https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/katerina-parikova-nestle-karma-aneb-jak-se-korporace-schovavaji-za-drobne-farmare
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Kateřina Paříková: Nestlé karma aneb jak se korporace schovávají za drobné farmáře

18.8.2021
Palmová plantáž.
Palmová plantáž.
Foto | Michal Gálik / Koalice proti palmovému oleji
Nadnárodní korporace Nestlé se sídlem ve Švýcarsku čelila v minulosti několika skandálům ohledně používání neudržitelně produkovaného palmového oleje. V roce 2018 jí bylo dokonce pozastaveno členství v certifikačním systému palmového oleje The Roundtable on Sustainable Palm Oil - Kulatý stůl pro udržitelnou výrobu palmového oleje (RSPO) z důvodu porušení pravidel organizace.
 
Firma si samozřejmě potřebuje napravit reputaci a “očistit” svůj palmový olej, který nakupuje v řádu tisíců tun.

Greenwashing - alfa a omega současného tržního prostředí

Nestlé natočila velmi propracované video věnované problematice palmového oleje, kde řeší jak problémy s drobnými zemědělci, tak neférové pracovní podmínky a práva domorodých komunit, a rovněž také poškozování životního prostředí. Video je cílené na zákazníky, které má přesvědčit o poctivých úmyslech korporace problematiku řešit odpovědně a ku prospěchu producentské země, jejích obyvatel i celé planety.

Video má několik částí - na prvním místě zmiňuje, že v rámci dodavatelského řetězce firma se svými přímými partnery udělala výrazné pokroky, problém jsou však drobní farmáři, kteří prales nelegálně vypalují. Celé to tedy vyznívá způsobem - v rámci našeho dodavatelského řetězce jsou problémem pouze drobní farmáři. Ani slovo o nadnárodních korporacích, které sice firma sleduje a skandální dodavatele dává na “blacklist”, aby se efektivně distancovala od “černých ovcí”, avšak vzhledem k netransparentnosti často nepřiznaných dceřinných společností velkých palmoolejářských gigantů mohou i usvědčení hříšníci a jejich odběratelé celou věc efektivně obcházet, dokud si oficiálně nenapraví reputaci.

V posledním bloku se video zaměřuje na srovnání produkce palmového oleje s jinými plodinami a také na transparentnost dodavatelského řetězce. Zazní nesčetněkrát omílané klišé, že palmový olej je nejvýnosnější olejninou na půdní jednotku, a proto celkově nejvíce šetrný.

K tomu světový odborník na problematiku palmového oleje Dr. Stanislav Lhota uvádí:

“Studie, které klasifikovaly produkci palmového oleje jako menší hrozbu ve srovnání s produkcí jiných olejnatých plodin kvůli jeho vyššímu hektarovému výnosu, čímž vyžaduje menší plochu zemědělské půdy, však srovnávaly nejvyšší možné výnosy olejné palmy s průměrnými výnosy ostatních plodin. Ve skutečnosti je sice hektarový výnos olejné palmy ve srovnání s jinými olejnatými plodinami opravdu vyšší, ale rozdíl není zas až tak velký. Ve srovnání s naší řepkou poskytuje stejnĕ velká plantáž palmy olejné ročnĕ 2,5 krát více oleje, což je příliš slabý argument pro to, abychom této plodinĕ dávali přednost. Naprosto opomenutá je ale při takovém srovnání klíčová skutečnost, že je olejná palma produkována na úkor tropických deštných pralesů, které jsou domovem největšího podílu světové biologické rozmanitosti. Jeden hektar zničeného deštného pralesa nelze srovnávat s jedním hektarem obilného pole, na kterém se začne pěstovat slunečnice nebo řepka. V případě deštného pralesa jde o mnohem větší ztrátu. Palmový olej nelze srovnávat ani se sójou, která je také produkovaná v tropech. Geneticky modifikovaná sója je opravdu hlavní příčinou mizení deštných pralesů v tropické Americe, využívá se však jako krmivo pro hospodářská zvířata, nikoli jako náhrada palmového oleje v potravinách. Jde tedy sice o problém velmi závažný, ale jiný, s palmovým olejem nesouvisející.”

Drobní farmáři jsou vazaly korporací

Korporace mají velice propracovaný systém, jak se dostat k půdě divoké přírody i drobných zemědělců. Používají k tomu celou paletu nástrojů. Od slibů velkých výdělků, pokud farmář přejde od své původní zemědělské produkce k založení palmové plantáže, přes vydírání a zastrašování celých komunit zkorumpovanými úředníky nebo přímo zaměstnanci korporací, až po najímání si “bílých koní”, tedy občanů na vypalování pralesů. A nakonec je velmi důležité zmínit, že mlýny na zpracování plodů palmy olejné vlastní právě velké společnosti, které stanovují výkupní ceny a tím z drobných farmářů vytváří své závislé vazaly. Zemědělec, který svou půdu přetvořil na palmovou plantáž, už nemá prostředky na její zrušení. I to druhotně působí tlak na další nelegální vypalování půdy drobnými farmáři, neboť původní sliby o velkých výdělcích se míjí účinkem.

Schovávání se právě za drobné farmáře, aby korporace zakryly své nekalé praktiky, bylo nyní odhaleno právě u korejské společnosti Korindo, která systematicky a dlouhodobě vypalovala deštný prales v indonéské provincii Papua. Společnost úmyslné zakládání požárů popírá a tvrdí, že vznikaly samovolně v důsledku velkého sucha, nebo že je zakládali tamní domorodci, aby se zbavili krys obrovských. Firma je známá i svými skandály v oblasti vydírání domorodých komunit. Nyní vyšetřování BBC odhalilo lži tohoto tržního giganta a pod tíhou důkazů došlo nakonec k tomu, že společnosti Korindo bude od října oficiálně ukončena možnost prokazovat se certifikátem FSC, který má být pro její odběratele v Evropě zárukou ekologického a udržitelného hospodaření.

Certifikace - jsou jich “mraky” ve všech oblastech tržního globálního systému, avšak pouze zlomek má skutečnou váhu

Nestlé sice správně zmiňuje, že problematiku palmového oleje neřeší jeho absolutní bojkot, ale právě udržitelná a odpovědná produkce, neuvádí ale konkrétně jak a odkazuje se na spolupráci s vládami a neziskovými organizacemi. Přitom řešení existuje a dá se zcela konkrétně specifikovat, jak opět uvádí Dr. Lhota: “Certifikace palmového oleje podle principů a kritérii RSPO je dvousečná zbraň. Na jedné straně jde o systém, který negativní dopad produkce palmového oleje opravdu snižuje. Na druhé straně ho ale zdaleka neřeší, problémy se sice zmírnily, ale stále tu jsou a stále jsou velmi závažné. Spotřebitelé se však snadno nechají "opít rohlíkem" a uvěří, že RSPO všechny problémy řeší. Ve skutečnosti však RSPO řeší hlavně jeden problém - jak palmový olej prodat. Součástí takového řešení je bohužel i klamná propaganda, která popírá přetrvávající drastický dopad zvyšující se produkce palmového oleje na tropické ekosystémy.”

Většina palmového oleje, který je na trhu proklamovaný jako RSPO certifikovaný, ve skutečnosti vůbec není pěstován udržitelně. Jde pouze o tak zvané PalmTrace certifikáty (nebo také Book-and-Claim Model, dříve GreenPalm), které fungují na systému odpustků a nezaručují, že zakoupený palmový olej splňuje principy a kritéria certifikace.

Skutečně certifikovaný palmový olej, jehož původ je dohledatelný až do konkrétní plantáže (například jednoduše pohledem na sérii satelitních snímků), zajišťuje pouze nejvyšší stupeň certifikace tzv. Identity-Preserved Model. Takový palmový olej musí být na obalu výrobku označený příslušným logem. Výrobek musí mít toto zelené logo a pod ním navíc ještě musí být napsáno CERTIFIED (nikoli MIXED ani nic jiného). Bez tohoto loga nemají prohlášení o RSPO certifikaci žádnou váhu a neměli bychom takové výrobky kupovat.

Nestlé tedy může svou skutečnou odpovědnost v oblasti palmového oleje prokázat logem RSPO CERTIFIED na výrobku, což se však neděje, a proto nelze jejím slovům důvěřovat.

Je potřeba tlačit korporace ke skutečné udržitelnosti

Lidská populace roste. Potřebuje proto efektivně a udržitelně využívat zdroje planety. To se nyní neděje - lidstvo žije na dluh a největší zásluhu na tom má právě pokřivené globální tržní prostředí drancující zejména zdroje chudých a zranitelných zemí. Bojkot tržních komodit není obecně smyslupný. Naopak odpovědná a udržitelná produkce je skutečným nástrojem pro zlepšení ekonomické i sociální situace obyvatel a tak prosperity jejich země i celé planety.

Korporace se ale obecně nechtějí vzdávat rychlých a maximalizovaných zisků. Ve skutečnosti valnou většinu z nich nezajímá ani ničení životního prostředí, ani neférové pracovní podmínky. Pokud by tomu tak bylo, nesnažily by se zákazníka obelhávat klamavou manipulativní propagandou od propracovaných mediálních materiálů po obrovské množství nefunkčních certifikátů. Právě proto i RSPO musí být pod tlakem, je třeba vznášet kritiku za jejich zcela konkrétní nedostatky a navrhovat funkční řešení.

Jedinou v současnosti funkční možností je bohužel pouze informovaný zákazník - spotřebitel, neboť korporátní prostředí zatím stále úspěšně ohýbá ve svůj prospěch i geopolitická rozhodnutí. Informovaný zákazník svým nákupem i apelem na firmy určuje podobu nabízeného sortimentu, a dále jako volič disponuje možností tlačit na politiky. Je to ale smutný fakt současného světa, kdy tlak zespoda sice zabírá, bohužel stále není kvůli nedostatečné kvalitní edukaci veřejnosti dostatečný. Situace je ale určitě lepší než byla dříve díky kvalitní práci investigativní žurnalistiky, neziskových organizací i jednotlivých aktivistů. Tempo změn k lepšímu je však stále bohužel pomalé.

Zdroje: www.stoppalmovemuoleji.cz

https://www.facebook.com/nestle.czsk/photos/a.629009117116242/4732634890086957

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vyrobce-palmoveho-oleje-prisel-o-certifikat-udrzitelneho-lesnictvi.investigace-bbc-odhalila-vypalovani-lesa?fbclid=IwAR1oKvvhrUD4xjqxjAm0C0jl04ApeZIq_r-W0IxrpBNrEb__JVjPsPHojy4

https://rspo.org/news-and-events/announcements/suspension-of-nestle-sa-rspo-membership-no-400550900000-due-to-breach-of-the-code-of-conduct-for-members-of-the-rspo

https://www.ft.com/content/019a7c68-c8b8-11e8-ba8f-ee390057b8c9

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vyrobce-palmoveho-oleje-prisel-o-certifikat-udrzitelneho-lesnictvi.investigace-bbc-odhalila-vypalovani-lesa?fbclid=IwAR0-ZM3W7w-ymyYAhNTkmehTystHKtphkrOJecHxicAjUyDuXawEZolQuAY

https://www.youtube.com/watch?v=z0M0Z5zBMPc


reklama

 
foto - Paříková Kateřina
Kateřina Paříková
Autorka je členkou Koalice proti palmovému oleji.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (11)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

ss

smějící se bestie

18.8.2021 08:51
Kdyby jenom to. Tato firma se schovává za tradiční místní značky, jejichž výrobky nakonec nechává vyrábět v jiné zemi. Mnohdy s odlišnou recepturou.
Odpovědět
sv

21.8.2021 01:25
"Korporace" nemusí zakrývat "nekalé praktiky". Nekalé praktiky spočívající v dřívějším šíření absurdní ideologie, že dotování tzv. biopaliv sníží emise oxidu uhličitého, musí zakrývat tak akorát autoři této absurdity tj. zelení ignoranti a fanatici, kteří jejím prosazováním celý problém růstu spotřeby palmového oleje a s tím spojené rozšiřování plantáží způsobili. Asi zelené fanatiky ničení životního prostředí nezajímá, protože se nechtějí vzdát této své absurdní ideologie a zrušit dotování tzv. biopaliv jako celek, a tak se snaží konzumenty své ideologie obelhávat klamavou manipulativní propagandou jako je třeba tento článek.
Nemluvě samozřejmě o zeleném blábolu, "jak drobný zemědělec začal vypalovat prales kvůli tlaku korporací" - jako by předtím on a jako předci nevypalovali prales po celé generace, a to nikoli kvůli nějakému tlaku, ale kvůli primitivním (tedy v očích zelených fanatiků tradičním a tedy skvělým) zemědělským postupům, které pralesní půdu rychle vyčerpaly. Nebo nemluvě o tom jak drobný zemědělec "nemá dostatek prostředků na to, aby plantáž zrušil" - copak ten drobný zemědělec nemá na podpal, aby tu plantáž spálil, jako před tím spálil prales? Drobný zemědělec to neudělá nikoliv proto, že by "na to neměl" (větší nesmysl jsem už dlouho nečetl), on to neudělá z toho důvodu, že díky dotacím na tzv. biopaliva si pěstováním palmy olejné přijde na podstatně lepší peníze než dřív, a také proto, že konzumací svého produktu tedy palmového oleje, který je znám vysokým obsahem beta karotenu, tento drobný zemědělec vyřešil obrovský zdravotní a v regionu tradiční problém, tedy problém se zrakem způsobený nedostatkem tohoto provitamínu v převládající stravě. Je nutno dodat, že tento problém mohl být vyřešen jiným způsobem, a to nasazením GM Zlaté rýže, která betakaroten na rozdíl od nemodifikovaných odrůd obsahuje. Tím, že zelené zrůdy tuto fakticky humanitární plodinu zadupaly do země, se nejen dopustili zločinu proti lidskosti ale také zatloukly další hřebík do rakve deštných pralesů JV Asie.
Odpovědět
JO

Jarka O.

22.8.2021 20:08
Přece nepůjde do Asie vypalovat lesy Evropan, domácí spolupracovníci jsou potřeba. Slíbené drobné mají silnou přesvědčovací hodnotu. Pak je jednoduché se za rolníky schovat, oni likvidují svoje prostředí, zakládají monokultury, ale pro koho. Pro sebe ne, oni palmovy olej téměř nepoužívají. Že se prosadil palmový olej plný transnasycenych mastných kyselin do našich potravin, když tak "dbáme na zdraví", je důsledek síly korporací a atomizace společnosti. Praktiky nadnárodních firem nejsou veřejně kontrolovatelné. Ani používání palmového oleje do biopaliv a jeho tahání přes půl zeměkoule po politicích a korporacích nikdo nechtěl. Vymysleli to tiše sami.
Odpovědět
sv

22.8.2021 22:25 Reaguje na Jarka O.
Helemse, jarka při holení chlupů zkouknul nějaký další německý seriál. Pro info, jarko, on tam žádný evropan vypalovat lesy chodit nemusí a ani k tomu nemusí nikoho nutit. Ti domorodci a jejich předci to jaksi dělali sami od sebe celá tisíciletí, dělají to a z velké části díky zeleným zločincům snažícím se ve rovníkových oblastech zadupat všechny moderní zemědělské technologie to budou dělat i nadále ještě dlouhé roky. Než se začneš ztrapňovat dalšími bláboly na téma jak "domorodci nepoužívají vlastní palmový olej", tak mám pro tebe jednu novinku, bez příjmu tuků se lidský druh neobjede (ty věčný dietáři), přičemž právě palmový olej je na jednu složku natolik bohatý, že bohatě nahradí jeho nedostatek v jiné potravině, která je pro tuto oblast klíčová. Více viz výše.
Problém je samozřejmě někde úplně jinde než v nestle. Problém jsou dotace do tzv. biopaliv, kterými se zelení diletanti rozhodli zachránit svět před tím ďábelským oxidem uhličitým, a kterých se teď pokrytecky drží jako klíště, jinak by museli přiznat jakou hloupí byli a jsou.
Odpovědět
JO

Jarka O.

23.8.2021 08:54 Reaguje na

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

23.8.2021 10:19 Reaguje na Jarka O.
Na toho je lepší nereagovat, s některými jedinci diskuse není možná
Odpovědět
sv

23.8.2021 11:54 Reaguje na Jakub Graňák
POtrefená biohusa se ozvala.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

23.8.2021 12:47 Reaguje na
:-)
Odpovědět
sv

25.8.2021 19:31 Reaguje na Jakub Graňák
Helemese, graňák projevil sebereflexi.
Odpovědět
sv

23.8.2021 11:54 Reaguje na Jarka O.

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
sv

23.8.2021 21:23 Reaguje na Jarka O.

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist