https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/ivon-kropacek-zakon-o-odpadech-v-poslanecke-snemovne-podporuje-trideni-ale-neresi-recyklaci
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Ivo Kropáček: Zákon o odpadech v Poslanecké sněmovně: podporuje třídění, ale neřeší recyklaci

31.1.2020
Třídit můžeš, recyklovat ne. No a?
Třídit můžeš, recyklovat ne. No a?
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Poslanci a poslankyně dnes zahájili projednávání dlouhou očekávaného nového zákona o odpadech, když jej propustili prvním čtením do výborů. Nová legislativa správně zvyšuje motivaci k třídění odpadů, konkrétní podpora jejich návazné recyklace v návrhu chybí. Vláda místo toho navrhuje skládkovat snadno kompostovatelné odpady o deset let déle, než povoluje český zákon už nyní. V celé Evropské unii je přitom skládkování odpadů bez předchozí úpravy zakázáno již 20 let. Česku za ignorování evropských směrnic hrozí každý rok sankce ve výši přes 60 milionů Kč.
 

Kladem vládního návrhu je zvýšení nízkých skládkovacích poplatků a jejich doplnění o motivační slevu pro obce, které budou zvyšovat třídění. Třídící sleva, kterou navrhovalo a prosazuje také Hnutí DUHA, zajistí, že se zvýšení skládkových poplatků nedotkne obcí, které zajistí vysokou míru třídění odpadů. I díky Hnutí DUHA se do návrhu zákona o odpadech navíc dostala povinnost třídit bioodpady i pro firmy. Ekologická organizace však upozorňuje, že Poslanecká sněmovna musí požadovat, aby legislativa mezi vytříděné odpady zahrnula i odpady končící v domácích kompostérech. Především menší obce by na třídící slevu nedosáhly a domácí kompostéry by byly nuceny nahrazovat zbytečným a v podmínkách malých obcí neekologickým tříděným sběrem bioodpadů.

Výrazným nedostatkem navržené legislativy je prodloužení skládkování recyklovatelných a kompostovatelných odpadů až do roku 2030. Již nyní končí na skládkách každoročně až 2,5 milionů tun odpadů, z čehož je až milion tun snadno kompostovatelných. Vládní návrh umožňuje vysypat na skládky navíc až 10 milionů tun odpadů, ze kterých do ovzduší nekontrolovaně unikne asi 10 milionů tun CO2 ekvivalentu, tedy víc než veškerá letecká doprava z celé ČR za dané období.

Také evropské předpisy požadují, aby nejpozději od roku 2024 byl biologický odpad tříděný a nebyl směšován s ostatními druhy odpadů. Naplnění tohoto ustanovení - tedy zavedení zákazu skládkování těchto odpadů už k roku 2024 a motivace k domácímu kompostování a třídění - by výrazně snížilo skládkování kompostovatelných odpadů.

Návrh zákona zatím bohužel neobsahuje poplatek za spalování směsných komunálních odpadů, jehož zavedení nám doporučuje jak Evropská komise, tak OECD.

Vláda také také nenavrhuje v zákoně o odpadech ani v jiných návrzích zákonů žádná opatření na podporu skutečné recyklace. Například zlepšení odbytu výrobků z recyklátů nebo zdražení použití primárních surovin, aby se materiál ve finále opravdu recykloval a nejen třídil.

Zákon správně zdražuje skládkování a motivuje obce k výraznému zlepšení separace odpadů třídící slevou, kterou jsme léta navrhovali. Tam, kde se bude poctivě třídit, mohou mít domácnosti nižší poplatky za nakládání s odpady.

Poslanci by však měli odmítnout návrh prodloužit o dalších deset let skládkování kompostovatelných odpadů. Tato praxe je totiž v EU již dvacet let nelegální. Naopak je potřeba, aby podpořili domácí kompostování a třídění bioodpadů. Pokud zákon neopraví, na skládkách se budou rozkládat odpady dál a vypustí do ovzduší během příštích deseti let stejné množství skleníkových plynů, jako veškerá letecká doprava u nás.


reklama

 
foto - Kropáček Ivo
Ivo Kropáček
Autor je odpadový expert Hnutí DUHA.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (10)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Jiří Makoň

Jiří Makoň

1.2.2020 08:12
zvýšení skládkových poplatků nedotkne obcí, které zajistí vysokou míru třídění odpadů - otázka zní " jak"? Snad by pán měl nějaké doporučení,třeba formu agitek jako při zakládání JZD?
Odpovědět
AS

Aleš Svoboda

2.2.2020 22:04 Reaguje na Jiří Makoň
Milý pane - brečíte na špatném hrobečku.
Pan Kropáček jen komentuje návrh zákona - nemůže za něj. Odpovědnost leží pouze a výhradně na předkladateli zákona - a tím je ministr životního prostředí - tedy pan Richard Brabec.
Pan Brabec je nekompetentní amatér, který na tomto postu nemá co dělat. A to je, bohužel, odpovědnost premiéra.
Není problém tohoto národa třídit odpad. . .
Problémem tohoto národa je neschopná vláda v čele s premiérem Babišem. Diletanti prostě nemohou řídit odpadové hospodářství - protože mu jednoduše NE-RO-ZU-MÍ
Základní, jedinou a naprosto rozhodující podmínkou je podpora výrobků z recyklátu.
A tato podmínka v zákoně chybí.
Jestliže bych byl ministrem životního prostředí - naprosto přesně bych věděl, jak legislativu změnit, aby třídění mělo skutečný smysl.
Nebo si myslíte, že třídění má smysl - kdyýž se nakonec vytříděný odpad naveze do spalovny?? K honosnému procesu "termické zhodnocení" ???
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

3.2.2020 15:07 Reaguje na Aleš Svoboda
Co byste chtěl podpořit za recykláty? Nejdříve je ale třeba vytvořit kapacity pro recyklaci a pak teprve začít třídit. Jinak je to zapřahání vozu před koně.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

1.2.2020 11:55
Nejlepší způsob,jak nakládat s odpady je, vytvářet jich co nejméně. Nevím, proč musí být každá drobnost balena ve dvou i více vrstvách obalu (vnější a vnitřní). O prodeji do přinesených obalů pro opakované použití vzpomínají už jen ti nejstarší a při tom by se ušetřilo nejen na obalech, ale i na odpadech. Ovšem ono by to chtělo i více obsluhy v obchodě a tím by se zvýšily náklady a snížily zisky.
Co se týká CO2 je dobře mít na mysli, že i tlení organických odpadů při kompostování je také nezbytně zdrojem skleníkových plynů - CO2,metanu a dalších (i vodní pára je skleníkovým plynem a to násobně účinějším, než omílaný CO2).
Odpovědět
ig

1.2.2020 12:03 Reaguje na Jiří Daneš
Jen si dovolím opravit, že by se nesnížily zisky, ale stoupla cena zboží.
Odpovědět

Jan Šimůnek

2.2.2020 09:08 Reaguje na Jiří Daneš
Proto tam, kde nejsou totálně hloupí, se skládky zakládají tak, aby se skládkový plyn mohl jímat a využívat.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

1.2.2020 17:25
Řekl bych, že třídění bioodpadu není ani něco jednoduchého ani vábného. Jedna věc je vynést každý den bioodpad na svůj kompost na zahrádce u rodinného domku, jiná věc je nevábný biokontejner na sídlišti.

Vytřídit je jistě dobré papír, sklo, kovy. Co ale s plasty, jichž je ve směsi desítky druhů a jsou různě znečištěny? Tam je zjevně energetické využití dnes jedinou vhodnou technologií. Pokud je ale v blízkosti spalovna, pak je opravdu nejjednodušší vytřídit jen papír, sklo a kovy a zbytek zavézt do spalovny.

Podle mne je tedy jediné vhodné řešení - budovat spalovny komunálního odpadu a vyrábět tam teplo a elektřinu. Brno v tomto může být výborným vzorem.

"Návrh zákona zatím bohužel neobsahuje poplatek za spalování směsných komunálních odpadů, jehož zavedení nám doporučuje jak Evropská komise, tak OECD." Proč tam píšete bohužel?
Odpovědět

Jan Šimůnek

2.2.2020 09:09 Reaguje na Jiří Svoboda
Protože spalování je v rozporu se zelenou vypatlanou magorskou ideologií.
Odpovědět
AS

Aleš Svoboda

2.2.2020 22:12
Milý pane premiére :
- odvolejte neschopného a nekompetentního ministra životního prostředí pana Brabce. Kamarádíčkování zde není na místě.
- najděte si někoho, kdo problematice třídění a recyklace odpadů skutečně rozumí - a udělejte z něj MINISTRA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
- pak se z České republiky stane vzor recyklace pro celou EU
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

3.2.2020 21:18 Reaguje na Aleš Svoboda
A. Svoboda za A. Brabce!!!!!!!!!!!. Hurá, hurá, hurá!
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist