https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jann-zeman-udajny-ekoterorismus-strasi-v-hlavach-politiku-ceske-republiky
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jan Zeman: Údajný ekoterorismus straší v hlavách politiků České republiky

2.6.2017
Nedostavěná dálnice D8 - dílo ekoteroristů?
Nedostavěná dálnice D8 - dílo ekoteroristů?
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | me / Wikimedia Commons
Lidé mé generace (jsem ročník 1956), pokud si vzpomenou na četné růžové sliby někdejších disidentů před rokem 1989 a porovnají je se současností, bývají na rozpacích, slušně řečeno. Příliš mnoho z těchto slibů se nenaplnilo a příliš mnoho negativ zažíváme dnes a denně. Často jde o negativa, která jsme před rokem 1989 za reálného socialismu neznali. Bezdomovectví je jen tím pověstným vrcholkem ledovce.
 

Máme sice svobodu slova, ale není nám moc platná, ti nahoře jsou vesměs uzavřeni ve svých slonových kostech a problémy běžného života nevnímají a ignorují. Konečně, hlavní starostí politiků je většinou být znovu zvolen (a) a ostatní celkem vzato může vzít čert.

Máme sice svobodu tisku, ale hromadné sdělovací prostředky hlavního proudu tvrdě potlačují alternativní názory. U soukromých, sledujících zisk, to příliš nepřekvapuje. Jsou totiž zásadně ekonomicky závislé na hlavních zadavatelích reklam, tj. velkých ekonomických lobby, a tak pravda má zpravidla smůlu. Prostě, kritizovat zvůli velkých ekonomických lobby nemohou, protože by bez jejich inzerce rychle zkrachovaly. Zato mohou a podle některých i musí dlouhá léta tutlat i sebevětší aféry těchto velkých ekonomických lobby, jako byla hora průšvihů a nezákonností na stavbě pražské Blanky či na stavbě dálnice D 8 přes velká sesuvná území v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) České středohoří. Co je horšího, podobně a někdy i hůř se chovají hromadné sdělovací prostředky veřejnoprávní, které mají ze zákona povinnost informovat objektivně a vyváženě. Opak bývá ale velmi často pravdou.

Osočí vás, hrubě pošpiní, vy to (možná) dáte k soudu, soud vám (možná) dá za 5 let za pravdu, ale to už dávno nikoho nezajímá, vy jste pošpiněn nadosmrti. Právo je v ČR přitom velmi často nevymahatelné. Někdejší stínové ministryni spravedlnosti Marii Benešové (ČSSD) svého času prošel i výrok o „justiční mafii“ v ČR. Tedy, zažalována byla, ale žaloba byla rychle zamítnuta. Prý by se u soudu propralo tolik špinavého prádla, že by to česká nedomrlá demokracie nemusela přežít.

Nechuť brát ekologické problémy vážně vyústila v osočování z ekoterorismu

Když se pár let po převratu v roce 1989 poměry v České republice více méně stabilizovaly a ukázala se značná síla nevládních ekologických organizací a jejich nezastupitelná role při ochraně životního prostředí, vládnoucí technokraté je začali nevybíravě napadat. Zatímco tehdejší premiér Václav Klaus sice uspíval se svým podivným „trhem bez přívlastků“(včetně ekologického), ale také se vážně kompromitoval výroky typu: „Přírodní zdroje neexistují, zdrojem pro člověka je jen ten přírodní materiál, co člověk umí využít, jen ten se cení“ (Lidové noviny 26. 9. 1994) nebo že „Skleníkový efekt je šarlatánská hypotéza“, časem se stalo takřka módní vinit nevládní a někdy i vládní ekology z „ekoterorismu“.

Ekoterorismus zřejmě dodnes vymezen nebyl. Vyjdu-li z jazykového spojení „ekologie“ a „terorismus“, předpokládám, že bychom pod pojmem „ekoterorismus“ měli rozumět takovou činnost, kdy „někdo záměrně terorizuje druhé ničením životního prostředí.“ Problém je, že ač o alarmujících problémech životního prostředí vím poměrně hodně a o mnohém tak či onak informují i hromadné sdělovací prostředky, takové případy se téměř nevyskytují. I velké ekologické havárie nebývají způsobeny záměrem ničit životní prostředí. Ekologická katastrofa bývá obvykle výsledkem většího či menšího šlendriánu, často motivovaného bezohledným vytloukáním zisku na úkor bezpečnosti, ochrany veřejného zdraví a životního prostředí. Snad jen takové hrůzy, jako bylo mnohaleté bombardování jihovietnamských džunglí chemikáliemi typu „orange“ letectvem Spojených států amerických, lze označit jako ekoterorismus, byť i zde nebylo primárně cílem ničit životní prostředí Vietnamu, ale zničit tamní národně osvobozeneckou frontu Vietkong, bojující proti americkým okupantům a jejich saigonským loutkám. Jejich bojovníkům tamní pralesy skýtaly dobré úkryty. Podobně irácký diktátor Saddám Husajn ve svých válkách způsoboval vážné ropné katastrofy bombardováním iránských ropných vrtů v moři v 80. letech a záměrným vypouštění ropy do moře v únoru 1991 při válce se spojenci, ale nečinil tak s cílem ničit životní prostředí. Chtěl tak zastavit protiofenzívu iránských vojsk, resp. tažení spojenců v únoru 1991. Výsledkem takového počínání byly jistě ekologické katastrofy velkého rozsahu.

Z výše uvedeného si dovoluji vyvodit, že ekoteroristé nejsou ani ekologové, ani jejich technokratičtí oponenti a většinou ani původci ekologických katastrof, ale že osočování z ekoterorismu je českým politickým folklorem, kdy v lepším případě neznalí hlupáci, v horším otrlí lobbysté a jim sloužící politici a novináři obviňují své ekologické oponenty z nijak nedoloženého ekoterorismu.

Moderní informační technologie internet zásadně rozšířil možnosti naplňování svobody slova. Svobodu internetu je nutno úzkostlivě chránit před snahami o novou cenzuru. Nedoporučuji ale nad ní příliš jásat. Při čtení mnohých příspěvků a ohlasů na příspěvky je slušného člověku úzko. Sprostota, nijak neodůvodněné osočování a špinění je tam na denním pořádku. Slušné informace jsou tam kolikrát k nedohledání. Dnes velmi častý primitivismus byl i před rokem 1989 v hromadných sdělovacích prostředcích tehdejšího socialistického Československa nemyslitelný. Jde prý o daň za svobodu slova. Slušně a věcně diskutovat jsme se, bohužel, ani za 26 let svobody a demokracie nenaučili. Pokud se svoboda bude pojímat jako svoboda špinit prakticky kohokoliv kvůli téměř čemukoliv, tak se slušně diskutovat zřejmě nenaučíme nikdy.

Příklady táhnou. Zvláště ty špatné

Ano, příklady táhnou. Zvláště ty špatné. Problém ekologické gramotnosti politiků se u nás řešil již v 80. letech, samozřejmě neúspěšně. Nejinak je tomu i dnes. Různé skandální výroky toho či onoho politika se dostávají do médií, nejen těch bulvárních, často. Také sledování diskusí, například v parlamentu, skýtá tristní obraz. Nejde jim vesměs o spory, zda je ekologicky šetrnější či nešetrnější například jaderná versus uhelná elektrárna či spalovna odpadu versus skládka. Jde jim o to, že chtějí, často své zjevně chybné a megalomanské stavby, realizovat co nejrychleji, prakticky za jakoukoliv cenu. Nemusí jít nutně o dálnice. Nedávno jsem na dopravním výboru hlavního města Prahy kritizoval hrubé chyby v připravované výstavbě trasy metra D. Víceprimátor Dolínek pro dopravu mně odseknul: „Já chci stavět!“ Jestli jsem mu dobře rozuměl, co chce stavět a za jakou cenu, nejen tu investiční, nehraje větší roli. Takový přístup je naprosto špatný.

Podobně je tomu v dopravní politice, kdy noví polistopadoví vládci z ODS v roce 1993 definitivně přesměrovali někdejší socialistickou dopravně oborovou i jinak vyrovnanou dopravní politiku ve prospěch politiky urychlené výstavby dálnic prakticky a prosazování silniční dopravy prakticky za jakoukoliv cenu s tím, že ostatní může celkem vzato živořit. Založili tak těžce krizový vývoj dopravy v ČR, bezohledně prosazující co nejvíc zdaleka nejkontroverznější silniční dopravy. Prioritní rozvoj silniční dopravy v ČR kromě jiného do značné míry smazává jiná nesporná zlepšení stavu životního prostředí v zemi. Že se termíny výstavby dálnic neplní (při obludné nekompetentnosti Ředitelství silnic a dálnic to sotva překvapí), že prosazované dálnice naráží velmi často na tvrdý odpor veřejnosti, vedené nejčastěji ekology, že se stavby dálnic často zásadně zdražují, za to vše prý nemůže chybná dopravní politika, arogantně prosazovaná všemi vládami ČR po roce 1992, ale její kritici z řad ekologů a jiných kverulantů. Protože věcné argumenty proti nim dálničáři nemívají, o to víc je častují nadávkami včetně obviňování z údajného ekoterorismu. Inu, ekologové se snaží dálnice hodnotit komplexně a to je prý škůdcovské.

Do štvanic proti ekologům se zapojil i pan prezident

Tak jsme se z médií dozvěděli, že prezident České republiky Miloš Zeman v pondělí 29. května 2017 v Brně na otázku, „zda by blokujícím ekologickým aktivistů sebral řidičský průkaz“, odpověděl, že to je „mírnější varianta“. On by navrhl „krutější řešení v podobě vytvoření rezervace“. „Rezervaci by tvořila divočina bez elektřiny, kanalizace a vodovodu. Kdyby si chtěli zatopit, museli by pokácet strom. A my bychom pořádali do této rezervace exkurze, abychom zjistili, jak se chovají lidé, kteří dokázali právě zde v Brně otravovat život všem ostatním normálním lidem,“ uvedl Miloš Zeman.

Že jde o výrok na úrovni pavlače, nehodný prezidenta České republiky, snad není třeba připomínat. Zdá se, že prezident Miloš Zeman je ekologicky nevzdělaný a mimo realitu. Jinak by musel vědět, že hlavním poškozovatelem přírody a životního prostředí je člověk – homo sapiens, jež ale není ani trochu rozumný, jak se ve své nadutosti pojmenoval. Výstižnější je homo technocratus ignoratus consumerus, člověk technokratický ignorantský a konzumerský, který si podřezává větev, na které sedí. Výsledkem jeho bezohledného kořistění nejsou jen dvě světové a bezpočet lokálních válek s bezpočtem obětí a škod, reálné odepsání celých generací, ale i postupující zkáza obyvatelnosti planety Země, kterou lidstvo nemůže přežít a kterou se ekologové někdy lépe, jindy hůře snaží odvrátit. Zanecháme našim potomkům heslo: „Po nás poušť?“ Zdá se, že mnozí s tím nemají problém.

Prapodivná priorita prezidenta Zemana

Významná priorita prezidenta Miloše Zemana – postavení kanálu „Dunaj - Odra – Labe“ – obnáší asi 480 miliard korun investic. Projekt, zamítnutý vládou Československé socialistické republiky v roce 1972 jako sice technicky realizovatelný, ale ekonomicky beznadějně ztrátový, znal od Hřenska po Bohumín a Bratislavu na 82 miliard tehdejších Kč investic. Přepočtu-li tuto částku inflací cen stavebních prací, dostanu částku kolem 480 mld. Kč. Jiný ekonomicky hodnotitelný projekt tohoto kanálu neexistuje, byť na jeho přípravu Ředitelství vodních cest vynaložilo stamilióny korun daňových poplatníků. Dopravní přínos tohoto kanálu by byl minimální. Nevím, zda je to dobře nebo špatně, ale podnikatelé preferují rychlost přepravy a jsou ochotni za ni nejen ničit veřejné zdraví a životní prostředí druhých, ale také na ni připlácet svými soukromými penězi. Projekt kanálu předpokládá vyvolat druhou největší ekologickou katastrofu na našem území, po zplundrování Severočeské podkrušnohorské pánve rozsáhlou povrchovou těžbou hnědého uhlí a navazujícím průmyslem. Za nesouhlas ekologů s tímto velmi špatným projektem by jim pan prezident vytvořil rezervaci v divočině bez elektřiny, vodovodu, kanalizace a topení, kam by se pořádali exkurze? Důvěrně to připomíná nechvalnou praxi bílých kolonizátorů v 18. a v 19 století! Dnes ale žijeme ve století 21., byť rozum zůstává silně deficitním zbožím.

Prezident Zeman tak mluvil v Brně. V městě, jež stejně jako Praha je na tom ekologicky bídně, je po uši zamořeno intenzivní silniční dopravou, nevyužívá teplo z jaderné elektrárny Dukovany pro své vytápění a jeho nekompetentní vedení se dlouhodobě snaží ze všech sil situaci dále zhoršit. Jinak si nelze vysvětlit prosazování bezohledné trasy dálnice R43 přes Brno Bystrc s 25-30 000 obyvateli, odsun ústředního osobního železničního nádraží z dopravně optimální polohy v centru Brna na hlavním uzlu brněnských tramvají do dopravně odlehlé polohy u řeky, odmítnutý již mimo jiné dvěma celobrněnskými referendy, či dopravně neodůvodněnou a značně devastační dálnici D52 „Pohořelice – Mikulov“. Efektivnější a šetrnější je vést dálnici R43 západně od Brna, rekonstruovat, modernizovat a rozšířit ústřední osobní železniční nádraží v Brně v dosavadní poloze pod Petrovem a místo dálnice D52 využít k dálničnímu spojení Brna a Vídně stávající dálnici D2 + dálniční obchvat Břeclavi a dál pokračovat na Vídeň už po rakouském území. Brněnským ekologům lze právem vytknout jen odmítání využití tepla z jaderné elektrárny Dukovany pro vytápění Brna. Hlavními viníky trvajícího nevyužívání tepla z Dukovan k vytápění Brna je ale stát a EU, kteří prapodivnou politikou liberalizace energetiky znemožňují efektivní energetickou politiku ČR i EU.

Obviňování bez důkazů

Pan prezident v Brně nezůstal u tlumočení záměrů „zahnat ekology do rezervace“. Podle něj se zelení aktivisté vyznačují i tím, že požadují výpalné. „Čili že pokud ,nedostaneme sponzorský dar, podáme na vás žalobu,. Důkazem jsou Děti Země včele s panem Patrikem. Podali 26 žalob na dostavbu dálnice D8 v Ústeckém kraji. Výstavbu úseku dlouhého 15 kilometrů proto trvala asi 20 let,“ řekl. Že pro takové tvrzení chybí sebemenší důkaz? Kdo by se prý takovými maličkostmi zdržoval! Prostě, nelíbíš se nám, překážíš našim prioritám, tak tě obviníme z něčeho hodně ošklivého! Nebo že by šlo o vysoké státní vyznamenání?

O ponuré historii stavby dálnice D8 přes CHKO České středohoří jsem podrobně psal v článku: Milníky na stavbě dálnice D 8 přes Chráněnou krajinnou oblast České středohoří.

Z tiskové zprávy Mirka Patrika vyplývá, že za 15 leté zpoždění výstavby dálnice D 8 přes CHKO České středohoří můžou vesměs příslušné (ne) odpovědné státní orgány a neméně neodpovědné Ředitelství silnic a dálnic ČR. Podíl žalob nevládních organizací na zdržení lze vyčíslit do půl roku. Možná pan prezident neví, že se v ČR může pokračovat ve stavbě i v případě, že soud zruší stavbě platné územní rozhodnutí. Právní stát? Žvást!

Prezident Zeman při slavnostním otvírání posledního úseku dálnice D 8 přes Chráněnou krajinnou oblast České středohoří 16. prosince 2016 řekl mimo jiné „Ve vašem kraji (v severních Čechách, pozn. JZ) řádili a dosud řádí takzvaní zelení aktivisté!“. Tento výrok jsem rozebral v článku „Ve vašem kraji řádili a dosud řádí takzvaní zelení aktivisté!“, viz Ekolist 10. 1. 2017. Zřejmě to nebyli dálničáři, ale ekologové, kdo:

- po roce 1989 zrevidovali komunistickou trasu dálnice D 8 s tunelem Hrušovka asi 2 km dlouhým a nahradil ji trasou přes velká sesuvná území v Českém středohoří,
- po mnohaletých bojích s nevládními i vládními ekology ji prosadili (ministr životního prostředí Miloš Kužvart /ČSSD/ byl hrubě vydírán, takže legálnost výjimky z ochranných podmínek CHKO České středohoří je fikcí),
- vypracovali a schválili projekt její výstavby s ignorací velkých sesuvných území,
- podle tohoto projektu ji přes její stavbu provázející četné malé a střední sesuvy stavěli až do onoho státními geology předvídaného obřího sesuvu asi 500 miliónů metrů krychlových hornin na těleso rozestavěné dálnice včetně zničení 200 metrů přilehlé železniční trati v noci z 6. na 7. června 2013,
- z této katastrofy obvinil bez jakýchkoliv důkazů nedaleký kamenolom Kubačka a zažaloval ho o náhrady škody ve výši asi 1 miliardy Kč,
- 17. prosince 2016, s patnáctiletým zpožděním a s 15 miliardovými náklady proti původně plánovaným 3 miliardám Kč, ji uvedl do zkušebního provozu, přestože se jedna z estakád tohoto úseku dálnice D 8 propadá do země.

Ekologové jsou jistě vinni také praskáním zdí domů v Dobkovičkách a v Prackovicích nad Labem. V případě druhé obce jistě způsobili i destrukci prakticky celé tamní technické a ekologické infrastruktury.

Ať nikoho ani nenapadne tvrdit, že za ty průsery na stavbě dálnice D 8 přes CHKO České středohoří mohou dálničáři, resp. stavba dálnice D 8! Hříšník bude okamžitě obviněn z ekoterorismu. Právo ČR ani EU ho sice nezná, ale to je jen malá vada na kráse. Bude-li veřejnost nadále lhostejná, budou údajní ekoteroristé časem zavíráni do rezervací, aby je museli ničit (snad v rámci ekologické /kontra/ výchovy), aby museli pít tamní dost možná znečištěné vody a být bez dalších vymožeností naší civilizace předmětem posměchu měšťáků.

foto - Zeman JanJan Zeman
Autor je ekolog a čtenář Ekolistu.cz
tisknout poslat
 twitter
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist