https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jim-smith-co-s-kontaminovanou-vodou-v-jaderne-elektrarne-fukusima-nejlepsi-reseni-by-mohlo-byt-ji-vypustit
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jim Smith: Co s kontaminovanou vodou v jaderné elektrárně Fukušima? Nejlepší řešení by mohlo být ji vypustit

1.2.2023
Jaderná elektrárna Fukušima v roce 2014.
Jaderná elektrárna Fukušima v roce 2014.
Před více než deseti lety způsobila vlna tsunami v jaderné elektrárně Fukušima Daiiči katastrofu. Po havárii došlo ke kontaminaci oceánu velkým množstvím radioaktivity, což vedlo k zavedení vyloučené mořské zóny a k obrovským škodám na pověsti regionálního rybářského průmyslu.
 
Od té doby se elektrárně nahromadilo obrovské množství kontaminované vody. Voda byla potřebná k chlazení poškozených reaktorů a voda, která se kontaminovala při průniku do areálu, musela být odčerpána a uskladněna. Na místě bylo vybudováno více než 1 000 nádrží, v nichž bylo uloženo přes milion tun radioaktivní vody.

V skladovací prostor však rychle dochází a nádrže by mohly také mohly prosáknout, zejména v případě zemětřesení nebo tajfunu. Japonské úřady proto povolily vypouštění uskladněné radioaktivní vody potrubím do Tichého oceánu.

Jako vědec zabývající se životním prostředím se již více než 30 let zabývám dopady radioaktivních látek na životní prostředí. Myslím si, že vypouštění odpadních vod je tou nejlepší možností.

Kontaminovaná voda

Odpadní voda produkovaná ve Fukušimě se před uložením upravuje, aby se z ní odstranily téměř všechny radioaktivní prvky. Mezi ně patří kobalt 60, stroncium 90 a cesium 137. Tritium - radioaktivní forma vodíku - však zůstává.

Když je jeden z atomů vodíku ve vodě nahrazen tritiem, vzniká radioaktivní tritiová voda. Tritiovaná voda je chemicky identická s normální vodou, což způsobuje, že její separace z odpadní vody je nákladná, energeticky náročná a zdlouhavá. Při přezkoumání technologií separace tritia v roce 2020 bylo zjištěno, že nejsou schopny zpracovat obrovské objemy potřebné vody.

Z hlediska radioaktivních prvků je však tritium relativně neškodné a jeho existence ve formě tritiované vody snižuje jeho dopad na životní prostředí. Chemicky je totožná s normální vodou, tritiovaná voda prochází organismy stejně jako voda, a proto se v tělech živých tvorů silně nehromadí.

Bioakumulační faktor tritiované vody je přibližně jedna. To znamená, že vystavení živočichové by měli v těle přibližně stejnou koncentraci tritia jako okolní voda.

Odebírání vzorků vody u jaderné elektrárny Fukušima.
Odebírání vzorků vody u jaderné elektrárny Fukušima.

Pro srovnání, radioaktivní cesium 137, které se ve velkém množství uvolnilo po Fukušimě a z britské jaderné elektrárny Sellafield v 60. a 70. letech minulého století, má bioakumulační faktor v mořském prostředí zhruba sto. U živočichů bývá radioaktivního cesia zhruba stokrát více než v okolní vodě, protože cesium se zvětšuje v potravním řetězci.

Při rozpadu tritia se uvolňují částice beta (rychle se pohybující elektrony, které mohou při požití poškodit DNA). Částice beta tritia však není příliš energetická. Člověk by ho musel pozřít hodně, aby dostal významnou dávku záření.

Norma Světové zdravotnické organizace pro tritium v pitné vodě je 10 000 becquerelů (Bq) na litr. To je několikanásobně vyšší koncentrace, než je plánovaná koncentrace ve vypouštěné vodě ve Fukušimě.

Obtížnost separace tritia z odpadních vod a jeho omezený dopad na životní prostředí je důvodem, proč jej jaderná zařízení po celém světě vypouštějí do moře již desítky let. V jaderné elektrárně Fukušima Daiiči se plánuje vypouštět přibližně 1 petabecquerel (PBq - 1 s 15 nulami za sebou) tritia v množství 0,022 PBq za rok.

Zní to jako obrovské číslo, ale celosvětově se v naší atmosféře každoročně přirozeně vyprodukuje 50-70 PBq tritia v důsledku kosmického záření. Zatímco ročně se v závodě na přepracování jaderného paliva Cap de la Hague v severní Francii uvolní do Lamanšského průlivu zhruba 10 PBq tritia.

Výrazně vyšší míra uvolňování z Cap de la Hague, než se plánuje ve Fukušimě, neprokázala žádné významné dopady na životní prostředí a dávky pro lidi jsou nízké.

Bezpečné uvolňování

Vypouštění radioaktivní vody však musí probíhat správně.

Japonské studie odhadují, že odpadní voda bude zředěna ze stovek tisíc Bq na litr tritia ve skladovacích nádržích na 1 500 Bq na litr ve vypouštěné vodě. Zředění odpadní vody před jejím vypuštěním sníží dávku záření pro lidi.

Dávka záření pro lidi se měří v sievertech nebo miliontinách sievertů (mikrosievertech), přičemž dávka 1 000 mikrosievertů představuje pravděpodobnost předčasného úmrtí na rakovinu jedna ku 25 000. Maximální odhadovaná dávka z vypouštěné fukušimské vody bude 3,9 mikrosievertů za rok. To je mnohem méně než 2 400 mikrosievertů, které lidé v průměru ročně obdrží z přírodního záření.

Nádrže na kontaminovanou vodu v jaderné elektrárně Fukušima Daiiči.
Nádrže na kontaminovanou vodu v jaderné elektrárně Fukušima Daiiči.

Japonské úřady také musí zajistit, aby ve vypouštěné vodě nebylo významné množství "organicky vázaného tritia". To je případ, kdy atom tritia nahradí běžný vodík v organické molekule. Organické molekuly obsahující tritium pak mohou být absorbovány do sedimentů a pozřeny mořskými organismy.

V polovině 90. let 20. století se z farmaceutické továrny Nycomed-Amersham v Cardiffském zálivu ve Walesu uvolnily organické molekuly obsahující tritium. Uvolnění vedlo k bioakumulačním faktorům až 10 000.

Při čištění jiných nebezpečnějších radioaktivních prvků také obvykle zůstává v odpadních vodách malé množství těchto prvků. Odpadní vody uložené ve Fukušimě budou znovu upraveny, aby se zajistilo, že hladiny těchto prvků budou dostatečně nízké a bezpečné pro vypouštění.

V celkovém měřítku environmentálních problémů, kterým čelíme, je vypouštění odpadních vod z Fukušimy relativně zanedbatelným problémem. Je však pravděpodobné, že více poškodí pověst fukušimského rybářského průmyslu, který se ocitl v úzkých. Tomu nepomůže ani politický a mediální rozruch, který bude pravděpodobně provázet nové vypouštění radioaktivní vody do Tichého oceánu.

Komentář Jima Smithe byl původně vydán na serveru The Conservation pod volnou licencí Creative Commons. Překlad by pořízen prostřednictvím překladače DeepL.


reklama

 
foto - Smith Jim
Jim Smith
Autor je profesor environmentálních věd na Fakultě životního prostředí, geografie a geověd na Univerzitě v Portsmouthu.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (9)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

EN

Emil Novák

1.2.2023 07:52
Tvrzení "dávka 1 000 mikrosievertů představuje pravděpodobnost předčasného úmrtí na rakovinu jedna ku 25 000" není nijak vědecky opodstatněné, u takto nízkých dávek nebyla žádná souvislost mezi obdrženou dávkou a pravděpodobností výskytu rakoviny prokázána. V oblastech s výrazně vyšším přirozeným radiačním pozadím se žádný zvýšený výskyt rakoviny neprokázal, naopak tam spíše naopak nižší. Jde jen o ničím nepodloženou teorii zvanou LNT (linear no threshold).
Uvolnění velkého množství radioaktivního cesia v Sellafieldu nesouvisí s jadernou elektrárnou, byl to vojenský komplex, sloužící k výrobě plutonia pro jaderné zbraně.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

1.2.2023 08:29 Reaguje na Emil Novák
ono z vědeckého hlediska, když vás něco nezabije do 48 hodin, je to přeci zdravé.
Odpovědět
EN

Emil Novák

1.2.2023 08:34 Reaguje na Jaroslav Řezáč
To jste napsal jedině vy, věda nic takového neříká.
Odpovědět

Viktor Šedivý

1.2.2023 21:21 Reaguje na Jaroslav Řezáč
To je kritérium policejních statistik. Což je od vědy dost daleko.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

1.2.2023 08:27
spousty toho, co se v článku prezentuje je laboratorní teorie. Praxe je taková, že z mořské vody se extrahuje sladká voda odsolením pro pití a pole. Vytvářet ze slané vody v oceánech chemický koktejl, opravdu moc k jistotě nepřispívá. Ve vodě může být i koncentrace prvků, které se nepředpokládají a tak rizika se absolutně vyloučit nedají.
Odpovědět
EN

Emil Novák

1.2.2023 08:33 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Žádný chemický koktejl se vypouštěním této dekontaminované vody nevytváří. Ta voda je normálně pitná a množství tritia v ní je zanedbatelné, jde o pár gramů rozpuštěných v milionu tun vody. Máte nějaké lepší řešení, než tuto vodu vypustit? Pokud ano, sem s ním.
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

1.2.2023 09:20
Ještě bych doplnil, že jak koncentrace tritia ve vypouštěné vodě, tak celková roční výpusť tritia bude nižší než jsou limity pro vypouštění tritia při provozu jaderných zařízení a pod hodnotami, které se u Fukušimy I vypouštěly v době jejího provozování. Právě proto, aby to tak bylo, bude vypouštění probíhat desítky let. Zároveň je třeba připomenout, že tritium vzniká i v přírodě interakcí kosmického záření v atmosféře. V oceánu se vypouštěná voda rychle zředí natolik, že koncentrace tritia bude pod hodnotami přírodních koncentrací.
Reálné enviromentální problémy v tomto případě neexistují, jediný je problém sociálně společenský, který je v článku zmíněn. Tedy obavy rybářů o postoj jejich zákazníků. A tady je třeba zmínit, že dominantně jsou atmosféra strachu a pavědecké kampaně šířeny protijadernými aktivisty, někdy také konkurenty v produkci mořských produktů.
Některé podrobnosti o přípravě vypouštění dekontaminované vody obsahující tritium a současné situaci u Fukušimy I je v https://www.osel.cz/12450-oficialni-povoleni-pro-budovani-zarizeni-pro-vypousteni-tritiove-vody-ve-fukusime-i.html .
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

1.2.2023 16:21
Asi bude lépe ji postupně vypouštět, než čekat, až ji nové zemětřesení
a tsunami vypustí najednou i s kontaminací půdy v okolí při tsunami. Ono
každopádně je risk postavit JE na břehu moře v zemi, která se otřásá stále.
Přesto tam JE stavějí, protože vědí, že to je jediný opravdu efektivní
a ekologicky šetrný zdroj k výrobě elektřiny. Važme si seizmicky stabilní
krajiny, kde mohou být bezpečné JE téměř všude, ale bohužel postrádáme
vůdce ochotné o jejich stavbě rozhodnout a kteří hledají výmluvy proč
ne, proč nyní a taky pouze kým.
Odpovědět
LB

Lukas B.

2.2.2023 09:33 Reaguje na Břetislav Machaček
přesně tak. oni to tam stavějí zejména proto, že tu elektřinu potřebují v místě spotřeby. banální úloha na úrovni prvního ročníku průmyslovky (no dobře, spolu s nějakou mapou rizika seizmicity) nám spočte, kolik že by činily ztráty, kdyby se elektrárna postavila někde jinde na nejbližším seizmicky bezpečnějším místě (s rizikem srovnatelným dejmetomu s českomoravskou vysočinou) a kolik že pozemské mědi by sežral kabel kdyby se měly ztrýty dostat pod rozumnou mez.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist