https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/karel-polanecky-a-jiri-kozelouh-nouzova-i-strategicka-reseni-vypadku-exportu-zemniho-plynu-z-ruska
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Karel Polanecký a Jiří Koželouh: Nouzová i strategická řešení výpadku exportu zemního plynu z Ruska

6.3.2022 | BRNO
Podíl ruského zemního plynu na dovozu tohoto paliva do EU nyní činí 40 procent.
Podíl ruského zemního plynu na dovozu tohoto paliva do EU nyní činí 40 procent.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Podíl ruského zemního plynu na dovozu tohoto paliva do EU nyní činí 40 procent. V případě ropy jde o 25 % a u černého uhlí o 49 % (data za rok 2020) . Různé státy však mají různou míru závislosti. Do České republiky se v roce 2021 dovezlo z Ruska 87 procent zemního plynu. Podíl Ruska na dovozu ropy byl 50 %.
 

Na problém závislosti na ruských fosilních palivech a přesun peněz ruskému režimu upozorňovalo Hnutí DUHA už před deseti lety a poté i při začátku konfliktu na východní Ukrajině a obsazení Krymu. Průměrně pošleme každý den do Ruska 170 milionů korun za plyn a 104 miliony korun za ropu.

První týden války – kdy ropa a plyn proudily – jsme tedy financovali Putinův režim částkou téměř 2 miliardy korun.

Zbavit se závislosti znamená přiškrtit finanční zdroje na válku a odstranit hlavní vydírací potenciál, kterým Kreml směrem k nám disponuje a který od podzimu tohoto roku bude zase rychle růst spolu s větší potřebou vytápět naše domovy. Zároveň by úplné uzavření kohoutů mělo drastické dopady na dostupnost plynu a tepla a také na jejich cenu pro spotřebitele. U ropy je naše závislost nižší a okamžitý výpadek se dá relativně dobře pokrýt z jiných zdrojů. Zásadní otázka je, zda bychom se dokázali vypořádat s okamžitým zastavením dodávek ruského plynu.

Odstranění naší závislosti na ruském zemním plynu (a posléze fosilním plynu vůbec) má krátkodobá a dlouhodobá (strategická) řešení.

Řešení okamžitého ukončení dodávek ruského plynu

Podle analýzy ekonomického think tanku Bruegel se díky rekordním dovozům zkapalněného zemního plynu (LNG) v minulých měsících (který umožnil i doplňování zásobníků) dokážeme bez dodávek plynu z Ruska obejít do konce tohoto roku. Okamžité zastavení dodávek by tedy z hlediska jeho celkového množství nebyl fatální problém, ovšem situace by vyžadovala celoevropskou koordinaci a solidaritu.

To, co je nyní problém, je pokrýt naše energetické potřeby pro příští zimu. Scénáře plynového vývoje dle think tanku Bruegel začínají 1. března 2022 s naplněností evropských zásobníků na úrovni 320 TWh. Měsíční poptávka (pokud vyjdeme z roku 2021) je 240 TWh v letních měsících a 440 TWh v březnu. Dovoz plynu ze severní Afriky, Norska a Ázerbájdžánu je možný ve výši 120 TWh a dovoz LNG na úrovni 140 TWh (což se blíží kapacitě terminálů přeměňujících kapalný LNG na plyn).

Pokud by došlo k úplnému zastavení ruského dovozu, tak by zmíněný dovoz (na rekordní úrovni) nestačil k dostatečnému naplnění zásobníků před příští zimou a bez dalších opatření (redukce spotřeby, náhrada jinými zdroji) by v únoru 2023 plyn došel a v dalších měsících chyběl. Evropa by potřebovala snížit poptávku po zemním plynu minimálně o 400 TWh (1440 PJ) za rok.

Evropa může rychle snížit spotřebu pomocí krizových opatření. Opatření, která lze nasadit, by podle think tanku Bruegel mohla snížit v následujícím roce poptávku po plynu minimálně o 800 TWh. Jedná se o opatření, která buď snižují potřebu spalování plynu, nebo nahrazují plyn jiným zdrojem, případně nahrazují výrobu elektřiny a uvolní tím plyn pro výrobu tepla.

Pokud přihlédneme k ekologickým a klimatickým kritériím (tedy budeme spalování plynu nahrazovat ideálně stejně nebo méně škodlivými činnostmi), můžeme využít:

- omezení (odložení) spotřeby v průmyslu = ušetří 170 TWh

- rychlé energetické renovace a redukce spotřeby obytných a komerčních objektů = 130 TWh

- urgentní instalace fotovoltaiky = ušetří 30 TWh plynu

- rychlé zavádění tepelných čerpadel = ušetří 30 TWh

- odložení plánovaného odstavení jaderných reaktorů = ušetří 120 TWh

Tato opatření již dokáží poskytnout 480 TWh uspořeného plynu a překonat příští zimu bez významného omezení komfortu obyvatel. Nároky však mohou být větší, například když bude zima nadprůměrně chladná. Vývoj počasí může poptávku po plynu zvýšit či snížit o 10–30 %. Opatření také nemusí fungovat ideálně. A EU také nemusí uspět ve snaze zajistit maximum dodávek z „neruských“ zdrojů plynu. Z těchto důvodů bychom měli být v Evropě připraveni i na opětovné zvýšení výroby z uhelných elektráren a tepláren a spalování topných olejů, které mohou pokrýt další 360 TWh plynu. Podobná opatření navrhuje i Mezinárodní energetická agentura.

Opatření vystřelí ceny energií vzhůru. Kromě zajištění dovozu a úsporných opatření a omezení musíme počítat s tím, že bude nutné řešit dopad dalšího růstu cen energií na domácnosti a firmy. To už budou muset řešit jednotlivé státy samostatně, tedy i Česká republika.

V případě domácností již nejspíš nebudou stačit adresné dávky pro nejzranitelnější rodiny, ale bude nutné zavést plošnou kompenzaci. Nejlepší bude nevázat kompenzaci na spotřebu energií (tedy například snížení DPH nebo odpouštění poplatku za podporované zdroje energie), což více pomáhá lidem s vyšší spotřebou a nemotivuje k jejímu snižování. Podpora by měla být rovná – kdo zároveň sníží spotřebu energie, ten bude mít výhodu. Zároveň samozřejmě bude nutné posílit (finančně i administrativně) stávající adresnou pomoc lidem formou příspěvku na bydlení, doplatku na bydlení či mimořádné okamžité pomoci.

Financování opatření bude nutné vyčíslit a mobilizovat na ně národní a také evropské finanční prostředky. Podobně jako na obnovu po epidemii covidu.

Krizový scénář okamžitého odpojení od plynu z Ruska je tedy velice náročný a drahý, ale možný technicky a bez devastace evropské ekonomiky, mrznutí lidí nebo přerušení dodávek elektřiny. Ale vyžaduje splnění několika podmínek:

1) Dostat do Evropy co nejvíce plynu a drasticky za něj nepřeplácet

2) Společná a koordinovaná distribuce plynu v Evropě

3) Rozdělení nákladů na tuto operaci mezi státy

4) Aplikace úsporných opatření a rychlých náhrad zdrojů

5) Kompenzace nákladů domácností a firem

Musíme si také uvědomit, že scénář s odpojením ruského plynu může nastat jednak z vůle států EU, ale také z vůle Ruské federace, takže na jeho realizaci musíme být připraveni každopádně. Podmínkou úspěšného zvládnutí příští zimy (aniž bychom mrzli nebo byli oběti vydírání ruským režimem) je začít s realizací ihned.

Strategické řešení nezávislosti na ruském dovozu plynu

Z ekonomického i ekologického hlediska není samozřejmě možné pokračovat v nouzovém režimu řešení nedostatku zemního plynu dlouhodobě. Některá z výčtu řešení, která jako krátkodobá mají relativně malý efekt (jako jsou energetické renovace budov, rozvoj obnovitelných zdrojů či tepelných čerpadel), mají daleko větší potenciál, pokud na ně bude více času a budou uplatňována systematicky v dalších letech. Nyní je možnost začít opravdu jednat a urychleně přestavět energetiku na domácí a evropské obnovitelné zdroje spolu s posilováním regionálního, přeshraničního a celoevropského propojení energetických sítí.

Je nutné posílit energetickou soběstačnost našich domovů. Výroba elektřiny pro vlastní spotřebu (včetně akumulace do baterií) a prodej přebytků do sítě pro ostatní, stejně jako tepelná čerpadla, kotle na peletky a zateplené či energeticky pasivní domy snižují nejen závislost na fosilních palivech, ale také účty za drahé dodávky od velkých firem. Solární panely by měly být na každé vhodné střeše či fasádě, všechny vhodné budovy je nutné tepelně zaizolovat a vyměňovat staré kotle za moderní. Proto je potřeba poslat na programy jako je Nová zelená úsporám více peněz z emisních povolenek (které se nyní z větší části bez užitku utápí ve státním rozpočtu).

Ale nesmíme zapomínat na chudší rodiny. Je nutné nastavit varianty programů na podporu zateplování a solárních střech tak, aby byly přístupné i nízkopříjmovým rodinám. Tedy zvýšit podíl dotace a snížit potřebnou spoluúčast, poskytovat výhodné půjčky na přípravu předfinancování projektů a poskytovat odborné poradenství domácnostem. Je také nutné účinně motivovat majitele domů, kteří pronajímají byty, aby domy zateplovali a osazovali fotovoltaickými panely.

Plyn se samozřejmě nevyužívá jen na vytápění domácností a výrobu elektřiny, ale také v průmyslu na energetické i neenergetické účely (například výroba hnojiv). Tato analýza se věnuje zejména kritické oblasti vytápění budov (obytných, komerčních i veřejných) a zajištění elektřiny.

Vzhledem k tomu, že zemní plyn byl dosud hodnocen jako dočasné řešení v rámci dekarbonizace energetiky, není možné v krizové situaci předložit kompletní a namodelovaný plán. Klíčové je hledat řešení, jak co nejvíce omezit spotřebu zemního plynu a dávat přednost jiným řešením. Zároveň není možné opustit strategii odklonu od uhlí, která je nutná z hlediska ochrany klimatu, ale také z hlediska nedostatečných zásob uhlí (které neumožňují vsadit na uhlí jako na páteřní řešení). Analýza však ukazuje, že v teplárenství by součástí řešení mohlo být ponechání uhlí delší dobu, než říkaly dosavadní plány. Naopak ještě více platí, že si nemůžeme dovolit plýtvat hnědým uhlím v nejméně účinných kondenzačních elektrárnách.

1) Snižování plýtvání energií při vytápění

Klíčový z hlediska ohrožení výpadkem dodávek zemního plynu i z pohledu potenciálu omezení spotřeby je sektor vytápění. Na zajištění vytápění a provozu budov připadne v Evropské unii 40 % celkové spotřeby energie a 36 % emisí skleníkových plynů spojených se spalováním fosilních paliv k energetickým účelům . Role zemního plynu přitom v posledních dekádách v České republice výrazně posílila, především díky náhradě uhlí u individuálního vytápění .

Spotřebu energie na vytápění budov lze ovšem dramaticky snížit díky aktuálně dostupným stavebním technologiím. Pasivní domy, které představují technologickou špičku, ale zároveň jsou již etablovaným oborem, potřebují na vytápění 15 kWh na metr čtvereční za rok, čtyřicet let starý (tedy poměrně nový) dům většinou více než dvanáctkrát tolik . Při kvalitně provedené renovaci stávajících budov lze dosáhnout spotřeby nižší než 25 kWh na metr čtvereční za rok .

Podle dokumentu Dlouhodobá strategie renovace budov v České republice, který připravila profesní asociace Šance pro budovy jako podklad pro renovační strategii MPO, lze v České republice do roku 2030 dosáhnout snížení konečné spotřeby energie v budovách v intervalu 27 až 100 PJ (Šance pro budovy modelovala čtyři scénáře). Do roku 2050 jde pak o snížení spotřeby v intervalu 72 až 180 PJ . Pro srovnání spotřeba zemního plynu pro individuální vytápění domácností (bez tepláren) činila podle šetření Energo 2015 zhruba 83,2 PJ .

Rozdíly v úsporách energie mezi modelovanými scénáři jsou významně závislé na úrovni investic do renovací. Nejméně ambiciózní scénář s nejnižší hodnotou uváděného intervalu úspor by ke svému naplnění do roku 2030 potřeboval kumulativní investiční náklady na renovace ve výši 261 miliard korun. Pro nejambicióznější scénář by za stejné časové období bylo třeba investovat 790 miliard korun. Zajištění dostatečného objemu financí na programy typu Nové zelené úsporám by proto mělo být významnou prioritou vlády.

Významnou překážkou pro rychlejší využívání potenciálu úspor energie je v současné době nízký počet projektantů v oboru rekonstrukcí i stavebních firem schopných navržené úpravy provést. Stabilní podpůrné programy pro renovace budov by měly fungovat jako pobídka pro rozšiřování stavebních firem.

Do roku 2030 by v případě ambiciózního scénáře (který má smysl se v současné situaci snažit využít) bylo možné snížit spotřebu tepla v budovách o 100 PJ. To odpovídá celé třetině importu zemního plynu z Ruska (290 PJ).

V případě dlouhodobého významného omezení dodávek zemního plynu v příštích topných sezónách je třeba počítat s nasazením krizového řízení. Jeho součástí by patrně byla prioritní dodávka plynu pro teplárny nebo snaha motivovat k omezení spotřeby plynu pomocí tarifního systému. Z pohledu uživatele by pak bylo výhodné například snížit teplotu v místnostech nebo omezit počet vytápěných místností.

2) Výměna zdrojů individuálního vytápění

Důležitým rychlým krokem je ukončení podpory instalace nových plynových kotlů z programu tzv. kotlíkových dotací. Nemá smysl podporovat druh vytápění, pro který v příštích topných sezónách nedokážeme zaručit dostatečný přísun paliva.

V případě výstavby nových domů by se projektanti měli vyhnout návrhu vytápěcího systému s plynovým kotlem. Naopak je třeba preferovat domy s minimální spotřebou tepla (optimálně v pasivním standardu) s malým doplňkovým zdrojem tepla na biomasu nebo tepelným čerpadlem. Pro ohřev vody je vhodné maximalizovat využití systémů se solárními kolektory.

V případě stávajících domů s plynovými kotli lze majitelům vedle kvalitního zateplení doporučit možnost alternativního vytápění pro případ výpadku dodávek zemního plynu. Kombinace plynového kotle s krbovou vložkou je již poměrně rozšířená.

Ve velmi složité situaci jsou bytové domy s kotelnou na zemní plyn. V případě schopnosti zajistit dostatek paliva mohou přejít na vytápění štěpkou, případně investovat do tepelného čerpadla. Nárůst celkového výkonu tepelných čerpadel ovšem musí být v souladu s možnostmi elektrizační soustavy i v případě omezených možností provozu plynových elektráren.

Z biomasy se v České republice aktuálně vyrábí 64,6 PJ tepla pro individuální vytápění domácností . Uvedená čísla ukazují, že biomasa je v sektoru vytápění podobně významným zdrojem jako zemní plyn, což potvrzují i údaje z šetření Českého statistického úřadu. V převážné většině jde ovšem o lesní biomasu a její potenciál je již prakticky vyčerpán (jasným limitem je roční přírůst dřevní hmoty). Ovšem vzhledem k častému využívání palivového dřeva v domech s velkou tepelnou ztrátou se otevírá možnost rozšíření vytápění dřevem na větší počet kvalitně zateplených domů, kde mohou nahrazovat či snižovat spotřebu plynu a uhlí. Podle pokročilého dekarbonizačního scénáře studie Energetická revoluce z roku 2021 je možné vyrobit v roce 2030 z biomasy ještě o 10 PJ více energie v lokálních kotlích.

Tepelnými čerpadly je možné vyrobit o 11 PJ více než v současnosti. O 3 PJ může vzrůst přímé vytápění elektřinou, které může být řešením ve velmi efektivních domech s vlastním zdrojem elektřiny (fotovoltaické panely). Největší potenciál mají teplovodní solární kolektory, které mohou vyrobit o 26 PJ tepla více a mohou ušetřit zemní plyn zejména v létě při ohřevu vody. Celkové možnosti růstu čistých zdrojů v lokálním vytápění jsou 50 PJ do roku 2030. To odpovídá šestině dováženého ruského plynu.

3) Nový plán transformace teplárenství

Je nutné limitovat výstavbu plynových zdrojů. Ministerstvo průmyslu a obchodu chce podporovat přechod tepláren na plyn pomocí provozní podpory výroby elektřiny (pokud se zároveň vyrábí a dodává teplo). Také v Modernizačním fondu má stát připraveny miliardy na plynové teplárny. Úplně bez nich se neobejdeme, ale jejich využití je nutné přísně limitovat. Velké plynové plány s koncem ruského plynu nejspíš musí skončit. Lepší než rychlý přechod tepláren z uhlí na plyn je vysokoúčinné využívání uhlí až například do roku 2033 (kdy má být dle programového prohlášení vlády ČR pripravena na konec využívání uhlí) a získaný čas byl využit pro snižování spotřeby tepla v budovách a rozvoj obnovitelných zdrojů tepla (jako například využívání tepla z odpadních vod, bioplynové stanice na odpady atp.). Je potřeba připomenout, že uhelné teplárny (stejně jako plynové či biomasové) vyrábí také elektřinu a poskytují i služby pro stabilizaci elektrické soustavy.

Finská inspirace

Země, kde se s transformací teplárenství už začalo, mají náskok. Například největší finská teplárna firmy Helen, která zásobuje teplem Helsinky (a je zároveň druhým největším výrobcem elektřiny v zemi) fungovala na černé uhlí z Ruska. Dlouhodobě však rozvíjí náhradní zdroje (například biomasové zdroje a velká tepelná čerpadla). Město Helsinky zase tlačí energetické renovace budov, aby se snížila spotřeba). Teplárna měla plán opustit spalování uhlí v roce 2024. Nyní se rozhodla (z důvodu nesouhlasu s invazí ruských vojsk na Ukrajinu) přerušit odběr ruského uhlí a naopak urychlit rozvoj čistých řešení (například rychle postaví další tepelné čerpadlo) .

Česká republika by měla jít podobnou cestou, byť naše firmy mají skluz (ale zase větší čas na opuštění uhlí, než firmy ve Finsku). Aby bylo možné déle využívat domácí hnědé uhlí pro teplárny (a byl čas na transformaci), je nutné naopak velmi plýtvavé a zastaralé uhelné elektrárny, které nedodávají žádné teplo (jako jsou například Počerady), rychle odstavit. Na principu útlumu elektráren a ušetření uhlí pro teplárny je postavena už Stávající energetická koncepce ČR .

Z biomasy se v České republice vyrábí 26,4 PJ tepla v teplárnách a průmyslových podnicích (ale také 64 PJ v domácnostech) . Jednou z cest, jak nahradit plyn ve větší míře, je zvýšení produkce biomasy pěstované na zemědělské půdě. Tento přístup by vyžadoval novou koncepci využívání zemědělské půdy, včetně omezení počtu kusů hovězího dobytka a uvolnění půdy využívané pro pěstování píce. Podmínkou úspěchu této varianty bude, aby v jednotlivých regionech nabídli zástupci tepláren zemědělcům motivační podmínky. Příklad pěstování řepky ukazuje, že stabilní odbyt za slušnou cenu dokáže změnit plány zemědělských podniků poměrně rychle. Podmínkou je samozřejmě nastavení kritérií udržitelnosti, které nutně omezují potenciál.

Dostupné scénáře využití zemědělské půdy v České republice docházejí k poměrně vysokému potenciálu produkce zemědělských plodin. Propočet publikovaný v roce 2006 v odborném časopise Biomass and Bioenergy odhaduje potenciál energetických plodin v ČR na 290 PJ za rok v případě, že se podaří dosáhnout výnosů na úrovni Nizozemska . Tento odhad ovšem pracuje s hektarovými výnosy dosažitelnými pouze při nasazení metod intenzivního zemědělství. Podle studie Jana Motlíka z roku 2008 lze v České republice získat ze zemědělské půdy 194 až 255 PJ za rok (včetně slámy) podle toho, jak velká plocha je využita pro pěstování potravinářských a technických plodin. Také v tomto případě je odhad založen na předpokladu hnojení pěstovaných energetických plodin na orné půdě.

Podle pokročilého dekarbonizačního scénáře studie Energetická revoluce z roku 2021 je možné vyrobit v roce 2030 z biomasy ještě o 40 PJ více energie v teplárnách a výtopnách. To je jen malá část uvedeného potenciálu, takže lze zajistit dodržení přísných kritérií udržitelného čerpání biomasy.

Podle modelování Coal–free Czechia 2030 je možné využít v roce 2030 nově 15 PJ z velkých tepelných čerpadel pro náhradu uhlí v teplárnách. Podobný přístup bude možné zvolit i k redukci spotřeby plynu v plynových teplárnách. Potenciál využití odpadního tepla v ČR je dle výpočtů Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Národního centra energetických úspor 40 PJ ročně.

Je také možné třídit bioodpad a postavit u každého města bioplynovou stanici. Většinu směsného komunálního odpadu tvoří zbytky potravin či další bioodpad. Také jídelny a restaurace produkují podobný odpad. Jeho třídění a zpracování pokulhává. Přitom se jedná o vhodné palivo pro bioplynové stanice, které by mohlo mít každé okresní město a vyrábět si tak lokální čistou elektřinu a teplo. Proto je potřeba zavést povinnost obcí poskytovat lidem a firmám možnost snadného třídění bioodpadů a podporovat vznik a provoz bioplynových stanic na odpady či kaly z čističek odpadních vod. V případě využití vhodné složky komunálního odpadu pro bioplynové stanice (zhruba 300 tisíc tun bez listí, trávy a větví, u kterých předpokládáme kompostování), můžeme získat 85,5 GWh elektřiny nebo 0,85 PJ biometanu na vytápění. V případě kompletního využití čistírenských kalů, které v roce 2012 na úrovni České republiky obsahovaly 170 869 t sušiny, lze získat 2 PJ biometanu pro výrobu tepla nebo elektřiny.

Komora obnovitelných zdrojů energie odhadla na základě analyzování připravovaných a možných projektů, že v případě podpory ze strany státu by do roku 2030 mohlo vzniknout až deset malých tepláren (s průměrným instalovaným 40 MWt a 5 MWe) a dvacet výtopen (10 MWt) využívajících geotermální energii. Celkem by tedy bylo v roce 2030 možné vyrábět ročně 6,5 PJ tepla z geotermálních zdrojů. Do roku 2050 by pak mohlo dle aktuálně běžícího projektu průzkumu potenciálu geotermální energie v ČR vzniknout 100 malých tepláren a 150 výtopen. Celkově by mohly v roce 2050 vyrábět 3,5 TWh elektřiny a 59 PJ tepla.

Je také nutné začít rozvíjet akumulaci energie, například výrobu vodíku či syntetického metanu, která se uplatní v době, kdy bude přebytek výroby z obnovitelných zdrojů (například v létě z fotovoltaiky). To vyžaduje rychlý rozvoj obnovitelných zdrojů, které budou produkovat elektřinu nad rámec spotřeby s cílem vyrábět velké množství vodíku v elektrolyzérech. Podmínkou bude vybudování vodíkové infrastruktury ve značném rozsahu. Například programové prohlášení německé vlády počítá s výstavbou elektrolyzérů s výkonem 10 GW do roku 2030.

4) Zvyšování výroby čisté domácí elektřiny

Čistá elektřina z domácích obnovitelných zdrojů může nejen nahrazovat plyn ve výrobě elektřiny a tepla, ale hlavně sníží dopady růstu cen energií (spojené s růstem cen fosilních paliv, zejména plynu) na celou společnost i jednotlivé firmy a domácnosti. Obnovitelné zdroje nejen snižují cenu elektřiny na trhu, neboť vyrábějí nejlevněji, ale umožňují také domácnostem, obcím či firmám pokrýt si část vlastní spotřeby a snižovat závislosti na dodávkách ze sítě. Rozvoj obnovitelných zdrojů je potřebný také pro pokrytí růstu spotřeby elektřiny v důsledku vyššího využívání tepelných čerpadel.

Potřebujeme ambiciózní plán pro rozvoj obnovitelných zdrojů. Současná vláda zdědila po té předchozí strategii s nízkým cílem pro rozvoj obnovitelných zdrojů. To je potřeba změnit a cíl zvýšit a usilovat o pokrytí přibližně třetiny spotřeby energie z obnovitelných zdrojů už do roku 2030. Místo plánovaných 22 % (celkové spotřeby pokryté z obnovitelných zdrojů) je možné jít minimálně na 31 %, tedy pokrýt téměř třetinu našich celkových energetických potřeb (elektřina, topení, chlazení, doprava). Podle ambiciózního scénáře Energetické revoluce z roku 2021 lze do roku 2030 v ČR provozovat 5 GW větrných elektráren a 10 GW fotovoltaik, jen ČEZ plánuje do roku 2030 postavit 6 GW nových fotovoltaických zdrojů.

Potřebujeme odbourat všechny bariéry a nastavit účinnou podporu solární a větrné energetiky. Je také nutné do nařízení vlády o podporovaných zdrojích energie zařadit energii ze slunce mezi zdroje, s jejichž provozní podporou se počítá již v následujících třech letech a přidat také více větrných elektráren. Návrh Ministerstva průmyslu a obchodu, který počítá zejména s masivní podporou provozu zdrojů na dovážený plyn a nulovou pomocí pro nové domácí solární elektrárny , je očividně nutné přepracovat. Je potřeba odblokovat rozvoj větrných elektráren, které čelí ze všech obnovitelných zdrojů energie největším překážkám, přestože jde společně se solárními elektrárnami o klíčový bezemisní zdroj energie. Je nutné zahájit seriózní debatu ohledně vhodných území k výstavbě.

Je nutné umožnit rozvoj komunitní a obecní energetiky. Ne každý má vlastní střechu nebo peníze na solární panely. Ale pokud se lidé spojí, dokáží mnohem více. Ať už jako energetické společenství nebo na úrovni celé obce. Česko má skluz se zavedením pravidel pro komunitní energetiku,tedy možnost společně a bez administrativních překážek rozvíjet projekty obnovitelných zdrojů a sdílet elektřinu přes veřejnou síť. Proto je potřeba přijmout nový energetický zákon, který má mimo jiné komunitní energetiku zavést, ale také nastavit příhodné cenové tarify ze strany Energetického regulačního úřadu a vhodnou podporu pro energetická společenství občanů. Stát také musí podporovat obce v jejich projektech fotovoltaických či větrných elektráren, obecních výtopen nebo bioplynových stanic.

5) Posilování evropské energetické spolupráce

Stejně jako v otázce obrany i v energetice bude Česko potřebovat více spolupracovat s ostatními státy EU. Spolupráce, koordinace a solidarita je klíčová nejen pro rychlá krizová opatření, ale i pro zajištění dlouhodobého řešení.

Česká republika nedokáže dostatečně rychle zvýšit domácí výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo dokonce dosáhnout stoprocentního pokrytí své spotřeby domácí výrobou. Rizikový a nejistý dovoz zemního plynu a ropy z Ruska je bezpečnější (a levnější) nahradit dovozem čisté elektřiny či syntetických plynů vyrobených pomocí OZE ze států EU.

Proto, aby to bylo možné, musíme se soustředit na posilování energetických propojení na úrovni celé Evropy, aby bylo možné využívat výhod masové výroby elektřiny z větrných elektráren na pobřežích či ze solárních na jihu Evropy. Stejně důležité je posilovat přeshraniční propojení mezi státy pro zvýšení kapacity pro vzájemné výměny elektřiny. Nutné je doplnění dalších propojení uvnitř ČR a příprava distribuční soustavy na rychlé zvyšování decentralizovaných zdrojů.

Závěr: co by nyní měla česká vláda rychle udělat

● Aktivně vstoupit do evropské snahy o zajištění a koordinaci náhradních dodávek plynu pro naplnění zásobníků a překonání příští zimy.

● Nastavit cílené i plošné kompenzace pro domácnosti a firmy v případě dalšího prudkého zvýšení ceny energií v souvislosti s ukončením dodávek plynu z Ruska.

● Rozběhnout informační kampaň zaměřenou na možnosti individuální přípravy domácností a firem na zimu bez ruského plynu.

● Navýšit investice do zateplování domů a solárních střech a umožnit využití dotací i nízkopříjmovým rodinám (zvýšení dotace pro nízkopříjmové na 95 % nákladů, financování výhodných půjček od státu a obcí, nastavení jednoduchých podmínek a energetického poradenství).

● Ve spolupráci s profesními organizacemi stavebního průmyslu zvýšit kapacitu stavebního sektoru pro provádění energetických renovací budov.

● Vyřadit plynové kotle z kotlíkových dotací a využít peníze plně na tepelná čerpadla a kotle na peletky. Podporovat solární panely na ohřev vody.

● Na základě platné Státní energetické koncepce ČR penalizovat plýtvání uhlím v kondenzačních elektrárnách a zajistit dostatek uhlí pro teplárny, aby měly čas na transformaci bez rychlého přechodu na zemní plyn a využít peníze – určené původně na podporu přechodu na plyn – na využití udržitelně čerpané biomasy a bioplynu, odpadního tepla či velkých tepelných čerpadel.

● Změnit odpadový zákon (zakázat skládkování biologicky rozložitelných odpadů) a zpřísnit povinnost jejich třídění a vyučování.

● Podporovat využívání odpadního tepla, přípravu geotermálních projektů a přípravu na výrobu vodíku (na dobu, kdy bude možné vyrábět vodík z letních přebytků OZE či dovážet z jiných zemí EU).

● Do plánu provozní podpory na roky 2022–2024 (tedy nařízení vlády k zákonu o podporovaných zdrojích energie) doplnit i fotovoltaické elektrárny a přidat také více větrných elektráren a bioplynových stanic na komunální odpad či kaly z čistíren odpadních vod.

● Dokončit přípravy a prosadit nový energetický zákon, který umožní jednoduché zakládání a fungování energetických společenství občanů, obcí i firem a sdílení elektřiny přes distribuční soustavu.

● Připravit novou energetickou koncepci, která bude cílit na celkovou dekarbonizaci energetiky, omezení spotřeby zemního plynu a maximální využití úspor energie a obnovitelných zdrojů energie (minimálně 31 % pokrytí spotřeby v roce 2030), přípravu energetiky na konec uhlí v roce 2033 (aby nedošlo k divokému přechodu na zemní plyn) a úplný konec využívání fosilních paliv v roce 2050.


reklama

 
Karel Polanecký a Jiří Koželouh
Autoři jsou energetickými experty Hnutí DUHA.
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (144)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

RV

Richard Vacek

6.3.2022 05:25
Snad je lepší zamyslet se, jestli má význam střílet se do vlastní nohy. O ruské nerostné suroviny bude vždy zájem a pokud se jich ve své hlouposti EU zřekne, tak si je koupí někdo jiný.
EU by měla pokračovat v tom, co mělo rozjeté Německo s Ruskem - tedy navzájem provázané hospodářství, opustit blokové dělení kontinentu a bezpečnostní otázky Evropy by si měla Evropa řešit sama tak, aby se všechny státy mohly cítit bezpečně.
Pokud budeme pokračovat v hloupostech a zchudneme, tak právě Německo ví, koho si takoví občané volí do svého vedení.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

6.3.2022 08:14 Reaguje na Richard Vacek
1*
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.3.2022 08:20 Reaguje na Richard Vacek
Tohle si přeje Putler.
Jak se chcete cítit bezpečně, kyž se podíváte na Ukrajinu a víte, že vám tohle chce Putler udělat taky u vás doma??
Odpovědět
RV

Richard Vacek

6.3.2022 09:24 Reaguje na Pavel Hanzl
Proč si myslíte, že zločinec, kterého rovno není, zaútočil na nevinnou Ukrajinu a ne na takové Finsko?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.3.2022 09:34 Reaguje na Richard Vacek
Proto, že jeho cílem je obnovit SSSR a Finsko do něho nepatřilo.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

6.3.2022 11:40 Reaguje na Pavel Hanzl
Je to proto, že Finsko má rozumné politiky, kteří hájí zájmy Finů a ne zájmy USA. Proto Finsko neuvažovalo o vstupu do NATO a nezhoršovalo si vztahy s Ruskem.
Odpovědět
sv

sv

6.3.2022 13:01 Reaguje na Richard Vacek
Ti "rozumní finští politici" s NATO a USA roky úzce spolupracují, protože vědí co za zločinecký režim mají za souseda. A teď na základě rusáckých agresí jasně deklarují zájem o vstup do NATO.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

6.3.2022 13:26 Reaguje na sv
Máte pravdu, že dnes, jak se pomalu rozjíždí 3. světová válka, se i ti, kteří se chovali dlouhodobně neutrálně a měli korektní vztahy se svými sousedy, rozhodují jak dále.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.3.2022 14:26 Reaguje na Richard Vacek
Předpokládám, že jsou už rozhodnuti.
Takový šílenec od doby Hitlera v Evropě nebyl.
Odpovědět
sv

sv

6.3.2022 16:55 Reaguje na Richard Vacek
Ano, rozhodují se jak zareagovat na rusáckou agresi a vypadá to, že se rozhodli se zabezpečit vstupem do NATO.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.3.2022 13:27 Reaguje na Richard Vacek
Gruzie a Ukrajina nedráždily Rusko, Baltici, Poláci, Slováci a další jej dráždili a do NATO vstoupili. Zkuste odhadnout kdo byl Ruskem napaden a kdo ne.
Odpovědět
ZK

Zan K.

19.3.2022 18:39 Reaguje na Pavel Hanzl
Inu nic než souhlas. Je to tak. Rus chce vystupovat jako bývalá velmoc a usiluje o ono rozdělení moci jako v 60 letech. A bohužel ony nukleární karty má v rukou stále, stejně jako USA....
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.3.2022 14:28 Reaguje na Richard Vacek
Možná ví, jakou dostali Rusi příšernou mlatu od Finů v devětatřicátým.
Dnes si to možná zopakují na Ukrajině.
Odpovědět
ZK

Zan K.

6.3.2022 10:23 Reaguje na Richard Vacek
Nojo. Ono se dnes nepíše i o tom, že tu nejde jen o plyn a ropu. Jde o spoustu jiných surovin pro výrobu slitin i moderní polovodičové techniky. A ty Rus má kdežto západ je má všechny vyžrané, shání všude po světě a proto ta jeho politika. Ovšem dnes stejně tak činí i jiní Indie, Čína, (viz její zájem o Afriku) takže jak to asi dopadne? I ty zaostalé národy se začínají probouzet a budou chtít životní úroveň západu. Takže pak bohatí, což jsme i my, nutně musejí zchudnout což se asi většině líbit nebude.
Odpovědět

Viktor Šedivý

6.3.2022 10:25 Reaguje na Richard Vacek
Německo si s Ruskem dohodlo převedení Evropy na totální energetickou závislost na ruských zdrojích a německých zprostředkovatelích.

S Rusy obchodovat lze, jakákoli slabost se ale vymstí. A GreenDeal byl přímo na slabosti založený.
Odpovědět
ZK

Zan K.

11.3.2022 12:21 Reaguje na Viktor Šedivý
Inu ono stále platí ono Chytrýmu napověz a blbýho kopni. Kam asi patří naše česko???
Odpovědět
sv

sv

6.3.2022 11:19 Reaguje na Richard Vacek
Prozatím se střílí do vlastní nohy puťka. Pokud se puťka rozhodne přestat dodávat do Evropy plyn, tak konkrétně ten z Jamalu nikdo nekoupí, protože jinam než na západ trubky nevedou. EU nemůže pokračovat v něčem s někým když ten druhý nechce a chová se jako bandita a vyděřač. Pokud bude puťka pokračovat v hloupostech skončí v díře jako saddám a rusáci budou kvůli němu žrát trávu.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

6.3.2022 11:31 Reaguje na sv
Pokud se Evropa chovala a hodná i dál chovat k Rusku jako se svého času chovala k předválečnému Německu, tak máme zaručeno, že v Rusku vyroste nový Hitler. Možná hned po Putinovi - Žirinovskij?
Toho si je díky své historické zkušenosti vědomo Německo a proto chtělo Rusko zapojit do evropské spolupráce. Bohužel vnější tlaky proti této spolupráci byly silnější, protože někomu by silný blok EU - Rusko vadil.
Odpovědět
sv

sv

6.3.2022 13:08 Reaguje na Richard Vacek
Ano, Evropa se k rusácku chovala předposraně jako svého času k nacionálně socialistickému německu. Kdyby francouzské tanky v roce 1936 vyjely, když němečtí nacionální socialisté obsadili demilitarizované Porýní, mohli bychom si ušetřit 2SV. To samé platí pro náckovské rusácko. EU, NATO i USA neustále a opakovaně rusácku a puťkovi spolupráci a restart vztahů neustále nabízely. Puťkar reagoval agesi. Je jasné, že puťka mohl a měl být zastaven v roce 2008, v roce 2014. Pak bychom si ušetřili současnou zločineckou rusáckou agresi.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

6.3.2022 13:37 Reaguje na sv
No vidíte. Ukazujete přesně to myšlení, které nás opakovaně přivádí do situací, kde už Evropa byla. Poškozovat souseda tak, aby u něj byly dobré podmínky pro nového Hitlera.
Přitom naše Charta 77 už v roce 1985 v Pražské výzvě navrhovala nový bezpečnostní systém v Evropě. A je zajímavé, že se ten její návrh moc neliší od toho, co můžete slyšet opakovaně z Číny a i z toho Ruska. Ona ani Čína nemá radost z toho, že EU zchudne a nebude si moci kupovat ty svělé čínské výrobky.
Váš slovník s použitím expresních výrazů o Rusku ukazuje přesně to, co mezi zeměmi nemá existovat.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.3.2022 14:36 Reaguje na Richard Vacek
Rusko bylo několik set let pod nadvládou Mongolů, za Čingischána se tomu říkalo Zlatá Horda. A Rusi tu mentalitu bezezbytku převzali.
Horda musí pořád útočit na sousedy, zemi vydrancuje a jde dál. Až narazí na zeď.
Neuznává žádné dohody, nezná spolupráci, vstřícné jednání považuje za slabost, uznává jen sílu.
Nepotřebuje žádnou ideologii, ani náboženství.
Dnes je to vřed na lidské společnosti, pokud není možno ho vyřezat, možná stačí podvázat.
Odpovědět
sv

sv

6.3.2022 17:01 Reaguje na Richard Vacek
Takovou míru sebekritiky bych od tebe nečekal. Ano, tvoje myšlení nás přivádí do situace obětí rusáckého agresora. Ovšem něco je třeba uvést na pravou míru, zločinecký puťkův režim nepoškozuje jen sousedy ale i vzdálené země Asie a Afriky. Čínské a rusácké totalitní fantasmagorie alá "nechte nás vyvražďovat a zotročovat okupované země" s Chartou 77 nemá lautr nic společného.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

6.3.2022 06:22

Putin je živá mrtvola , a je pouze otázka krátkého času než zmizí z vedení RF. Nerezignoval bych tak prudce na využívání ruských surovin neboť i naše ztráty by byly gigantické.
Autoři také nezmiňují cestu energetického využívání odpadů pro výrobu tepla a elektřiny.
Způsob rychlé transformace energetiky s ohledem na závislost na RF by nyní měli v klidu nastínit skuteční odborníci v energetice ,a určitě ne zelení ekomagoři, kteří nesou svůj díl viny za současný stav.

"Green Deal je jediný padlý v Putinově válce proti Ukrajině , kterého nikdo nelituje a co si to zasloužil."

Odpovědět
ss

smějící se bestie

6.3.2022 08:16 Reaguje na Miroslav Vinkler
Kéž by to s tím padnutím byla pravda !
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.3.2022 09:03 Reaguje na smějící se bestie
Pan Vinkler je jedinec, který nikdy nemá pravdu. Takže je jasné, že Putler nám tu bude zatápět asi ještě dlouho.
Odpovědět
EN

Emil Novák

6.3.2022 10:11 Reaguje na Pavel Hanzl
Od vás to obzvlášť sedí...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.3.2022 10:20 Reaguje na Emil Novák
Jestli si něco pamatujete, tak já tu už velmi dávno razil názor, že Putler ja největší grázl planety, je nenezpečný svému okolí a Rusko by mělo být omezováno a sankcionováno.
A zrazu plesk!! Už to došlo i rusofilům. Teda jen těm inteligentnějším, což je minimum.
Odpovědět
EN

Emil Novák

6.3.2022 10:33 Reaguje na Pavel Hanzl
Vaše plácání o politice nesleduji, já sleduji vaše plácání o energetice, ve které jste "jedinec, který nikdy nemá pravdu".
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.3.2022 16:49 Reaguje na Emil Novák
Já vím, nesledujete. Pouze prudíte, to vám stačí.
Odpovědět
EN

Emil Novák

6.3.2022 18:00 Reaguje na Pavel Hanzl
Uvádím vaše nesmysly nebo vyslovené lži na pravou míru, což chápu že vás "prudí". Ale spolehněte se, že vás budu "prudit" tak dlouho, dokud si nezačnete své informace ověřovat. To se předpokládám nikdy nestane, takže se mě nejspíš nikdy nezbavíte.
Odpovědět
CZ

Chval Zdeněk

6.3.2022 06:35
a kdo to všechno zaplatí zase obyčejný občan české republiky ¨

už nyní jeto neúnosné
představte si máte 10 300 kč hrubého

8 480 kč čistého

z toho zaplatíte

8083 kč povinné výdaje

nájem 5465 kč
splátka úvěru 2235 kč
internet 357 kč

a na jídlo máte s příspěvkem na bydlení něco kolem 3000 kč z toho 1000 kč padne za dojíždění do a z práce 500 kč si nechá banka z kontokorentu a máte 1500 kč na jídlo a vycházíte jen tak tak od výplaty k výplatě modlíte se aby vám nepřišel nějaký doplatek na energiích nezvedl se nájem o inflaci atd.

a už si nic nekoupíte na sebe do domácnosti atd takže mne nějaká ekologie muže být ukradená a kvůli doktorce to nejde změnit
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.3.2022 08:25 Reaguje na Chval Zdeněk
Ten problém je, pracovat za 10300 hrubého.
Nikdo normální by za tohle nevstal ani ráno z postele.
Pokud jsem tak blbý nebo líný, že nejsem schopen zvládat jakoukoliv průměrnou práci za průměrný plat (což je dnes řádově mezi 30. a 40. tisíci), tak mám smolíčka pacholíčka a pomocnou ruku musím hledat na svém rameni.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.3.2022 08:51 Reaguje na Pavel Hanzl
Obyčejný - průměrný občan pracuje za průměrný plat a ne za žebračenku.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

6.3.2022 09:26 Reaguje na Pavel Hanzl
A ty podprůměrné navrhujete postřílet?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.3.2022 09:37 Reaguje na Richard Vacek
Ne. Podprůměrní se mají snažit, aby byli aspoň v průměru a pokud to nezvládají, musí žít v podprůměru.
Ale i ti jsou chráněni minimální mzdou (snad kolem 14?? tisíc), tak vůbec nechápu, proč někdo dělá za 10.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

6.3.2022 22:10 Reaguje na Pavel Hanzl
To není matematicky možné.

jinak - i minimální mzda se v ČR daní.
Odpovědět
JB

Jaroslav Bobr

8.3.2022 23:12 Reaguje na Vaclav Sobr
Ale, všechno jde když se chce.Když se bude každý snažit, tak všichni budou jen minimálně průměrní a nadprůměrní.Matematiku sem netahejte, s tou se pan Hanzl nekamarádí.
Odpovědět
ZK

Zan K.

11.3.2022 13:23 Reaguje na Richard Vacek
Ono tu nejde jen o ty podprůměrné, ale i o nezaměstnané a těch bude stále přibývat. Či si myslíte, že se zkrátí prac. doby na 5 hod s nezměněnými výdělky a tím se odbourá nezaměstmnanost? Vždyť oněch "horních 10000" se nebude jen tak vzdávat svých výhod a majetku. A onen socializmus tu zavádět také nikdo nechce. Takže jak to vyřešíte? Morem, covidem, AIDSem či já vím? Zásahy od lidí včetně válek a revolucí je to nelidský zločin a čekat na ony zásahy přírody, či pro věřících na zásahy Boží? Jak se říká - babo raď....
Odpovědět
EN

Emil Novák

6.3.2022 10:15 Reaguje na Pavel Hanzl
Jako obvykle jste mimo, průměrnou mzdu si u nás vydělá zhruba třetina obyvatel.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.3.2022 10:22 Reaguje na Emil Novák
Ale pod minimální nesmí dělat nikdo. Takže 10300 je blbost, nebo podvod.
S každým se vymetá tak, jak si to nechá líbit.
Odpovědět
EN

Emil Novák

6.3.2022 10:29 Reaguje na Pavel Hanzl
O minimální mzdě ani nějakých 10300 jsem vůbec nic nepsal, tak nevím proč to píšete mně. Já jsem reagoval pouze na váš nesmysl, že "průměrný občan pracuje za průměrný plat".
Odpovědět
GP

Galipoli Petr

7.3.2022 12:31 Reaguje na Emil Novák
To PH nikdy nepochopí. Nechápe co znamenají funkce průměr, medián nebo modus. Připomíná mi jednoho představitele SocDem, který chtěl, aby pracující měli minimálně průměrný plat.
Odpovědět
ZK

Zan K.

6.3.2022 10:32 Reaguje na Pavel Hanzl
Krásně řečeno. Ale autor si asi špatně uvědomuje, z čeho a jak se onen průměr počítá. A proto se také ve statistikách nic jiného než prúměr neuvádí. Třeba ono rozdělení do více skupin dle velikosti příjmu a počtu lidí. Pak by to bylo jistě zajímavější. A o prospěšnosti těch či oněch co do tvorby nár. důchodu ani nemluvě. Nakonec se v krizi ukáže, že obyčejnen pekař či sedlák co bere desetimu platu manažerů dává daleko víc pro národ. Jen ti zpitomělí v národě si to neuměj spočítat a poslouchají jako ovce. A pak i stejně bečí...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.3.2022 10:44 Reaguje na Zan K.
Taky se přece počítá s mediánem, tj.s počtem lidí, kteří dělají za podprůměr. Ten je nižší, ale jen o možná tisícovku.
Nízké platy jsou u nás fakt bídné, ale u nás prakticky neexistují odbory.
Ty vždycky politikařily a podlézali ČSSD a pracující měly na háku.
Odpovědět
EN

Emil Novák

6.3.2022 11:00 Reaguje na Pavel Hanzl
Medián není "počet lidí, kteří dělají za podprůměr", medián je hodnota, která dělí seřazenou posloupnost na dvě stejné velké množiny. Medián mzdy je nižší cca o 4,5 tisíce než průměrná mzda.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.3.2022 16:52 Reaguje na Emil Novák
Jděte dodupy. Píšu že "se přece počítá s mediánem" a ne že medián je podprůměr. Když chcete hnidopišit, naučte se aspoň číst.
Odpovědět
EN

Emil Novák

6.3.2022 18:04 Reaguje na Pavel Hanzl
Napsal jste že "se počítá s mediánem, tj.s počtem lidí, kteří dělají za podprůměr". Medián ale není žádný počet lidí, a taky není nižší o "možná tisícovku", tak si spíš vy přestaňte vymýšlet.
Odpovědět
Václav Hellebrand

Václav Hellebrand

6.3.2022 07:04
Jestli někdo věří, že to je v praxi proveditelné, tak doporučuji , aby se štípnul a probudil se. Můžeme mít na Rusko a Putina názor jaký chceme ( to je politika), ale bez surovinových zdrojů Ruska se zkrátka Evropa nemůže obejít a to dokonce ani za gigantických nákladů, které by to stálo.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

6.3.2022 08:19 Reaguje na Václav Hellebrand
1**
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.3.2022 08:29 Reaguje na Václav Hellebrand
Jenom na Ekolistu (a taky všude jinde) popisují odborníci, jak to udělat, abychom se té závislosti zbavili.
A zrazu plesk!!!
Mudřec nejmoudřejší nám důvěrně sdělí, že to nejde.
Jenže tady je takových silně obdařených jedinců asi osm z deseti.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

6.3.2022 09:54 Reaguje na Pavel Hanzl
Ano, "odborníci" jako tihle popisují ale představují nereálná řešení, o kterých nechtějí věcně diskutovat. A vy je furt dokola jen obhajujete bezobsažným žvaněním.

Copak zle považovat za odborníka toho, kdo se vyhýbá věcné kritice jeho názorů?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.3.2022 10:00 Reaguje na Jiří Svoboda
Odborníci jsou zvyklí na to, že je někdo stále kritizuje a musí svoje názory obhajovat.
Jenže na téhle diskusi taková kritika neexistuje, tady jede především ropácké žvanění.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

6.3.2022 10:16 Reaguje na Pavel Hanzl
Blekotá ropák Hanzl.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.3.2022 16:53 Reaguje na Jaroslav Studnička
Jak píšu, vše naopak.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

7.3.2022 11:42 Reaguje na Pavel Hanzl
Ale oni je nemusí obhajovat a ani to nedělají. Pouze omílají to stejné a před problémy jejich přístupu strkají hlavu do písku (jako pštros!).
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

6.3.2022 08:02
Autoři jsou zcela zjevně ekologisti. ( Prolhaní zločinci placení komorou OZE). DUHA pouze pokračuje v lobbingu pro ANOfert.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

6.3.2022 08:33
To se opět ve Hnutí Duha probudili pět minut po dvanácté, aneb po bitvě je každý generál.
Ale že to byli mimo jiné právě oni, kteří podporovali využití zemního plynu jako dočasného zdroje dekarbonizace, o tom se již nezmiňují. Jejich postoj k výstavbě JE nemusíme připomínat.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

6.3.2022 09:55 Reaguje na Jaroslav Studnička
A kdo lobovali v parlamentu za OZE tunel.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.3.2022 08:47
Silná většina zdejších příspěvků je o tom, že závislosti na ruském dovozu surovin se nelze zbavit. Co z toho vyplývá už nenapíše nikdo.

Ale položme nohy na zem:
Pro Rusko je Evropa zcela nejdůležitější zdroj deviz, bez kterých nemůže existovat, nevyrábí pro běžnou potřebu skoro nic.

Právě proto stále jedou ropovody a plynovody, kdyby si to mohli Rusi dovolit, dávno by je zavřeli.
To by byla pro Evropu skutečná pohroma, ale pro Rusko daleko větší.

Jaký je teda cíl našho snažení? Rusko dostat do totálního bankrotu a vytvořit z něho Severní Koreu, nebo scípající kobylu?

Ne, ale omezit mu možnost zbrojení a tím napadání sousedů.
Proto jsou nasazeny tvrdé sankce a spolu s POSTUPNÝM omezování dovozu ruských surovin je možno toho dosáhnout a spolíhat na změnu režimu, kterou tam asi zařídí jen oligarchové.
Proto Západ nasazuje konfiskace a skutečné tvrďárny právě proti nim.
Rusko bude samozřejmě prodávat suroviny do Evropy i do Číny a Indie, jenže za různách sankčních komplikací a proto levně a v menším objemu.

Samozřejmě není jistota, že tam nepřijde po Putinovi ještě větší magor, ale slabé Rusko není tak nebeupečné. Navíc možnost, že to vezme do ruky někdo rozumný, je velmi pravděpodobná.

Odpovědět
RV

Richard Vacek

6.3.2022 09:32 Reaguje na Pavel Hanzl
Vidíte, popisujete to, jak se před 2. sv. válkou snažil západ omezit moc Německa. Držet ho chudé, pod sankcemi. A díky tomu v Německu vyrostl Hitler, který se zmocnil téměř celé Evropy. Můžeme opakovat to samé, ale proč bychom to dělali? Komu to prospěje, když si tady v Evropě budeme zase válčit?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.3.2022 09:48 Reaguje na Richard Vacek
Ta situace je dost jiná. Německo prohrálo válku a pod sankcemi žilo v bídě. Z ní (a hlavně se Stalinovou pomocí) vyrostl Hitler. Ekonomicky Německo velmi zdvihl, proto mu lidé věřili.
Rusko už svého Hitlera dávno má, jenže on ho pouze potápí.
Situace připomíná spíš začátek války, naše Sudety a anšlus Rakouska.
A ta klíčová a zásadní chyba velmocí byl "appeasement", tj. ustupování zlu.
A to hrozí dnes zase nejvíce.
Obávám se, že klíčem je bezletová zóna nad Ukrajinou, ta může tu válku rozhodnout.
Pokud by to vytvořila co nejširší koalice (nejen NATO ale i spřátelené země), tak by musel Putler vyhlásit válku prakticky celému světu a to by bylo už ložený.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

6.3.2022 11:38 Reaguje na Pavel Hanzl
Pokud se bude proti Rusku jednat jako dosud, tak po Putinovi přijde Žirinovskij. To je ten, který navrhoval preventivně shodit jadernou bombu někam na západ. Nebo si myslíte, že by Hitler jadernou bombu nepoužil?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.3.2022 14:20 Reaguje na Richard Vacek
To máte recht, pokud budeme Rusku pořád ustupovat, tak si tu jaderku vykoledujeme.
V prvním kroku bych zorganizoval co nejširší koalici (větší než NATO) a zajistil čisté nebe nad Ukrajinou.
Skutr by se uzuřil k smrti a mohli bychom se pohnout.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

6.3.2022 09:51 Reaguje na Pavel Hanzl
Pan Hanzl už zase požil lysohlávku a žije odtržený od reality.

Vůbec mu nedochází, že ruský plyn i ropa jsou v EU zpracovávány, t.j. přidává se k nim vysoká přidaná hodnota.

Můj odhad, že se jedná o cca 3xnásobek nákupní ceny energie a to vám na vstupu do ekonomiky vypadne. (viz definice hrubého domácího produktu)

Tedy Rusovi vezmu euro a ztratím tři eura. To je skutečně knížecí rada ala Hanzl.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.3.2022 10:07 Reaguje na Miroslav Vinkler
Nikde jsem nepsal, že se máme zbavit rázově ruských surovin.
Píšu stále dokola, že je máme postupně nahrazovat nákupem od jiných dodavatelů a samozřejmě pálení fosilu pořád tlumit, jak je popsáno v grýndýlu.
Samozřejmě by velmi pomohla cirkulární ekonomika, kdy se recyklují především plasty a tím se zase snižuje spotřeba ropy.
To je prostě evoluční vývoj a ten nějakou dobu trvá, pokud to někdo pořád nesabotuje.
Potom to trvá déle, ale vývoj se zastavit nedá.
Odpovědět
ZK

Zan K.

6.3.2022 10:39 Reaguje na Pavel Hanzl
Jo. ...máme je postupně nahrazovat nákupem od jiných dodavatelů. Ale na to už přece dávno přišla řada jiných a schopnějších v čele USA a Britú. Takže jak asi můžeme uspět my s naší úrovní ekonomiky a výdělků? A o problémech dopravy a následujících cel ani nemluvě. Jsme totiž vnitrozemský stát a ony suroviny jsou vesměs v zámoří.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.3.2022 10:49 Reaguje na Zan K.
Evropa je kontinent, kde jsou nejbohatší obyčejní lidé, především pracující. Takže nemá problém, stačí si to dobře zorganizovat.
Naše úroveň ekonomiky mohla být výrazně vyšší, pokud bychom neprohrávali hybridní válku a nevolili do vedení státu gaunery, tuneláře a ruské šváby.
Odpovědět
ZK

Zan K.

6.3.2022 11:06 Reaguje na Pavel Hanzl
...stačí si to dobře zorganizovat.... To se už u nás dělá 30 roků. A výsledek? Náš národ to nedokázal ani za starého Rakouska, ani za totáče, tak je naivní si myslet že to kdy bude....
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.3.2022 14:04 Reaguje na Zan K.
Za Rakouska a 1. republiky až do roku 1948 jsme patřikli mezi 10 všeobecně nejvyspělejších zemí světa. Tohle považuji za dobře zorganizovaný stát.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

6.3.2022 10:09 Reaguje na Pavel Hanzl
Že zrovna vy tu chcete někoho moralizovat !
Už jste přestal používat zemní plyn?

Jinak s tím začněte v Berlíně.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.3.2022 10:15 Reaguje na Jaroslav Studnička
Těžím tu už dávno ropácké prdy a topím jimi.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

6.3.2022 10:17 Reaguje na Pavel Hanzl
Njn, typický ropák.
Na internetu hrdina, užívající si pohody dováženého zemního plynu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.3.2022 16:55 Reaguje na Jaroslav Studnička
A ty topíš ruskou demagogií, že?
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

6.3.2022 19:06 Reaguje na Pavel Hanzl
Soudruhu, krávy jsme spolu nepásli.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

6.3.2022 10:47 Reaguje na Pavel Hanzl
Já už v životě zažil "pravd" mnoho a život mě naučil myslet a ne
jen tupě věřit, abych pak zažil zklamání ze špatné "víry". Ale
jsou lidé, kterým oscilace od jedné víry k druhé, třetí a čtvrté
nevadí. Je to pohodlnější a dokonce efektivnější, než přemýšlet
a nedej bože být ještě zásadový.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.3.2022 10:50 Reaguje na Břetislav Machaček
A co já s tím?
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

6.3.2022 11:15 Reaguje na Pavel Hanzl
Pokusit se myslet pane a nikoliv pouze tupě věřit.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.3.2022 14:18 Reaguje na Břetislav Machaček
Vám nevěřím ani dobrej den a Putinovi ještě míň. Zkuste to znova, neplatný pokus.
Odpovědět
SM

Stanislav Mikeska

6.3.2022 09:30
Pokud jsme připraveni se zříci současné civilizace a průmyslu, tak můžeme okamžitě přestat odebírat plyn... jen nevím čím nakrmíme děti, protože součástí spotřeby plynu je i výroba hnojiv... Tedy motyku do ruky, koňský povoz a kravku v baráku , to je echt zelené... jen se obávám, že většina populace je podobná těmto dvěma škrabalům, umí jen čmárat po displeji...
Odpovědět
RV

Richard Vacek

6.3.2022 09:34 Reaguje na Stanislav Mikeska
No a Rusko jako největší exportér hnojiv jejich vývoz před pár dny zatrhlo. Na to zareagovalo Maďarsko a zakázalo vývoz veškerých obilovin.
Odpovědět
ZK

Zan K.

6.3.2022 10:42 Reaguje na Stanislav Mikeska
No, jak se to u nás vyvíjí, tak nám nakonec nic jného nezbude...
A nakonec, tak naši předkové žili a nezemřeli.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

6.3.2022 09:46
Článek je docela inspirativní, občas avšak autoři jen slepě věří a nechají si nabulíkovat. Konkrétně Finská inspirace:

"Teplárna měla plán opustit spalování uhlí v roce 2024. Nyní se rozhodla (z důvodu nesouhlasu s invazí ruských vojsk na Ukrajinu) přerušit odběr ruského uhlí a naopak urychlit rozvoj čistých řešení (například rychle postaví další tepelné čerpadlo) ."

S tím tepelným čerpadlem je to přece obrovský nesmysl! Čerpadlo potřebuje pracovat na co nejnižších rozdílech teplot, aby byl jeho topný faktor příznivý. V teplárenské soustavě je spousta výměníků, na kterých znaný tepelý rozdíl zůstává a navíc jsou ztráty ve vedení. Jediné smysluplné řešení je domy postupně pořádně zateplovat, instalovat v nich lokální tepelná čerpadla a teplárenskou síť postupně řízeně likvidovat. V mezičase vozit uhlí z Austrálie.

Že by tento problém energetičtí experti Hnutí DUHA nevnímali, to je mi divné!
Odpovědět
DV

Daniela V.

6.3.2022 09:50
Vláda by už měla začít jednat .....jestli někoho uklidní, když premiér řekne, že plynu máme na měsíc ? A co bude potom ? Že pomůže EU ? A jak konktrétně ? Až přijde čas, kdy se EU a potažmo ČR bude chtít obejít bez RF, procitneme ....
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.3.2022 10:13 Reaguje na Daniela V.
Z Ruska má Evropa asi 30 - 40% plynu.
Silně pomůžou Amíci s LPG, Norové, Alžír a Katar můžou zvýšit objem atd. atd.
Něco se ušetří tím, že cena je výrazně vyšší, něco nahradí znovu oživenené uhláky, něco dodají nově postavené OZE.
Navíc začíná jaro.
Nevidím to nijak černě, protože i Rusko chce sem prodávat.
Odpovědět
DV

Daniela V.

6.3.2022 10:32 Reaguje na Pavel Hanzl
Pohádkářům brzy dojdou pohádky ...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.3.2022 10:51 Reaguje na Daniela V.
A všichni padnou na krovky a zemřou touhou po ruském biči.
Odpovědět
DV

Daniela V.

6.3.2022 11:26 Reaguje na Pavel Hanzl
Ale to se přece ukáže, jak to bude ! A pohádkáře lituju už teď .....
Odpovědět
EN

Emil Novák

6.3.2022 10:10
Nevím jestli sním či bdím. Hnutí DUHA celou dobu tvrdilo, že do roku 2030 je bez problémů možné se bez uhlí úplně obejít, a teď se dozvídáme, že je potřeba uhlí šetřit pro teplárny, aby jej mohly využívat co nejdéle. Řešením je prý odstavit velké uhelné zdroje elektřiny a zároveň co nejrychleji přejít na vytápění elektřinou pomocí tepelných čerpadel...
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

6.3.2022 10:20 Reaguje na Emil Novák
To jsou právě ti energetičtí "experti" z kterých mě polívá studený pot.
Neodbornost, dlouhodobá nekoncepčnost, prostě co se zrovna hodí do krámu...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.3.2022 10:25 Reaguje na Jaroslav Studnička
Muhehehehhe zato ropáci jsou odborníci ďa cyp a hlavně koncepční kadeti.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

6.3.2022 10:31 Reaguje na Pavel Hanzl
Vždy je to jen o penězích :

"Shell koupil ropu z tankeru Urals za čtvrtinovou tržní cenu " , embargo ano , ale nesmí to vonět :-)
Odpovědět
ZK

Zan K.

6.3.2022 10:46 Reaguje na Miroslav Vinkler
Jo, Pokud bude Rus stále Durak, tak to vesele půjde dál.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.3.2022 10:53 Reaguje na Miroslav Vinkler
Tak treba hovoriť.
Kupovat, ale za čtvrtinu, to na Rusa platí.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

6.3.2022 10:58 Reaguje na Pavel Hanzl
Koupit za čtvrtinu a prodat benzín za světové ceny. O to tu mysliteli jde. Nebo si myslíte,
že ho prodají za čtvrtinu ceny? Pokud ano, tak
už ten mozkožrout dojídá.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.3.2022 14:06 Reaguje na Břetislav Machaček
No a co? O co jde? Jen odrbat Rusa. To stačí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.3.2022 17:33 Reaguje na Břetislav Machaček
Dobře. Někdo koupil za čtvrtinu a má pěkný vejvar, koupí si za to něco normálního.
Pokud by to prodal Rus za plnou cenu, ten samý vejvar by použil na masakrování Ukrajinců.
Co je lepší?
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

6.3.2022 10:55 Reaguje na Miroslav Vinkler
Taky mne zarazila ta jejich "zásadovost". Je to
stejné jako s otevřenými kohouty plynu a ropy
a o bankách, které platby uskuteční. Je to divadlo
pro hlupáky, kteří budou platit 50 Kč za litr
benzínu a mrznout, protože si nebudou moci ten
drahý plyn dovolit. No není to vývar koupit ropu
za čtvrtinu a benzín prodat za světové ceny? To
snad pochopí i p. Hanzl, odkud ten vítr věje.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.3.2022 14:16 Reaguje na Břetislav Machaček
Odkud vítr věje?
Odpovědět
EN

Emil Novák

6.3.2022 10:34 Reaguje na Pavel Hanzl
Přesně jste se charakterizoval, Hanzle.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.3.2022 10:59 Reaguje na Emil Novák
Bod A) ruské demagogie zní:"z vlastních špinavostí obviníš nepřítele".
Odpovědět
EN

Emil Novák

6.3.2022 11:04 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak proč se podlé této "ruské demagogie" chováte?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.3.2022 14:16 Reaguje na Emil Novák
Abyste mohl do čeho hnidopichat.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

6.3.2022 19:11 Reaguje na Pavel Hanzl
No ti odborníci ale mají dlouhodobou koncepci, která se s aktuálním děním nemění a před touto situací dlouhodobě varovali.
Na rozdíl od "expertů" kteří nás přivedli do současného stavu.
Odpovědět
RK

Roman Kramný

6.3.2022 17:39 Reaguje na Emil Novák
Že by prozření?:-) Jinak většina věci v článku patří do kategorie zbožných přání.Ne že by vše bylo vyloženě špatně,ale jako obvykle Duha neřeší ekonomický rámec a zafinancovat vše s výtěžků emisních povolenek??? Trochu mně to připomíná Špidlovo ,, zdroje jsou ,,.
Odpovědět
DV

Daniela V.

6.3.2022 10:46
Sice je to o jiném, ale - PL a ekonom Kovanda. Možná nás čeká litr nafty za 65,- ......Tak to jsem na vládu zvědavá.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.3.2022 10:53 Reaguje na Daniela V.
To si pište, že ANO.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

6.3.2022 11:12 Reaguje na Daniela V.
Dobrá zpráva pro státní rozpočet. DPH naplní pokladnu i za cenu
znehodnocení úspor a zchudnutí většiny národa. Daně se nezvyšují
z rozhodnutí vlády, ale díky trhu. Stát pozastaví stavby a tím
i výdaje a těch pár drobných na podpory ho nezrujnuje. Proto to
otálení s tím, co už jiné země pro občany udělaly, aby zbrzdili
dopady už i na střední vrstvu. Nevím, jak vysoká mzda bude schopna
dostatečně pokrýt náklady na cestu do práce a za energie. Ono
i to vysněné bydlení 50 km od místa zaměstnání bez čmoudících
komínů bude pro mnoho lidí brzo místo růžového snu černou můrou.
Ideálem tak může zase být byt v činžáku ve stínu továrního komínu
jako v minulosti.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.3.2022 14:08 Reaguje na Břetislav Machaček
Už dost dlouho prosazuji vlastní pohled na tuhle problematiku. Mít na střeše fve a elektroauto.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

6.3.2022 16:53 Reaguje na Pavel Hanzl
Přeji příjemné zážitky při dobíjení v noci z baterií
nabitých ve dne při zatažené zimní obloze a to aby
jste si to už konečně pořídil sám. Zkuste alespoň
dobíjet to své elektrokolo nějakým panelem a už ho
nedobíjet z ropáckých zdrojů. Kecy, kecy, kecy.
Na ostrovní systém nepotřebujete povolení a panel
můžete dát přece na střechu a nebo pouze pod zeď.
Stačí mít alespoň solární ohřev vody, ale ani to
ropák jako vy nepotřebuje, protože on přece má
i na drahý plyn po násobném zdražení, na benzín
za 42 Kč a ve výhledu i za 60!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.3.2022 16:57 Reaguje na Břetislav Machaček
Čím topíte vy a jezdíte čím?
Odpovědět
RK

Roman Kramný

6.3.2022 17:48 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak si to už konečně pořiďte,nejlépe za své,bez dotace,odpojte se od energii a pak nám můžete poreferovat své vlastní zkušenosti a ne ty vaše smyšlenky či domněnky. Aspoň přes zimu budeme ušetření vašich postřehů.
Odpovědět
Mi

Michal

6.3.2022 16:48 Reaguje na Daniela V.
Sorry jako, ale zrovna Lukáš Kovanda by si měl dát do rodového erbu sýčka. Protože u něj pozoruji obsesi každý den napsat alespoň pět textů, z toho u čtyřech z nich neopomine doplnit katastrofický scénář. Úplně se v tom strašení vyžívá.
Odpovědět
DV

Daniela V.

6.3.2022 17:19 Reaguje na Michal
Vše ukáže čas a práce a starosti o nás naší vlády ....
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

6.3.2022 11:11
Evropa zápasí se svou závislostí na ruském plynu (zpravodajství CNN)


Rusko vydělává stovky milionů dolarů denně na vývozu ropy a plynu, čímž podkopává finanční sankce, které západní mocnosti zavedly. Podle European think thanks Bruegel, s cenami na rekordních maximech, hodnota vývozu ruského zemního plynu do Evropské unie vylétla každý den na zhruba 500 milionů eur (545 milionů dolarů). To je nárůst oproti 200 milionům eur (220 milionů dolarů) v únoru.
Pokud jde o samotný plyn, blok 27 zemí ze 40 % svých potřeb spoléhá na Rusko. Podle země je největším odběratelem Ruska Německo - 55%.

Evropa by měla být schopna nahradit část dodávek plynu z Ruska , ale jejich úplné odpojení prostě není pro tuto topnou sezónu řešením, řekli dříve CNN odborníci . Nahradit ruský plyn v plném rozsahu bude obtížné i nadále.

Evropa by mohla žít s menším množstvím ruského plynu. Úplné vypnutí by bylo „katastrofické“. "Ve skutečnosti neexistuje rychlá a snadná alternativa,letos prostě neexistuje jiné řešení než nadále dovážet ruský plyn" řekl Janis Kluge, expert na východní Evropu z Německého institutu pro mezinárodní a bezpečnostní záležitosti.

"Přerušení toků plynu přes Ukrajinu je bolestivé, ale zvládnutelné," řekl Tsafos. "Úplné přerušení ruského vývozu energie by bylo katastrofální. Evropa nemá žádný způsob, jak tyto objemy nějakým smysluplným způsobem nahradit."

Norský premiér Jonas Gahr Støre ve středu pro CNN Christiane Amanpour řekl:
„Nejsme schopni nahradit ruský plyn, ale myslím, že musíme počítat s tím, že je ve společném zájmu toho, kdo plyn prodává, a toho, kdo plyn nakupuje, abychom s plynem i nadále obchodovali. “

A je vymalováno, EU se prostě od dodávek ruských fosilních paliv, zejména ZP nemůže několik let jen tak odstřihnout.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

6.3.2022 12:37 Reaguje na Miroslav Vinkler
Prostě EU a Rusko patří k sobě - ideálně se doplňují. Proto se kazisvěti tolik snaží, aby toto překazili. Klidně do posledního Ukrajince.
Stačí si poslechnout přednášku vysokého amerického bezpečnostního poradce a autora řady knih, některé vyšly i u nás:
https://uloz.to/file/61dgzhTSe5wS/mistem-valky-bude-evropa-2015-nick-branham-george-friedman-cztit-12min-dokument-radio-tillenberg-thrue-story-film-avi
Odpovědět
DV

Daniela V.

6.3.2022 13:43 Reaguje na Richard Vacek
Nebo youtube, ing. Peter Staněk . Válku neschvaluje. Pouze uvádí souvislosti, čísla, časové údaje. A daleko více komodit, bez kterých .......
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.3.2022 14:14 Reaguje na Richard Vacek
Rusko a Evropa se ideálně doplňují.
Rusko proti Evropě vede už 20 let hybridní válku a snaží se ji maximálně poškodit, v jedenačtyřicátým mělo nachystanou největší armádu světa, aby ji totálně převálcovalo a zničilo. Hitler ji zmasakroval a ještě vydrancoval půl Ruska, oni za oplátku vykradli a na 40 let zoročili půl Evropy. Dnes se snaží zmasakrovat Ukrajinu a opět chce Evropu napadnout.

Já v podstatě neznám ideálnější způsob "doplňování", než zrovna tohle.
Odpovědět
JP

Jaroslav Pobeha

10.3.2022 12:17 Reaguje na Pavel Hanzl
Už ste s tou červenou armádou pripravenou zničiť Europu trápny.
Odpovědět
ZK

Zan K.

11.3.2022 12:32 Reaguje na Pavel Hanzl
No - spíše vede tu hybridní válku na onen vliv USA v Evropě. Zda také proto, aby zavedlo svůj vliv, nevím. Ale i to je možné. Ale jisté je jen to, že z tohohle pohledu je nejpitomější stále Evropa, která se zmítá mezi oním Zlatým západem a "Velikým" východem.
Odpovědět
ZK

Zan K.

23.3.2022 20:03 Reaguje na Zan K.
Nového Metternicha už mít nebudeme. Ten dokázal z oné rouhádanosti východu a západu pro tehdejší Rakousko vytěžit maximum...
Odpovědět
sv

sv

6.3.2022 20:30 Reaguje na Richard Vacek
ANo, puťka se snaží, aby to překazil.
Odpovědět
JP

Jaroslav Pobeha

10.3.2022 12:33 Reaguje na Richard Vacek
Keď je výsledok, že Rusko sa bude Europe vyhrážať a argumentovať rozdelením na zony a nárazníkové pásma (Jalta), tak na takú spoluprácu môžem viete čo.
Nech si Rusko ostane v tom svojom bordeli keď chcú , ale nech nevnucujú svoje videnie sveta ukrajine, bielorusku, slovensku, poľsku....
Odpovědět
JP

Jaroslav Pobeha

10.3.2022 12:29 Reaguje na Miroslav Vinkler
Za to, že je Europa v srabe nemôže Putin ale roky bašovania pošukov v EU parlamente a komisiách. Humanitne vzdelaní fachidioti typu Timmersmans kafrajúci do energetiky a do poľnohospodárstva. Nemecké a rakúske choré ideologické ťaženie proti jadru je jedna rana, adorovanie pálenia biomasy vo veľkom bude druhá rana na životnom prostredí.
Ďalšia príčina pruseru sú turbopodnikatelia, ktorí výrobu ktorá šla presťahovali do Číny.
Tretia príčina - orientácia na humanitné vzdelanie a šetrenie na technickom rozvoji (a tiež armádnom), zato mohutná podpora sociálneho inžinierstva, gender ... Výsledok je nedostatok technikov a manuálne pracujúcich.

Vojna v ukrajine je prvá facka Europe od Putina na prebratie. Ešte im nie je koniec. Dostaneme aj druhú, tretiu, ... facku.
Odpovědět
sv

sv

6.3.2022 11:28
Jediné co může mít v úsporách plynu větší význam je dovoz LNG a neodstavování JE. Samozřejmě platí, že se nebude jednat jen o "odložení". Stávající JE je v celé Evropě je nutno provozovat co to dá. I tak to bude polovičaté řešení. Dále je nutno znovu zprovoznit odstavené bloky a to jak jaderné, tak ty uhelné a zrušit většinu předpisů, které nesmyslně protahují povolování a výstavbu nových bloků JE. A rozhodně je také na místě zahájit těžbu břidlicového plynu v Evropě.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

6.3.2022 12:15 Reaguje na sv
Souhlas , právě teď se ve Velké Británii rozhoduje o povolení frakování.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.3.2022 14:41 Reaguje na sv
A taky zrychlit v budování OZE.
Odpovědět
JO

Jarka O.

6.3.2022 21:51 Reaguje na sv
Sorry jako, nevěřím svým očím, frakování?! Angličtí konzervativci na tom klidně můžou vydělávat, ti udělají pro akcie cokoliv, tak u nich doma ať si frakujou, ale jinak ne. A ten plyn není v každém geologickem podloží, a následky a chemikálie jsou škodlivé. To už je snad lepší těžba uhlí, možná to vyjde nastejno, nevím.
Samozřejmě nejlepsi možnost by byla chovat se slušně.... co to píšu za hloupost, omlouvám se!
Odpovědět
AN

Aleš Nebáznivý

6.3.2022 21:58 Reaguje na Jarka O.
Souhlas. Frakování v ČR z hledidska vlivu na spodní vodu je bláznovina.
Odpovědět
JO

Jarka O.

6.3.2022 22:15 Reaguje na Aleš Nebáznivý
Jen neinformovaný cvok o tom vubec může přemýšlet. Spodní voda, posuvy podloží, únik plynných jedů do ovzduší. Já také souhlasim s Vašim příspěvkem dole. Smutná doba.
Vypadá to, že zde se bude používat dvojí metr ještě hodně dlouho, zatímco zbytek světa bude dávno pragmaticky s Ruskem obchodovat.
Odpovědět
AN

Aleš Nebáznivý

6.3.2022 22:35 Reaguje na Jarka O.
Nic není černobílé Zároveň každé plus má i svůj mínus. Cesta ven je pokora. Tu jsme odložili k ledu. Takže asi nezbývá než se k ní znovu prožít.
Odpovědět
AN

Aleš Nebáznivý

6.3.2022 22:42 Reaguje na Aleš Nebáznivý
Ještě k vaší poznámce podotknu, že lidnatější zbytek světa. Však i latinská amerika si pamatuje, kdo tam v posledních dekádách dělal převraty a za jakým účelem.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.3.2022 18:29 Reaguje na Jarka O.
prakticky s Ruskem obchodovat.....nechtěl bych se fakt dožít toho, až vám šílenec pozabíjí celou rodinu raketou, kterou si pořídí za "pragmatické peníze".

kdyby hloupost nadnášela....

Kdyby hloupost nadnášela.....
Odpovědět
Katka Pazderů

Katka Pazderů

6.3.2022 18:21
Hezký plán. Chce to jen ODVAHU!
Díky za pěkný přehledový článek.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

7.3.2022 12:00 Reaguje na Katka Pazderů
Kdo má mít tu odvahu a v čem? Mít odvahu něco zkonit, k tomu bych moc nevyzýval.
Odpovědět
JM

Josef Mašek

6.3.2022 21:35
NESMÍME SE NECHAT ZMÁST DÚKAZY
Sigmund Freud
Odpovědět
AN

Aleš Nebáznivý

6.3.2022 21:46
Dovolím si poznámku, že ropa a plyn nejsou jediné co importujeme a co pochází z Ruska a je důležité pro náš či evropský průmysl. Tedy ten co zbyl a není v Číně. Putinovy hráblo v kouli, to bez debat. A je to prasárna co provádí na Ukrajině, které je samozřejmě potřeba pomoci. Západ však pořád jedná jako byl středem vesmíru bez jakékoliv sebereflexe, že se podílel na podobných akcích a převratech v jiných zemích, které končili hordami mrtvých občanů a rozvrácených ekonomik, když přinášel demokracii. Použití dvojího metru se stalo standardem a přitom to doprovázel slovy o demokracii a míru. Pokud si myslíme, že to nemělo na vývoj chování Putina vliv, kalíme si do vlastního hnízda. Rusofil nejsem. Mrzí mne, že lidem, kteří mají jiný pohled na věc je mnohdy doporučováno se odstěhovat do Ruska či, že si neváží, že to můžou říkat zde v ČR a nikdo je přitom nevěší či nezabijí novičokem jak v Rusku.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

6.3.2022 22:15 Reaguje na Aleš Nebáznivý
chcete li něco typu bližšké košile než kabát - železnou rudu dovážíme z ukrajiny...

a bez ní taky budem celkem v průšvihu.
Odpovědět
ZK

Zan K.

11.3.2022 13:01 Reaguje na Vaclav Sobr
Nojo. Ale vždyť také o suroviny na Ukrajině Rusům, ale nejen jim také jde. (Pak přes onu ekonomiku se vše snáze ovládá). To platilo i za dob kolonizace, dnes globalizace a s tím i spojenými válkami. A vše ostatní kolem jsou jen účelové a plané kecy.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.3.2022 18:07 Reaguje na Aleš Nebáznivý
Evropa není dávno pupkem světa a ani si na to nehraje.
S těmi převraty bych byl velmi opatrný, to je kasická součást ruských demagogií, které jsou většinou zcela vylhané.
Rusko přímo vytvářelo převraty a občanské války (namátkou Korea, Vietnam, Kambodža, Libye, Sýrie, Afganistán, Kuba, venezuela, Chile atd. atd. atd. atd.), ovšem demokratické státy mají problém něco takového vůbec zorganizovat.
Odpovědět
JP

Jaroslav Pobeha

10.3.2022 12:36 Reaguje na Aleš Nebáznivý
Je pravda, že maslo na hlave má USA, Europa aj Rusko. Americké rozpichávanie osích hniezd už lezie každému na nervy.
Europske hranie mrtveho chrobáka z hľadiska bezpečnosti, držgrošenie v armáde a schovávanie sa za americkú sukňu ma vytáča ešte viac.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

6.3.2022 22:14
Takže - 10 let říkám jaká je zemní plyn kravina (která navíc ani žádné skleníkové emise neušetří, pouze je přesune do emisí metanu při těžbě a přepravě)

Ale lidi kteří jsou zlobbovaní jednak exportéry plynu, tak těmi kteří si z toho udělali programový kšeft na "výnos z investic" do dočasného řešení právě dospěli k tomu co už říkám 10 let.

celkem na zabytí.

Jestli poběží elektrárna na uhlí a nebo na plyn je z hlediska klimatu úplně jedno - takže - pošlete do háje plynové elektrárny a teplárny a kde ještě jsou zapněte znovu uhlí.

Přestat dotovat zcela plynové kotle pro domácnosti. a kdo má kotel na pevná paliva dejte mu pokoj do doby než se bude jeho barák/byt kompletně rekonstruovat.
Odpovědět
ZK

Zan K.

11.3.2022 12:46 Reaguje na Vaclav Sobr
No vpodstatě pravda, ale když on ten plyn má menší náklady jak na zpracování, dopravu, tak na čištění, takže je to pohodlnější a i levnější. (To vám potvrdí každá tetka z dědiiny, kteá přešla z kamen na plyn. sporák). A peníze jak známo jsou v kapitalizmu vždy až na prvním místě.
APP. Ono se kdysi se sice uvažovalo na přeměnu uhlí na plyn přímo v naležištích, ale asi je to buď složité či vůbec nemožné....
Odpovědět
JH

Jan Hladil

7.3.2022 21:13
Uhlí máme u nás na 100 a více let, stačí vyndat hlavy ze zelených zadnic a používat selský rozum. Ano nebudeme možná dalších 10 let ekologičtí jak bychom možná byli kdyby Putin nevyrazil na carské tažení, ale on se svět nezboří a ty emise, které všechny ty kazetové bomby, střely s plochou dráhou letu a tanky co mají jistě Euro 8, stejně nikdo nespočítá... Než vymýšlet jak se pravou rukou drbat na levém uchu, přihoďme trochu více uhlí pod kotle, bude nám teplo a nebude to stát majlant.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.3.2022 18:08 Reaguje na Jan Hladil
Nějakých 100 let se s uhláky nedožijeme, nebojte. Už letos je zaděláno na možná další dlouhé sucho....
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist