https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jirin-janota-ucel-sveti-prostredky-aneb-zver-je-dobra-cena-za-likvidaci-myslivosti
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jiří Janota: Účel světí prostředky aneb Zvěř je dobrá cena za likvidaci myslivosti

17.7.2020
Kampaň proti zvěři je vlastně kampaní proti myslivosti. Ilustrační snímek.
Kampaň proti zvěři je vlastně kampaní proti myslivosti. Ilustrační snímek.
Téměř přesně před rokem, 12. července 2019, krátce po půl jedné odpoledne, měla poslanecká sněmovna ve druhém čtení projednat vládní návrh novely lesního zákona. Záměrem vlády bylo pomoci s nápravou lesů zdecimovaných kůrovcem. Půldruhé hodiny před tím, než ministr Miroslav Toman dostal příležitost novelu na půdě Sněmovny představit, načetla poslankyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová řadu pozměňovacích návrhů včetně toho, který zasáhl do zákona o myslivosti a vyvlastnil majitelům a nájemcům honebních pozemků právo rozhodovat o hospodaření se zvěří.
 

Platná legislativa vlastníky pozemků v mnoha ohledech omezuje. Některá omezení naprosté svobody vlastnictví dopadají na všechny vlastníky půdy stejně, jiná se vážou na typ pozemku, ať jde například o pole či les. Vlastnictví je závazek. Volně žijící zvěř v současné době v Česku, zjednodušeně řečeno, nepatří nikomu, avšak je považována za národní přírodní bohatství – stejně jako lesy. Okamžikem ulovení se zvěř stává majetkem uživatele příslušné honitby.

Majitelé honebních pozemků (držitelé honiteb) mohou na svých pozemcích sami myslivecky hospodařit, mohou tedy být zároveň i uživateli honiteb. Jiní majitelé, zejména tam, kde honitbu tvoří pozemky více majitelů sdružených v tzv. honební společenstvo, své pozemky za účelem mysliveckého hospodaření pronajímají. Držitel a uživatel honitby, buď jedna a tatáž osoba, nebo společně, stanovují plány mysliveckého hospodaření včetně množství zvěře, která bude v honitbě žít. Pozměňovací návrh poslanců Markéty Pekarové Adamové, Vlastimila Válka (oba TOP09), Dany Balcarové a Radka Holomčíka (oba Piráti) toto právo přiřkl státu. Držitelům i uživatelům honiteb ho jednoduše vyvlastnil.

Cílem tzv. přílepků je vyhnout se nejen celému legislativnímu procesu, ale především relevantní politické, odborné i veřejné diskuzi. A přesně to se v případě tohoto pozměňovacího návrhu stalo. Dal jsem si tu práci a zapátral nejen v paměti, ale také v monitoringu médií. Žádná politická, odborná ani veřejná debata se s výjimkou několika neurčitých zmínek ve Hnutí Duha nakloněných druhořadých médiích o tomto návrhu nevedla, dokud ji v září neotevřela Českomoravská myslivecká jednota v reakci na šokující stanovisko zemědělského výboru Sněmovny. Zato se vedla intenzivní mediální palebná příprava.

Odborníci na lesy z řad Hnutí Duha na všechny strany rozdávali svá expertní stanoviska o katastrofickém stavu našich lesů a nenasytné zvěři, která bude jejich záhubou. Nezřídka ti samí odborníci, kteří se o dekádu dříve zasazovali o bezzásahové ne-řešení počínající kůrovcové kalamity. Příroda si přeci poradí sama.

Není podstatné, že Ústavní soud je vůči tematicky souvisejícím přílepkům tolerantní. Cíle bylo dosaženo – návrh prošel téměř bez povšimnutí. Senátu byl následně naservírován spolu s výhrůžkou, že pokud neprojde, zdrží se výplata kompenzací za kůrovcové škody majitelům lesů. A zároveň s vědomím, že ministr Toman myslivcům přislíbil zpracování lepší novely. A tak byl vyvlastňovací (protože vyvlastňuje) přílepek (protože je součástí jiného zákona za účelem vyhnout se veřejné diskuzi) schválen. Naštěstí obsahoval dvouletý odklad účinnosti. Díky tomu máme prostor onu tolik poptávanou odbornou, veřejnou, a nakonec nejspíš i politickou diskuzi vést. Konečně.

Ve výsledku není podstatné, jak novelu Hnutí Duha a poslanců TOP 09 a Pirátů nazýváme. Za velkým odporem ČMMJ proti němu totiž stojí fakt, že se jedná o špatné legislativní dílo postavené na takovém nepochopení principů myslivosti a fungování přírody vůbec, že je další novela zkrátka nutná. Chce se říct, že takto to dopadá, když se do přemýšlení o přírodě (praktické ekologii) pustí někdo, kdo jí vlastně vůbec nerozumí a nechápe potřebné souvislosti. Nebo naopak, jde o účel.

Myslivost je aktivitou spolkovou, nikoli lidovou. Ilustrační snímek.
Myslivost je aktivitou spolkovou, nikoli lidovou. Ilustrační snímek.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Marek Drha / NP Šumava

Nejdřív zvěř, pak myslivost

Od samotného počátku tažení Hnutí Duha proti zvěři se ptám, cui bono? A bohužel se nemůžu ubránit dojmu, že kampaň proti zvěři je vlastně kampaní proti myslivosti jako takové. Myslivosti, která je více méně odpovědná za zvěř, čímž je jistě nemilou překážkou na cestě k ještě většímu vlivu ekologistů na českou přírodu.

Tuto domněnku potvrdila tisková konference Hnutí Duha, ČSOP, ČSO a řady organizací drobných zemědělců a vlastníků půdy, která se uskutečnila 14. 7. 2020. Zde již bylo jednoznačně řečeno, že cílem spojenectví ekologistů a vlastníků půdy je změna právní podstaty myslivosti – zavedení tzv. selské myslivosti. Co se tím myslí? Zřejmě částečný konec dosavadního pojetí péče o volně žijící zvěř, konec respektu k jejím životním potřebám, konec rozumného a přírodě blízkého plánování, konec lovu především tzv. průběrných (slabých, starých, nemocných) kusů. Zájem o welfare zvěře se vytratil. Cílem je dát vlastníkům relativně drobných pozemků nesystémové právo lovit. Ne pečovat o zvěř. Lovit. Co vyleze na moje – zabít.

Pro péči o spárkatou zvěř je hraniční již současná minimální výměra honitby. Při jejím dalším zmenšení už budou honitby tak malé, že životní rajón zvěře bude jednoduše větší než jedna honitba. Vlastníci drobných honiteb tak budou čekat, až se zvěř na jejich pozemky zatoulá, aby ji mohli ulovit. Stejně jako čekával Trautenberk na zvěř, která se zatoulala od Krakonoše. Ostatně známé pohádky v tomto bodě popisují historickou skutečnost. Podobný systém myslivosti už jsme v devatenáctém století měli – a zvěři se dobře nevedlo.

Takto intenzivní lovecký tlak na zvěř totiž paradoxně způsobí ještě větší škody na lesích. Zvěř z lesů zkrátka nebude ochotna vycházet a sežere zde, doslova, na co přijde. Tak daleko ale zřejmě ekologisté a vlastníci pozemků ve svém podivném spojenectví (Vždyť Duha prosadila přílepek, který vlastníkům půdy vyvlastnil část práv, o která se teď bijí!) nevidí.

Selská myslivost je změnou vnímání zvěře z národního přírodního bohatství na soukromý majetek vlastníků pozemků. A odsud je jen krůček k tomu, aby národním přírodním bohatstvím přestaly být i lesy. Chceme se dožít doby oplocených lesů, neprůchodné krajiny, povolenek na sběr hub a malin? Selská myslivost ale není žádnou lepší alternativou „komunistické“ a „lidové“ myslivosti. Taková slova jsou jen lacinými nálepkami. Současná myslivost je – říká to tak zákon – aktivitou spolkovou, nikoli lidovou. Totéž platí v okolních státech s podobnou historickou tradicí.

V zahraničí mají zvěře více

Na zmíněné tiskové konferenci padla rovněž řečnická otázka, proč třeba v Německu a Rakousku výrazně menší honitby fungují. Jenže ony nefungují, alespoň tedy ne tak, že by vedly k nižším stavům zvěře. Naopak, v těchto státech je dlouhodobě odlov spárkaté zvěře mnohem vyšší než u nás.

Dlouhodobá výše odlovu je totiž velmi dobrým ukazatelem stavů zvěře. Pokud se v nějaké oblasti dlouhodobě loví více zvěře, je takřka jisté, že jí zde více také žije – jinak by její stavy narůstaly geometrickou řadou, nebo by naopak byla téměř vyhubena. Dobře je srovnání s okolními státy vidět na grafu přepočtených jednotek spárkaté zvěře. Jak je možné, že z těchto států neslyšíme hlasité volání ekologistů po vybíjení zvěře, i když jí tam zjevně žije více?

Zdroj | Českomoravská myslivecká jednota

Na základě zkušeností z minulosti a ze zahraničí je zjevné, že zmenšení minimální výměry honiteb by sice umožnilo vznik krásné soukromé honitby pod Milešovkou, ale ke snížení stavů zvěře by nevedlo. Zároveň ukazuje, že například v Německu a Rakousku žije ještě více zvěře než u nás. A lesy jsou tam zdravější. Proč? Rozhodně to není tím, že čeští vlastníci pozemků o stavech zvěře nemohou rozhodovat.

Vlastníci pozemků v současné době mají hned dvojí možnost stavy zvěře na svých pozemcích určovat. Jednak díky oprávněním, která jim dává přímo zákon, a jednak díky podmínkám, které si mohou sami zakotvit do smlouvy o pronájmu honitby. Paragraf 39 Zákona o myslivosti zcela jednoznačně umožňuje státní správě nařídit uživateli honitby snížení stavů či dokonce zrušení chovu, vyžaduje-li to zájem vlastníka či nájemce honebních pozemků, zemědělské či lesní výroby. Musím se ptát, proč vlastníci a lesníci těchto oprávnění nevyužívají? Proč se dožadují nových práv, když už dnes je vše v jejich rukách? Přesto aktuální ministerská novela postavení vlastníků i zemědělců dále posiluje a zároveň stále počítá se zásahem státu, pokud svobodný vztah držitele a uživatele honitby nefunguje. Vyvlastňovací přílepek se ale nikoho na nic neptá.

Rozhodovat podle něj má stát, a to dokonce i o těch honitbách, kde je držitelem a uživatelem tatáž osoba. Musím se ptát: Co je lepší? Státní diktát a omezení práv obou stran, nebo svoboda obou stran se smluvně dohodnout a zásah státu pouze v případě potřeby?

Argumenty vlastníků nefunkčním uspořádáním honebních společenstev pak musím jednoznačně odmítnout. Většinou stačí jen být aktivní, schopný domluvy, kompromisu a udržování normálních (sousedských) vztahů s ostatními vlastníky.

O přemnožené zvěři a škodách

Dokola slýcháme o přemnožené zvěři. Podle popisů hnutí Duha to vypadá, že v lesích probíhá malá apokalypsa, při níž zde nevyroste ani kopřiva. Čísla, která v této souvislosti zaznívají, jsou ale poněkud nepřesná. Škody na lesích jsou v Česku výrazně menší než Hnutím Duha uváděných 64 % mladých listnáčů. Rád bych si přečetl metodicky správný postup, jakým se Hnutí Duha k tomuto číslu dostalo.

Zatímco Hnutí Duha tvrdí, že na polovině území je poškozeno více než 75 % mladých stromků, z národní inventarizace lesů vyplývá, že realita je bezpečně pod 30 %. Pokud vám i to zní jako vysoké číslo, uvědomte si, že stromků se sází vždy výrazně více, než se jich má dožít dospělosti (během růstu se zvyšují jejich nároky na prostor). Přesto bych i zde rád věděl, jak údaj uváděný Hnutím Duha vznikl. Jak Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství Ministerstva zemědělství (Zelená zpráva), tak Národní inventarizace lesů hovoří zkrátka jinak. Jsem přesvědčen, že Hnutí Duha (nejen) zde maluje realitu mnohem smutnější barvou, než je třeba.

Skoro úsměvně, kdyby nešlo o cílené matení veřejnosti, by pak působil přepočet škod na lesích na peníze. Hnutí Duha dlouhodobě argumentuje odhadem ve výši sedmi miliard korun. Ten je v ostrém kontrastu nejen se Zelenou zprávou, ale také se skutečnými škodami nárokovanými státním podnikem Lesy ČR. Podle Zelené zprávy nepřekročily škody zvěří v posledních pěti letech 35 milionů korun ročně, v nejnovějším evidovaném roce 2018 činily pouze necelých 25 milionů. Lesy ČR, které spravují přibližně polovinu lesů v Česku, vykazují v mysliveckém roce 2017/2018 škody zvěří 19 milionů korun. Proč je mezi čísly uváděnými státními organizacemi a Hnutím Duha takový rozdíl? Mimo jiné proto, že odhad Hnutí Duha pracuje s hypotetickou budoucí ekonomickou ztrátou, a navíc zahrnuje náklady na ochranu lesa proti škodám zvěří.

Vyčíslovat škodu podle ztracené hodnoty stromu v horizontu mnoha desítek let (až vyroste a vytěží se) je ale scestné. Škoda se nevypočítává jako hypotetický budoucí ušlý zisk. Když vám někdo ukradne krumpáč, také je škoda ve výši pořizovací ceny nového krumpáče, nikoli ve výši ceny všech děr, které krumpáč mohl v příštích osmdesáti letech vykopat. Pokud jde o zahrnutí nákladů na ochranu lesů, bylo by fér je neuvádět. Ostatně fanoušci návratu velkých šelem (mj. zase Hnutí Duha) také do nákladů na ochranu vlka nepočítají nutná opatření na ochranu stád a další související opatření.

Prostoru k diskuzi je někdy příliš málo

Závěrem mi dovolte vyjádřit přání. Upřímně bych uvítal, kdyby se o myslivosti i ochraně přírody v širším slova smyslu vedla rozumná, kvalifikovaná a věcná diskuze. Rádi ji jménem českých myslivců, kterých sdružujeme zhruba 80 %, kdykoli povedeme. V současné době ale takovou diskuzi odmítli a vyloučili ti, kdo se rozhodli tvrdě zaútočit na samotnou podstatu myslivosti. Žij a nech žít. Když nenecháš, nemůžeš se divit, že v atmosféře nepřátelství příliš vůle k diskuzi není.


reklama

 
foto - Janota Jiří
Jiří Janota
Autor je předseda Českomoravské myslivecké jednoty.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (165)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Hu

Hunter

17.7.2020 11:18
Velmi dobře popsáno.
Odpovědět
JM

Josef Mozek

19.7.2020 13:10 Reaguje na Hunter
Věc má i další stránku, aby u myslivců nebyli ti, kterým jde jen o žraní masa, popř. o kšeftování s ním.
Odpovědět
mr

19.7.2020 22:53 Reaguje na Josef Mozek
Tak to by skončila asi drtivá většina členů, jelikož o zvěřinu a do něčeho si bouchnout jde přece až na 1. místě.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

17.7.2020 12:43
Janota opět nepřekvapil....
Odpovědět
pp

pavel peregrin

17.7.2020 13:24 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Nepřekvapil samozřejmě jako vždy erudovaný článek. Na rozdíl od blábolů a lží hnutí Duha.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

17.7.2020 14:06
Už jenom z toho ,kdo pozměňovací návrhy k zákonu předložil, Pekarová a spol. ,je jasné že jde o tragikomedii.

Pekarová, současná předsedkyně TOP 09 :
v roce 2005 začala studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, obor Andragogika a personální řízení a souběžně se studiem pracovala ve společnosti T-Mobile Czech Republic. Roku 2008 získává titul Bc. Od roku 2009 studovala Markéta Pekarová Adamová na ČVUT obor Ekonomie a management v průmyslu. Roku 2011 získává titul Ing. za diplomovou práci na téma Diversity management.

Odborník na myslivost radost pohledět. Typická ukázka jak rychlokvašení politici dokážou "zvorat" co se dá.

Odpovědět
KS

Krejcar Stanislav

17.7.2020 14:47 Reaguje na Miroslav Vinkler
Nu mohl k tomu se vyjádřit i pan prezident Miloš Zeman ! Ten přeci v 1970 fušoval jako komunista do zemědělství a byl odejitým. Byl nebo nebyl přínosem ?? Jaký je tedy rozdíl mezi MZ a MPA ??? Politika opravdu znalého vzdělance nedělá. A je škoda, že opravdový praktici s letitým vzděláním v oboru se jen těžko hledají. A v ekologickém hnutí už vůbec ne, tam se spíše jedná o ušlápnuté cvachy jež nedostali příležitost.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

17.7.2020 16:42 Reaguje na Miroslav Vinkler
Tohle je nepochopení fungování PS ČR. TOP nevolím, Pekarová mne nezajímá a navíc si myslím, že TOP i ona půjdou po žních k Turkovi:-).

Ale je přirozené, že jiný návrh než vládní předkládají poslanci a je také přirozené, že tak činí proto, že je většinou někdo oslovil a přesvědčil, že tak mají učinit. Že by se Pekarová prostě probudila s tím, že dneska to těm myslivcům ve Sněmovní dá sežrat, to asi sotva.

A hlavně je nesmysl nějak moc řešit kdo návrh překládá, bo to jsou vždy jednotky kusů. Když už, tak má smysl řešit kdo pro něj (ne)hlasoval a popřípadě proč.

Jinak mně přijde idea tzv. selských honiteb lepší než stávající stav, primárně proto, že dává více práv těm, kteří by je jako vlastníci měli mít v první řadě. Že tu budu u některých za vola ... to už tak chodí:-).
Odpovědět
dm

david matoušek

17.7.2020 17:30 Reaguje na Svatá Prostoto
Vice práv? Jakých?
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

18.7.2020 02:12 Reaguje na david matoušek
Více práv můžete mít kvantitativně, resp. absolutně, nebo kvalitativně, resp. relativně ... v druhém případě se dá říci, že jde o míru toho něco ovlivnit. Je to trochu kostrbatě řečeno, ale snad to dává smysl.

Čím větší min výměra honitby, tím menší možnost drobných a středních vlastníků ovlivňovat její fungování. Když použiji analogii, je to jako když máte bytové družstvo/SVJ. Když je to jeden běžný "činžák", tak jste jeden z 10-20 členů BD. Sám nic neovlivníte, ale váš hlas má samozřejmě větší váhu, než v případě BD které vlastní 3 paneláky a má 150 a více členů.

Nikdo nepopírá, že ta velká BD/SVJ nemají také své výhody, stejně jako má své výhody vetší výměra honitby. Je to jako u všeho, kdy vše má svá pro a proti. Já holt preferuji menší velikost min. výměry honitby, mnozí jiná to mají naopak. To už tak v životě chodí.

Na druhou stranu, kdybych měl v životě jen takovéhle starosti, tak bych si pískal, takže s transparentem do Sněmovní kvůli tomu nepůjdu.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

17.7.2020 17:38 Reaguje na Svatá Prostoto
Můžete mi prosím říci co je to ta selská myslivost? Jakým zákonem se řídila. No a potom je ještě otázka jak se ten zákon moc lišil od toho současného? Od pana Bláhy se to nedovím, demagog Stýblo řeší poštolku a snaží se zjistit který z těch poláků je vlastně zařazen mezi ty kriticky ohrožené. Že by pan Podstatzký Thonsern? Tomu zase jde pouze o 250 ha .
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

18.7.2020 02:00 Reaguje na Jarek Schindler
Ne, nemohl ... a just ne ... bo je to termín z článku, ke kterému je tato diskuze a právě proto jsem ten termín použil. Nenapadlo mne, že tu bude někdo diskutovat aniž by si ten článek přečetl.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

18.7.2020 09:49 Reaguje na Svatá Prostoto
Můžete být klidný,četl jsem velice pozorně a i proto by mě zajímala ta idea o které píšete. Vy sám jste napsal , že ta idea tzv. selských honiteb je lepší než stávající stav, primárně proto, že dává více práv těm, kteří by je jako vlastníci měli mít v první řadě. No a tak se znovu ptám na tu selskou myslivost. Jaká idea a jaká jiná práva? Pokud někdo používá nějaké termíny měl by je snad umět vysvětlit. Takže já v tom vidím jen těch historických 115 ha.Změnila se však doba, změnily se podmínky a tomu se hold přizpůsobila i výměra. Takže o jakou ideu tedy jde?
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

18.7.2020 13:13 Reaguje na Jarek Schindler
Do jisté míry to sám píšete, z mého pohledu je to jen ta menší minimální výměra, která zlepšuje postavení drobných a středních vlastníků, což je fakt, který asi těžko může někdo popřít.

Bohužel pan Janota z toho nicméně zcela demagogicky dělá touhu drobnějších vlastníků smět vystřílet cokoli, co jim vleze na pozemek bez ohledu na cokoli.

Zda to musí být zrovna 115 ha je otázkou, kterou by mělo smysl řešit až ve chvíli, kdy by se samotná myšlenka zmenšení min výměry ukázala průchozí.

BTW ... jinak já znám pár myslivců, co jsou opravdu skvělí lidé a současně já myslivcem nejsem, stejně jako nejsem třeba rybářem, protože mne to nebaví. Tedy že bych si chtěl lovit na svém hrozí asi stejně, jako že budu vyžadovat si porazit na jatkách to "svoje" prase. Stejně tak nemám/e těch pár zděděných ha lesa pro nějaký výdělek, jedno zda ze dřeva či zvěře, ale prostě "jen tak". Ale z principu zastávám názor, že když je jednou něco moje, zde přičiněním předků, tak bych měl mít maximální vliv na to, co se na tom pozemku děje a kdo, krom vlastníka, tam má jaká další práva. A čím je větší min výměra honitby, tím menší ten vliv je.

Změny doby a podmínek beru, ale já osobně jsem zastáncem toho, že na ně nelze (nemělo by se) reagovat omezováním vlastnických práv. Že se tak opět čím dál víc děje, a myslím to obecně, a nic s tím nenadělám, to je smutná pravda, ale furt ne důvod, abych z toho měl radost.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

18.7.2020 20:59 Reaguje na Svatá Prostoto
Podívejte se co o výměře říká třeba pan Bláha. Srnčí má mít údajně teritorium 1000 ha a tak těch nyní požadovaných 250 ha má být kompromisem. Když pominu ten nesmysl o srnčím ( norma byla u srnčího z pochopitelných důvodů vždy na 100 ha) tak jaký to má být kompromis a hlavně kompromis čeho? Za kompromis mezi potřebami zvěře a požadavky vlastníků považuji právě těch 500 ha. No a ta "selská myslivost"jak si ji mnozí představují. V první řadě se zlikviduje samčí zvěř. Však ten srnec přijde od sousedů. Proč bych měl střílet srny když za nimi ten srnec přijde atd. Takže nakonec se vybije pouze samčí zvěř a stavy neklesnou. Bude stačit jedna taková " černá díra" v oblasti a srnce staršího tři let asi nepotkáte. Je potřeba si uvědomit že ty spolky jsou takovým prvním kontrolním orgánem. Co nebo nebo kdo bude kontrolovat nebo omezovat v bezuzdném lovu toho sedláka na tom jeho? Něco takového tu bylo na začátku devadesátých let a ten problém v poměru pohlaví někde trvá dodnes. Zvlášť viditelné je to třeba u jelenů. Tam je totiž ten věk dospělosti dvojnásobný. A ruku na srdce, myslíte že představa mnohých o tom co si na tom svém budou sami dělat je totožná se zákony a realitou?
Co o problému říká pan Podstatzký Thonsern. Nechceme se tím dotknout lidové myslivosti. Otázkou je o jaké lidové myslivosti mluví? Má se to týkat jen malého počtu majitelů. Co to je ten malý počet?
Jeden z argumentů je například i to , že škody na zemědělských plodinách jsou problémem hlavně pro drobné farmáře. Kolika drobných farmářů se tedy to zmenšení dotkne?
A ten společek vlastníků honebních pozemků a Bohumír Nekola? Řekl bych, že většina z nich na těch svých honebních pozemcích vůbec nehospodaří a pozemky pronajímají. Taká jim vzniká škoda?
No a vaše tvrzení, že menší minimální výměra zlepšuje postavení drobných a středních vlastníků. To je na dlouhou diskuzi jak a kterým drobným to zlepší postavení.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

18.7.2020 06:50 Reaguje na Jarek Schindler
To je termín z První republiky. Tehdy skutečně větší sedláci mohli na svých lesích a polích zřídit svou mysliveckou honitbu a starat se tam o zvěř podle sebe. Obvykle to vedlo k vzájemnému okamžitému střílení zvěře, jakmile zvíře překročilo hranici honitby a tím k jejímu totálnímu vystřílení. Takže sedláci, pokud byla v blízkosti nějaká velká honitba, kde se zvěř skutečně chovala, jen čekali, až k nim nějaký kus zabloudí z té velké honitby. aby ho okamžitě odstřelili...
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

18.7.2020 10:01 Reaguje na Radim Polášek
Za první republiky by nikdo asi nehovořil o myslivosti jako o myslivosti selské. Řekl bych,že to je již novodobý termín mající poukazovat na něco imaginárního . Ve skutečnosti současná zákon a věci týkající se tvorby honiteb, přidružování, pronájmu atd- vychází z těch prvorepublikových zákonů. On ten problém je pouze v tom, že ne všichni jsou dnes schopni si vytvořit vlastní honitbu a tak vymýšlejí bývalá neexistující práva vlastníku v minulosti. Ve skutečnostije rozdíl pouze v té výměře.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

18.7.2020 13:20 Reaguje na Radim Polášek
Tohle co píšete, to riziko, bych jako argument pro větší výměru bral. Otázkou ale je, zda to v dnešních podmínkách je pravda. Mně třeba velmi zaujalo jak regis24 popisuje problémy myslivců ulovenou zvěř vůbec nějak ekonomicky smysluplně udat.

Fakt si nejsem jist, jak moc jsou dnešní drobní a střední vlastníci lesa natěšení na to si jít picnout srnku a jak by se jejich choť tvářila na to, kdyby ji přitáhli dom a dožadovali se srnčího na smetaně k obědu (a že tedy jak mne lov vůbec nezajímá, tak tohle zase jo:-).
Odpovědět
Miloš Duda

Miloš Duda

17.7.2020 14:53
Souhlas s článkem. Kdyby měli všichni naši hodnostaři alespoň polovinu rozumu co pan Janota bylo by v ČR krásně....
Ovšem za předpokladu. Že by tkz. Erudovani odborníci z Hnutí Duha dělali za jídlo a postel v dolech
Odpovědět
re

regis24

17.7.2020 18:05
Opět slušně a věcně popsáno. Kdo rozumí psanému textu pochopí.
Křiklouni kteří nenávidí myslivce z principu to nepřesvědčí, ale o to ani nejde, jim bohužel není z hury dáno.
Takže česká myslivost stojí před zkouškou, komu na ní záleží nesmí zůstat v koutku a jen čekat co se stane.
Odpovědět
JO

Jaroslav Olšanský

17.7.2020 23:21
Pan Janota sice hýří čísly, ale skutečnost, že došlo k přemnožení zvěře a páchá nemalé hospodářské škody, neokecá. A pokud elitářský myslivecký spolek se všemi těmi odborníky na svých místech tento stav dopustili, pak je zřejmé, že tento stav je nefunkční.Právě přemnožení zvěře je příčina, že zvěř opouští svůj přirozený kryt a hledá potravu na polích a opět se musím ptát, jak to myslivci se všemi těmi svými plány dopustili. Osobně nevidím žádnou tragédii, když si sedlák střelí škodnou, co se mu vykrmí na jeho polích. Protože myslivci mu jeho hospodářství ochránit nedokážou. A možná ani nechtějí. A pořád je lepší, když bude mít možnost to udělat legálně, než nahánět lidi na cestu pytláctví.
Odpovědět
re

regis24

18.7.2020 01:04 Reaguje na Jaroslav Olšanský
Měl by jste si trochu doplnit vědomosti, než zde budete za úplného hlupáka. Zvěř žije v lese i polích odjakživa, jak jste přišel na to, že na pole chodí jen proto, že je přemnožená?
Víte kde má zvěř nejlepší přirozený kryt od jara do podzimu? Je to možná neuvěřitelné, ale právě v těch polích! V lese klid není, ale 100 hektarovy lán řepky, pšenice či kukuřice je bez lidí trvale.
Sekta myslivců hospodáři s národním bohatstvím - volně žijící zvěří. Ta zvěř nepatří majiteli pozemku a není škodná. Pokud na to hledite takto, chraň Bůh aby se vám kdy dostalo možnosti se zvěří hospodařit.
Odpovědět
JO

Jaroslav Olšanský

18.7.2020 10:50 Reaguje na regis24
Rád si ty vědomosti od vás nechám doplnit, protože pravdu máte pouze v jedné věci. Současná zemědělská produkce a způsob obdělávání zemědělské půdy vytvářejí zvěři lákavé podmínky. Ale to nic nemění na tom, že je přemnožená a tím páchá hospodářské škody. Jinak nevím, do jakého lesa chodíte vy a co tam chodíte dělat. Já si tam chodím odpočinout právě proto, že je tam klid. A chovám se tak, aby o mně nikdo nevěděl. Všichni moji přátelé a lidi co znám, zrovna tak. Zvěř sice patří do lesů a polí, ale kam a která. Pokud se v lánu kukuřice celoročně vykrmuje divočák nebo srnec, pak se stává jatečnou zvěří, protože se vykrmuje ze sedlákova hospodářství, nikoliv s přírodních zdrojů a není žádný rozdíl mezi ním a daňkem chovaným v oboře. Takže by sedlák měl mít právo si ho taky odlovit Ať se vám to líbí nebo ne, škodnou zvěří je. Myslivecká kasta "hospodaří" s "národním bohatstvím" špatně. Zjevně své poslání nezvládá a proto je třeba tento stav změnit. Hospodařit s něčím, co nedobrovolně, ba nuceně dotuje někdo jiný, nelze.A raději budu za hlupáka, ale pokud mi zajíci nebo srnci zplanýrují zahradu, má opatření budou jednoznačná. Člověk neopanoval přírodu, aby se ve jménu nějaké pomatené ideologie oplocoval do ghet, aby děcka prchala před divočáky, promenující se v parku.
Odpovědět
re

regis24

18.7.2020 11:27 Reaguje na Jaroslav Olšanský
Jestli máte zájem se trochu dovzdelat a hlavně prakticky vyzkoušet, můžete dojet. Vezmu vás sebou k lanu řepky, pšenice a kukuřici. Rád uvidím, jak tu dle vašeho názoru škodnou zvěř budete likvidovat. Když ji neuvidíte...
To že je zvěř nastehovana v těch lanech je chyba toho kdo tam hospodaří. A jestli potom chce tu zvěř likvidovat, tak je to hovado a debil. Sám si tu zvěř naláká a pak si stěžuje? To svědčí o hodně nízké inteligenci a asi neschopnosti. Vy jste zemědělec nebo jen tlučhuba?
Kdy můžete přijet? Ideálně dnes večer, kolem deváté a počítejte tak do jedné, druhé ráno. Stejně jako včera. Příští týden to půjde taky.
Odpovědět
JO

Jaroslav Olšanský

18.7.2020 12:36 Reaguje na regis24
Až si budu chtít něco upytlačit, nemusím jezdit k vám. Lánů řepky i kukuřice máme kolem dost. A pochybuju, že bych se od vás něco přiučil jak dostat srnce...Takovýma kecama shazujete akorát sám sebe. A když už hledáte na někom chyby, tak to asi nebude ten debil a hovado, co chce eliminovat škody na svém podnikání, ale ten, kdo způsobil, že ten hovado a debil musí pěstovat monokultury jako řepka a kukuřice, aby vůbec přežil. Jinak má celé to vaše mentorování hodnotu staré bačkory.
Odpovědět
re

regis24

18.7.2020 15:32 Reaguje na Jaroslav Olšanský
Takže pochopil jsem správně - jste pouze internetový mudrlant co jen plácá.
Evidentně vám schází základní souvislosti, plete se vám blatník a patník. Ale na to jsem zvyklý, většina odpůrců myslivosti je chabeho vzdělání i rozumu.
Takže nechcete vidět reálnou myslivost a zemědělství v praxi? Ale máte potřebu se o tom vyjadřovat a tvrdit o někom že to dělá špatně? To je divné, kde se ta drzost bere?
Odpovědět
JO

Jaroslav Olšanský

19.7.2020 12:07 Reaguje na regis24
I já jsem pochopil správně. Lepšolid z elitářské zelené kasty s patentem na rozum se děsí toho, že by mohl přijít o část výsad, které si tak pracně vylobovali. Při vaší inteligenci jistě pochopíte, že většina těch chabých rozumem a vzděláním, kterými tak opovrhujete, zvysoka se..e na vaše zajíce nebo srnčí a chce jen jedno- aby jim neškodili na jejich polích a zahradách. Není jediný důvod, aby všichni museli povinně vykrmovat předměty vaší kratochvíle. U mně dokonce ta drzost půjde tak daleko, že přehodnotím příspěvky myslivcům na zimní zásyp. Nebudu si přece nalákávat zajíce na jaře na svou zahradu.
Odpovědět
mr

19.7.2020 23:04 Reaguje na Jaroslav Olšanský
Vystihl jste to přesně. Prolobovaná privilegia pro nemorální charaktery.
Odpovědět
RT

Richard Toman

19.7.2020 07:17 Reaguje na Jaroslav Olšanský
S par myslenkama bych urcite souhlasil. Kdyz vydra vypleni rybnik, vlci zplanyruji stado, kdo ma tohle furt dotovat?
Odpovědět
mr

19.7.2020 23:00 Reaguje na Richard Toman
Své chovy si řádně zákonně zabezpečte a nemusíte tu brečet. Možností máte dost.
Odpovědět
RT

Richard Toman

20.7.2020 04:00 Reaguje na
Asi jste nepochopil na co jsem reagoval. Kdo tu v diskuzicich breci nejvic skrze zver? Sve zahrady, pole, lesy si radne zabezpecte, je to jednoduche asi jako u pastviny, rybnika ci chovneho potoka. Moznosti mate dost. Podstata stejna.
Odpovědět
mr

21.7.2020 13:15 Reaguje na Richard Toman
Jak si každý zabezpečí plotem svůj pozemek a všechnu škodnou uvnitř vybije, tak nejvíc budou zase bečet myslivci. Trochu myslet by to od vás chtělo. Myslet.
Odpovědět
dm

david matoušek

21.7.2020 14:43 Reaguje na
Ale přestane všestranný nářek na skody, no ni, ty mysliteli? Navíc bečení u myslivců by ti vubec nevadilo.
Odpovědět
RT

Richard Toman

21.7.2020 14:50 Reaguje na
Myslivci nam muzou byt ukradeni. Vykrucujete se jak had, takze najednou to s tim vasim radnym zabezpecenim nebude tak horke anebo si zase nekdo bude rovnejsi. Hlavne myslet, ale ne teoreticky a neplest se do veci, o kterych jste maximalne cetl.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

21.7.2020 14:56 Reaguje na
Víte kam s tou vaši až dojemnou starostí o myslivce můžete jít. Navíc , nevšiml jsem si, že by si myslivci, na rozdíl od těch dalších zas tak moc stěžovali. Tak tedy, pokud to sám navíc doporučujete, myslete.
Odpovědět
mr

23.7.2020 12:14 Reaguje na Jarek Schindler
Ale to chce snížit stavy spárkaté na nulu ve volnosti v celé republice a je po problému. Škody jsou totiž i na statních lesích a jako daňplátce toto nemíním dotovat pro něčí kratochvíli. Nejsme už ve středověku. Tuto škodnou si chovejte za plotem a nemusíte pořád otravovat veřejnost. Lesy jsou na dřevo a ne k sežrání škodnou. Já s tím problém vůbec nemám. Les musí být v rovnováze. Myslivci nám tu rovnováhu zničili, proto jsou miliardové škody v porostech. Vůbec se těm soukromníkům nedivím.
Odpovědět
JO

Jiří Odl

3.8.2020 14:09 Reaguje na
Vidím, že s tím myšlením máš velký problém sám. Nevíš ani, co je to škodná. A asi jsi nepochopil, že může někdo mít vetší pozemek než ty, les, louku, kde asi bude problém ho oplotit.
Odpovědět
RT

Richard Toman

20.7.2020 04:00 Reaguje na
Asi jste nepochopil na co jsem reagoval. Kdo tu v diskuzicich breci nejvic skrze zver? Sve zahrady, pole, lesy si radne zabezpecte, je to jednoduche asi jako u pastviny, rybnika ci chovneho potoka. Moznosti mate dost. Podstata stejna.
Odpovědět
dm

david matoušek

20.7.2020 09:29 Reaguje na
Pravdu díš Míro, akorát by to měl Tomanovi říct někdo, kdo s tím má nějaké zkušenosti, ne někdo jako ty, co se stará akorát o 3 truhlíky na balkoně.
Odpovědět
JO

Jiří Odl

3.8.2020 14:12 Reaguje na
Ty máš fakt dost!
Odpovědět
mr

19.7.2020 23:14 Reaguje na regis24
Píšete nesmysly - to nárbohatství si prolobovali myslivci. Jestli je něco obnovbohatstvím, tak je to jedině všechno živé v přírodě. A škodná je všechno, co jednoduše škodí. Tak je to dáno i dělením z historie. A doufejme, že změny okolo hospodaření se zvěří dojdou co nejdříve.
Odpovědět
ČM

Čech M.

17.7.2020 23:40
Článek je klasická obrana určitých zájmů jedné skupiny, což je legitimní, ale opět se pan Janota nevyhnul trocha demagogie.
Nejprve obviní všechny odpůrce současného stavu z neznalosti přírody, přičemž mezi těmi odpůrci je i dost lidí vzdělaných v oboru přírodovědném a následně argumentuje tím , že když se sníží výměra honiteb, nastane vybíjení zvěře a jak píše -zvěři se nebude dařit, aby o pár řádků dál uvedl příklad z Německa, kde jsou menší honitby a zvěře tam mají podle něj více!
Tak jak je to, ubyde zvěře, nebo ne?

Jeho argumentace o škodách na mladých listn. stromcích pod 30% je směšná, v oplocenkách nebude skoro žádná a mimo bude skoro 100%. Takže asi všechno oplotíme.
Škody zvěří jsou i když je zrovna nikdo nespočítá a nenahlásí.
A jak je kdo počítá by mě taky zajímalo, hlavně u LČR.
Fungovat nebude ani ten zákon z TOP 09, protože na příkladu LČR je vidět , že stát škody počítat stejně neumí a množství zvěře jakbysmet.
Odpovědět
VW

Vlastimil Waic

18.7.2020 00:48 Reaguje na Čech M.
Pokud si tu úvahu o množství zvěře ve vztahu k velikosti honiteb přečtete pořádně, tak zjistíte, že tam není řečeno, že jí bude jednou hodně a jednou málo. Je tam řečeno, že bude bez ohledu na welfare a smysluplné hospodaření zabíjena (tj. bude se jí žít hůř), ale že v důsledku (kvůli špatnému hospodaření) jí zřejmě bude víc. Škody na mladých stromcích pod 30 % uvádí Národní inventarizace lesů. Taková jsou zkrátka fakta. To nepřebije sebelepší duhácká fabulace. Škody zvěří jsou, ale asi ne takové, aby nebyly s uživatelem honitby řešitelné - ostatně držitel na to už podle současného zákona má plné právo.
Odpovědět
ČM

Čech M.

18.7.2020 21:57 Reaguje na Vlastimil Waic
Ale kdepak, to by té zvěři muselo být hůře i v tom Německu a Rakousku.
Já si myslím, že pan Janota to použil, pokaždé jinak jak se mu to hodí a rád používá poplašné termíny jako "vybíjení zvěře", "vyvlastnění", nebo "genocida" , aby postrašil politiky a nenastala změna.
Fakt je ten, že zmenšení honiteb počet zvěře opravdu nevyřeší.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

18.7.2020 06:32
Pravdivý článek. Jen bych k němu měl pár připomínek.
Za prvé instinktivní sdružování spárkaté zvěře přes zimu do velkých stád, hlavně u jelenů je nutné nějak regulovat a řešit. Stádo o velikosti několik stovek kusů, jako bylo zaznamenáno u u nás volně žijících jelenů sika je podle mně prakticky nepřípustné, protože skutečně totálně devastuje všechny lesní i případně zemědělské plochy, na kterých se zastaví. U jelenů sika bych tak uvítal diskuzi, jestli má vůbec smysl je u nás jakožto nepůvodního druhu vytlačujícího našeho jelena nechat v naší přírodě žít. Nebo jestli je omezit případně jen na oplocené obory a volně žijícící jeleny sika odstřelit nebo odchytit a případně vyvézt.
Za druhé u zájmových myslivců podle mně dnes nastává problém v kolizi požadavků na čas vynaložený na myslivost a na časovou závislost danou jejich civilním zaměstnáním. Skutečně dobrý myslivec totiž musí poznat život ve své honitbě a na to potřebuje v tom lese být, každý měsíc tam strávit desítky hodin pozorováním, zvláště nočním. To šlo dobře za komunistů, kdy šlo v práci odpočívat a někdy dokonce i spát, ale nejde to v práci dnes, mimo snad velmi ojedinělé případy. Skutečné vykonávání kvalitní zájmové myslivosti se tak omezuje na myslivce v důchodovém věku, kteří už mají dost času, ale současně jsou ještě dostatečně tělesně zdatní a těch moc není.
Za třetí doba se mění a je potřeba pro kvalitní výkon myslivosti používat technické vymoženosti, které doba nabízí. To znamená konkrétně umožnit myslivcům, ne jim to zakazovat, třeba používat přístroje pro noční vidění, které velmi zefektivní noční pozorování zvěře i střelbu ( nevím, jak to je u myslivců nyní, jestli ještě platít jejich zákaz). Nebo zavádět využívání dronů pro účely myslivosti, to by asi kvůli velkým nákladům i dalším věcem, třeba snadnější ochraně kvůli nepovolenému sledování asi muselo být na státu. Každopádně ale sledování zvěře dronem, zvláště v zemědělských kulturách, by mohlo velice vypomoct při odstřelu - regulaci počtu zvláště černé zvěře.
Odpovědět
va

vaber

18.7.2020 09:28 Reaguje na Radim Polášek
kde se prosím ty veliká stáda zvěře vyskytují? opravdu by mě to zajímalo , já vídám v zimě jen několik kusů pohromadě
Odpovědět
re

regis24

18.7.2020 11:30 Reaguje na vaber
Tohle je pořád dokola. Kdesi na internetu koluje několik let staré video kde je natočeno stádo sikačů. Opravdu pár set kusů najednou. No a z toho internetoví experti usuzuji stavy zvěře v celé ČR...
Odpovědět
ČM

Čech M.

19.7.2020 12:54 Reaguje na regis24
Jako pravý expert na přírodu by jste měl být tím prvním , komu by mělo vadit , že se zde potulují velká stáda nepůvodního druhu jelena, který se navíc kříží s naším evropským a hrozí, že těch kříženců už se nikdy nezbavíme.
A ne to bagatelizovat.
Možná ale patříte k těm , jako ti co na serveru Myslivost píší oslavné články jaké je to "vítané zpestření naší fauny".
Odpovědět
Kamil Krabice

Kamil Krabice

18.7.2020 11:31 Reaguje na vaber
na Karlovarsku
Odpovědět
JB

Jakub Brenn

19.7.2020 11:15 Reaguje na vaber
ve Slavkovském lese, jedno obrovské stádo sik vedle druhého,vídám to, kdykoliv tam projíždím. Pak třeba Plzeň- sever.
Odpovědět
re

regis24

19.7.2020 12:29 Reaguje na Jakub Brenn
No to jsou tedy podle vás dvě lokality. Myslíte že je to stejné v celé ČR? Třeba u nás na kraji Vysočiny není ani sika, ani dančí. Takže se jedná o lokální problém - přesně tak to i říká ČMMJ.
Odpovědět

Jirka Černý

18.7.2020 07:18
Problém je že z nepochopitelných důvodů do řešení můžou krafat různé nadšenecké, od reality odtržené Duhy a podobně.
Do řízení letového provozu nikdo nenechá kecat klub leteckých plastikových modelářů, protože je každému jasné že by to byl průšvih, ale u ochrany přírody to nikomu nedochází.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

18.7.2020 13:27 Reaguje na Jirka Černý
No, v článku vedle se uvádí, že jedním z oněch "krafajích a od reality odtržených subjektů" je třeba Pro Silva Bohemica.

Odpovědět
re

regis24

18.7.2020 15:27 Reaguje na Svatá Prostoto
Však ano. Víte co je to za skupinku exotů?
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

18.7.2020 07:20
Pane Janota. Opravdu si myslíte, že diskusí změníte ekologisty, komunisty nebo fašisty? Opravdu si myslíte, že lze Vermouzkovi vysvětlit že srnky a zajíci neohrožují ptačí hnízda na stromech? Bláhovi určitě ne!
Odpovědět
ak

antonín krahula

18.7.2020 07:38
Kvalifikovanou diskusi nemůže vést Pekarová a její další kolegové.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

18.7.2020 08:49
Děkuji za výborný popis dnešní reality v myslivosti a ochraně přírody.Je zde vidět,kdo je odborník a kdo pouhý nedouk-aktivista.Mnozí aktivisté by si měli doplnit odborné vzdělání,kterého se jim nedostává,ač se možná honosí tituly všemožných oborů pochybných VŠ.I lidé z praxe mají často
reálnější názory,ale bohužel nebývají slyšet tak,jako ti aktivisté.
Prosím o další fundované informace,oficiální statistiky a jiné zcela
nefalšovatelné informace,protože dohadů a manipulativních informací je
od různých aktivistů všude přehršel.Tisk i TV rády prezentují senzace,
kritiky a jiné divácky a čtenářsky přitažlivé informace.Poctivá práce
a pravda není pro ně téma ke zveřejnění a tak se denně setkáváme pouze
s výplody manipulátorů,lobistů a snílků.Ještě jednou děkuji.
Odpovědět
KK

Karel Kadavý

18.7.2020 09:27
Výstižně popsáno na rozdíl od těch ostatních blábolů. Je zajímavé, že když něco funguje a myslivost u nás funguje desitky let navzdory všem okolnostem, najdou se vždy křiklouni s patentem na rozum co se to snaží rozvrtat.
Odpovědět
SL

Silva Luna

18.7.2020 10:14
Je pochopitelné, že myslivecká obec vždy hájila a bránila svůj zájem a bude to tak i nadále. V pořádku. Nicméně by měla začít více provozovat u některých druhů spárkaté tu část myslivosti, o niž jim jde nejvíc: lov.
Porovnám-li dobu před 20-30ti lety a stavy především černé zvěře,došlo k nepřehlédnutelnému a prokazatelnému zvýšení populací. V některých oblastech jsou jich plné lesy (dokonce občas pronikají i přímo do intravilánu obcí). Přemnožení vede i ke ztrátě plachosti před člověkem. Dříve se mi nestalo, aby proti mě stál za dne na lesní cestě divočák na 15kroků a nebál se. Lesy, v oblasti kam pravidelně chodím, jsou na rozdíl od doby minulé, rozryté tlupami černé a místy to vypadá jako po bombardování. Argument, že se odstřel zvyšuje,je sice pravdivý, ale populace rostou výrazně rychleji, takže roční lov vždy silně zaostává za přírůstky (minimálně v některých krajích). Myslilvci, pochutnávejte si na zvěřině "svých" divočáků víc a dopřávějte si a svým blízkým častější zvěřinové hody. Pak nebudou kritické hlasy ke stavům a hlavně škodám.
Odpovědět
re

regis24

18.7.2020 11:36 Reaguje na Silva Luna
Za vysoké stavy konkrétně černé zvěře nesou odpovědnost zemědělci, pěstitelé řepky, pšenice a kukuřice na velkých blocích. Vytvářejí tím na více než půl roku černé ideální životní podmínky a naopak nemožné podmínky pro lov.
Takže stížnosti napište zemědělcům.
Jestli nevěříte, stejně jako pánovi výše nabízím možnost přijet a vyzkoušet na vlastní kůži. Vezmu vás k lanum pšenice, řepky a kukuřice. Určitě černou uslyšíme, možná termem zahledneme, ale nic neulovime.
Add zverinove hody - veřejnost má možnost nakoupit za pár korun zvěřinu přímo od myslivců, proč tak nečiní? A tím pár korun myslím cca 50,-Kč za kg u černe. Co za to dnes koupíte? Kuře z Polska...
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

18.7.2020 16:43 Reaguje na Silva Luna
Ono ta skutečnost , že se více setkáváte se zvěří na dříve neobvyklých místech , není způsobena jen přemnožením. O hřivnáčích jste před lety taky skoro nevěděl a dnes jsou jich plné městské parky , po špitále chodí březňačky , létají straky apod. Prostě si zvěř zvyká na přítomnost lidí , kde sem tam najde více potravy a zpočátku méně predátorů. Od léta do podzimu jsou u nás lesy plné houbařů a rekreantů, kteří se rozhodně nechovají jako pán viz výše. Ale i kdyby byli tiše , tak to zvěř v tom počtu prostě ruší. Takže ideálně - zalézt do lánu řepky , pak obilí a nakonec kukuřice. Po sklizni se holt rozprchne po krajině( a jde si buchtovat třeba mezi paneláky). přidávám se ke kolegovi s nabídkou - vezměte ještě tak 100 a více kámošů honců a pomozte nám černou zvěř vytlačit z kukuřic. Věřte, že pokud nepůjdete tak do 5ti metů od sebe , bude zvěř probíhat mezi vámi. Tyto hojností oplývající stoly jim ale nachystali zemědělci tlačení ekonomikou a politikou. Vzpomínaná 1. republika byla rozlohami plodin někde jinde. A 125ha by dnes taky bylo jen jedno pole. Už dnes spárkatá zvěř přechází v rámci malé migrace za potravou přes několik honiteb. A to nemají lehce přes 500 ha , ale násobně více.
Odpovědět
JV

Jaroslav Vozáb

18.7.2020 11:21
Souhlasím se článkem. Asi je logické, že o myslivosti a o zvěř se zajímají myslivci. Také je logické, že o stavební normy se zajímají stavební firmy. Je to boj kdo bude využívat společné zdroje hlavně pro sebe.. ( v tomto případě je to třeba zvěř). Někteří politici, úředníci atd.(cca 70%) jsou opravdu nenažraní a to tak, že za kus žvance prodají i svoji matku. Je na nás myslivcích se spojit třeba i s umírněnými ochránci a neustále vysvětlovat o co jde. Jinak uvidíme myslivce a jelena jen ve večerníčku (Robátko a Větrník).
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

18.7.2020 13:34 Reaguje na Jaroslav Vozáb
Jen tak na okraj ... ono je taky logické, že se o myslivost zajímají i ti, na jejichž pozemcích se ona myslivost odehrává. Stejně tak je logické, že se o věci v oblasti stavebnictví zajímají krom těch stavebních firem i ti, kteří hodlají stavět ... bo té stavební firmě je to nakonec buřt, ta to nějak udělá a pak vám vyfakturuje, ale vy, jako budoucí uživatel stavby a hlavně ten, kdo to všechno zaplatí, si z toho budete případně házet mašli.

Odpovědět
re

regis24

18.7.2020 15:25 Reaguje na Svatá Prostoto
A v tom příměru zařadíte ekoteroristy z Hnutí Duha kam? Ve stavebnictví bych je dal na rovinu s Děti země - prostě jen škodí a hovno dělají.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

18.7.2020 16:51 Reaguje na Svatá Prostoto
Pane kolego , co Vám brání složit zkoušky( zbraň a myslivost)? Jako majitele pozemků a člena honebního společenstva Vás vlastně musí spolek přijmout. A pak budete mít možnost dokázat , jak jsou kolegové ve spolku líní a hloupí a kašlou na odlovy třeba divočáků v plodinách 50-100 ha a že na to prase si stačí stoupnout s flintou na kraj lesa tak na 5-10 min ( protože je to blbé a tupé zvíře, které nemá zkušenosti a neumí větřit). Věřím,že se rád podělíte o svoje lovecké zážitky. Spolky si platí náklady z příspěvků členů a z toho , co prodají ( zvěřinu lidi nechtějí , takže snad poplatkové lovy-pokud nemáte zvěř třeba v polní honitbě , tak ty roční náklady zacálujete ze svého). Jako stavební firma máte marži , jako uživatel stavby se asi taky pokusíte neprodělávat.
Odpovědět
re

regis24

18.7.2020 17:55 Reaguje na Petr Pekařík
Už více než rok nabízím pravidelně všem internetovým a Facebookovým expertům ať dojedou a jdou se mnou ven na tu hloupou škodnou černou zvěř. Ať si jdou zkusit noční lov. Technické vybavení mám, v noci vidím téměř jako ve dne.
Bohužel, zatím nikdo nedojel, ale blbých výmluv mám na celou knihu...
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

18.7.2020 18:28
Pane předsedo,
pokud si v archívu ČMMJ vyhledáte obsáhlou korespondenci (cca 370 listů), kterou jsem v první polovině devadesátých let vedl v dané věci s tehdejším předsedou prof. Josefem Hromasem a následně s Mysliveckou radou ČMMJ, pak zjistíte, proč nyní myslivci dopadli tak, jak dopadli ... (vše je v oné dokumentaci podrobně uvedeno).
Také na mém FB profilu se danou problematikou (stav životního prostředí, vliv meliorací a rekultivací na krajinu, škody způsobené kůrovcem a zvěří na lesních kulturách, atd.) okrajově zabývám.

Po zvolení Jaroslava Palase do funkce předsedy ČMMJ a Vladimíra Diviše do funkce předsedy Myslivecké rady ČMMJ, jsem od dalších aktivit upustil, protože jednat s lidmi, ke kterým nemám důvěru (zdůvodnění, proč jmenované osoby nepovažuji za důvěryhodné, seriózní partnery k jednání, ona korespondence, i diskuse v měsíčníku Myslivost z dané doby, které jsem se zúčastnil, obsahují), považuji za antiproduktivní a zbytečné.

Nyní si budou muset myslivci onen pohár hořkosti vypít až do dna ...

Příroda ani Bůh nepravosti netoleruje!
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

18.7.2020 19:40 Reaguje na Bořivoj Holínek
Pod článkem - "Škody zvěří jsou neúnosné, říkají majitelé lesů a zemědělci. A spolu s ochránci přírody žádají změnu zákona o myslivosti" - jsem k dané věci v diskusi napsal následující:

Na dané téma jsem - za bezmála třicet let - popsal stovky listů papíru, avšak bez odezvy!
🌲
Tehdejší představitelé Českomoravské myslivecké jednoty (předseda ČMMJ Josef Hromas a následně Jaroslav Palas, předseda Myslivecké komise ČMMJ Vladimír Diviš) a nejvyšší představitelé Ministerstva zemědělství ČR, táhli za stejný konec provazu, a veškerou oprávněnou kritiku zpupně zametli pod stůl!!
Svazek písemností (cca 370 listů) má k dispozici Vláda ČR, MZe ČR, Kancelář prezidenta ČR, Ministerstvo spravedlnosti ČR, redakce měsíčníků Myslivost - Stráž myslivosti a Svět myslivosti, Myslivecká rada ČMMJ, a řada dalších. Až na výjimky, všichni oslovení reagovali stylem - JÁ NIC, JÁ MUZIKANT ...
🌳
I na mém FB profilu jsem na dané téma (škody napáchané na životním prostředí) napsal obsáhlý komentář.

Nyní už vše sleduji jen zpovzdálí, protože "bolševik", který stále okupuje rozhodující posty ve Státě i v mysliveckých organizacích, nejenže nezjedná nápravu, ale škody ještě znásobí ...
Odpovědět
ČM

Čech M.

18.7.2020 22:05 Reaguje na Bořivoj Holínek
Mohl jste alespoň nastínit co v těch písemnostech zmiňujete, tady to asi nikdo nedohledá.
Jinak p. Palas se Vám směje ze svého penzionu, u kterého nedokázal doložit, kde na něj vzal.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

18.7.2020 22:37 Reaguje na Čech M.
V oněch písemnostech je mj. zmínka i o Vámi jmenovaném komunistickém podvodníkovi a lháři Palasovi, důkazy o likvidaci čestných a pracovitých myslivců (jejich vylučování z MS), kteří na odsouzeníhodná jednání tehdejších představitelů ČMMJ (např. Vladimíra Diviše) kriticky poukazovali, a také o tom, čeho jsem byl svědkem coby jednatel OMS v Šumperku (1990-1993), a co jsem následně osobně zjistil coby kontrolor NKÚ (1994-2015) na (nejen) Ministerstvu zemědělství ČR.

Dnes už je vše pase, česká myslivost jde nezadržitelně do kytek ... (a "palasové" se nám dál budou smát ze svých "penzionů", a za "odkloněné" peníze si pronajímat či vlastnit lukrativní honitby a jezdit na africká safari) 👎
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

19.7.2020 06:37 Reaguje na Bořivoj Holínek
P.S.
K tomu, aby si řadoví myslivci mohli učinit vlastní úsudek o těch, kdo je z postů nejvyšších v ČMMJ zastupovali, by stačilo důsledně vyšetřit a následně ZVEŘEJNIT, PROČ a JAK skončila budova ČMMJ v Jungmannově ulici v Praze 1, pořízená z darů a příspěvků členů ČMMJ, jak to ve skutečnosti bylo s INTERLOVEM za "vlády" Palase a spol., atd., atd.

Mně osobně stačila fakta v dané věci k tomu, abych v devadesátých letech z ČMMJ (s podrobným písemným zdůvodněním) s čistým štítem vystoupil.
Odpovědět
Kamil Krabice

Kamil Krabice

19.7.2020 08:20 Reaguje na Bořivoj Holínek
Když už tak socanském podvodníkovi a lháři Palasovi.
Z Ksč vystoupil proto že ta rozkrádání v malém ani ve velkém nepodporovala.

Jaroslav Palas (* 2. října 1952 Bruntál) je český politik, od 90. let 20. století poslanec České národní rady a Poslanecké sněmovny za KSČM, pak za Levý blok a od roku 1995 za ČSSD, v letech 2002–2005 ministr zemědělství ČR, v letech 2008–2012 hejtman Moravskoslezského kraje, v letech 2010–2016 senátor za senátní obvod č. 64 – Bruntál. Zvolen do Senátu byl za ČSSD.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

19.7.2020 08:42 Reaguje na Kamil Krabice
S tím mohu do značné míry souhlasit ...

Jaroslav Palas je typickou ukázkou všehoschopného, bezcharakterního prospěcháře a kariéristy, jenž pro svůj VLASTNÍ prospěch učiní cokoliv a s kýmkoliv!
I to časté střídaní partají o tom svědčí ...👎
Odpovědět
vZ

vlastimil Z.C

19.7.2020 01:15
Článek píše myslivec, tudíž se očekává, že se bude zastávat myslivosti. Ale zároveň píše fakta, zmiňuje oficiální data. Vše co je uvedeno odpovídá faktům, které prezentují odborníci - praktici. Někde se můžeme jistě do budoucna poučit, že se dalo něco dělat jinak, ale fakta dnes jsou taková jaká jsou a z nich je třeba vycházet. Zásadní rozhodnutí mají dělat odborníci. Proč se vůbec oni politici v přílepku tolik angažovali? Zřejmě z toho něco budou mít...jak jinak!
Kolego Janoto díky za kvalitní článek!
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

19.7.2020 07:24 Reaguje na vlastimil Z.C
Pan Janota buďto o tom všem, o čem se zmiňuji v mých komentářích pod tímto jeho článkem, NEVÍ, a pak bude vlivnými kruhy rádoby myslivců na postu předsedy ČMMJ trpěn, a nebo VÍ, a pak v tom "jede" s nimi ...
Třetí varianta v tomto případě - dle mého soudu - NEEXISTUJE.
Odpovědět
JO

Jan Olejníček

19.7.2020 08:30 Reaguje na Bořivoj Holínek
Můžete být už konečně konkrétní? Zatím z vašich příspěvků nevyplývá absolutně nic.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

19.7.2020 08:51 Reaguje na Jan Olejníček
Pane Olejníčku, vyžádejte si od vedení ČMMJ kopii onoho spisu, o němž se v mých komentářích zmiňuji, a vše potřebné se dozvíte (nemůžete po mě žádat, abych těch cca 370 stran zde kopíroval). Zásadně nevytrhávám cokoliv z kontextu, neb jen při znalosti celku se dopídíte k meritu věci.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

19.7.2020 08:52 Reaguje na Bořivoj Holínek
errata: "... po mně žádat ..."
Odpovědět
JO

Jan Olejníček

19.7.2020 10:01 Reaguje na Bořivoj Holínek
Takže nic...
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

19.7.2020 10:17 Reaguje na Jan Olejníček
Takže vše ...
Odpovědět
JO

Jan Olejníček

19.7.2020 10:28 Reaguje na Bořivoj Holínek
Dobře, vraťme se kus zpět. Co máte k tématu tohoto článku?
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

19.7.2020 19:09 Reaguje na Jan Olejníček
Pane Olejníčku.
já se na Vašem početí, výchově ani vzdělávání nikterak nepodílel, tudíž nemohu za to, že nechápete tento psaný text – „Pane Olejníčku, vyžádejte si od vedení ČMMJ kopii onoho spisu, o němž se v mých komentářích zmiňuji, a vše potřebné se dozvíte (nemůžete po mě žádat, abych těch cca 370 stran zde kopíroval). Zásadně nevytrhávám cokoliv z kontextu, neb jen při znalosti celku se dopídíte k MERITU VĚCI.“
Odpovědět
JO

Jan Olejníček

19.7.2020 19:59 Reaguje na Bořivoj Holínek
Po tom, co tu předvádíme moc nevěřím tomu, že by vaše podněty někdo tehdy vůbec četl, tím spíš archivoval. A ten přiblble arogantní úvod vašeho příspěvku nechávám bez komentáře.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

19.7.2020 20:09 Reaguje na Jan Olejníček
Všichni adresáti, které výše uvádím (19:40), nejenže má konkrétní podání a stížnosti, četli, ale i písemně na ně reagovali (vše ve spisu založeno).

Vaše pochybování je tedy liché, stejně jako vyhodnocení mých slov jako arogantní.

Chápu však, že omylný je každý ... tedy i Vy, stejně jako já.
Odpovědět
VW

Vlastimil Waic

19.7.2020 22:22 Reaguje na Bořivoj Holínek
Pane Holínku, není už na čase nechat staré kostlivce odpočívat? Ze současných představitelů a zaměstnanců ČMMJ s nimi nemá nikdo nic společného - a toto připomínání starých křivd neslouží k ničemu dobrému, jen zbytečně vyvolává negativní náladu.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

19.7.2020 22:45 Reaguje na Vlastimil Waic
Pane Waici,
když oni ti "staří kostlivci" dnes např. přednáší a zkouší začínající myslivce u zkoušek uchazečů o první lovecký lístek, nebo dokonce vyšších zkoušek z myslivosti, a z různých pozic značně ovlivňují chod MS.

Právě to vyvolává negativní náladu a nedůvěru mezi mladými lidmi, kteří na vlastní oči vidí, že TI, co ČMMJ málem dostali do kolen, místo toho, aby byli řádně postiženi, tak rozhodují o tom, zda budou moci myslivost provozovat...!?!

Nevím, zda jste prožil komunistickou normalizaci po srpnové okupaci, ale v mnohém se k tomu rychle blížíme, a to i v myslivosti (viz např. Toman v křesle ministra zemědělství, nebo Palas a spol. na svobodě).
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

19.7.2020 05:54
K mým předchozím komentářům k věci (tématu) ještě doplňuji jeden zásadní poznatek, který jsem získal po přečtení celé diskuse.

Je signifikantní, že všichni ti, kteří na současném tristním stavu českomoravské myslivosti nesou svůj podíl, se nyní k problému vyjadřují v anonymitě (pod různými přezdívkami a znaky). Pouze ten, kdo nemá čisté svědomí, se musí schovávat "za buk" ...

S takovými jedinci k nápravě stavu (nejen v myslivosti) NIKDY nedospějeme!

P.S.
VLAST i MYSLIVOST se anonymně milovat nedá. Kdo tak (jako) činí, většinou má skrytě ve znaku 🍒
Odpovědět
re

regis24

19.7.2020 07:41 Reaguje na Bořivoj Holínek
Pane Holínku, zatím zde působíte jako anonymní šiřitel pomluv, nic jiného. Je název vašeho profilu skutečně vaše pravé jméno? Jak se to dá ověřit? Asi nijak, že ano.
Nevím proč sem tahate nějaké údajné příběhy o vyloučení členů ze spolků. Co to má společného s novelou zákona o myslivosti? Zákon o myslivosti neřeší spolkovou činnost, to musíte tam kde se řeší NOZ...
Vaše jednání zde chápu jako snahu pomluvy na ČMMJ a to bez jakýchkoliv důvodu a důkazů.
Údajné stohy dopisů starých 20 a více jsou dobré tak na utrění řiti...
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

19.7.2020 09:06 Reaguje na regis24
Poprvé a naposledy reaguji na anonymní "značku"...

Zjištění mé totožnosti zvládne i méně inteligentní čtenář. Jsou minimálně dvě možnosti, jak to učinit:
1) dát písemný dotaz na Redakci Ekolist.cz, kdo píše pod jménem "Bořivoj Holínek" (tímto dávám redakci souhlas k ověření mé totožnosti);
2) požádat sekretariát ČMMJ o sdělení informace, kdo v období 1990-93 vykonával v OMS Špk funkci jednatele.

P.S.
A dříve, anonymní ZNAČKO, než si zase budete veřejně "utírat řiť", Vám doporučuji, abyste si pozorně přečtěte "pravidla online diskuse", která stanovila redakce tohoto portálu. Děkuji!
Odpovědět
re

regis24

19.7.2020 12:34 Reaguje na Bořivoj Holínek
Naprosto stejným způsobem si můžete ověřit moji totožnost. Dozvíte se stejné nic jako já o vás. Toto je online diskuse na internetu, nemusíme si ukazovat občanky. Doba ručně psané korespondence je pryč.
Vy zde spamujete a bez důkazů a podkladů jen hloupě pomlouvate. Proč by se vám mělo věřit? Protože vás profil má možná české jméno? K smíchu.
Odpovědět
Hu

Hunter

19.7.2020 09:33 Reaguje na Bořivoj Holínek
Pane Holínku, je jistě chvályhodné ze jste svého času bojoval jako člen CMMJ proti prasarnam, které tehdejší vedení v čele se soudruhem Palasem predvadělo (a většina řadových členů se za něj stydela), ale to nijak nesouvisí s tématem článku a Vaše snaha poléčit si bolistku je poněkud mimo. Ono tech OMSu bylo víc. Ale v žádném pripade Vám to nedává sebemenší právo na blbe kecy o třešničkach. Naše rodina si s bolsevikem užila svoje a tyhle kecy si můžete strčit víte kam. PS. Nejsem členem CMMJ, nikdy jsem nebyl v KSČ. Anonymní nick pravidla diskuze umožňují a já mam k jeho používání dobre důvody poté, co jsem si jako držitel LL užil s různými eko aktivisty. Vaše komplexy si běžte léčit jinam.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

19.7.2020 09:48 Reaguje na Hunter
"Poprvé a naposledy reaguji na anonymní "značku"..."

+ viz mé komentáře výše (jak si může čtenář ověřit např. to, co "si užila rodina" nějakého Huntera "s bolševikem", zvláště pak tehdy, když anonymní "Hunter" jako mentální bolševik reaguje na mé komentáře)
Odpovědět
Hu

Hunter

19.7.2020 09:55 Reaguje na Bořivoj Holínek
No ja si zas myslím, že omluva z Vaší strany by byla zcela na místě.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

19.7.2020 10:10
Je zábavné i poučné sledovat, JAK a KDO reaguje na toto mé krátké souvětí, které jsem uvedl v jednom z mých komentářů k tématu článku:

"VLAST i MYSLIVOST se anonymně milovat nedá! Kdo tak (jako) činí, většinou má skrytě ve znaku 🍒"

🌲

Minimálně jedna anonymní "potrefená husa" již zlostně zakejhala, a k té "většině" se sama přihlásila ...
Odpovědět
Hu

Hunter

19.7.2020 10:16 Reaguje na Bořivoj Holínek
Tak neméně zábavne je sledovat psychopata, jak se pokouší léčit si svůj mindráček zneuznaneho génia a jediného spravedlivého.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

19.7.2020 10:20 Reaguje na Bořivoj Holínek
... a opět zbaběle anonymně kejhá.
Odpovědět
Hu

Hunter

19.7.2020 10:35 Reaguje na Bořivoj Holínek
Pane Holínek, holt vás vaši tehdejší soudruzi zcela po soudruzsku, tak jak je to mezi soudruhy zvykem, prostě poslali do prdele. Budete se s tím muset smířit. Kdy jste vystoupil z KSČ? Kecy jako Vy mají bývalí zneuznaní soudruzi často.
Odpovědět
Hu

Hunter

19.7.2020 10:44 Reaguje na Hunter
A btw., ačkoliv nejsem členem CMMJ, tak se domnivam, že Vaším odchodem teto organizaci opravdu žádná škoda nevznikla, stejne jako díky Bohu zmizel soudruh Palas.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

19.7.2020 10:51 Reaguje na Hunter
Hunter 19.7.2020 09:55 Reaguje na Bořivoj Holínek
No ja si zas myslím, že OMLUVA z Vaší strany by byla zcela na místě.

Já, ani nikdo z mé i manželčiny rodiny, v KSČ nebyl. Pocházíme z křesťanských rodin, sňatek jsme v roce 1973 uzavřeli v kostele, a všechny naše děti v době tuhé komunistické normalizace jsme nechali pokřtít.
Na rozdíl od Vás se tato fakta dají celkem snadno zjistit.

Omluvu od Vás nežádám, a ani nečekám, protože od anonyma pozbývá významu.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

19.7.2020 11:07 Reaguje na Bořivoj Holínek
P.S.
"Posílat do prdele" Vás nebudu, a to nejen proto, že nejsem soudruh, ale hlavně proto, že u arogantního, sebestředného anonyma bych tím ničeho nedosáhl. 🔴
Odpovědět
Hu

Hunter

19.7.2020 11:14 Reaguje na Bořivoj Holínek
Jak říkám, žádná škoda že jste své členství v CMMJ ukončil. Vaše personální údaje mě opravdu nezajimají a asi ani nikoho dalšího. Vaše náboženství nijak členství v KSČ nevylučuje, věřících soudruhu jsem pár zazil, tak se zkuste vymlouvat trochu jinak a se svými soudruhy si to vyřizujte přímo, nikoliv zde.
Odpovědět
Hu

Hunter

19.7.2020 20:34 Reaguje na Bořivoj Holínek
A za co bych se Vám mel jako omlouvat? Zatím tu kdekoho urazite jen vy.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

19.7.2020 11:18 Reaguje na Bořivoj Holínek
Styl diskuse, jakou tu právě předvedl anonymní "Hunter", odmítám.
Jednak zcela ctím redakcí Ekolist.cz zavedená "Pravidla ...", a také proto, že tento způsob komunikace je mi cizí!
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

19.7.2020 19:20 Reaguje na Bořivoj Holínek
viz výše (19:09)
Odpovědět
JJ

Jiří Janota

19.7.2020 11:38
Dobrý den, pokusím se zareagovat na příspěvky pana Holínka. Opravdu si nejsem vědom, že na ČMMJ dnes existuje nějaký materiál, který jste tam před lety odeslal, takže ani neznám obsah. Pitvat se dnes v tom, kdo může za krach Interlovu a jiné historické dění v ČMMJ je absolutně zbytečné a nic by to nikomu nepřineslo.Jen ztrátu energie a času. Kdo na tom nese největší vinu dnes již asi nikdo nezjistí. Jednoznačně šlo o chybné managerské rozhodnutí. Nicméně podle mne o všem musela být informována tehdejší Myslivecká rada a Dozorčí rada. Takže na krocích Interlovu se podílely a schvalovaly tyto kroky desítky lidí.Pokud dnes někdo zmiňuje dům v Jungmannově ulici, tak si dovolím tvrdit, že nesleduje současné dění v ČMMJ. Pokud by tak bylo, tak by jste zaznamenal, že po nástupu současného vedení ČMMJ byly zjištěny vážné problémy v hospodaření pojišťovny vzhledem k domu v Jungmannově ulici. Nebudu je zde do detailu rozepisovat, neboť bych popsal řadu stránek. O všem a všech krocích vedení při řešení problému byla myslivecká veřejnost pravidelně informována.Během funkčního období současné myslivecké rady se nám podařilo napravit dřívější pochybná ustanovení uzavřené smlouvy. V současné době je dům pronajat pod standardní smlouvou s odpovídají výši nájmu. Úsměvné mi dnes připadá, když občas slyším mezi myslivci, jaký je v Halali ,,bord..". Jsem dnes přesvědčen, že ti, kteří to tvrzení podporují vůbec neví, co se dnes v pojišťovně a Jednotě děje. A jsme opět u známé české povahy. Vždy tvrdím ,, kdo chce vidět vidí, kdo nechce, tak mu nelze pomoci".
Krásný nedělní den.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

19.7.2020 11:58 Reaguje na Jiří Janota
Pane Janoto,
rovněž Vám přeji krásný den a dobrou chuť k nedělnímu obědu.

K tomu co uvádíte pouze zopakuji to, co jsem již uvedl dříve:

"Nyní už vše sleduji jen zpovzdálí, protože "bolševik", který stále okupuje rozhodující posty ve Státě i v mysliveckých organizacích (MS), nejenže nezjedná nápravu, ale škody ještě znásobí ...", a také "Českomoravská myslivost jde do kytek. Nyní si budou muset myslivci onen pohár hořkosti vypít až do dna ... Příroda ani Pán Bůh nepravosti netoleruje!"

A k tomu ještě dodatečně přidám mé provolání, které v internetových diskusích koluje již dlouhá léta:
"Duchovno šlo do kytek, konzum žene masy jako dobytek!".
🌲🌳🌲

Přeji Vám vše dobré, pane Janoto!
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

19.7.2020 12:15 Reaguje na Bořivoj Holínek
P.S.
"Kdo chce vidět vidí, kdo nechce, tak mu nelze pomoci"

Ano, toto jsem veřejně tvrdil takřka dvacet let, dokud bylo naší myslivosti a jejím tradicím, pomoci.
Dnes je to vše passé, jak už jsem výše uvedl ...
Odpovědět
re

regis24

19.7.2020 12:41 Reaguje na Bořivoj Holínek
Pane psychopate z profilu Holinek. Až vás v ústavu zase jednou pustí k internetu, zkuste spíš ty třicet let staré vzpomínky napsat svým soudruhům ukrivdenym. Tady je diskuze k novele zákona o myslivosti, nikoliv k ceně známek na dopisy.
Odpovědět
re

regis24

19.7.2020 12:39 Reaguje na Jiří Janota
Řekl bych, že se snažíte zbytečně. Stejdu pustili po půl roce k internetu, tam musí honem napsat sto příspěvků o ničem.
Normální lidé a členové ČMMJ chápou co se stalo (prostě se to rozkradalo no, ale důkazy zkrátka nejsou), teď už je to pryč.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

19.7.2020 14:01
Pkud vyhodnotím diskusi pod tímto článkem předsedy ČMMJ, a zcela pominu výpady anonymních trolů (nálepkujících oponenta "psychopatem z ústavu" a pod.), pak konstatuji, že nejvíce problematiky znalým myslivcem od obnovení ČMMJ po převratu '89, je šéfredaktor Jiří Kasina, který si jistě vzpomene i na mé tehdejší aktivity, při nichž jsem avizoval to, co se v myslivosti děje nyní, a to včetně novely zákona o myslivosti.

Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

19.7.2020 14:25 Reaguje na Bořivoj Holínek
P.S.
Pana Janotu, více než z ČMMJ, znám jako ředitele s.p. Vojenské lesy a statky ČR, protože při opakovaných kontrolách, prováděných NKÚ, jsem ve vojenském újezdu Libavá a na divizi v Lipníku nad Bečvou, strávil - coby vedoucí skupiny kontrolujících - víc než rok mého života.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

19.7.2020 14:35 Reaguje na Bořivoj Holínek
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/prihral-si-miliony-byl-odvolan-255565
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

19.7.2020 14:47 Reaguje na Bořivoj Holínek
Vrána vráně oči nevyklove ...

Ti, co "vytunelovali" Interlov, pojišťovnu, atd. , rovněž postiženi nebyli, a podle slov stávajícího předsedy ČMMJ, zřejmě ani nebudou 👎
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

19.7.2020 15:49 Reaguje na Bořivoj Holínek
Jak nechtěně uvedl jeden ze zdejších trolů - "... prostě se to rozkradalo no, ale důkazy zkrátka nejsou, teď už je to pryč."

A s tímto "materiálem" chce Jiří Janota hájit zájmy myslivců v ČMMJ, a zamezit úbytku členů ...?!?

Nalhává nejen členům ČMMJ, ale i sám sobě!

Odpovědět
JJ

Jiří Janota

19.7.2020 16:54 Reaguje na Bořivoj Holínek
Pane Holínku, prosím o bližší objasnění termínu ,,tento materiál". Nějak se v tom ztrácím. Rovněž nevím, proč tvrdíte, že někdo vytuneloval pojišťovnu. To nikdo nikdy ze současného vedení neřekl. A není to pravda, pouze laciné zavádějící tvrzení. Nebo lež, jak si to vezmete. A pokud jste přesvědčen, že je dnes ještě potřeba řešit Interlov, tak Vám opět tvrdím, že to není vůbec reálné a je to pouze ztráta energie a času.Dnes již nikdo nic nevyřeší a hlavně se tím nikdo z odpovědných orgánů nebude zabývat. Pokud jste výše uvedl, že jste v té době pracoval na OMS Šumperk, jestli jsem správně pochopil, tak jste rovněž byl tehdy u toho. Vždyť Sbor zástupců je nejvyšším orgánem ČMMJ a schvaluje veškeré zásadní kroky organizace. Táži se tedy, proč jste v té době nepodal trestní oznámení, pokud se Vám některé kroky nezdály. Jako činovník OMS jste musel mít určité informace a indicie na rozdíl od všech řadových členů. Nezlobte se, ale dnes již nikdo nic nevyřeší. Neustálým ,,brečením" nad tím co se stalo opravdu ČMMJ nespasí. Vážím si proto všech poctivých myslivců a členů Jednoty, kteří se dokázali přenést nad tím, co se stalo. Mnohdy bez jejich vědomí. Současně si opravdu Vážím všech, kteří jsou přesvědčeni, že myslivce musí hájit silná jednotná organizace. Během funkčního období ve vedení ČMMJ jsem nabyl dojmu, že Jednota nepotřebuje 100 tisíc členů, ale potřebuje členy, kteří za ní opravdu budou stát. Musí ovšem na straně druhé vědět, že se za ně ČMMJ postaví. Napište prosím, kde se ČMMJ v posledním volebním období nepostavila na obranu myslivců, popřípadě jaké nepravosti z Vašeho pohledu prováděla. Opravdu by mne to zajímalo.
Musím se občas pousmát, když slyším jak je vše špatné a jak to dříve bylo jiné. Ano bylo to jiné. Ale návrat do této doby si snad dnes již rozumně uvažující člověk ani myšlenkově nepřipouští. Jiná byla doba, jiné bylo chování lidí ve společnosti. Ale v té době jste byl aktivní a i Vy jste připustil, že dnes již na Interlov pouze vzpomínáme. Vzpomínáme dnes také na to, že ČMMJ vedla plemennou knihu loveckých psů ( dnes ji vlastní ČMKJ). Také byla vyvedena z Jednoty v té době, kdy jste byl funkcionář OMS. V době, kdy jsme přišli společně s kolegy do vedení Jednoty, byl problém s domem v Jungmannově ulici. Tento by opravdu z Jednoty nejspíše časem odešel. My jsme tomu, ale na rozdíl od Vás zabránili.
Příjemný den.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

19.7.2020 17:40 Reaguje na Jiří Janota
Slovo "lež" z Vašich úst (klávesnice) zní obzvláště pikantně, pane Janoto ...

Ještě jednou opakuji, pokud si vyhledáte a přečtete mé podrobné zdůvodnění rezignace na funkci jednatele OMS v polovině roku 1993, a následné ukončení členství v ČMMJ, pak se za to, co jste výše napsal na moji adresu - pokud ve Vás ubylo zblo cti - omluvíte.

A čtěte, prosím, pozorně má vyjádření, pak se "nebudete ztrácet" a reagovat v afektu. O tom, co se dělo ve vedení ČMMJ po odchodu Palase a Diviše, se nezmiňuji. Pouze poukazuji na to, že NIKDO z viníků, nebyl hnán zákonnou cestou k zodpovědnosti.

Tím "materiálem" jsem měl na mysli trola "regis24", jehož invektivy jste ani slovem neodsoudil. Tak si představujete jednání "novodobých" členů ČMMJ? Já rozhodně ne!

O klovající vráně ... jsem již psal, takže se nebudu opakovat.

Poklidný večer.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

19.7.2020 18:00 Reaguje na Bořivoj Holínek
errata: "...pokud ve Vás zbylo zblo cti..."

A ještě poznámka k doplnění:
Vše. co - stejně jako já - považujete za chybné či nezákonné, pane Janoto, je v mých písemných zdůvodněních podrobně uvedeno (část byla dokonce zveřejněna v diskusi v měsíčníku Myslivost), vč. podání TO prostřednictvím MZe, které však nekonalo.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

19.7.2020 18:14 Reaguje na Bořivoj Holínek
Pane Holínku, řek bych, že "pláčete na špatném hrobě" a viníte z toho někoho jiného. Dosud jsem nepochopil, co má být cílem Vašeho ataku. Hromadné harakiri, nebo o co Vám jde?

Začala se psát nová kapitola organizace, tak to prosím berte na vědomí a neztrapňujte se nemístnými komentáři.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

19.7.2020 18:36 Reaguje na Karel Zvářal
Ale kdež, pane Zvářale, já "nepláču nad hrobem", nýbrž stavím zrcadlo dění v myslivecké organizaci.

Diviše sen. vystřídal v OMR Diviš jun. a jede se dál...

V tom tkví mé konstatování výše o "vypití poháru až do dna". Vůbec mě proto nepřekvapuje, že novela zákona o myslivosti má současnou podobu i formu projednávání.

Dle mého soudu jste se v přímém přenosu ztrapnil Vaším vyjádřením Vy, pane Zvařale.

Buďte zdráv!

Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

19.7.2020 18:43 Reaguje na Bořivoj Holínek
Jsem o dost mladší, ale vím, že lidé nejsou dokonalí a nikdy nebudou. Kandidujte, či navrhněte někoho jiného a lepšího do vedení Jednoty, takové zneuznané blafkání za plotem k ničemu pozitivnímu nevede. Já pana Janotu uznávám, dělá dobrou práci, není mu co závidět.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

19.7.2020 19:18 Reaguje na Karel Zvářal
"Začala se psát nová kapitola organizace ..." - uvádíte výše.

Ty "nové kapitoly" nejsou jen v ČMMJ, ale i ve státní správě.
Ministerstvo zemědělství, které má k výkonu práva myslivosti nejblíž, za totality vedl komunista Toman sen., kterého dnes na tomto postu vystřídal Toman jun.

Pokud platí to o tom padajícím jablku, pak potěš pánbůh a zlé pryč, máte se na co těšit...
Mě osobně se to již netýká.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

19.7.2020 19:27 Reaguje na Bořivoj Holínek
Nelekněte se, ale mě se to týká ještě míň. Mně akorát hoši koukaj v noci do kufru, jestli si z odchytů kromě zápisu v deníku něco hmotného nevezu:-) A jelikož jsem v terénu více než průměrný člen, vím, že žádná apokalypsa v lesích se nekoná. Dobře natřené stromečky jsou chráněné, ani oplocenku nepotřebují. Jak by řekl klasik: je to všechno účelovka...
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

19.7.2020 19:40 Reaguje na Karel Zvářal
Těch "zápisů" máme víc než 40 tisíc ...

https://www.youtube.com/watch?v=hiikoOhY4Tg&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=lnBtcrxE1WY&feature=youtu.be
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

19.7.2020 23:06 Reaguje na Karel Zvářal
Pane Zvářale, pokud jste shlédl mnou linkovaná videa, pak jste jistě zjistil, že se já, ani můj třiadevadesátiletý otec, NELEKÁME.

I ty "zápisy v deníku" jsou tam zveřejněny ...
Odpovědět
re

regis24

19.7.2020 19:44 Reaguje na Bořivoj Holínek
Strejdo, až vás zase za měsíc pustí k internetu, prosím neberte si mě do úst.
Jako troll zde působíte by.
Pokud máte podklady a důkazy k nějakému nezákonnému jednání, předejte je policii.
Měl jste tak udělat už před těmi 20 lety.
A omlouvám se ostatním členům ČMMJ že zde tohoto trolla peskuji.
Odpovědět
re

regis24

19.7.2020 15:43 Reaguje na Bořivoj Holínek
O duševním zdraví a schopnostech svědčí například schopnost sepsat do jednoho textu více myšlenek.
U vás je evidentně problém - co nápad to příspěvek.
Pokud máte problém s 20 nebo 30 let starou kauzou o hovinku, běžte to prosím řešit jinam. Už jsem vám to psal - zde je diskuze o novele zákona o myslivosti, nikoliv o vyhozeném a ukrivdenem strejdovi.
A nedá se zeptat - proč vlastně nebyl ona kauza řešena? Proč jste psal stohy dopisů na ČMMJ a nedal to k řešení policii?
Odpovědět
JO

Jan Olejníček

19.7.2020 19:03 Reaguje na Bořivoj Holínek
Kdybyste stále dokola nezmiňoval čtvrt století starou minulost, neměl byste co sdělit. Vlastně ne, i tak nemáte co sdělit
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

19.7.2020 19:21 Reaguje na Jan Olejníček
viz výše (19:09)
Odpovědět
Vojtěch  Maruška

Vojtěch Maruška

19.7.2020 14:41
Popsáno přímo skvěle ! Za 1 republiky u nás 9ks srnčího na 100ha , divočáci a ostatní spárkatá téměř výhradně v oborách . Pak přišli soudruzi " myslivci " , dnes máme divočáky i ve městech a srnčí odrbe každý stromek který není oplocen a to i ve vesnici. Výsadba jinde než v oplocenkách holý nesmysl. Např. v Německu soudruhy nemají, tak ani ty oplocenky nepotřebují ! Stačí prý umět střílet . Ale to je u nás tak se vším - hezky česky .
Odpovědět
Vojtěch  Maruška

Vojtěch Maruška

19.7.2020 14:44
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

19.7.2020 16:28 Reaguje na Vojtěch Maruška
Pane Maruško, <b>změňte</b> si foto "v okně", a modravý obdélník zmizí.
Odpovědět
JV

Jarda Vesničan

19.7.2020 18:14 Reaguje na Bořivoj Holínek
Když tady čtu ty rádoby pochvalné články z období po I. světové válce na adresu myslivosti, musím se jen pousmát. Najděte si nějaké staré myslivecké záznamy z té doby a budete koukat. Srnčího jen pomálu, divočáci jen jako vzácná návštěva. Prvního divočáka spatřili u nás v r. 1955, první divočák se ulovil v roce 1987. Zato drobné zvěře podstatně víc, ale hospodaření s ní mnohem pružnější a opatrnější. Často se i v té době zakoupilo několik párů na zazvěřování, aby se osvěžila krev. Ale hlavně se podívejte na dřívější políčka z leteckého snímkování v 50 letech a uvidíte ten nebetyčný rozdíl, tehdy a dnes. Je pravda, že si občas nájemci pomáhali např. při posvícení i jindy tím, že si zajeli s koňským povozem do pole a ,,přistřelili " si nějakého zajíčka podle své potřeby. Chodilo se často po nocích čekat do polí na zajíce. Ale i když to byla najmutá honitba, vždy se místní snažili zachovat dostatečný stav drobné zvěře i na další roky. Bohužel, dnes je situace jiná a ve 30 - 100 ha lánech je prakticky lov jen velmi málo účinný. Když vidím, kolikrát v průběhu roku soukromý zemědělec (350 ha) musí jezdit po polích orat, připravovat, hnojit, stříkat chemické přípravky a sklízet, většinou nemá čas ani chuť už ani vylézt s flintou a je rád, když se dostane na pár honů a přes zimu na nějaké noční čekané na divočáky. A teď kde by měl tolik času na chov i lov spárkaté zvěře v případě vlastní honitby i na nějakou mysliveckou agendu ?
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

20.7.2020 07:45
Po ránu, absolutně nepřekvapen, zjišťuji, že piarista ČMMJ – Vlastimil Waic – na moje sdělení faktů (22:45) k jeho reakci (22:22) na mnou napsané komentáře pod tímto článkem, nic dalšího k věci nesdělil (jeho mlčení považuji za souhlas s mými sděleními), a předseda ČMMJ – Jiří Janota – se odmlčel zcela, což jsem rovněž předpokládal (přeci jen, ono přiznání si sama sobě enormní odměny na postu ředitele VLS ještě zcela nevychladlo).

Takže můj vstup do této diskuse mohu s čistým štítem ukončit.

Všem mladým, začínajícím myslivcům upřímně přeji, aby TI, co je budou veřejně prezentovat, zastupovat a hájit, vždy měli ČISTÝ ŠTÍT a čestně hájili tradice českomoravské myslivosti (ne jako např. předchozí komunistický předseda ČMMJ - Jaroslav Palas - který si imunitu proti jeho podvodům a lžím získal tím, že na autě, s nímž objížděl naivní voliče, měl heslo „Zrušíme příspěvek u lékaře“).

🌲🌳🌲

Lesu a lovu zdar!

Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

20.7.2020 07:58 Reaguje na Bořivoj Holínek
P.S.
Ono se ani tak nejednalo o "příspěvek", jako spíš o "poplatek u lékaře". LID však většinou spolkne každou návnadu, kterou mu nadhodí mafie 💀ZemBab💀
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

20.7.2020 08:52 Reaguje na Bořivoj Holínek
Nechci se vyjadřovat ke zmíněným nepravostem,ale bohužel co
není žalováno,nemůže být souzeno a pokud souzeno bylo,tak platí rozsudek a ne pouhý úsudek každé ze stran sporu.Vás pane ale lituji,protože zasvětit zbytek života sporům,není nic veselého.Mnozí jsme prožili různá příkoří,ale po "rozsudku" jsme to uzavřeli a žijeme dál.Život je jediný a nenahraditelný.Nestojí tak za to,si ho kazit předem prohraným bojem.Pokud se domníváte,že dané jednání funkcionářů zaslouží trest,tak vám nic nebrání podat
trestní oznámení.Pokud tomu tak není,tak bych se nepouštěl do podobných obvinění.Víte dnes můžete narazit i při pouhé pomluvě bez náležitých důkazů na trest,který vám může zkazit život.Bylo by tak škoda podlehnout emocím a říci i to,co může být trestné.Berte to jako radu a nic z toho prosím jiného nevyvozujte,protože nejsem soudcem vašeho sporu,ale pouze člověkem,který poznal,že svoboda slova má své hranice
a míru pro každého jinou.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

20.7.2020 08:57 Reaguje na Břetislav Machaček
Pane, nelitujte mě, ale sebe ...
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

20.7.2020 09:03 Reaguje na Bořivoj Holínek
Břetislave Machačku
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

20.7.2020 20:46 Reaguje na Bořivoj Holínek
Kdo chce kam,pomozme mu tam(pomáhá si sám).
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

21.7.2020 07:26 Reaguje na Břetislav Machaček
Mně pomáhat nemusíte, pane Macháčku ...

Já si vždy vystačil s vlastní argumentací a fakty- U nás na Šumpersku byli vždy postiženi TI myslivci, kteří měli svůj vlastní názor ...
Po ruské okupaci ´68 to byl např. pan profesor Paňák a řada dalších čestných myslivců.
Odpovědět
JJ

Jiří Janota

20.7.2020 12:57 Reaguje na Bořivoj Holínek
Pane Holínku, dobrý den. Nepřestal jsem komunikovat z důvodu toho, že jste vytáhl tendenčně napsaný článek pro zdůvodnění mého odvolání z pozice ředitele VLS. Přestal jsem proto, protože diskuze s Vámi nemá opravdu smysl.Nezlobte se, vést diskuzi o tom co bylo a s tím, kdo se dodnes cítí ukřivděný, na to opravdu nemám časový prostor. Jenom k tomu, co Vás asi trápí nejvíce sdělím.Dokonce na mne někdo dvakrát podal trestní oznámení na základě toho tendenčně napsaného článku. A divte se. Jednou to odložila policie a jednou státní zastupitelství. Vás mohu uklidnit. Spěte klidně, já mám své svědomí čisté. A jedna svatá pravda. Co Vás nezabije, Vás posílí. Přeji krásný den a neberte to zle, opravdu nemám času na zbytí, abych s vámi vedl nikam nevedoucí polemiku. Příjemný den.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

21.7.2020 07:33 Reaguje na Jiří Janota
Psal jste to vy, pane Janoto, nebo Palas?!
Takto na "smysl diskuse" podvodník Palas vždy reagoval ...

Takže Vám jen upřímně přeji NEpříjemný den.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

20.7.2020 08:41
Co se dá k tomu všemu, co pod tímto článkem "předsedy ČMMJ" zaznělo, ještě sdělit?

Snad jen to, že i Jiří Kasina zcela uvolní tok informací, které na dané téma již dříve zazněly ...
Odpovědět
ČM

Čech M.

20.7.2020 12:28 Reaguje na Bořivoj Holínek
Tak to vidíte, člověk by čekal, že myslivce bude zajímat co se dělo s jejich penězi a oni Vás pošlou do ústavu :)
Pro dobrotu na žebrotu.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

20.7.2020 17:41 Reaguje na Čech M.
Tak to v "Babišistánu" chodí ...

Komouš ke komoušovi, Palas k Janotovi ...
Odpovědět
JV

Jarda Vesničan

20.7.2020 19:32
Vážený pane Holínku. Přestaňte si prosím léčit svoje pošramocené ego v této i dalších diskuzích, které jste jiř začal ve stejném duchu opět zveřejňovat. Všichni už pochopili o co Vám jde. Jen se snažíte co nejvíce pošpinit všechny představitele myslivosti a tím i myslivce, kteří s uvedenou dobou neměli co společného. Není vůbec jednoduché v této době řídit myslivecký svaz. Vidíme to všichni, o co tu v posledních týdnech kráčí. Roztrhat honitby na malé kousky, z které si každý uchmatne, co může. Bohužel tu jde ale hlavně o zvěř, která se pro některé lidi stala nepřítel číslo jedna. Pokud chcete, založte si vlastní vlákno, kde můžete popsat a diskutovat svoje problémy do nekonečna.Jinak podle mého názoru je článek pana Janoty velice výstižný a fundovaný. Díky za něj.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

21.7.2020 07:39 Reaguje na Jarda Vesničan
Vesničane, laskavě mluvte ta SEBE a ne za VŠECHNY ...

Tímto stylem komunikovali skalní komunisté, a to VY snad nejste?!?
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

21.7.2020 07:57 Reaguje na Jarda Vesničan
Nevážený "vesničane, po novelizaci zákona o myslivosti si i já "uchmatnu" honitbu. Po pár létech Vás do ní pustím, abyste mohl veřejně referovat, jak to v ní vypadá.

Do té doby bude moudré, když zavřete Váš rudý pysk.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

21.7.2020 08:33 Reaguje na Bořivoj Holínek
No konečně jste se naplno projevil pane Holínku.Není nad to pokud jsou "karty" pěkně vyloženy. Ale že to trvalo.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

21.7.2020 09:08 Reaguje na Jarek Schindler
"Karty na stole ..." - to věru ctím!

Nectí je však palasové, janotové a jim podobná chátra.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

21.7.2020 10:28 Reaguje na Bořivoj Holínek
Řekl bych houby s octem. Ctíte tak akorát princip jedna paní povídala, princip stokrát opakované lži a vlastní bolestínství.
Já pouze konstatuji, že jste tou touhou uchmatnout honitbu, konečně vyjádřil důvod a podstatu vašich komentářů. Protože nyní si ji legálně nejste schopen uchmatnout, potřebujete změnu zákona. No a o tom celé ty vaše komentáře a ta vaše snaha " o pravdu " po čtvrtstoletí, je. Kdybyste vyložil ty karty na stůl ihned, nemuselo tu zabírat místo množství vašich nesmyslných komentářů a reakcí na ně.
Odpovědět
JV

Jarda Vesničan

21.7.2020 14:35 Reaguje na Bořivoj Holínek
Vyjadřujete se čím dál vulgárněji vůči každému, kdo si jenom dovolí Vám v něčem oponovat. Ve vašich letech už to není ani důstojné - viz odpověď od Vás: Do té doby bude moudré, když zavřete Váš rudý pysk.
Projděte si prosím diskuzi pod tímto celým článkem pana Janoty a spočítejte kolik jste ke všemu přidal komentářů. Ale většinou jste jen řešil svoje ublíženecké připomínky z minulosti a k současné době toho moc nového nenavrhnul. Nedivte se, že se někomu takovéto Vaše polemiky nelíbí,a podle Vás by měl držet pysk?
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

21.7.2020 08:28 Reaguje na Čech M.
Myslím si, že tady nejde pouze o myslivce a peníze z jejich příspěvků. Vy sám se zajímáte co se dělo a jak to dopadlo například s těmi " vašimi" penězi? V případě pana Holínka jde spíš o vytahování starých případů které pokud chtěl a měl o nich informace, měl řešit v době kdy to bylo aktuální. Otázkou je , proč tyto dávné případy vytahuje nyní?
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

21.7.2020 07:56
Co na lavinu komentářů pana Holínka říci? Jak asi jde reagovat na údajné materiály, které pravděpodobně skoro nikdo neviděl?
Takže v první řadě považuji za až groteskní, pokud pan Holínek diskutující vyzývá aby si zažádali "někoho" o jeho víc než čtvrtstoletí staré "spisky".Proč by o ně proboha měli žádat?
Na panu Holínkovi je krásně vidět, že člověk nemusí být zrovna komunistou přwsto může zdárně přebírat některé jejích zvrhlé praktiky. Budete zase kádrovat lidi podle rodičů, pane Holínku?
Píše se rok 2020. Jak dlouho se ještě budeme na komunisty vymlouvat?
Po víc než čtvrt století také asi nebude nikdo pátrat po tom z jakého důvodu jste odešel nebo byl odejit z toho Omsu pane Holínku. Stejně tak jen vy víte proč jste ukončil členství v Čmmj. Jedno je ale jisté. Kvůli Palasovi , domu na Jungmanové nebo Interlovu to s velkou pravděpodobností nebylo. Je tedy otázkou, co vás vede nyní po víc než čtvrtstoletí ke kydání hnoje. Navíc ten váš hnůj ani obsahově moc nejde k článku.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

21.7.2020 08:08 Reaguje na Jarek Schindler
Ale jde k článku, pane Schindlere ... JDE!

Pokud nejsou potrestány nepravosti minulé, nelze budovat NOVÉ!

To platí obecně, ne jen v myslivecké organizaci, pane Jarku "Schindlere"
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

21.7.2020 10:56 Reaguje na Bořivoj Holínek
Podle této vaší teorie se někteří ještě pořád zabývají a pláčou nad Bílou horou. Další pak řeší rok 1938, jiní nepřenesli přes srdce rok 1945. Takže znovu. Proč jste ty nepravosti neřešil když to bylo aktuální? Co má Palas , Jungmannova či Interlov společného s vašim odchodem s "Omsu" a s vašim ukončením členství v Čmmj? Budete znovu kádrovat? Co mají vaše komentáře společného s článkem a na co v článku reagují jsem bohužel také nepochopil. Budete mi to muset vysvětlit.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

21.7.2020 08:44
"Pan" Janota v diskusi pod jeho článkem odhalil své ledví, takže pro soudné a zodpovědné myslivce bude jejich nynější rozhodování snazší ...
🌲
Jak moc jsem k tomu přispěl mými komentáři, ponechám na jejich posouzení.
Odpovědět
Hu

Hunter

21.7.2020 09:07 Reaguje na Bořivoj Holínek
Zatím jste se tu akorát dokonale předvedl jako člověk, který umí jen urážet a pomlouvat.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

21.7.2020 09:11 Reaguje na Hunter
Vcelku výstižně jste se tu ANONYME ("Hunter") charakterizoval ...
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

21.7.2020 09:17 Reaguje na Bořivoj Holínek
P.S.
Co tam máte dál, anonymní trolle "Hunter" ?!?
Odpovědět
Hu

Hunter

21.7.2020 09:26 Reaguje na Bořivoj Holínek
Když už chcete používat cizí slova, tak si aspoň nejdřív zjistěte, jaký mají význam, ať se neztrapňujete dál.
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

21.7.2020 09:45 Reaguje na Hunter
V přímém přenosu se ztrapňujete VY, "Hunter"
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

21.7.2020 09:55 Reaguje na Hunter
Nejste však sám, i "pan" Janota se vcelku obstojně činí ...
Odpovědět
Hu

Hunter

21.7.2020 09:56 Reaguje na Bořivoj Holínek
Na vaše další komentáře nehodlám reagovat, jednak na blbosti nemám čas, druhak by to bylo zbytečné.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

21.7.2020 11:08 Reaguje na Bořivoj Holínek
Nevšiml jsem si, že by pan Janota něco odhaloval. Naopak celkem velice rozumně odpovídal na vaše komentáře. Všímám si , snad jako zodpovědný myslivec, ale jiných věcí. Jednou z nich je třeba zjištění co jsou všechno schopni různí zneuznalí " geniové" podstoupit, aby si konečně mohli uchmátnout" honitbu. No je dobře že jste se ke své touze konečně přihlásil. Vysvětluje to hodně věcí.
Odpovědět
JP

Jaroslav Prukner

2.9.2020 15:25
Nepřijde Vám, že TOP09 a Piráti se angažují v samých hovadinách? Přijde mi to trošku jako populismus a snaha zalíbit se jisté části lidí, pokud možno tak, aby se o tom ten zbytek nedověděl. Dle mého je to politická hra, vždyť nás čekají volby. Plošně nemají co nabídnout, tak podrývají po kouskách. Nehledě na to, že větší honitby dávají lepší možnost přehledu o stavu zvěře(velikost teritorií), přehled o liščí populaci a jejího vlivu na drobnou zvěř apod. Co se týče masařů, to musí řešit každé společenství zvlášť a v žádném případě tento nešvar s uvedeným přílepkem nezmizí, naopak v některých případech naroste do obludných rozměrů.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist