme max. 25% hmoty v porostu?). Se zbytkem spíš opatrný souhlas snad kromě dotací nebo povinných hodnocení ekosystémových služeb. Dotace jsou zlo a další audity a povinné certifikace jen neužitečný byznys pro firmy provádějící tyto nesmysly.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

19.3.2024 13:48
Vzhledem k tomu, že fragmentujeme krajinu liniovými stavbami, které ve své podstatě jsou takové ploty nám není divné je obestavovat skutečnými ploty. Parcelace a rozdrobování stejné jako schováváni se za ploty není novinkou. My si opravdu myslíme, že můžeme položit to, co nám bylo dáno do správcovství a bude předáno další generaci? Jsme šílenějši a postiženi stihomamem, než by se na první pohled zdálo.
Odpovědět
JS

Josef Střítecký

19.3.2024 14:59
Jde o polemiku mezi "vědci" a "hospodáři". Myslím si, že jde o malichernosti. "Vědecké připomínky" jsou víceméně zbytečné. Připadá mi, že je to stejné jako s vědci v období covidu. Člověk už vlastně nepozná, co je věda, a co uražená ješitnost. Byli v poslední době v lese? Copak nevidí to ohromné množství v lese tlejícího dřeva i bez jejich vynucovaných požadavků? Copak nevidí, že je mezi lesníky přirozená obnova z náletových dřevin zcela běžnou provozní záležitostí? Že je jimi dokonce preferovaná, protože je prostě jednodušší prakticky uplatňovat lesnický um, než platit a používat drahou mechanizaci? Přál bych jim, aby měli dostatek odvahy investovat do nákupu lesa, a pak v něm v reálu uplatňovat své teoretické "poznatky".
Odpovědět
DM

Dalibor Motl

19.3.2024 16:10 Reaguje na Josef Střítecký
...investovat do nákupu lesa. :D Souhlas. Před Vánocemi jsem přikoupil několik ha. Teď v potu tváře realizuji své praktické i teoretické poznatky. A za sto let se uvidí, kdo měl pravdu ;D
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

19.3.2024 19:21
V novele lesního zákona jsou zapracovány požadavky ekologických, neziskových organizací. Páni vědátoři měli dost času na to, aby poukázali na zločinné požadavky ekologistů. Nebo se jich bojí? Aby nepřišly o granty?
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

20.3.2024 08:52 Reaguje na Michal Ukropec
Ve skutečnosti, to jsou všechno staří páprdové, kteří nemají nic z progresivismu. Brečí hezky, ale na špatném hrobě.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

20.3.2024 12:58 Reaguje na Slavomil Vinkler
Bohužel.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

20.3.2024 17:15 Reaguje na Michal Ukropec
A až se ukáže že měli pravdu, TAK UŽ BUDEME i S NIMI NA CESTĚ BEZ NÁVRATU. Mladí a perspektivní řeknou no co, sorry v..e, eror.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

20.3.2024 21:01 Reaguje na Slavomil Vinkler
Virtuální realita a všemohoucí mobilní aplikace stromy nepotřebují.
Odpovědět
HH

Honza Honza

20.3.2024 12:43
vše vypadá jako rozumná přání odborníků, pouze mám připomínku k poslednímu bodu: nepůvodní dřeviny, které je správné zkoušet (taky se to dělá!) vždy budou invazivní, pokud porotou lépe než původní, proto se to také zkouší, aby prospívaly, že by i douglaska?!
Ale přání klimatologů jsou také správná, zdůvodnitelná, Jenomže ne všude bohužel aplikovatelná. Jako příkaz a zákon, je-li to proti zdravému rozumu a ten hospodář jistě má, nevhodná.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

20.3.2024 17:17 Reaguje na Honza Honza
No douglaska třeba do CHKO, nebo přírodních parků nepatří. Ale v produkčním lese proč ne. Ale taky dobře hoří.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist