https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/ladislavn-metelka-omyly-pana-kravcika
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Ladislav Metelka: Omyly pana Kravčíka v rozhovoru o malém vodním cyklu

14.6.2017
Voda (přesněji řečeno vodní pára) nepřenáší teplo z troposféry do stratosféry, ale prakticky jen v rámci troposféry. Ilustrační snímek.
Voda (přesněji řečeno vodní pára) nepřenáší teplo z troposféry do stratosféry, ale prakticky jen v rámci troposféry. Ilustrační snímek.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Když člověk píše o nějaké problematice, měl by se v ní také vyznat. Je totiž dobré nepoužívat nesmyslné a nepravdivé argumenty. To se nakonec vždycky provalí. A někdy k tomu stačí skutečně jen pár vět. Jako v případě Michala Kravčíka v rozhovoru pro Ekolist Příčinou sucha a povodní je, že jsme podřezali žíly malému vodnímu cyklu.
 

Nechci se pouštět s panem Kravčíkem do dlouhých diskusí o jeho teoriích. Na to nemám ani čas, ani chuť. Nicméně některá jeho tvrzení ho usvědčují z toho, že se v dané problematice vůbec nevyzná. (Pozn. red.: kurzívou jsou uvedené citace z rozhovoru s Michalem Kravčíkem.)

„Voda prostě přenáší teplo z troposféry do stratosféry. Tento fyzikální jev v klimatických scénářích a modelech není. Což je pro mě záhada.“

Jen tohle stačí, aby si člověk udělal představu o páně Kravčíkových znalostech meteorologie. Pak se ale nelze divit ani tomu, že v tom vidí nějakou „záhadu“. Žádné záhady v tom ale nejsou.

Především voda (přesněji řečeno vodní pára) nepřenáší teplo z troposféry do stratosféry, ale prakticky jen v rámci troposféry. Ze spodní troposféry do horní. Důvody jsou čistě fyzikální a vyplývají ze zákonů dynamiky a termodynamiky atmosféry. Tento proces tedy ani nemůže být součástí klimatických modelů, jak by si pan Kravčík přál. Neodpovídalo by to realitě. Teploty stratosféry jsou dány jinými procesy než transportem tepla z troposféry vodní parou. Množství vodní páry, které se z troposféry do stratosféry dostává, je totiž zcela minimální a nemůže tedy do stratosféry přenášet významnější množství energie. V důsledku toho je stratosféra velice suchá a vlhkost vzduchu ve stratosféře je dokonce výrazně nižší, než by odpovídalo adiabatickému ochlazení troposférického vzduchu. To je prostě fakt, jasně vyplývající z měření a odpovídající fyzikálním zákonům. Pokud by podle pana Kravčíka docházelo k masivnějšímu transportu tepla z troposféry do stratosféry pomocí vodní páry, znamenalo by to především, že do stratosféry by se muselo z troposféry dostávat velké množství samotné vodní páry. Pak by ale stratosféra musela být výrazně vlhčí, než ve skutečnosti je. Takže tvrzení pana Kravčíka o transportu tepla z troposféry do stratosféry pomocí vody (vodní páry) je nesmysl, který je v jasném rozporu s fyzikálními zákony i s měřeními.

„IPCC v jednom svém grafu uvádí, jaká je úroveň vědeckého poznání. Nejvyšší úroveň poznání se týká CO2. Pak jsou aerosoly se střední úrovní poznání a tak dál a tak dál až po albedo a management krajiny, kde je úroveň vědeckého poznání velmi nízká. Já jako vědec, abych mohl správně určit viníka, musím mít ve všech oblastech alespoň přibližně stejné poznání. Co v tom grafu poznání zcela chybí, je voda. Proč? Podle klimatických scénářů je množství vody v atmosféře stejné. Tím ale vzniká falešný obraz.“

Falešný obraz tady vzniká jen tomu, kdo o problematice nic neví. Pan Kravčík má zřejmě na mysli graf SPM.5 v Summary for Policymakers 1.části 5.zprávy IPCC. Ano, ten neobsahuje vodní páru, protože se zabývá pouze tzv. forcingy, tedy procesy, které ovlivňují klimatický systém „zvnějšku“ (většinou emisemi radiačně aktivních látek do atmosféry nebo třeba změnami ve využití půdy). Voda a vodní pára ovšem nepředstavuje žádný forcing, není to nic, přidávaného „zvenku“ do klimatického systému, je to totiž nedílná součást klimatického systému jako takového. Proto není v uvedeném grafu zmíněna. Prostě sem nepatří. Vyvozovat z toho, že „voda vypadla z klimatických modelů“ nebo že „podle klimatických scénářů je množství vody v atmosféře stejné“ je pak jen důkaz jak páně Kravčíkovy hrubé neznalosti modelů, tak i nepochopení uvedeného grafu. Mimochodem – s vodou a vodní parou pracovaly už jedny z prvních a nejjednodušších klimatických modelů, tzv. radiačně-konvektivní modely. Dnešní modely, pokud by ignorovaly vodu, rozložení vodní páry nebo procesy s vodní párou spojené, by dávaly skutečně naprosto nesmyslné výsledky, diametrálně odlišné od reality. Neuměly by totiž vůbec pracovat s energetikou atmosféry, neuměly by modelovat srážky a přes latentní teplo ani teploty vzduchu.

Závěrem ještě tři věci:

Netvrdím, že způsob lokálního hospodaření s vodou nemá z hlediska klimatu žádný význam. Význam má, ale je to zase jen význam lokální. Například tepelný ostrov měst, který souvisí i s hospodařením s vodou na jejich území, se projevuje hlavně zase ve městech nebo maximálně do vzdálenosti několika kilometrů.

Teorie pana Kravčíka vysvětluje v malé míře pouze redistribuci energie uvnitř klimatického systému, nikoli růst celkového obsahu energie v klimatickém systému, což je hlavní příčina současných změn klimatu. Za ten totiž mohou jiné procesy, spojené se změnami radiační bilance.

Změny klimatu se evidentně projevují i nad oceány, kde rozhodně o nějaké antropogenní změně malého vodního cyklu nelze ani uvažovat.

Je smutné, když člověk sám sebe usvědčí z elementární neznalosti problematiky, o které píše. Panu Kravčíkovi se to podařilo…


reklama

 
foto - Metelka Ladislav
Ladislav Metelka
Autor je klimatolog, pracuje v Českém hydrometeorologickém ústavu.

 twitter
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (9)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

MK

Michal Kravčík

14.6.2017 13:22
Ďakujem pán Metelka za reakciu a predloženie "faktov" z Vašej strany.
Teraz len tak narýchlo reagujem, lebo som v teréne a večer pošlem reakciu do redakcie.
Jedno je však isté, že nie som klimatológ a za mnou nestojí žiadny vedecký, či vedecko-výskumny inštitút. Existuje však druhá istota, že termdynamické zákony mám nie len naštudované, ale viem ich na konkrétnych príkladoch vysvetliť nie preto, že je to moja pracovná náplň, ale preto, lebo sa tomu venujem dobrovoľne. Tak sa pripravte na vážnu debatu, ak ekolist.cz vytvorí tomu priestor v záujme nevyhnutnej potreby riešiť klímu reálne, efektívne a s najvyššou urgenciou.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

14.6.2017 13:30 Reaguje na Michal Kravčík
Beze všeho, pane Kravčíku.
Odpovědět
Martin  Mach Ondřej

Martin Mach Ondřej

14.6.2017 15:26 Reaguje na Ladislav Metelka
Na Ekolistu prostor pro debatu je! Těším se.
Odpovědět
MM

Milan Milan

14.6.2017 21:15
Skvělá přestřelka, jen nevím kde se ztratila podstata problému a to jak zadržet vodu v české krajině, protože světové klima my v české kotlině asi nezměníme???? Takže jak vyvrátit, nebo potvrdit nejnovější dva skvělé "PR slogany" zřejmě podložené vlastními pozorováními pana ministra a to že "Česko vysychá a Vodní blahobyt skončil". Jinak panel IPCC asi před 10 lety připustil, že se snad v údajích o množství CO2 a oteplování klimatu planety spletl o desetinnou čárku......Takže informace IPCC je potřeba brát s rezervou, a už vůbec si nemyslím, že třeba v USA není dostatek odborníků, kteří fundovaně poradí prezidentu USA jak se ke klimatickým hrozbám postavit..
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

14.6.2017 21:55 Reaguje na Milan Milan
Upřímně by mě zajímalo, v čem se, podle Vás, IPCC spletl o řád (desetinnou čárku).
Odpovědět
LM

Ladislav Miko

15.6.2017 11:38
Jsem zvědavý na vývoj této diskuse. Nicméně chci podotknout, že význam vody v malém vodním cyklu resp v lokálních podmínkách je větší než malý nebo větší než lokální. Souvisí (respektive přímo ovlivňuje) s fungováním půdy a jejím "metabolismem", což má za následek změny ve využití mrtvé organické hmoty a tvorbě trvalejších zásob nebo naopak "spotřebě" a uvolňování energie v mrtvé organické hmotě vázané. V důsledku také ovlivňuje významně živinové cykly atd. Uhlík, slizčeniny dusíku atd. uvolňované nebo naopak zadržované v půdě pochopitelně v globálním ovlivnění klimatu hrají velkou roli přesto že v přepočtu na plochu nejsou dramatické, je to dáno právě obrovskou celkovou plochou oovlivněné půdy (například v intenzivním zemědělství). Neumím posoudit význam přenosu tepla vodou z troposféry do stratosféry, ale jsem si jist že absence vody ma lokální úrovni ovlivňuje významně jak toky matérie (uhlík) tak energie do té míry že to má globální efekt.
Odpovědět
KL

Katka Linke

16.6.2017 06:28
Krásný den! Jsem také zvědavá na diskusi o vodě. Bez ní by nás nebylo.
Bohužel se pro zadržování vody v krajině zatím mnoho nedělá, i když vlaštovky už jsou. Program nákupu "sudů na vodu" je ale důležitý, neb obrací k hospodaření s vodou masy občanů, kteří by jinak po vodě ani nevzdechly. Podobně jako existence ekologického zemědělství vytváří tlak na konvenci, což vede ke snižování vstupů. Zadržování vody v krajině díky změně hospodaření na půdě (zvýšením retenční kapacity půdy) je určitě významnějším opatřením, bohužel zatím ne dost ambiciózním, než ony sudy. Ale ani vlastní ministr MZe nepůjde proti agrobyznysu, který hlavně produkuje surovinu (pšenice se vyváží, syrové mléko se vyváží, jeden zemědělec z 1000 ha pšenice uživí pšenicí Hradec Králové!). To musela udělat až EK, která nařídila greening. Občanstvo EU zase nemá rádo GM plodiny, takže v současnosti se omezují dovozy GM sóji, protože občané nechtějí kupovat (a mlékárny vykupovat) mléko od krav, krmených GM. A to je prostor pro hrách, neGM sóju a řepkové pokrutiny (bílkovinné krmivo).
Proti tomu je zasakování vody ve městech a používání šedé vody prkotinou. Vždyť už existují i stavební předpisy, které to řeší. Jen na to nejsou peníze. Nebo že by se cena těch opatření zvyšovala se zvyšující se dotací? Ale půjde to. Jsem optimista. Dávám globálnímu oteplování maximálně 300 let!
Odpovědět
MK

Michal Kravčík

16.6.2017 07:16 Reaguje na Katka Linke
Ak chcete viac praktických veci, tu je link na knihu "Voda bez hraníc", ktorú sme vydali v roku 2009 (https://www.scribd.com/doc/36162905/Kniha-Voda-Bez-Hranic) a tiež na Knihu "Po nás púšť a potopa?" (http://www.ludiaavoda.sk/data/files/44_kravcik-after-us-the-desert-and-the-deluge.pdf) z roku 2012, alebo "Manuála - urob si vlastnú dažďovú záhradu (http://www.ludiaavoda.sk/data/files/98_manual_dazdove_zahrady_kravcik.pdf)
Odpovědět
JM

Jitka Marková

11.7.2017 10:29
No to je diskusní pořád: "Já o voze" ,"Ty o koze"
Pan Kravčík vysvětluje malý vodní cyklus, pan Metelka mu píše , že je debil, když neví - kam se vypařuje voda. Každý soudný člověk, zvláště pak ekolog, meteorolog, musí chápat, že pan Kravčík má s malým vodním cyklem pravdu. Je úplně jedno, kam se voda odpařuje. Důležitě je maximum spadlých srážek udržet na Zemi, tak jak to dělali naši předkové. Kdybychom si více vážili našich předků, byly by remízky, nebyly by odvodňovací kanály, nebyly by betony, kam se člověk podívá,. vypadalo by to jinak. Navíc je úžasný - že vracet se ke zvykům našich předků - není finančně náročné a je to v rychlé době uskutečnítelné. Stačí velké sudy pod okapem, změny spádu, co nejvíc remízků na polích - a všimněte si - na šumavských pastvinách je i docela dost stromů. Zábrany odtoku dešťové vody z urbanizované krajiny jsou nutností.
Pane Kravčíku, držím Vám palce. Vím, že tohle téme je omíláno už desetiletí, a ono pořád nic. Ministr a jeho ministerstvo - je stále stejně hloupej(hloupé) a neschopnej(neschopné) - s tím cokoliv smysluplného dělat. Třeba přehrádky na horních tocích řek. Tam se toho totiž moc nevytuneluje, protože vše je až přespříliš levné, jednoduché a nezpochybnitelné ve svém efektu. Pro naše zákonodárce i exekutivu - tedy nelákavá perspektiva - bez naplnění vlastních kapes. Jitka Marková vlastní rukou
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist