https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jan-cincera-revize-rvp-a-jedinecna-prilezitost-ovlivnit-podobu-zakladniho-vzdelavani-na-desitky-let
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jan Činčera: Revize RVP a jedinečná příležitost ovlivnit podobu základního vzdělávání na desítky let

5.4.2024
Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Do 31. 5. je možné posílat svoje připomínky k návrhu nového rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání. Dokument mimo jiné vymezuje, jak by měla v následujících desetiletích na školách vypadat environmentální výchova: co by se žáci měli učit a jak.
 
Návrh, na kterém se podíleli experti a učitelé z desítek organizací, je kompetenčně orientovaný. Z hlediska environmentální výchovy to znamená, že hlavní důraz se v něm neklade na dílčí znalosti, ale na kompetence pro udržitelnost.

Žáci by se podle něj měli učit přemýšlet o místě, kde žijí a o tom, co by se v něm mělo změnit, měli by se učit chápat provázanost mezi environmentální, ekonomickou a sociální stránkou klimatické změny či kriticky přemýšlet a plánovat vlastní či společné akce pro ochranu životního prostředí.

Environmentální výchova by podle návrhu měla procházet celou školou a být realizována nejenom v jednotlivých předmětech, ale i formou průřezových projektů.

Připomínky, ale i případnou podporu k návrhu je možné do konce května posílat prostřednictvím portálu Národního pedagogického institutu.

Příklady dobré praxe k novým výstupům environmentální výchovy: sbíráme zkušenosti. Pokud vás téma profesně zajímá, vyplňte prosím tento dotazník.


reklama

 
foto - Činčera Jan
Jan Činčera
Autor přednáší na Masarykově univerzitě Brno.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (25)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Jaroslav Řezáč

5.4.2024 07:02
naše státní školství je mentálně impotentní nerozvijející duševní kvality.
Učí se něco, co v životě nikdy nepoužijou a to, co jim zachrání život se neučí.
Učitelé a žáci pojí jediné a to je vyhoření. Učitelé, kteří nestíhají závislosti dětí na digitálu, protože mobilní internet "ničí" dětské mozky, tedy lépe řešeno kognitivní funkce. JEDNODUŠE ŘEČENO DIGITÁL VYRÁBÍ DUŠEVNÍ "MRZÁKY".
Děti se v rodinách adorují na úkor autorit učitele.
Nejsou dodržována práva dětí na dětství a to být dětmi.
VE ŠKOLSTVÍ SE ZTRATIL OBSAH A TO JE TO DÍTĚ. VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM JE NIČENÍ DĚTSKÉ DUŠE VE JMÉNU PRŮMYSLU.
DÍTĚ JE PERMANENTNĚ ZNEUŽÍVÁNO MARKETINGEM SOCIÁLNÍCH SÍTÍ, PEDOFILY A ŠIKANOSNÍM JEDNÁNÍM.
ZNAČKY IPHONŮ A TELEFONŮ JE SOCIÁLNÍ KLOBOUK, KTERÝ URČUJÍ SOCIÁLNÍ STATUSY VE ŠKOLÁCH.
" děti chodí do školy, aby se naučili používat mozek, ne proto, aby se stali lepšími závisláky a asociály.
Inkluze v základním školství, tak jak je nesmysl, která školství nic nepřinesl, tedy akorát potíže a mizerně placené asistenty.

Na děti je vyvíjen nasmyslný tlak na výkonnost, tím pádem se děti bojí selhat a vytváří tak trauma, psychické problémy a sociální.


Odpovědět
ss

smějící se bestie

5.4.2024 08:32 Reaguje na Jaroslav Řezáč
1*
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

5.4.2024 07:08
enviromantální výchova je na nic, když jako člověk bude stát za pendrek.
Člověka a jeho náhled mnohem více ovlivní Etická výchova. Etická výchova je matrice, kterou nahlíží každý na společnost a tedy i na potřeby. Je to hodnotová záležitost.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

5.4.2024 07:45 Reaguje na Jaroslav Řezáč
tedy abych to upřesnil, jde o charakterové vlastnosti, které Etika obsahuje a rozvijí.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

5.4.2024 08:57 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Dnešní " enviroresort" nepotřebuje lidi s vlastním myšlením. Tedy lidi s určitou vžitou mravní ( etickou) normou. Ti se asi v dalším životě nebudou chovat povětšině neeticky. Nepotřebuje občany, potřebuje ovčany. No a co se v mládí naučíš.......Nejlépe se mozky vymývají dětem.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

5.4.2024 16:24 Reaguje na Jarek Schindler
Vždyť také vymývají !
Odpovědět
ss

smějící se bestie

5.4.2024 08:37
Škola má hlavně učit děti tak, aby nebyly závislé na mobilech, počítačích a hlavně je přestat masírovat podle Bruseli !
Odpovědět
HH

Honza Honza

5.4.2024 08:50
- jen 8 letá ZŠ
- pro chytřejší 2-4 r nástavba všeobec. SŠ , 2r odborné SŠ s maturitou nebo 3 roky učení s nebo bez maturity
- jazyky: povinná jen angličina již od 1. třídy, více hodin týdně, celou vyučovací hodinu jen v angličtině, důraz na konverzaci, porozumnění textu, schopnost odpovědět, ne na gramatiku
- matematiku a fyziku vyučovat do hloubky, aby tomu každý rozuměl: co je rovnice y = ax, y = ax + 2 apod. Hledat různé způsoby řešení. Strategie výpočtu. Nikdo tomu nerozumí!
- čeština jen gramatika, sloh, schopnost se správně vyjádřit
- ostatní předměty (dějepis, zeměpis, literatura, přírodopis) jen jako stručný orient přehled: třeba environmentální, názorná výchova, více spojená s praxí, ale proboha, nedělat z toho zase složitou vědu
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

5.4.2024 09:34 Reaguje na Honza Honza
No, když se podívám na tu vaši rovnici ? Vám to takto dává smysl? Mě by dávalo smysl třeba ax . y = y + 2. Otázka y = ?
Odpovědět
HH

Honza Honza

5.4.2024 21:01 Reaguje na Jarek Schindler
Pane, y = ax je základní lineární rovnice každého násobení (počet prvků v jedné skupině * počet skupin), grafem je přímka = i rovnice přímé úměry
y = ax + 2 je tatáž rovnice posunutá o 2 (např. o váhu nádrže).
Každý (na úrovni ZŠ) by měl nejen těmto rovnicím rozumět a dokázat na ně vytvořit slovní příklad.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

6.4.2024 02:04 Reaguje na Honza Honza
No a já si vždy myslel, že základním tvarem lineární rovnice je ax + b = 0.
Odpovědět
HH

Honza Honza

6.4.2024 07:24 Reaguje na Jarek Schindler
To jsou právě ty matematické tvary, kterým pak nikdo nerozumí a neví ani co znamenají.
Je třeba, aby dítě v 7. třídě umělo matematicky popsat, co dělá, když řeší příklad 5 ředkviček na 1 řádku * počet řádků, to právě vyjadřuje rovnice
y = ax neboli v přímé úměře y = kx , k = konstanta, pak je rovnice y = k/x nepřímé úměry, mělo by vědět, co znamená (ví to dnešní děti?) Asi ne. A rovnice y = ax + b také něco znamená, je třeba vědět v jakých slovních příkladech se užívá. To jsou absolutní primitivní základy matematiky = vysvětlení, co vlastně je násobení od 4. třídy ZŚ.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

6.4.2024 14:47 Reaguje na Honza Honza
Tak ještě jednou. Napsal jsem, že mi ta vaše rovnice nedává smysl. Můžete do ni tedy dosadit čísla tak abych to pochopil i já?
Odpovědět
HH

Honza Honza

6.4.2024 17:07 Reaguje na Jarek Schindler
Ale tady nejde o žádná čísla, ale o to, aby děti pochopily běžné výpočty, na příslušný slovní příklad sestavit matemat. formulaci = rovnici = aby rovnicím rozuměly.
např. auto jede rychlostí 60km/h * počet hodin = kolik km ujede neboli
km = 60km/h * h, jde o obecnou rovnici
y = ax
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

6.4.2024 19:46 Reaguje na Jarek Schindler
y = a.x + c vyjadřuje tvar LINEÁRNÍ FUNKCE ve dvourozměrném prostoru, jejímž grafem je přímka.
y je závisle proměnná,
x je nezávisle proměnná,
parametr a je směrnicí přímky,
parametr c je druhá souřadnice průsečíku přímky s osou y.
(Touto rovnicí zapisujeme směrnicový tvar přímky.)
Odpovědět
HH

Honza Honza

6.4.2024 19:58 Reaguje na Majka Kletečková
správně! teď ještě vymyslete slovní příklad na tuto rovnici a dosaďte správně za písmena.
y(km=závisle proměná, závisí na čase) = km/h (počet prvků v jedné skupině) * x (nezávisle proměná=čas =počet skupin), c je tady 0 = jde o rovnici přímé úměry
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

7.4.2024 12:00 Reaguje na Honza Honza
Připadá mi od Vás hloupé dávat mi tento úkol.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

7.4.2024 07:08 Reaguje na Majka Kletečková
Děkuji za vysvětlení. Já ale nerozumím, pokud jste to z textu nepochopili, původně dané rovnici. Tedy y = ax, y = ax + 2 . Jak jsem napsal, mě nedává smysl. Buďte tak laskaví a dosaďte tam konečně nějaká číssla. Osobně bych řekl, že pokud platí, že y= ax tak y asi nemůže být současně i y= ax +2. Nebo snad může?
Odpovědět
HH

Honza Honza

7.4.2024 07:50 Reaguje na Jarek Schindler
samozřejmě že obě rovnice se sobě nerovnají, obě vyjadřují něco jiného, ale jsou základní pojem v matematice. Dítě když má slovní úlohu, tak by ji mělo umět převést do nějakého matematického tvaru (tudíž tomuto matematic. tvaru rozumět, co znamená). Píše-li učitel nějaký matemat. tvar, měl by i vysvětlit, co v praxi znamená. Např. jak jsem uvedl chceme-li vypočítat kolik km celkem ujede auto s nějakou rychlostí, použijeme obecnou rovnici y = ax, 120km = 60km/h * 2h, 120 = 60 * 2, y = ax + b znamená, že ještě k tomuto výpočtu přidáváme b (např. urči závislost hmotnosti nádoby na váze přitékající tekutiny + b = hmotnost této nádrže), y = axna druhou je jednoduchá obecná kvadratická rovnice, y = k/x je rovnice nepřímé úměry atd. Učitel by měl vysvětlit, co jednotlivá písmena znamenají a kdy se tato rovnice používá.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

6.4.2024 08:02 Reaguje na Jarek Schindler
domnívám se, že to není problém, problém je to, že tyhle " příklady" rozhodují o tom kdo je jaký člověk.
Je zřejmé, že všichni máme podobné možnosti ale každý ten mozek máme " poskládaný" jinak.
CHOROBNÁ PŘEDSTAVA HODNOCENÍ udělalo školství nesnesitelné. Každý je přeci jen trtochu jiný. A ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ BY MĚLO ODHALOVAT SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY NE DĚLAT Z LIDÍ BLBCE PROTOŽE NEUMÍ Y=Y+2. učitel by měl být hlavně psycholog a citlivě reagovat. Ne že dostane učitelství za zásluhy, že nabifluje vzorečky. VYSOKÁ ŠKOLA NENÍ ZÁRUKA, ŽE TEN ČLOVĚK NA UČITELSTVÍ TAKÉ MÁ, PROTOŽE NA TO JSOU POTŘEBA MĚKKÉ DOVEDNOSTI NE HÁZET ZNÁMKY OD BOKU. SLOVNÍ HODNOCENÍ JE SMYSLUPLNĚJŠÍ.
Odpovědět
PB

Petr Brok

5.4.2024 09:29
Stačí naučit děti hospodařit s penězi, jídlem, v kuchyni, s časem, na poli, louce, v lese, se zvířaty, vztahy s lidmi, .....
Odpovědět
LB

Lukas B.

5.4.2024 10:45
jak to tak čtu, tak jsem si maně vzpoměl na odluku od církve.

já si vůbec nemyslím, že by měla být nějaká speciální enviromentální výchova, resp. témata logicky patří do výchovy občanské nebo ještě spíš do volitelného předmětu náboženství (žák by si mohl vybrat, jestli bude chodit na katechismus, enviromentalismus nebo třeba pastafariánství).

základní škola by především měla na prvním svém stupni naučit trivium, tedy číst/psát/počítat, a na stupni druhém dát základy přírodních a společenských věd a naučit v nich to trivium aplikovat.

mnohem větší problém je, že ze školy vycházejí lidé, kteří netuší, s kterým problémem jít na jaký úřad a jaké vlastně mají nároky a povinnosti, to by snad také chtělo svoji výchovu, nebo tedy dramaticky zvětšit dotaci výchovy občanské. ukazuje se, že by bylo asi fajn vrátit výchovu brannou, tedy spíše civilní obranu, od první pomoci přes požární ochranu po chování při živelných katastrofách, teroristických úrocích, občanských nepokojích a válce.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

6.4.2024 08:12 Reaguje na Lukas B.
jde spíš o to, jak se to pojme. Pokud to bude probírání přírodních vztahů a naznačování ovlivnění člověkem, dává to jakýsi smysl. Mělibchom si ale uvědomit, že enviromentální výhćhovu nemohou dělat ti, kdo brečí enviromentální žal.
Domnívám se, že by to mohlo být součástí Etické výchovy. Samozřejmně by byla potřeba navýšení hodin.
Ale připadá mě to smysluplnější a přínosnější než učení podivných vzorců a indokrtinace digitalizací.
ŠKOLSTVBÍ BY MĚLO BÝT HUMANITNÍ (zaměřeno na člověka) NE Technologický START UP.
ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ MÁ ODHALOVA POTENCIÁL DÍTĚTE NE Z NĚJ DĚLAT " ROBOTA" ROZVIJET MYŠLENÍ, UVĚDOMOVÁNÍ SI A OSOBNOSTNÍ POVAHOVÉ RYSY.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

6.4.2024 08:14 Reaguje na Jaroslav Řezáč
by bylo, potřeba
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

5.4.2024 14:16
Pane Činčero

Myslím, že by se hlavně už u učitelů a učitelů učitelů mělo zavést povědomí, jaký je rozdíl mezi ekologií (víceméně lokální záležitost) a o ochranou klimatu (víceméně globální záležitost). Pak byste asi dospěli k názoru, že žáky je třeba vyučovat hlavně tu ekologii jako vztah k přírodě, úspornosti života i dobrým mezilidským vztahům... Na ochranu klimatu je čas později, až mají dobrý ekologický základ.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist