https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jamesn-hansen-a-makiko-sato-cervencova-aktualizace-globalni-teploty.dabel-vymaha-faustuv-dluh
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

James Hansen a Makiko Sato: Červencová aktualizace globální teploty. Ďábel vymáhá Faustův dluh

25.8.2021
Ďábel vymáhá Faustův dluh, představení divadla Globe.
Ďábel vymáhá Faustův dluh, představení divadla Globe.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Červencová globální teplota (+1,16 °C od průměru 1880-1920) byla jen o chlup (0,02 °C) nižší než nejteplejší červenec v historii měření (obr. 1, vlevo). A to přesto, že se ještě nacházíme pod vlivem poměrně silného La Niňa (obr. 1, vpravo), vyvolávajícího globální ochlazení se zpožděním v průměru pěti měsíců[1].
 
Obrázek 1. Vlevo: Světové teplotní anomálie po měsících. Vpravo: teplotní anomálie Nino 3.4 za uplynulýchch 6 let a 7 měsíců, a předpověď NCEP.
Obrázek 1. Vlevo: Světové teplotní anomálie po měsících. Vpravo: teplotní anomálie Nino 3.4 za uplynulýchch 6 let a 7 měsíců, a předpověď NCEP.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | James Hansen

Děje se něco navíc ke skleníkovému efektu. Dvanáctiměsíční globální průměr teplot (modrá křivka na obr. 2) již dosáhl svého lokálního minima. Pokud nějaký velký sopečný výbuch nezaplní stratosféru aerosoly, měla by modrá křivka v příštích 12 měsících stoupat, protože Země je nyní velmi daleko od energetické rovnováhy – přijímá více energie než vydává.

Obrázek 2. Průměrná teplota při povrchu k průměru z let 1880-1920.
Obrázek 2. Průměrná teplota při povrchu k průměru z let 1880-1920.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | James Hansen

Jak moc se odchyluje globální teplota od padesátiletého trendu? Nejlepším měřítkem je asi průměrná odchylka posledních dvou maxim a minim El Niňo / La Niňa od linie trendu. Ta činí 0,14 °C. To je hodně. A víme, že jde o změnu, způsobenou rostoucí energetickou nerovnováhou planety.

Meteorologický šum jako vysvětlení nestačí. Oceán je obrovským rezervoárem tepla a může teplo i vypouštět - to je ostatně příčinou většiny meziročních výkyvů globální teploty. V posledních několika letech však oceán teplo nevydával - naopak, získával teplo nejrychleji v historii. Globální oteplování je toho důsledkem.

Žádné z měřených tepelných působení (forcings) nemůže vysvětlit zrychlení globálního oteplování. Tempo růstu tepelného forcingu dobře promísenými skleníkovými plyny (GHG) se blíží čtyřicetiletému průměru (obr. 3). Sluneční záření se teprve začíná zvedat z nedávného slunečního minima a je stále ještě pod průměrem posledních slunečních cyklů.

Obrázek 3. Roční nárůst GHG forcingu.
Obrázek 3. Roční nárůst GHG forcingu.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | James Hansen
Z toho vyplývá, že zrychlení globálního oteplování způsobuje jeden obrovský, dosud neměřený, klimatický faktor: forcing způsobený vyvolanými změnami atmosférických aerosolů.

Leon Simons - ředitel Nizozemského Club of Rome - mi nedávno poslal zprávu, v níž popisuje předpisy, které zavádí Mezinárodní námořní organizace ohledně emisí síry z lodí. Určité snížení bylo požadováno do roku 2015 a v roce 2020 byla celosvětově zavedena přísnější omezení. Snížení je zavedeno v zájmu lidského zdraví; Světová zdravotnická organizace uvádí, že na následky znečištění venkovního ovzduší ročně umírají 3-4 miliony lidí.

Je ostudné, že aerosolové ovlivňování klimatu neměříme, mohli bychom jinak tento rozsáhlý geofyzikální experiment využít ke zlepšení vědomostí. Vliv aerosolů způsobených člověkem je srovnatelný s vlivem CO2, ale s opačným znaménkem, tj. aerosoly způsobují ochlazování.

Aerosoly způsobují ochlazování tím, že odrážejí sluneční světlo do kosmu, takže zvýšení množství aerosolů samo o sobě způsobuje dočasnou energetickou nerovnováhu - více energie odchází, než přichází. Země obnovuje energetickou rovnováhu tím, že se ochlazuje, čímž se snižuje tepelné vyzařování do kosmu.

Forcing způsobený aerosoly je složitý, protože největší část jejich účinku zřejmě spočívá v tvorbě kondenzačních jader mraků. Přidaná kondenzační jádra mají tendenci zmenšovat průměr částeček mraků a tím vytvářet jasnější a déle přetrvávající mraky, ale je to složitý příběh.

Prozatím jen připomínám, že lodě produkují jen zlomek aerosolů způsobených lidskou činností. Očekává se, že globální produkce aerosolů v příštích několika desetiletích výrazně poklesne s tím, jak budeme postupně snižovat emise fosilních paliv.

Také jsme zatím pocítili jen zlomek oteplení z předpokládaného poklesu aerosolů v posledních několika letech. Funkce klimatické odezvy modelu GISS ER (obr. 4), která je typická pro většinu klimatických modelů, naznačuje, že od roku 2015 došlo jen asi k třetině oteplení z předpokládaného snížení emisí z lodí. Naštěstí velká část dosud nerealizovaného oteplení je dílem pomalé odezvy klimatického systému během desetiletí a staletí, kterou Isaac Held nazval rekalcitrantní odezvou[2], což nám dává příležitost vyhnout se převážné části oteplení - pokud budeme jen dostatečně moudří - postupným omezováním současného obrovského geoinženýrství planety[3].

Obrázek 4. Climate response function.
Obrázek 4. Climate response function.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | James Hansen
Prozatím - vzhledem k absenci adekvátních měření aerosolů - použijme k odhadu vlivu aerosolů na globální oteplování naměřenou energetickou nerovnováhu Země. Tu lze s dobrou přesností měřit prostřednictvím přesného sledování rostoucí teploty světového oceánu, protože oceán ukládá asi 90 % nadbytku energie. Von Schuckmann et al. (2020)[4] uvádějí, že průměrná nerovnováha v období 1971-2018 činila 0,47 ±0,1 W/m2, ale v období 2010-2018 již 0,87 ±0,1 W/m2.

Další informace o energetické nerovnováze poskytuje kombinace absolutní kalibrace, kterou poskytuje měření změny množství tepla v oceánu, s informacemi, které poskytují družicové radiometry. Přístroje CERES (Clouds and the Earth's Radiant Energy System)[5] měří odchozí záření - jak odražené sluneční světlo, tak emitované pozemské tepelné záření. CERES sice nedokáže změřit nepatrnou nerovnováhu mezi příchozími a odchozími toky záření, ale stabilita jeho senzorů je dostatečná k tomu, aby z ní bylo možné odvodit cenné informace o energetické nerovnováze planety.

Data CERES o energetické nerovnováze Země - kromě toho, že odpovídají měřeným datům oceánů podle Von Schuckmann a kol., ukazují, že většina zvýšené nerovnováhy od roku 2015 je způsobena nárůstem absorbované sluneční energie, tj. poklesem odrazivosti Země. To je v souladu s očekáváním, že největší vliv aerosolů na radiační bilanci a klima Země je dán jejich vlivem na mraky.

To však stěží nahradí skutečná měření aerosolů a mraků. Z vesmíru lze měřit mikrofyzikální podrobnosti (velikost částic, tvar, index lomu) aerosolů a částic mraků. Získání vyčerpávajících informací o odraženém slunečním světle - včetně neprůhlednosti aerosolové vrstvy a odrazivosti částic aerosolu - vyžaduje pozorování dané oblasti v širokém rozptylu úhlů, v několika spektrálních pásmech slunečního spektra od blízké ultrafialové až po blízkou infračervenou oblast a s polarizací odraženého světla měřenou s přesností řádově 0,1 procenta. NASA kdysi vypustila družici s touto schopností, ale ta skončila spíše na dně Jižního oceánu poblíž Antarktidy než ve vesmíru, když se družice neoddělila od nosné rakety. Žádná náhradní družice nebyla postavena – ale to je smutný příběh na jindy[6].

Prozatím můžeme pouze vyvodit, že energetická nerovnováha Země - v letech 1971-2015 nižší než 0,5 W na metr čtverečný - se od roku 2015 zhruba zdvojnásobila na 1 W/m2. Tato zvýšená energetická nerovnováha je příčinou zrychlení globálního oteplování. Pokud nebudou přijata vhodná protiopatření, měli bychom očekávat, že rychlost globálního oteplování za čtvrtstoletí 2015-2040 bude přibližně dvojnásobná oproti 0,18 °C/dekádu v letech 1970-2015 (viz obr. 2).

Splacení Faustovského dluhu, na který jsme upozornili roku 1990[7] a podrobně diskutovali jinde[8], je nyní vymáháno. Dr. Faust musel dluh splatit sám. My jsme jej odkázali svým dětem a vnukům.

Poznámky:

1 April 2021 global temperature update http://www.columbia.edu/~mhs119/Temperature/Emails/April2021.pdf

2 Held, I.M., Winton, M., Takahashi, K., Delworth, T., Zeng, F., and Vallis, G.K.: Probing the fast and slow components of global warming by returning abruptly to preindustrial forcing, J. Climate, 23, 2418-2427, 2010.

3 Hansen. J. 2021. Foreword: Conservation Science and Policy for a Planet in Peril. Speaking Truth to Power. D. A. DellaSala (ed). Elsevier: Boston. ISBN-10: 0128129883. Preprint of the Foreword.

4 von Schuckmann, K., L. Cheng, M.D. Palmer, J. Hansen, C. Tassone, V. Aich, S. Adusumilli, H. Beltrami, et al.: Heat stored in the Earth system: where does the energy go?, Earth System Science Data 12, 2013-2041, 2020.

5 Loeb, N.G., G.C. Johnson, T.J. Thorsen, J.M. Lyman, F.G. Rose and S. Kato, Satellite and ocean data reveal marked increase in Earth’s heating rate, Geophys. Res. Lett., 10.1029/2021GL093047.

6 Hansen, J.E., Chapters 31-33 of Sophie’s Planet, draft chapters at www.columbia.edu/~jeh1.

7 Hansen, J.E. and A.A. Lacis: Sun and dust versus greenhouse gases: An assessment of their relative roles in global climate change. Nature, 346, 713-719, 1990.

8 Hansen, J., Storms of My Grandchildren, ISBN 978-1-60819-502-2, Bloomsbury, New York, 2009.

Z veřejného emailu přeložil Erik Schwarzbach.
reklama

 
foto - Hansen a Makiko Sato James
James Hansen a Makiko Sato
Autoři jsou američtí vědci působící v oboru věd o klimatu.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (21)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

va

vaber

25.8.2021 08:48
kdy už někdo vysvětlí jak se globální teplota měří a jak ji měřili v r.1880, když mají tak přesné grafy,
a podobně energetická nerovnováha , ta prý skočila od roku 2015 na dvojnásobek? proč?
sluneční záření se prý začíná zvedat, tak jak je to s tím konstantním výkonem slunce?
oteplování oceánů
, když tají polární ledovce a oteplují polární oblasti ,jako jediný zdroj ochlazování oceánů není div ,že se oteplují, nebo snad odborníci ví o jiném zdroji ochlazování oceánů,
jsou ohřívány ode dna i od hladiny a přesto jsou chladné
celý článek mi připomíná špatný překlad úplně jiné zprávy
Odpovědět
DA

DAG

25.8.2021 09:05 Reaguje na vaber
Osobně jsem pochopil, že článek je o tom, že kvůli menšímu vypouštění bordelu do ovzduší, je ohřívání planety vyšší.
Což je podle mě pravda a právě v Evropě je nárůst teploty časově srovnatelný s fázemi osiřování a snižováním vypouštění bordelu do ovzduší(auta, komíny atd.).
Odpovědět
ss

smějící se bestie

25.8.2021 11:01 Reaguje na DAG
Nějaká sopka to dohoní/nahradí.
Odpovědět
DF

Daniel Fiala

25.8.2021 11:39 Reaguje na DAG
Každopádně je to první "veřejné" zatím nepublikované vysvětlení proč tak fatálně selhal klimatický model. Prošlo to vloni i novinami a ze strany klimatologů se to obešlo bez jediného hlesnutí.
Abych to řekl explicitně: vloni klimatologové oznámili/připustili, že došlo ke zvýšení T, které vůbec nečekali = modely nepredikovaly = nemají/nemáme znalost o klíčovém faktoru/vazbě ... a tedy naše pochopení klimatu vtělené do dnešních algoritmů vyžaduje získání zásadních znalostí.
Už tohle jenom připustit vyžaduje nesmírnou odvahu a sílu ducha založenou na pochopení a znalostech.

A co si pamatuji, tak aerosoly jsou klíčovým faktorem při tvorbě mraků, čili nejde, jak to chápu já, o přímý vliv aerosolů na teplotu, ale jejich nukleační funkci.
Ostatně byl to už Lovelock v 90. letech, kdo první přišel s nukleační hypotézou dimetylsulfátu vylučovaným obrněnkami v mořích a oceánech jakožto "spouštěče" dešťů nad pevninami, alias iniciací/zvýšením eroze = vymývače živin (hlavně P) pro jejich růst. Dodnes je jako fantasta mnohými klimatology, zejména fyzikálně založenými spolehlivě ignorován. Stejně tak role terpenů alias lesů ve vodním cyklu je verbálně marginalizována a fyziologové rostlin zesměšňováni.
Všichni přeci musíme splnit plán této pětiletky a vyhnat ďábla CO2, popř. CH4 z atmosféry. A my ten plán splníme na 150% půjčkou astronomického balíku od největších lichvářů.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

25.8.2021 12:44 Reaguje na Daniel Fiala
Ano, a proto je práce Lovelocka citována v reportu IPCC, že?

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/ar4-wg1-chapter1.pdf

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WGIIAR5-Chap6_FINAL.pdf

To samé platí i pro lesy a jejich působení na klima.
Climate change and water:
https://archive.ipcc.ch/pdf/technical-papers/climate-change-water-en.pdf

Special report on climate change:
https://www.ipcc.ch/srccl/
Odpovědět
DF

Daniel Fiala

25.8.2021 16:47 Reaguje na Petr Eliáš
škoda, pane Eliáši, že Vámi vložené odkazy nijak nesouvisí s tématem.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

25.8.2021 19:54 Reaguje na Daniel Fiala
Proč by ne? Tvrdíte, že Lovelock je ignorován, což není pravda. Tvrdíte, že role lesů je marginalizována, což opět není pravda.
Odpovědět
DF

Daniel Fiala

26.8.2021 12:02 Reaguje na Petr Eliáš
kéž byste uměl číst tak, jako umíte kopírovat. Škoda.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

30.8.2021 10:19 Reaguje na Daniel Fiala
Chápu, nejste schopen obhájit svá tvrzení a proto musíte napsat, že neumím číst. Škoda no. :-)
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

25.8.2021 13:47 Reaguje na DAG
Tak vliv na růst teploty to jistě mít bude. Ale nebude to hlavní příčina.

Vypouštět sajrajty do atmosféry nemůžete donekonečna - lidé nechtějí dýchat sajrajt a také to nepřímo stojí hromadu peněz, proto vzniklo několik zákonů na ochranu ovzduší (např. v Americe: https://en.wikipedia.org/wiki/Clean_Air_Act_(United_States)).

Taktéž oteplování nezmizí když ho schováte za aerosoly. Vidíme to například u velkých sopečných erupcí, které na čas sníží globální teplotu. Viz. Pinatubo (https://pubs.usgs.gov/fs/1997/fs113-97/).
Odpovědět
DA

DAG

25.8.2021 13:51 Reaguje na Petr Eliáš
S tím naprosto souhlasím.
Odstranění aerosolů je jen urychlení nebo spíš nová startovní čára o kousek výš.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

25.8.2021 15:51 Reaguje na Petr Eliáš
Pokud budeme současně vypouštět stále více CO2 i sajrajtů, globální oteplení se tím zastaví. To je zřejmě příklad let 1945-1970.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

25.8.2021 19:54 Reaguje na Jiří Svoboda
No jo no, zajímavý způsob jak eliminovat oteplování. :-) Ale lidé vám moc nepoděkují. :-)
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

25.8.2021 21:19 Reaguje na Petr Eliáš
Tady mi nešlo o díky lidu ale pochopení klimatické anomálie z let 1945-1970.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

26.8.2021 08:37 Reaguje na Jiří Svoboda
Někdo se domnívá že za to mohou průmyslové a vulkanické aerosoly (výbuch Mount Agung v roce 63) a že k ,,propadu,, po roce 45 mohla přispět i chyba v měření teploty oceánů (tento teplotní pokles byl totiž zaznamenaný u oceánů, na pevnině nikoliv).

A large discontinuity in the mid-twentieth century in observed global-mean surface temperature:

https://www.researchgate.net/publication/200033638_A_large_discontinuity_in_the_mid-twentieth_century_in_observed_global-mean_surface_temperature
Odpovědět

Viktor Šedivý

30.8.2021 08:50 Reaguje na vaber
Něco jako "globální teplota" je samozřejmě naprostý nesmysl. Můžeme mít tisíce sebepřesnějších měření z celé planety, pokud ale nevíme (jako že opravdu ani v nejmenším netušíme) jakou váhu dát kterému místu, je to jen počtářské cvičení. A zpětně ta čísla máme pár let, s každým rokem zpátky se věrohodnost a použitelnost údajů radikálně snižuje.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

25.8.2021 11:12
Docela bych věřil, že plato globální teploty mezi roky 1945-1970 je dáno drastickým nárůstem emisí aerosolů. Považuji článek za výstižný, ikdyž občas trochu zmatený, třeba v: "V posledních několika letech však oceán teplo nevydával - naopak, získával teplo nejrychleji v historii. Globální oteplování je toho důsledkem." Já bych řekl, že Globální oteplování je toho PŘÍČINOU. Možná jde o špatný překlad.
Odpovědět
PD

Pavel Dudr

25.8.2021 12:49
Bezvadné, ještě tam chybí, že největší oteplení bylo v Evropě, kde se odsířily a filtrovaly uhelné elektrárny. A teplárny se měnily na plynové, zatímco do aut se daly katalyzátory.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.8.2021 09:39 Reaguje na Pavel Dudr
Ten článek je nějaký složitý až zmatečný, já většinou fakt nepochopil, co chtěl autor vlastně říci.
Odpovědět
AN

Aleš Nebáznivý

27.8.2021 21:59
Zdravím. Docela by mě zajímalo, jak s klimatem zamávala druhá světová a pak roky nukleárních zkoušek. Počítal to někdo. Řekl bych, že ty nuklerní testy můžou mít dopad klidně až do dneška.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.8.2021 09:38 Reaguje na Aleš Nebáznivý
Nejspíš nijak. Klima je velmi robustní systém a ten se jednorázovým zásahům dokáže úspěšně bránit (pokud to není zrovna asteroid Chicxulub), ale i tak tehdy přežila větší část ekosystému.

Nedokáže se ale bránit dlouhodobým masivním emisím skleníkových plynů, to ho už nevratně poškodí.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist