https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/karel-karmasin-rozdil-mezi-himalajskou-soli-a-beznou-kuchynskou-soli
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Karel Karmasin: Rozdíl mezi himálajskou solí a běžnou kuchyňskou solí

10.6.2019
Himálajská sůl se skutečně netěží v samotném pohoří Himálaje, oblast těžby nicméně geologicky k tomuto pohoří přináleží.
Himálajská sůl se skutečně netěží v samotném pohoří Himálaje, oblast těžby nicméně geologicky k tomuto pohoří přináleží.
Uveřejnění článku o himálajské soli na webu ekolist.cz a dotazy našich zákazníku nás přiměli k sepsání tohoto článku a věříme, že po přečtení bude mnohem jasnější, jak to s tou himálajskou a obecně jídelními solemi je.
 

Je pravda, že se himálajská sůl se netěží v Himálajích?

Himálajská sůl se skutečně netěží v samotném pohoří Himálaje, oblast těžby nicméně geologicky k tomuto pohoří přináleží. Marketingově je název "Himálajská sůl" pravděpodobně zajímavější než například "Pákistánská sůl" a tak se tento název pro tuto sůl pochopitelně ujal a zlidověl.

Je pravda, že himálajská sůl není o nic zdravější než jiná sůl, jinými slovy, že je stejná jako běžná rafinovaná kuchyňská (vakuová, mořská) sůl?

Předem je dobré si definovat, co je myšleno kuchyňskou/stolní solí, co je sůl rafinovaná/průmyslově zpracovaná, přírodní, vakuová, ručně těžená, mořská, kamenná.

Pojmem kuchyňská/stolní sůl je možno označit veškerou sůl, která je určena do jídla.

Dle zdroje, odkud se sůl získává, je možno sůl rozdělit sůl na mořskou a kamennou. Kamenná sůl se získává z hloubkových nebo povrchových dolů, kde vykrystalizovala, zatímco mořská sůl se získává odpařením z mořské vody a následnou krystalizací.

Přírodní solí je myšlena jakákoliv sůl, která v podstatě nepodléhá průmyslovému zpracovaní. Například výroba přírodní mořské soli probíhá postupným odpařováním vody za pomocí slunečního záření v systému kanálů nebo nádrží s mořskou vodou. Získaný roztok se nechá přirozeně vykrystalizovat, čímž se získá výsledná sůl, která se případně mele na potřebnou hrubost.

Obdobně u soli přírodní kamenné, tedy soli vykrystalizované v povrchových nebo hloubkových dolech, je sůl získávána hornickým způsobem, omyta, usušena na slunci a pomleta na potřebnou hrubost.

Naproti tomu o soli rafinované, nebo chcete-li průmyslově chemicky zpracované, mluvíme ve chvíli, kdy konečnému produktu předchází mnohastupňové zpracovaní.

Vakuová sůl je sůl získaná louhováním, kdy se do podzemního ložiska vrtem přivede voda, sůl se v ní rozpustí a vzniklý roztok se čerpá na povrch. Následně se chemicky čistí, zahřívá na vysoké teploty, aby došlo k rychlému odpaření vody a krystalizaci. Dále je tzv. obohacována o další látky (syntetický jód, fluor, protihrudkující a další pomocné látky).

Pojmy běžná kuchyňská, rafinovaná, případně průmyslově zpracovaná sůl budeme tedy v tomto článku užívat jako synonyma.

Autor článku uvedeného na webu Ekolist.cz uvádí, že himálajská sůl není o nic zdravější než jiná sůl. Toto tvrzení nicméně nemá podloženo argumenty, ale pouze se opírá o fakt, že himálajská sůl obsahuje 98 % NaCl. Podle jeho názoru se tak v podstatě neliší od jiné soli. Takové zjednodušené tvrzení nicméně pouze ukazuje na nedostatečnou informovanost autora článku.

Čistota a kvalita himálajské soli je výjimečná a to díky jejímu stáří a způsobu, kterým vznikala její specifická krystalická struktura. Zde uvedeme, že je potřeba rozlišovat mezi kamennou solí a solí krystalickou. Himálajská sůl svým původem spadá mezi soli kamenné, přesto však se od běžných kamenných solí liší a v anglickém jazyce je místo "rock salt" označována jako "crystal salt".

U krystalické soli jsou jednotlivé minerální látky a stopové prvky zakomponovány do krystalické struktury/mřížky soli. Naopak minerální látky a stopové prvky u kamenné soli nejsou integrovány do krystalové mřížky, ale "drží" se na vnějším povrchu a "štěrbinách" krystalické struktury a pro lidským organismus jsou jen těžko využitelné. V podstatě nejsou vstřebávány buňkami a proto je nelze metabolizovat.

Krystalická himálajská sůl vznikla díky vysokému tlaku v průběhu dlouhého časového období. Specifická struktura himálajské soli tedy byla vytvořena až v hloubce země během mnoha milionů let, proto nemůže být srovnatelná s mořskou, případně kamennou solí, které vznikaly za jiných podmínek, mají zcela jiný původ a případně stáří.

Sůl, která se v Pákistánu nachází, navíc pochází původem z praoceánu a uvádí se, že je až 540 milionů let stará. Můžete si tedy sami představit, jaká byla čistota praoceánu ve srovnání s dnešními moři a oceány, kdy ještě neexistoval současný člověk, který by svou činností oceány a moře znečišťoval. Taková sůl tedy není znečištěna mikroplasty či dalšími nežádoucími chemickými látkami, které se dnes běžně v moři nacházejí, nebo které se do průmyslově zpracované soli záměrně přidávají či se vyskytují jako rezidua jejího chemického zpracování.

Himálajská sůl nepodléhá v podstatě žádným moderním technologickým procesům jako je tomu u běžné kamenné (vakuové), případně mořské soli. Díky způsobu těžby v celých kusech klasickým hornickým způsobem a díky následnému šetrnému zpracovaní, tedy pouze omytí, usušení na slunci, třídění a drcení si zachovává svůj přírodní charakter, což se nedá říct o klasické kuchyňské/vakuové, případně rafinované mořské soli, které podléhá při svém zpracování chemickému čištění. A to nezmiňujeme zpracování vakuové soli za vysokých teplot, přídavek syntetického jódu, protihrudkujících a dalších pomocných látek, které se při "výrobě" klasické rafinované soli používají.

Proč je přírodní charakter soli důležitý pro naše tělo?

Tuto informaci se většinou z různých článků o soli nedozvíte. Přírodním charakterem máme na mysli její celistvost a původní krystalovou strukturu. Zde je potřeba pojem "krystalová struktura" nezaměňovat za pojem krystalická, jak bylo vysvětleno výše. Přestože tyto dva pojmy v českém překladu vyznívají jako synonyma, obsahem pojmu se liší.

Každý nerost, tedy i sůl má svojí typickou krystalovou strukturu neboli krystalovou mřížku, tedy prostorové uspořádání jednotlivých prvků, které nerost tvoří. Tato krystalová mřížka je v případě kamenné soli tvořena pouze samotným chloridem sodným (NaCl), v případě himálajské soli jsou nicméně do této krystalové mřížky zakomponovány i další prvky (minerální látky a stopové prvky). Tyto doplňující prvky u himálajské soli stojí za její specifickou strukturou. Krystalovou strukturu lze ovšem narušit zpracováním soli, například vysokou teplotou či chemickým čištěním, tak jak se tomu děje při výrobě běžné kuchyňské soli.

Výsledný produkt se změněnou krystalovou strukturou pak má na rovině těla zcela jiný účinek než neupravovaná přírodní sůl. Je to podobné, jako kdyby někdo chtěl tvrdit, že slunce vydává kvalitativně stejné světlo jako speciální žárovka se stejným světelným spektrem nebo, že čistá voda ze studánky je úplně stejná jako upravovaná voda z vodovodního řádu, protože obě vody jsou ve složení hlavně H2O.

Z pohledu "nevědeckého" tak krystalová struktura představuje informaci/vibraci, která je tělu předávána. Působení vibrace na člověka můžeme přiblížit na příkladu hudby. Disharmonická hudba bude pravděpodobně většinou lidí vnímána jako nepříjemná a nikdo ji pravděpodobně nebude chtít "konzumovat" pravidelně. Úplně stejně na tělo působí disharmonická struktura soli, jen tuto disharmonickou informaci není mnoho lidí schopno vnímat na vědomé úrovni. Tělo nicméně tuto informaci přebírá.

Celistvost a původní podoba je skutečnou hodnotou, která by měla být nejdůležitějším faktorem při výběru jakékoliv potraviny. Většina lidí by se asi pozastavila nad tvrzením, že kečup je to samé jako čerstvé rajče, ale na tomto příkladu se dá demonstrovat bláhové tvrzení, že všechna sůl je stejná.

Je těžba a přeprava himálajské soli neekologická?

To, že se himálajská sůl těží v celých kusech hornickým způsobem ještě neznamená, že se jedná o způsob neekologický. Sbíjecí kladiva a dopravníky používané pro těžbu a vyvezení solných kamenu na povrch v tomto směru nepovažujeme za ekologickou hrozbu. Doprava vytěžené soli nákladními vozy do zpracoven pak představuje stejnou zátěž jako přeprava jiného vytěženého nerostu. Lodní přeprava svou ekologickou stopu na planetě zemi bezesporu zanechává, nicméně v tomto směru by se daly vinit i další komodity a zboží, které jsou takto na velké vzdálenosti přepravovány, případně jsou přepravovány ještě méně ekologickou leteckou cestou.


reklama

 
Karel Karmasin
Autor je pracovníkem společnosti Cereus s.r.o., která himálajskou sůl do ČR dováží.
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (58)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

JS

Jiří Svoboda

10.6.2019 12:29
Ale sůl je v organismu ve formě roztoku, tudíž její původní krystalová struktura i její historie nehraje jakoukoli roli (je rozpuštěním nevratně a úplně zapomenuta)! Pro organismus je pak důležité výlučně chemické složení soli a to bych věřil, že ta průmyslová kuchyňská sůl je z tohoto ohledu vyčištěna a namíchána pro lidi lépe než ta himalajská.

Jelikož zřejmě himalajská sůl neobsahuje něco přímo škodlivého a soli se obecně ve stravě používá docela málo, klidně lze Himalájskou sůl v kuchyni používat. Je to alchymie stejného ražení jako homeopatie - také neškodí pokud kvůli ní není něco zanedbáno.

Docela by bylo dobré, kdyby se autor článku čtenářům za své bludy omluvil.
Odpovědět
LB

Lukas B.

10.6.2019 13:24 Reaguje na Jiří Svoboda
ano, připomínka, že nechroupeme a nepolykáme celé krystaly s neopakovatelným zakomponování příměsí do mřížky a blablabla, ale ty se ty krystaly velmi svižně rozpustí nejpozději v dutině ústní, takže požíváme vodu s ionty, je poměrně trefná a vtipná.

předchozí článek mu poněkud "kazil byznys", protestoval, a byl mu jednoduše poskytnut prostor pro reakci. to slušná media dělají.
Odpovědět
KK

Karel Karmasin

10.6.2019 18:16 Reaguje na Jiří Svoboda
Pokud jsou pro Vás vibrace bludem, pak pro Vás bude pravděpodobně bludem celý svět, jelikož ten je postaven na vibracích (kmitání molekul, atomů, elektronů). Vibrace je mimochodem známá a do značné míry měřitelná a můžete se směle pustit do jejího studia. To že si látky mohou mezi sebou předávat energii neboli vibraci, je snad také již všeobecně přijímáno. Nicméně respektujeme, že máte jiný pohled na svět, který opíráte o Vaše doposud získané informace či zkušenosti. Pokud by Vás nicméně přesto zajímalo více informací k soli a jejímu působení na lidský organismu pak se je můžete dočíst např. v publikaci Wasser&Salz (v anglickém překladu Water&Salt) - Dr. Barbara Hendel a Peter Ferreira
Odpovědět
LB

Lukas B.

10.6.2019 21:46 Reaguje na Karel Karmasin
možná když si to budete šetřit pro své zákazníky, ušetříte i mě, neboť jste mi notně rozvibroval bránici. soudím tedy, že je-li to něco, potom blbě pochopená a naivně uchopená teorie všeho, nějaké superstruny a elegantní vesmír. taková lidově pojatá duševní krystalizace.
Odpovědět
KK

Karel Karmasin

14.6.2019 17:59 Reaguje na Lukas B.
Dokáže věda, vysvětlit, popsat či charakterizovat pocit/emoci? Všichni nějaký pocit každým okamžikem prožíváme a dokonce můžeme mluvit o přenosu na jiného člověka. Nikdy se Vám nestalo, že v přítomnosti nějakého člověka v silných emocích jste se cítil nepříjemně. Co se stalo, že jste naráz zaznamenal změnu ve Vašich vlastních pocitech. O jaký druh přenosu se jednalo? Můžete pocit nazvat vibrací, která může rozvibrovat "něco" v jiném člověku a tím mu vyvolat nějaký pocit?
Odpovědět
ig

14.6.2019 19:52 Reaguje na Karel Karmasin
No vzdyt jo. Zustante u emoci, nepredstirejte vedecke vysvetleni a vse bude o.k.
Odpovědět

11.6.2019 08:39 Reaguje na Karel Karmasin
Jistěže je náš svět postaven na tepelných kmitech a bez nich by nebylo života. Máme tu ale také tři základní skupenství hmoty, pevné, kapalné a plynné a sůl v organismu je ve formě iontů v kapalném skupenství. Blábolit tedy něco o krystalové struktuře soli a jejímu blahodárnému vlivu na organismus je z vaší strany zjevně úmyslně podávaná lež. Mně je takové chvání odporné.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

11.6.2019 12:26 Reaguje na
Nevím, proč nejsem uveden jako autor přechozího komentáře a jak je anonymitu vůbec možné zařídit.
Odpovědět
KK

Karel Karmasin

12.6.2019 12:23 Reaguje na Jiří Svoboda
Pane Svobodo, i když Váš styl komunikace je dost útočný a byl bych radši, kdyby jste komunikoval věcně bez neustálého napadání a potřeby věci zesměšňovat, přesto máte potřebu komunikovat. Tak buď je to potřeba dokázat, že vy máte pravdu nebo Vás náš pohled na věc přeci jen trochu zajímá. Pokud je to ta druhá varianta, a za tu bych byl osobně radši, pak zde ještě nějaké postřehy k Vašim textům uvedu. Pokud se nicméně i v následujících Vašich reakcích bude objevovat stejný útočný styl, pak to bude z mé strany poslední reakce. To, že se sůl (a tedy i v užším smyslu chlorid sodný) ve vodě rozpouští na Na+ a Cl- je jasný fakt. Stejně tak se nicméně v iontové podobě nachází po rozpouštění ve vodě i další minerální látky a stopové prvky, které se v krystalické podobě himálajské soli nacházejí "zabudované" v krystalické mřížce. Krystalová mřížka je tedy prostorové vyjádření "kvality/jednotlivých vibrací" konkrétní prvků, kdy zároveň platí, že celek je víc než souhrn jeho částí. Pojem vibrace vnímám obdobně, jak jej vysvětluje např. kvantová fyzika: "K základním principům kvantové fyziky patří například to, že částice lze současně popsat i jako vlny (dualita částice a vlnění)." Pokud jsou tedy prvky tvořeny částicemi, které lze popsat jako vlny, pak logicky tyto prvky musí mít nějakou svojí vibraci (vlnění) a jednotlivé prvky se svou vibrací od sebe musí lišit, jinak bychom neměli periodickou tabulku. Vzhledem k tomu, že co se týká schopnosti vody (těla) přebírat vibrace různých látek se neshodneme, protože vy berete v potaz pouze vědecky podložená fakta a co není dostatečně vysvětleno vědou neexistuje, pak se na téma nemá asi smysl více bavit. Jen by mě zajímalo, zda berete v potaz, že lidstvo popsalo a jakž takž "rozumí" jen úplně nepatrné části jevů, které se na planetě zemi vyskytují:-) Zároveň rozumím, že máte strach, že by Vás mohl někdo něčím co není "dostatečně" vědecky podloženo obalamutit a vy byste tak mohl podlehnout nepravdě. Pokud tedy pro Vás informace ohledně odlišné vibrace jednotlivých částic, prvků potažmo potravin je nesmyslem, pak i to je v pořádku. Každý má právo na svůj názor. Myslím, že po uvedeném textu bychom se nicméně mohli alespoň shodnout na tom, že podoba prvků se v různých solích liší a iontovou podobu minerálních látek a stopových prvků budete hledat v rozpuštěné vakuové soli těžko.
Odpovědět
ig

12.6.2019 13:04 Reaguje na Karel Karmasin
Existuje spousta veci, ktere veda uznava, byt je neumi vysvetlit. Ovsem ty veci maji jednu vec spolecnou: jejich existence je prokazana.
Vy je ovsem volne zamenujete, nevysvetlene ci neprokazane, vse jedno. Pokud nejakou tu pamet vody nebo co prokazete, bude to skutecne uzasny objev, i kdyz ji nevysvetlite. Ale v soucasnosti je to jen otazka viry :-)
Odpovědět
KK

Karel Karmasin

14.6.2019 17:30 Reaguje na
Věda svým přístupem, většinou analytickým, z principu nemůže popsat nebo porozumět většině jevů na této planetě. Zkuste dát nějaké příklady, které věda uznává, ale neumí vysvětlit. Dokážete např. vysvětlit pocit, který zažíváte při pití studánkové vody. Neměl jste někdy pocit, že skutečně pijete živou vodu? A pokud si myslíte, že ten pocit byl vyvolán jen konkrétním chemickým složením a teplotou vody, máte proto nějaký vědecký důkaz?
Odpovědět
KK

Karel Karmasin

14.6.2019 17:39 Reaguje na
Každý se k něčemu přikláníme. Když budeme studovat případy lidí, kteří prodělali klinickou smrt. Tak jedni jejich zážitky budou vysvětlovat nestandardní aktivitou mozku při odumírání mozku a druzí v jejich příbězích budou vidět důkaz, že fyzickou smrtí neumírá bytost člověk, ale jen jeho fyzické tělo. Ani jeden z táborů pro své tvrzení ovšem nebude mít vědecké důkazy :-) Respektive případně i věda se bude domnívat, tedy spojovat zážitky těchto lidí s nějkaou elektrickou aktivitou, případně produkcí hormonu. Protože je zvyklá tímto způsobem uvažovat a možná nakonec vydá prohlášení, že tomu tak je. To, že se nicméně třeba obdobné rysy na rovině těla budou objevovat u více lidí v čase klinické smrti zároveň nevylučuje tvrzení druhé skupiny. Stejně tak se fyzika dlouho přela o to, jestli je foton částice nebo vlnění a jen těžce přijala myšlenku, že může být obojí.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

12.6.2019 16:12 Reaguje na Karel Karmasin
Dobrá, bavme se zcela věcně.

Čím se liší vodné roztoky o identickém chemickém složení, kdy jeden je připravený rozpuštěním himalájské soli ve vodě a druhý je namíchán z chemických látek z obchodu?

Předem děkuji za srozumitelnou odpověď slučitelnou se stávajícími poznatky fyziky a chemie.
Odpovědět
KK

Karel Karmasin

14.6.2019 17:21 Reaguje na Jiří Svoboda
Roztok himálajské soli se z hlediska analytického liší přítomností iontů minerálních látek a stopových prvků. Iontovou podobu minerálních látek a stopových prvků v roztoku nevytvoříte uměle. Tedy např. pouhým zakoupením vápníku v anorganické podobě a přisypáním k roztoku NaCl. Proto těžko vytvoříte dva identické roztoky jak navrhujete. Krom analytického zkoumání můžete nicméně roztoky zkoumat z hlediska rezonance. Rezonancí (tedy měřením frekvencí) různých roztoků/látek se zaobírá například směr biorezonace.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

17.6.2019 09:07 Reaguje na Karel Karmasin
Bohužel vaše odpověď nemá nic společného se základy fyziky a chemie. Proč by se nemohl vápník ve vodě rozpustit a vytvořit Ca++ ionty? V klasické "tvrdé vodě" je ho tam spousta. To stejné platí i o dalších stopových prvcích. To, že nemohu vytvořit dva chemicky identické iontové roztoky se nezakládá na pravdě!

Možná by bylo dobré, abyste v rámci objektivity sám našel nějaký měřitelný rozdíl mezi "umělým" roztokem a tím himalájským. Termodynamika totiž tvrdí, že v termodynamické rovnováze existuje jen jediný stav odpovídající danému chemickému složení systému a teplotě a k tomu všechny systémy spontánně dospívají. V případě roztoků jde o časy jistě pod 1s. Pokud vás taková skutečnost nezajímá a pouze tvrdíte opak, nevypovídá to o solidnosti.

Pokud pouze vytasíte nějaké "odborné" termíny, kterými se oháníte, to na vědeckosti nijak nepřidá.
Odpovědět
KK

Karel Karmasin

14.6.2019 17:43 Reaguje na
Na rovině krystalu se jedná o specifickou krystalovou mřížku, na rovině roztoku soli ve vodě pak o obsah minerálních látek a stopových prvků v iontové podobě.Mimochodem, budu rád za vědecké podložení, že svět je postaven na tepelných kmitech :-)
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

17.6.2019 09:17 Reaguje na Karel Karmasin
To už je lepší výpověď! Teď už připouštíte, že v roztoku jsou ionty prvků a nic nezmiňujete o původní krystalické struktuře soli.

Tepenlé kmity umožňují, zhruba řečeno, vývoj systémů díky překonávání energetických bariér na atomové úrovni. Bez nich by byl svět ve stavu neměnných pevných látek.
Odpovědět
JB

Jaroslav Bolina

10.6.2019 23:15 Reaguje na Jiří Svoboda
To jsou nesmysly, pane Svobodo. Zkuste spíš než vaší víru v něco uvádět fakta. Možná byste byl jimi sám překvapený. Využití soli organismem je podstatně složitější, než představa, že se sůl smíchá se slinami a její roztok poté putuje tělem. Pokud si myslíte, že rafinovaná sůl je pro tělo zdravější, protože je "vyčištěná", nepochopil jste, co to rafinace soli znamená ani to, co se slovem čištění myslí, v případě rafinace soli. Co se aditivních látek v případě rafinované soli týká, v tomto případě se nejedná o látky zakomponované do krystalické mřížky, nejsou ale ani na povrchu, jako u kamenné soli. Jsou tam prostě přidané, případně chemicky stabilizované. Můžete si klidně dokoupit další minerály, a pěkně si do své rafinované soli dle libosti dosypat. Když těch minerálů koupíte asi tak dalších různých 80, možná si namícháte něco podobného, jak ta sůl vypadala před tím, než došlo k její destrukci (=rafinaci). Jen doporučuju, nesypejte tam sodík, chlor ani fluor. Toho je tam už až až (nebo spíš, nic jiného než tyhle potenciálně nebezpečné minerály tam není). Kromě tedy protispékavých a konzervačních látek. A světe div se, i cukru.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

11.6.2019 12:24 Reaguje na Jaroslav Bolina
Čím se liší "struktura" roztoku ve vodě himalájské soli a soli z Kauflandu než trochu odlišným chemickým složením? Zkuste o tom uvést fakta spíš než víru!
Odpovědět
KK

Karel Karmasin

14.6.2019 17:14 Reaguje na Jiří Svoboda
Roztok himálajské soli se z hlediska analytického liší přítomností iontů minerálních látek a stopových prvků. O krystalové mřížce v souvislost s roztokem soli již nelze hovořit, ta se vyskytuje pouze u soli v krystalové podobě. V tomto směru tedy lze podobu krystalové mřížky u krystalů him. soli označit za formu, která vyjadřuje podobu/stav/kvalitu jednotlivých prvků v soli obsažených. Rezonancí (tedy měřením frekvencí) různých roztoků se zaobírá například směr biorezonace.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

17.6.2019 13:17 Reaguje na Karel Karmasin
Tady se o biorezonanci mohou čtenáři doznědět více:

https://vtm.zive.cz/clanky/pseudovedy-biorezonance-je-spatna-biologie-spatna-fyzika-a-spatna-veda/muze-biorezonance-lecit/sc-870-a-193044-ch-113043/default.aspx
Odpovědět
KK

Karel Karmasin

14.6.2019 17:50 Reaguje na Jiří Svoboda
Správně jste uvedl, jedná se o průmyslovou kuchyňskou sůl, je určena pro průmyslové užití! Ne pro lidskou spotřebu. To vám jaksi společnosti, které sůl rafinují zatajily a navíc Vás přesvědčují, že tato sůl určená pro průmysl je zcela vhodná i pro konzumaci. Myslíte si, že by jinak nějaká společnost sůl rafinovala, dělají to jen proto, že jejich naprostý odbyt je právě v průmyslovém odvětví.
Odpovědět
la

lajika

10.6.2019 13:49
tak takovou snůšku blábolů aby jeden pohledal....omluvu, na rozdíl od pana Svobody níže, nepožaduji, spíše by mě zajímalo, jestli autor šíří bludy záměrně, neb je na obchodu s touto komoditou ekonomicky zainteresován nebo jestli tomu skutečně věří. Vlastně nevím, co je horší....
Odpovědět
KK

Karel Karmasin

14.6.2019 18:05 Reaguje na lajika
Pouze nekonstruktivní kritika. Proč sem něco takového píšete? Neuvádíte vůbec nic s čím nesouhlasíte. Označit za blábol se dá jednoduše cokoliv, to nevyžaduje vůbec nic, ale taky to nic nikomu nedá. Váš komentář je naprosto zbytečný.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

17.6.2019 13:26 Reaguje na Karel Karmasin
Zda věříte tomu, co hlásáte, na to jste neodpověděl! Další věc je, zda jste ochoten to, co hlásáte, podrobit i objektivnímu testování.
Odpovědět
la

lajika

10.6.2019 13:49
tak takovou snůšku blábolů aby jeden pohledal....omluvu, na rozdíl od pana Svobody níže, nepožaduji, spíše by mě zajímalo, jestli autor šíří bludy záměrně, neb je na obchodu s touto komoditou ekonomicky zainteresován nebo jestli tomu skutečně věří. Vlastně nevím, co je horší....
Odpovědět
PJ

Pavel Joun

10.6.2019 13:55
Text článku mi připadal stále podezřelejší a podezřelejší - a opravdu - dole pod ním se krčí slůvko "reklama". A autor pracuje ve firmě, která h. sůl dováží. Proto
ty bláboly o blahodárné vibraci. Inu ukázka běžných praktik v byznysu založeném na ohlupování zákazníka. Publikace takových textů Ekolistu na důvěryhodnosti nepřidá.
Odpovědět
Martin  Mach Ondřej

Martin Mach Ondřej

10.6.2019 14:23 Reaguje na Pavel Joun
Dobrý den,
text jsme vydali coby reakci na náš článek o himálajské soli. Dodavel soli se cítí dotčen, dali jsme mu proto prostor v názorové rubrice.
Za nás je to tak OK.

Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

10.6.2019 14:38 Reaguje na Pavel Joun
To slůvko "reklama" a níže "Reklama" se ale nevztahuje na článek, nýbrž na inzeráty. Přístup Ekolistu považuji za správný a příkladný.

Řekl bych, že "lepší společnost" se "zdravějším životním stylem" bude himalájskou sůl používat i nadále, takže zánik společnosti Cereus nehrozí.
Odpovědět
ig

11.6.2019 05:17 Reaguje na Jiří Svoboda
Přesně tak :-)
Odpovědět
JN

Josef Novák

10.6.2019 14:04
Tak nějak jsem očekával zmínku o stopových prvcích, které mohou být nějak prospěšné. V Momentě zmínky o vibracích jsem ztratil důvěru.
Odpovědět

Jan Šmejkal

10.6.2019 15:30
Ech cech a co rozdíl v ceně? To autor jaksi radši nezmiňuje. A já se tudle divi,, proč mi poskakuje solnička - asi sem v ní měl himalájskou sůl, která vibrovala. Ano, z ničení ekologie lze nařknout mnoho komodit, ale právě proto si koupím tu, co je ke mě nejblíž, abych ji nemusel tahat přes půl světa. Bože, na vibrace, harmonické frekvence, atd sem zvyklej už z ledasčeho, ale teď ještě ze soli..... Jen by mě zajímalo, to třeba sůl z Polska, ještě když se těžila třeba ve veličce, nebyla pod zemí dlouho? Nebo jak se liší vytěžená sůl z jiného dolu, neupravená, od "himalájské" soli? Kromě barvy.... Ach jo....
Odpovědět
KK

Karel Karmasin

10.6.2019 17:27 Reaguje na Jan Šmejkal
Za cenu 10 Kč/kg si himálajskou sůl nekoupíte. Tvrzení autora článku, který se rozhodl "ukřižovat" himálajskou sůl, že cena se pohybuje od 180 Kč/kg výše jen potvrzuje, že celý text článku vysosal z videa na youtube a himálajskou sůl v životě nedržel v ruce, natož aby ji ochutnal. Kdyby si pan redaktor Radomír Dohnal udělal alespoň základní průzkum, který by ho stál všeho všudy 5 vteřin zjistil by, že se na internetu nabízí od 35 Kč/kg. Lidí co píší o věcech, se kterými nemají žádné osobní zkušenosti je plný internet. Co hůř, cítí se být dostatečně fundovaní, aby takové články mohli psát.
Odpovědět
ig

11.6.2019 05:01 Reaguje na Karel Karmasin
Cena je nezajimava, tak chudy narod snad nejsme aby nekdo kalkuloval jestli si naplni slanku za korunu nebo za tri. Problem jsou ty kecy okolo. To je to, proc to lidi oznacili za blbost. Ruzne vibrace, homeopaticky ucinek, narazky na vis vitalis (nalezeno jinde na internetu), pamet krystalu, ... Proste veci ktere nemaji oporu v realite. Osobne nemam rad, kdyz me nekdo oblbuje, at uz mi prodava auto nebo sul. Ja jsem tu sul mel, vypada hezky v pruhlednem mlynku a to snad staci. Kdybyste pouzili spickovy mlynek s mlecimi kameny treba se ZrO2 keramiky s jemnym mletim, naplneny touhle soli, klidne bych si to koupil znova. Ale takhle nevim :-)
Odpovědět

Zdenek Žežulík

10.6.2019 16:56
Nechci zpochybňovat účinek čehokoli, co jsem nevyzkoušel na vlastní kůži, takže ani pozitivních vibrací himalájské soli. Jen mě napadlo, kolik té soli bych musel denně zkonzumovat, aby se její účinek pozitivně projevil. Protože denně každý z nás zkonzumuje poměrně dost soli v pečivu, masných výrobcích, mléčných výrobcích atd. atd. a že dost pochybuji, že výrobci používají himalájsou sůl, není (vzhledem k doporučenému množství na osobu a den) už příliš prostoru pro konzumaci další soli.
Odpovědět
KK

Karel Karmasin

14.6.2019 17:01 Reaguje na Zdenek Žežulík
Nezáleží je na konzumaci soli v přirozené podobě, ideálně konzumovat potraviny v jejich celistvosti co možná nejvíce. Tím pádem je ovšem dobré se zamyslet nad množstvím konzumovaných polotovarů, které běžně nadmíru rafinované soli obsahují.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

10.6.2019 18:27
Já občas rozvibruju hlasivky hlubokým hrdelním óm a cítím se spojený s Himalájem víc, než lízáním růžových krystalků.
https://www.youtube.com/watch?v=AVM8ZYODKng
Odpovědět
JK

Jan Kalas

10.6.2019 18:44
1) Ekologická stopa je samozřejmě mnohem větší. Nebo snad chce autor tvrdit, že z Rakouska je to do ČR stejně daleko jako z Pákistánu.
2) Dle WHO je ideální spotřeba soli pro průměrného člověka cca 5g/den. Samozřejmě pro aktivní jedince to je o něco víc kvůli ztrátám při pocení. Jen pro představu tohoto množství dosáhnete například konzumací obědového meníčka v běžné restauraci. Nebo například ze 100 g šunky do sebe dostanete cca 2 g soli a 100g pečiva cca 1,5 g soli. Takže není důvod konzumovat kvanta růžove soli.
3) Alpská sůl táké vznikla ještě v době kdy byla moře čistá bez mikroplastu a reziduí antibiotik a chemikálií
4) Ty bláboly o vibracích to je jak kdyby to psal nějaký šarlatán. Chybí odkaz na zdroje který teorii vibrací nějak podepře. Mě se přes google nepodařilo najít žádnou průkaznou studii.
5) Největší ekl je mořská sůl s tím se dá souhlasit.


Odpovědět
ig

11.6.2019 05:11 Reaguje na Jan Kalas
Co je spatneho na morske soli rekrystalizovane na vakuove odparce?
Odpovědět
KK

Karel Karmasin

14.6.2019 15:56 Reaguje na
Pokud mořskou sůl rafinujete, tak opět nemáte sůl v celistvé podobě, ale ochuzenou o minerální látky a stopové prvky. Pokud je nerafinujete, pak spolu se solí konzumujete i další nepříznivé látky, které se v moři nacházejí,tedy např. těžké kovy, rezidua mikroplastů a další.
Odpovědět
ig

14.6.2019 19:56 Reaguje na Karel Karmasin
Ale to neni odpoved na to, co je spatneho na te precistene neboli rafinovane soli.
Odpovědět
KK

Karel Karmasin

14.6.2019 16:56 Reaguje na Jan Kalas
Ad 1) ekologickou stopu ve srovnání se solí z Rakouska nezpochybňujeme, ale pořád ta vakuová alpská sůl velmi špatné kvality, stačí si k ní po rozbalení přičichnout

Ad 2) nechápu pointu, Váš názor je, že když už konzumujete nekvalitní sůl v různých polotovarech, tak nemá smysl používat kvalitní sůl při vaření doma? Nějaká logika postavená na hlavu...

Ad 3) nezpochybňujeme kvalitu kamenné soli, ale procesy jakým je dále zpracována, rafinovaná sůl je určená pro chemický průmysl ne pro lidskou spotřebu

Ad 4) směry, které se zabývají bioenergetikou případně biosenzorikou existují, ale chtít po vědě, aby poznatky z těchto oborů uznala, případně posvětila jako vědecké, je asi stejně bláhové jako chtít po ní, aby takto uznala nebo posvětila např. existenci boha. Ve své nabubřelosti naopak cokoliv, co není prokázáno vědecky odmítá. A kolik jevů na tomto světě dokáže popsat, naprosté minimum, takže zbývající nepopsané neexistují nebo jsou nesmyl?

Ad 5) za nás je to na prvním místě jakákoliv rafinovaná sůl a je zcela jedno jestli získána z moře nebo v kamenné podobě
Odpovědět
RJ

Radim Jakeš

10.6.2019 20:09
Dealer firmy Cereus se snaží obhájit obchod s předraženou solí? Spojení ezoterických bludů s neznalostí chemie je tristní, stejně jako úsměvné. Bohužel se pořád najdou lidé, pro které jsou líbivé pohádky přijatelnější, než čistá pravda.
Odpovědět
KK

Karel Karmasin

14.6.2019 16:12 Reaguje na Radim Jakeš
Pane Jakeši, uvědomujete si, že se na druhou stranu necháváte ohlupovat firmami, které rafinují sůl, protože ji v takové podobě potřebují vyprodukovat za účelem dodávání čisté soli (tedy téměř čistého NaCl) do průmyslového odvětví (více než 70% vytěžené soli připadá na průmyslové odvětví). Odebrané minerální látky a stopové prvky výhodně zpeněží a ještě vám namluví, že rafinovaná sůl je stejná jak jakákoliv přírodní sůl. Tomu já říkám dobře zvládnutý marketing. Nikdo by ji nerafinoval je tak, je to proces, který stojí peníze. Taková sůl má pro spotřebitele jen jednu zanedbatelnou výhodu a to, že si ji pak díky žádanosti v průmyslovém odvětví a její velké produkci můžete koupit v marketu za cenu 10 Kč/kg. Tu paseku, kterou Vám pak v těle nadělá, ale za ty ušetřené peníze nestojí. Rád bych, kdybyste tady mohl specifikovat v čem spatřujete neznalost chemie? Zatím jste tady totiž krom nekonstruktivní kritiky nic nesdělil.
Odpovědět
ig

14.6.2019 20:00 Reaguje na Karel Karmasin
Co ze zpenezi? MgCl2 z morske vody? At si ho prodaji jak nejdraz umeji, ja ho v kuchynske soli nechci :D

A o jakou paseku v tele jde? Nemel jsem uz nahodou byt mrtvy? :-)
Odpovědět
HP

Helena Peterkova

11.6.2019 05:58
Článek je po odborné stránce dobře zpracovaný. Sama používám asi 12 let, kdy jsem přešla z nerafinovane mořské. Nechápu diskutující s pokusy zesměšnit autora. Někdo věří, že je země kulatá a někdo, že je placatá. Někdo na kvantovou fyziku a někdo ne. Pokud používáte soli do 5g denně můžete i ve formě celerové nati apod. a máte tlak spíše nižší, tělo bez otoků, pak je jedno jakou nerafinovanou sůl použijete. Bohužel řada konzumentů rafinované stravy do sebe denně dostane i desetinásobek doporučené denní dávky soli.....
Odpovědět
ig

11.6.2019 08:31 Reaguje na Helena Peterkova
To nejsou pokusy zesmesnit autora. To je ciry udiv nad lidmi kteri veri, ze je zeme placata a neveri na kvantovou fyziku a pozdvizeni oboci nad firmami, ktere takto dezorientovane lidi klamou a prodavaji jim zbozi s neexistujicimi ucinky.
Odpovědět
KK

Karel Karmasin

14.6.2019 16:15 Reaguje na
Dokažte neexistující účinky :-)
Odpovědět
ig

14.6.2019 20:04 Reaguje na Karel Karmasin
Dokazano absenci dukazu existence :-) Ale muzete to samozrejme vyvratit, protoze tak funguje veda. A ja vam za to jeste podekuju :-)
Odpovědět

Jan Šimůnek

11.6.2019 06:01
Asi jediná věc, na níž může být zrnko pravdy, je zabudování stopových prvků do krystalické mřížky NaCl v himalájské soli versus mikrokrystalky mezi krystaly krystalické NaCl (v rafinované soli odejdou tyto znečištěniny do matečného louhu). To by mohlo v principu ovlivnit vstřebatelnost některých z nich.
Pak záleží na tom, co tam za prvky je (čili co vypadne z atomáku, když se to bude analyzovat).
Odpovědět
KK

Karel Karmasin

14.6.2019 16:58 Reaguje na Jan Šimůnek
Složení himálajské soli si můžete dohledat na internetu, případně můžeme zaslat.
Odpovědět
PN

Petr Navrátil

11.6.2019 11:46
Je to samozřejmě naprosto jednoduché, že pane Karmasine? ☺ ...aneb čí chleba (v tomto případě tedy spíš sůl) jíš, toho píseň zpívej...
Snad jediná pravda, které jste se dopustil, je v tom, že mořská sůl může obsahovat znečištění, ovšem ujišťuji vás, že molekuly plastů, kterými strašíte, jsou obrovské a rozhodně se se solí neslučují...
Stejně tak se ovšem se solí neslučují ani prvky, jejíchž přítomnost tak velebíte, vlastně jde o znečištění, a z hlediska výživy naprosto zanedbatelné. Kromě TROCHU vyššího obsahu železa, které dává vaší slavné soli onu růžovou barvu, tam není nic, čím by se lišila od jiných kamenných solí...😜...a pokud jde o ony VĚDECKY DOKÁZÁNÉ vibrace, o nichž prý nikdo nepochybuje, to radši nebudu rozebírat, protože to bychom se už dostávali na pole duševního zdraví...😁
Odpovědět

Jaroslav Štemberk

11.6.2019 14:45 Reaguje na Petr Navrátil
Ano, evidentně jde o sůl kontaminovanou přímo v krystalové mřížce. Pokud je to opravdu jen železo, tak se nic neděje a spotřebitel nedostane do těla s touto solí nějaké prvky které by mohly poškodit jeho zdraví. Lidské zdraví to neohrožuje, tak netřeba bít na poplach kvůli tomu, že to lidé kupují a konzumují. Ona ani ta ekologická stopa není výrazná ve srovnání s jinými potravinami, které kupujeme a konzumujeme. Pokud spotřebitel věří v pozitivní účinek této soli, tak ten se díky placebo efektu může dostavit.
Odpovědět

Jan Šimůnek

12.6.2019 06:37 Reaguje na Jaroslav Štemberk
Vedle železa by to mohl být i mangan, který jako stopový prvek potřebujeme (a běžně je i v některých kvalitních pramenitých vodách a minerálkách).
Odpovědět
KK

Karel Karmasin

14.6.2019 16:36 Reaguje na Jan Šimůnek
Jestli pane Šimůnku věříte, že podoba minerálních látek a stopových prvků v minerálních vodách je pro tělo využitelná. Pak Vám doporučuji toto téma prostudovat hlouběji. Pokud chcete skutečně využitelné minerální látky pak ideálně v organické iontové nebo chelátové podobě.
Odpovědět
KK

Karel Karmasin

14.6.2019 16:31 Reaguje na Petr Navrátil
Chcete-li zašlu Vám chemický rozbor himálajské soli, to by pro Vás mohl být dostačující důkaz, že minerální látky a stopové prvky jsou v himálajské soli obsaženy a pokud tuto sůl rozpustíte ve vodě, pak zjistíte, že se tyto prvky nacházejí v iontové podobě. V této podobě velmi snadno vstupují do buněk na rozdíl od minerálních látek v anorganické formě. Pokud Vám to jinak není známo, tak již byla na přítomnost mikroplastů testována voda i v několika českých úpravnách vod a mikroplasty zde byli objeveny. Takže si prosím zde Vám chybí aktuální poznatky. Stejně tak byla přítomnost mikroplastů prokázána v 90% testovaných a komerčně nabízených mořských solí.
Odpovědět
KK

Karel Karmasin

14.6.2019 18:08 Reaguje na Karel Karmasin
Odkaz na studii ohledně mikroplastů v mořské soli zde -
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.8b04180
Odpovědět
DK

David Krupička

11.9.2023 07:49
Dobrý den,

jak to tak bývá, v češtině toho člověk moc nenajde. Je škoda, že si tohle nevezme jako téma třeba nějaký mladý chemik na bakalářku. Těch studií moc není, ale našel jsem jednu Australskou.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7603209/

Ve zkratce se to dá shrnout tak, že sůl obsahuje další prospěšné látky, ale aby měly vůbec nějaký efekt pro tělo, musel by té soli člověk konzumovat asi šestinásobné množství, což by mu ublížilo.
Dále může obsahovat látky nebezpečné a země původu se liší.
Je na každém, čemu věří, ale já si to rozhodně kupovat za vyšší cenu nebudu, protože mi to nedává smysl.

Navíc, a to je jen má osobní úvaha, dokážu představit filutu, který obyčejnou sůl rozpustí, obarví, nechá zpět zkrystalizovat a pak ji bude vydávat za cosi extra. Právo vyrábět takový produkt má. Jestli je to možné a je ošetřeno, že by taková sůl nesměla být vydávána za Himalájskou, nevím.

Nicméně studie mluví jasně, a tedy úvaha, že je lepší koupit sůl obyčejnou jodizovanou a za rozdíl v ceně koupit třeba zeleninu, smysl dává mnohem větší.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist