https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/laura-otypkova-mzp-odmitlo-pripominky.podpora-pro-komunitni-energetiku-ma-byt-nizka
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Laura Otýpková: MŽP odmítlo připomínky. Podpora pro komunitní energetiku má být nízká

11.11.2020
Hořící dřevní štěpka v obecní výtopně Hostětín, ilustrační snímek.
Hořící dřevní štěpka v obecní výtopně Hostětín, ilustrační snímek.
Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz
Ministerstvo životního prostředí připravuje pravidla pro rozdělování 150 miliard korun z Modernizačního fondu. V nejbližších dnech předloží do meziresortního připomínkového řízení plán, jak by mohly být prostředky rozvrženy mezi devět programů fondu. Nejméně podporovanou oblastí přitom i přes kritiku stakeholderů zůstává komunitní energetika. Ministerstvo nadále trvá na tom, že energetické komunity podpoří nejméně ze všech programů. Vyčlenilo na ně jen 2,3 miliard korun (jen 230 mil. korun ročně), tedy 1,5 % Modernizačního fondu. Naopak nejvíce prostředků mají získat velcí energetičtí hráči.
 

Samosprávy i ERÚ volají po vyšší podpoře komunit

Volání po navýšení financí na rozvoj komunitní energetiky přitom byla nejčastější připomínka všech zapojených stran. Potenciál rozvoje energetických komunit v ČR je totiž poměrně velký a zatím téměř nedotčený. Mohou tak významně přispět k dekarbonizaci a decentralizaci energetiky - za klíčové je označuje i vláda v Národním energeticko-klimatickém plánu.

Větší podporu energetických komunit požadovali především zástupci obcí - Svaz měst a obcí ČR, Svaz místních samospráv nebo Magistrát hlavního města Prahy. Na velký potenciál rozvoje komunitní energetiky upozornili také zástupci nevládních organizací a místních akčních skupin, které usilují o rozvoj venkova. Více prostředků pro energetické komunity žádal i Energetický regulační úřad. Ministerstvo však tyto snahy nijak nereflektovalo a ponechalo energetické komunity na druhé koleji.

Argumentace ministerstva pokulhává

Ministerstvo uvádí několik důvodů pro nízký podíl komunitní energetiky v Modernizačním fondu, žádný ale není příliš přesvědčivý. Rozložení financí je podle ministerstva limitováno pravidly, které vycházejí jak z evropské, tak národní legislativy. O jaká pravidla se má jednat, však ministerstvo neuvádí - zřejmě proto, že neexistují. Právní normy sice Modernizační fond určitým způsobem limitují, ale rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé programy i výše prostředků v nich je čistě politickým rozhodnutím ministerstva.

Podpora pro komunitní energetiku ve výši pouhých 1,5 % podle ministerstva vychází z konzultace s ostatními resorty a ze studie konzultační společnosti ICF, kterou si nechalo ministerstvo zpracovat. Analýza ICF však počítá pro komunity se 4 %, tedy více než dvojnásobkem stávající alokace. Tento rozdíl MŽP nijak nevysvětluje, ani neuvádí konkrétní důvody, které vedly ke snížení podílu komunit oproti vstupní analýze.

Podle ministerstva energetické komunity mohou údajně čerpat podporu i jinde - mimo Modernizační fond. Z podkladové analýzy konzultační společnosti ICF ale vyplývá, že stávající schémata podpory komunitní energetiku nepokrývají. Ministerstvo sice uvádí, že komunity mohou čerpat například z Nové zelené úsporám nebo operačních programů, tyto zdroje jsou ale zaměřené na obnovitelné zdroje energie obecně a neposkytují podporu zaměřenou na komunitní výrobu. Energetické komunity jako rozvíjející se odvětví, které navíc brzdí chybějící právní rámec, by v těchto programech musely konkurovat všem ostatním výrobcům elektřiny. Dobře nastavená podpora je přitom klíčem k rozvoji komunitní energetiky.

Bonusy pro energetické dinosaury

Nejvíce peněz z Modernizačního fondu naopak poputuje stávajícím „velkým hráčům” — energetickým a teplárenským společnostem patřícím do sektoru ETS – shodou okolností jsou to tytéž společnosti, které ovzduší znečišťují nejvíce a musí nakupovat emisní povolenky. Pro transformaci teplárenství získají 26 % fondu, v oblasti výstavby nových obnovitelných zdrojů 38,7 % fondu. Zda a jakým způsobem tyto společnosti nakonec budou v Modernizačním fondu zvýhodněny, zatím ministerstvo nechce prozradit. V minulosti se ale ukázalo, že bezplatné přidělování emisních povolenek těmto subjektům nevede k efektivnímu snižování emisí skleníkových plynů. Lepší výsledky by zajistila spíše volná soutěž v rámci všech programů Modernizačního fondu.

První výzvy již na začátku příštího roku

Modernizační fond je jedním z finančních nástrojů EU, které mohou pomoci ČR transformovat energetiku a přiblížit se splnění klimatických cílů. Peníze z fondu se budou rozdělovat mezi lety 2021 a 2030, ministerstvo počítá s tím, že první výzvy pro žadatele budou zveřejněny již na začátku příštího roku. Ještě předtím ale bude muset návrh na rozdělení prostředků schválit vláda.


reklama

 
foto - Otýpková Laura
Laura Otýpková
Autorka vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, pracuje pro Frank Bold Society.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (64)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

LK

Lukáš Kašpárek

11.11.2020 07:22
Klasika v ČR.... peníze hlavně těm velkým, aby byli ještě větší, ale na malé subjekty, obce a obyvatele této země, pro které je výhodnější decentralizovaná energetika se kašle.... zajímalo by mě jenom jakou výši úplatků mají ministři a premiér slíbenou....
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

11.11.2020 07:23 Reaguje na Lukáš Kašpárek
A k čemu nám jsou strategické plány a úřady jako je ERÚ, když si ministři a premiér dělají co se jim zlíbí..... předvádějí totální aroganci moci.....
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.11.2020 08:57 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Tohle je prostě jen další důkaz, že náš stát je už daleko spíš fašistický, než demokratický. Podpora korporátů a velkých firem je typický rys fašismu, Benito Mussolini taky přece hlásal, že bude "řídit stát jako firmu".
Odpovědět

Jan Šimůnek

11.11.2020 17:05 Reaguje na Pavel Hanzl
Zrovna takto se děje i v páteřních zemích EU, jen to maskují, zatímco Babiš se k tomu hlásí.
Druhou věcí je, že pokud by to skutečně fungovalo jako u firmy, tj. příslušná pravomoc by byla spojena i s příslušnou odpovědností za svá rozhodnutí (asi jako u Bati), nebylo by to vůbec špatné. Současné oddělení rozhodovací pravomoci od odpovědnosti, známé už z dob minulého režimu, je totiž jeden z nejhorších rysů stávajícího režimu, a to v celé EU.
Před pár lety tu jeden z diskutujících líčil, jak mu úředníci z ekologie zakázali skácet prohnilý strom a ten pak, v důsledku té prohnilosti, spadl na sousedův dům. A škodu, pochopitelně, platil on a ne ti úředníci, kteří situaci fakticky zavinili. Pokud by pracovníci AOPK šli pokaždé, když vlci zadáví nějaká hospodářská zvířata, domů bez výplaty, nebo dokonce s dluhem, tak by taky neplodili bezcenné bláboly o užitečnosti vlků a zařídili by, aby se lidé mohli té bezcenné škodné bránit.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

13.11.2020 20:13 Reaguje na Jan Šimůnek
Vlci mají vcelku jednoduché řešení - říká se mu pastevecký pes... osvědčené STALETÍMI.

ale většina zemědělců raději kasíruje náhradu než aby se starala o psa.

Odpovědět
RP

Radim Polášek

14.11.2020 09:39 Reaguje na Vaclav Sobr
To je přirozeně žvást a nesmysl. Pastevecký pes, pokud má chovaná zvířata skutečně před vlky ochránit, musí být ve smečce, nemůže být jeden a pro efektivní využití musí pracovat trvale pod dozorem člověka. Neboli u toho stáda musí být pastevec, který ty psy řídí, dozoruje a v případě napadení vlčí smečkou jim poskytne podporu, ideálně zbraní. Jenže toto se vyplatí až od stáda o několika tisících kusech. Totéž platí prakticky o všech jiných opatřeních na ochranu proti vlkům.
Neboli pokud se vlci nezačnou redukovat odstřely, chovatelé ovcí ve regionech s vlčímími lovišti prostě skončí, protože nejsou tak velcí. Nebo, společně s chovateli skotu, přesídlí výhradně jen do uzavřených prostor ovčínů a kravínů do intravilánu, kde se takové objekty dají ekonomicky hlídat běžnými strážními službami.
Odpovědět
ig

11.11.2020 07:53
Podpora hlavně nemá být žádná. Nechápu, proč je potřeba tak lukrativní obor jako je energetika vůbec podporovat.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.11.2020 09:10 Reaguje na
Protože s koronáčem jde celá Evropa do krize.
A pokles ekonomiky může vyvolat sestupný spirálový jev, kdy nedostatek kupní síly u lidí vyvolá další pokles výroby, ten další oslabení poptávky atd. atd.
A tahle civilizace je postavena na ekonomickém růstu.
Takže ekonomové vymysleli, že mohutným nalitím financí právě do energetiky udrží nezaměstnanost a výkon, tím se přebuduje celá energetika na levnější a čistší, což taky pomůže celosvětovému klimatu i celkově ŽP. Prostě systém zvaný win-win-win.
Ovšem to vytváří dost gigantický dluh.
Má to svoji logiku a já odmítám soudit, jestli je to dobře nebo špatně.
Problém je ale u nás zcela zásadní, protože my toho nejsme schopni efektivně využít, finance z velké části spadnou do černé díry korporací a těžkého tunelování a zbydou nám jen ty dluhy.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

11.11.2020 09:32 Reaguje na Pavel Hanzl
Vy se domníváte, že korupční prostředí je pouze ve vyšších sférách a korporátech?
Připomenu bratry Zemkovy a Chomutov...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.11.2020 09:56 Reaguje na Jaroslav Studnička
U nás je korupční prostředí prakticky všude, společnost, která má morálku zdecimovanou dvěma totalitami a ještě ateismem, prostě morální být ani nemůže.
Ale za "starých stran" se tenhle jev držel na nějaké snad udržitelné úrovni a hlavně s výhledem na zlepšení. Nečasova vláda uvolnila stíhání korupce i v nejvyšších místech (Rath), medialita ostře zaměřená proti "demobloku" neodpustila vládě ani ťok.
Bohužel, nasadila likvidační hyenizaci ve stylu "protikorupčního tažení" organizovaným nejhoršími korupčníky, kteří převzali vládu a rozjeli to naplno.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

11.11.2020 11:28 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak toto samozřejmě může být věc názoru a zaujetí, no a vaše láska k Babišovi je bezmezná.
Nicméně bez jakékoliv omluvy stávajícího stavu, dle mého názoru, když pominu divoké devadesátky a privatizace, tak na nejvyšší level korupce to dotáhly Topolánkovi vlády.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.11.2020 11:55 Reaguje na Jaroslav Studnička
Zkuste nějak přiblížit, co Topolánkovy vlády zkorumpovaly. Konkrétně, prosím.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

11.11.2020 12:21 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak čistě na první dobrou ... https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/do-toskanska-na-dovolenou-se-udajne-vypravila-i-boruvkova-z-cssd.A090830_190452_domaci_bar

A když se podíváme na složení Topolových vlád, nebo si vzpomeneme jak skončil Dalík a že právě tam začal ten hezký příběh Petra a Jany, který nakonec poslal ODS do kytek ...

Že se vám dnešek nelíbí plně chápu, ale ta vaše selektivní paměť ohledně toho, co bylo dřív ...
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

11.11.2020 12:57 Reaguje na Svatá Prostoto
Ano, navážu či doplním...
např. Kauza ROP Severozápad, Pandur a odsouzený Marek Dalík, dění na magistrátu Prahy za primátora Béma s Janouškem, Rittigem atd., letouny CASA.
A mnoho dalších...
Za mě období kolem roku 2010 jednoznačně nejhorší z tohoto pohledu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.11.2020 14:37 Reaguje na Jaroslav Studnička
ROP Sevrozápad byla kaše krajské vlády ČSSD a KSČM.
Marek Dalík PROKAZATELNĚ ten úplatek nedostal (ten byl vyplacen asi už dřív Paroubkovi), za co byl zavřen se neví.
Na Magošu se žvanilo a kecalo, nikdo nic ale neprokázal,i když se soudy dost snažily, Janouška fest sejmuly za tu bouračku.
Letadla CASA byly dořešeny až letos, samozřejmě to byla cypovina jak dycky.
A co tam máte dalšího? IZIP (vymyšlen a spuštěn vládou ČSSD) tunel Blanka (2x tak dlouhý a 2x tak drahý), Promopro proti Vondrovi (tam našli krádeže a podvody, pachatelé bručí), Kocourek nula, Čunek nula, Svoboda Hudeček nula, Nagyová Nečas nula, Morava nula, Řebíček nula. Ještě jsem na něco zapomněl?
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

11.11.2020 14:48 Reaguje na Pavel Hanzl
Zapomněl jste na Alexandra Nováka z ODS :-).
Prokazatelně nedostal? Vy jste tam asi u toho byl, že:-)? Nicméně za toto byl Marek Dalík odsouzen.
Jste vážně zaslepený, že přes ty růžový brýle s Babišem rychle zapomínáte...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.11.2020 14:55 Reaguje na Jaroslav Studnička
Novák vůbec na magistrátě nepracoval. Jen s nimi kšeftoval, ale byl z ODS, takše šel bručet.
Dalík byl odsouzen za "klamání zákazníka", protože sliboval, že má vliv na Topolánka a zařídí pokračování zakázky na Pandury. Na Topola vliv měl a zakázka pokračovala.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

11.11.2020 15:20 Reaguje na Pavel Hanzl
Přečtěte si vývoj kauzy Pandury, je to i na wikipedii.
Nebudu tady spekulovat, nicméně stojím si za tím, co jsem uvedl. Období kolem roku 2010 bylo top level v rámci korupce a podvodů.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.11.2020 11:19 Reaguje na Jaroslav Studnička
To je hezké. Ale argument by nebyl? Já vím nebyl.
Ale tenhle dojem má většina našich občanů, protože se podařilo špinavcům vytvořit tu správnou medialitu. Kdo to vyrobil a v čí prospěch, je taky jasné.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

12.11.2020 13:24 Reaguje na Pavel Hanzl
Těch několik kauz z mnoha dalších jsem vám uvedl. Že vám to není jasné ovšem není můj problém, ale váš.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.11.2020 16:19 Reaguje na Jaroslav Studnička
Mě to jasné je. Ty kauzy jsou buď úplně nesmyslné (Morava, Kocourak, Bárta, Čunek, Toskánsko, Lithium, Nagyová - Nečas) nebo směřované na nesprávné lidi (Promopro, Casy, IZIP, Blanka atd.) samozřejmě cíleně a s velkou účinností. Důsledkem je totální zkorumpování státní správy až na hranici funkčnosti. Což bylo účelem.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

12.11.2020 19:22 Reaguje na Pavel Hanzl
Samozřejmě, máte pravdu a můžou za to ti vaši z Marsu :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.11.2020 14:27 Reaguje na Svatá Prostoto
Co je to za blbost? Politici nesmí jezdit na dovolenou?
Naprosto typická pseudokauza, kde nebylo VŮBEC NIC. Nějací lobbisti. A co jako? Dnes se někdo ptá, kam jezdí faltoš nebo hrabiš na dovču?
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

11.11.2020 17:03 Reaguje na Pavel Hanzl
Když to berete takhle ... tak se pak nemůžete divit, že máte ve Strakovce Babiše.

BTW ... teď argumentujete přesně jak ten Bába, jen vám tam chybí účelovka a nějaký HanzloKalousek:-))).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.11.2020 11:22 Reaguje na Svatá Prostoto
Přesně naopak. Mediální hyenizací normálních politiků za nepatrné, nebo úplně vymyšlené přešlapy jste umetli cestu gaunerovi.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

12.11.2020 14:02 Reaguje na Pavel Hanzl
Vy mi připomínáte nebožtíka Milouše, který taky do smrti nepochopil, proč v 89 dopadl jak dopadl, když to vlastně všechno myslel dobře a pro lidi.

Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.11.2020 14:31 Reaguje na Svatá Prostoto
Přečtěte si nejen poslední zprávu BIS.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

13.11.2020 13:12 Reaguje na Pavel Hanzl
Vladimír Iljič:-) kdysi mouře pravil, že kritériem teorie je praxe. A ta je taková, že tahle vaše bagatelizace objektivních průserů, ke kterým v minulosti došlo, značnou část lidí objektivně nasere a tím spíš to tam ANO nebo třeba SPD hodí. Popřípadě to progresivně šoupnou Pirátům.

Ale já vím, všichni jsou blbci, jen Hanzl je letadlo.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.11.2020 22:28 Reaguje na Svatá Prostoto
Jaké průsery máte na mysli? Byla v naší vládě někdo, kdo sám sobě vypisoval miliardové dotace a musel ho řešit Evropský Parlament?
Odpovědět

Jan Šimůnek

11.11.2020 11:51 Reaguje na Pavel Hanzl
Ano, máte pravdu. Problém je ovšem polosocialistické a polofašistické politické prostředí EU. Všechny ty dotace, kvóty, omezení toho či onoho, sankce vydávané na základě pýthických blábolů, které navíc, protože v EU nedokázali definovat nějaký referenční jazyk, mohou v každém jazyce EU znamenat něco jiného) apod., vše podle libo(z)vůle nikým nevolených a nikomu neodpovědných úředníků. To je přímo superživný substrát pro korupci. Navíc EU vychrlí ročně cca 1000 stran zákonů a sami právníci tvrdí, že se to nedá ani pro ně stihnout přečíst a zařadit do toho, co už znají. A je to, pochopitelně, závazné i pro právní laiky, kteří ten text budou, obrazně řečeno, držet při čtení vzhůru nohama.

A opakovaně bylo prokázáno, že věřící lidé jsou více ochotni páchat trestnou činnost než nevěřící, případně přímo ateisté. Ostatně většina mafiánských vůdců jsou hluboce věřící lidé a opory místních církevních organizací. Tento fenomén může souviset s tím, že "si to mohou s odpouštějícím bohem vyříkat", případně že náboženství použijí jako omluvu svého konání (okradl / zavraždil jsem nevěřícího / špatně/vlažně/věřícího, a tak jsem vlastně spáchal dobrý skutek).
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

13.11.2020 15:53 Reaguje na Pavel Hanzl
Dovolil bych si poznamenat že většina ČR není ateistická.

Jenom má intezivní odpor k prakticky jakémukoliv organizovanému náboženství a institucionálním entitám typu církví.

Plus valná většina lidí v ČR též dospěla k vcelku logickému názoru že lidstvo vyprodukovalo tolik náboženství že je extrémně nepravděpodobné že kterékoliv z nich samo o sobě odpovídá realitě.

Většina lidí tady prostě nestojí o jakoukoliv formu dogmatické ideologie.
Ať je to křesťanství, islám, socialismus a nebo cokoliv jiného.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

14.11.2020 09:50 Reaguje na Vaclav Sobr
Ale proti ohni se nejlíp bojuje taky ohněm. Proti islámu s jeho prosazováním náboženské státnosti a šaríi jako státního zákona a práva, pokud množství islámských imigrantů překročí určitou mezi, bude jediná možnost zrušit odluku státu od církve a znova vytvořit státní náboženství.
Dost možná státy s početnější islámskou komunitou, jako například Francie nebo Švédsko, jinou možnost, pokud se v blízké budoucnosti nechtějí stát islámskými, už nemají. I kdyby se imigrace úplně zastavila, porodnost islámských žen je vysoká, zatímco neislámských v průměru nízká a v těchto státech se tak brzy islámská menšina stane většinou. A v demokratických volbách islám prosadí.
Odpovědět

Jan Šimůnek

11.11.2020 09:16
Komunitní energetika je asi to samé, jako "vysoká pec do každé vesnice" v době Maova "Velkého skoku" a nemůže skončit jinak, než jak skončil ten velký skok (s tím, že nemáme dost obyvatel na to, aby nám jich tolik na následky této hovadiny mohlo zemřít).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.11.2020 09:59 Reaguje na Jan Šimůnek
Nesmysl jak dycky. Tady máte příklad, že fve funguje i v nejprimitivnějších podmínkaách, čistě komunitně a hlavně BEZ DOTACÍ:

"V roce 2013 používali všichni dotazovaní k zavlažování dieselagregáty. V roce 2017 už 68 procent z nich používalo fotovoltaiku. V roce 2018 pak využívalo solární energie 98 procent dotazovaných".
"Tyto čtyři afghánské provincie tedy mají na počet zhruba dvakrát více solárních instalací než Česká republika".
Zdroj: https://www.idnes.cz/technet/technika/fotovoltaika-cena-ve-svete-afghanistan.A201109_121216_tec_technika_mla

Odpovědět
ig

11.11.2020 10:17 Reaguje na Pavel Hanzl
Ale jo, to je pěkný, byť řídký, příklad. Spotřeba, která se dá 1:1 navázat na výrobu, navíc v oblasti kam zjevně nevedou dráty :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.11.2020 11:13 Reaguje na
Myslím, že tohle bude příklad velmi hustý. Rozvojové a všemožné bídné země budou masivně přecházet na fve (pokud už nepřechází jak dokazuje Afganistán), protože je to nejdostupnější a nejlevnější energie. Slunce svítí všude a hlavně zadarmo, nepotřebujete žádné drahé rumplováky ani přenosovou síť.
Odpovědět

Jan Šimůnek

11.11.2020 11:55 Reaguje na Pavel Hanzl
Jenže v praxi je tohle mnohem dražší než elektřina ze sítě a má to význam jen tam, kde se elektřina buď nedá zavést (třeba některé rezervace, CHKO, NP a podobná lidem nepřátelská území) nebo na hodně vzdálených samotách, kam by přivedení elektřiny stálo majlant. A ještě stejně většina majitelů takových lokalit ten agregát na naftu nebo benzín udržuje, protože v našich podmínkách se může ocitnout bez energie poměrně snadno.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.11.2020 14:50 Reaguje na Jan Šimůnek
FVE je v současnosti nejlevnější elektřinou. Potřebujete zase desítku důkazů, které číst nebudete?
Starý dýzl v rohu s kanystrem nafty se hodí vždycky, i když jste na síti.
Odpovědět

Jan Šimůnek

11.11.2020 17:09 Reaguje na Pavel Hanzl
To, že FV jedou, když elektřinu z nich nikdo nepotřebuje (a nejedou, když by se odbyt našel), je prostě atribut těchto parodií na elektrárny. V malém (chata pro svátky a víkendy) se to dá řešit akumulací, ale už náklady na zabezpečení spotřeby rodinného domku nebo celoročně obývané chalupy akumulátory jsou zcela mimo realitu.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

13.11.2020 15:58 Reaguje na Pavel Hanzl
Ano - silová elektřina jako taková je formálně velmi levná - ale pokud k ní přihodíte další náklady jako je distribuční síť, její řízení, zálohy atd... začne dost výrazně zdražovat.
Dieselagregát má ovšem prakticky jenom náklad na palivo.


Problém je ovšem v tom že účet za tyhle "doprovodné služby" se neúčtuje elektrárně, ale je - na hlavu zprůměrován (bez ohledu na to z jakéhokoliv zdroje člověk elektřinu bere) a platí ho všichni spotřebitelé na kWh bez ohledu na její zdroj.

je to schováno v zákonných platbách za distribuci. Často se v tom platí i peníze za to že uhelná elektrána nedodává do sítě a nic a stojí si na 40 procentech výkonu aby sloužila jako rychlá záloha... a čoudí si dál.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.11.2020 18:28 Reaguje na Vaclav Sobr
Právě proto se prosazuje diverzifikovaná energetika a právě solár má obrovskou výhodu, že svítí všude, kde potřebujete. Takže vůbec nepotřebujete přenosovou soustavu, když si to dobře zorganizujete.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

14.11.2020 09:58 Reaguje na Jan Šimůnek
Navíc zavlažování má akumulační efekt, je víceméně jedno, jestli se ta voda přečerpá do zavlažovacího kanálu ve dne nebo v noci.
To běžné jiné spotřebiče obvykle nemají, jejich činnost je většinou vázána na určitý čas a určitou dobu hodin denně.
V Afgánistánu se fotovoltaika prosadila taky proto, že všechny ostatní zdroje elektřiny jsou technicky mnohem složitější a vyžadují kvalifikovanou péči, zatímco fotovoltaika může dlouho běžet i bez kvalifikované údržby. A taky proto, že kvůli místním nepokojům a banditismu je provozování centralizované rozvodné elektrické sítě v podstatě nemožné, i kdybychom neuvažovali tamější složité přírodní podmínky.
Odpovědět
GP

Galipoli Petr

12.11.2020 12:52 Reaguje na Pavel Hanzl
Taktně jste zamlčel, že ty fotočlánky používají na zavlažování makových polí na výrobu opia/heroinu. A protože nemají na naftu do generátorů, používají fotočlánky. Při ceně za produkt si to mohou dovolit. Navíc devastují spodní vody nadměrným odběrem. Prostě nic k následování.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.11.2020 22:35 Reaguje na Galipoli Petr
Nemají na naftu, ale na čláky ano. Proč? Protože jsou levnější.
Co pěstují není přece problém fve,odkud vodu taky ne. Já sem to dávám proto, že se potvrzují moje dávná slova, že fve (obecně OZE)zválcuje celý fosil bez jakýchkoliv dotací a rozvojové země vůbec do uhelné industrie nepůjdou, ve výhledu ani do ropy.
Odpovědět
GP

Galipoli Petr

14.11.2020 12:12 Reaguje na Pavel Hanzl
Proč je výhodnější fotočlánek, než nafta je v článku vysvětleno. Není to proto, že by byla dražší, ale proto, že je silně nekvalitní a ničí motory generátorů. Navíc jim nevadí, že funguje jenom přes den, kdy svítí slunce. Ale je pravdou, že pro izolované zemědělské oblasti s nízkou spotřebou elektřiny to je dobré.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.11.2020 18:24 Reaguje na Galipoli Petr
I pro vysokou. To je jen otázka dimenzování tj. množství panelů.
Cena je zcela diametrálně odlišná, u nás elektřina z dýzlu vyjde možná 10x dráž.
Tam to bude ještě horší, tahat cisterny s naftou do hor, tam to přečerpávat a tahat až nahoru na farmu, dost děs.
A tahat tam dráty? Proč? Proč stavět uhelnou elektrárnu atd atd? Proč? K panelům si pořídí časem baterku, televizi, čínský elektroskůtr na ježdění do města, pak i traktor na elektriku a teréňáka, prostě pohoda.
Místa na panelů mají dost a slunka taky. Možná si postaví i malý větřák.
Odpovědět
MG

Milan G

11.11.2020 10:27 Reaguje na Jan Šimůnek
Souhlas.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.11.2020 11:17 Reaguje na Jan Šimůnek
Vy jste už tak zmatený, že nepoznáte vysokou (nebo nízkou) pec na tavbu železa od jednoduchého fve panelu.
To je přece diametrální rozdíl!!

To jako kdybyste tvrdil, že nesmyslná je jakákoliv individuální doprava (případně bydlení) a lidé mají jezdit pouze v davu vlakem a bydlet v kasárnách.
Odpovědět

Jan Šimůnek

11.11.2020 12:00 Reaguje na Pavel Hanzl
Vzhledem k tomu, že primitivní pece na tavbu železa zde byly už někdy kolem začátku našeho letopočtu a některé kultury to zvládly už v pravěku, zatímco FV panel je vysoce sofistifikovaný výrobek, existující na trhu ani ne sto let ...

K tomu druhému odstavci: mezi dopravou autem a autobusem/vlakem je značný rozdíl. Ve prospěch toho auta. Mezi ledničkou napájenou ze sítě a ledničkou napájenou z lokálního FV panelu je rozdíl nula, pokud to funguje, a riziko nehody (že přestane jít proud a vyteče) je vyšší u těch fotopanelů.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

11.11.2020 11:38
Trochu nechápu, co se za pojmem "komunitní" energetika skrývá a proč by měla mít komunita nějaké výhody proti jiným subjektům. Chce-li si např. vesnice postavit společnou VE, pak by měla mít nárok na podporu stejnou, jako jakékoliv jiné subjekty stavějící si VE.
Odpovědět

Jan Šimůnek

11.11.2020 12:00 Reaguje na Jiří Svoboda
Prostě jakékoli OZE jsou jen generátorem dotačních peněz a tady se o ně hlásí další potenciální parazité.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.11.2020 14:48 Reaguje na Jan Šimůnek
Samozřejmě babišistán je postaven na tunelování dotací všeho typu. Hloupí Němčouři mají za zlomek dotací 50% energie z OZE.
Odpovědět

Jan Šimůnek

11.11.2020 17:11 Reaguje na Pavel Hanzl
Masívně to dotují, byť tomu pro oklamání občanů říkají jinak, a proto mají patrně nejdražší elektřinu v EU, bez ohledu na občasné šílenosti typu elektřiny se zápornou cenou.
Odpovědět

Viktor Šedivý

11.11.2020 12:46
Předpokládám, že pravidla pro dotace jsou stejná pro všechny subjekty, ať je to "energetická" akciovka nebo firma patřící městu.

Nevidím ani v nejmenším důvod preferovat pomocí další podpory nepříliš zkušeného výrobce, který chce výrobu provozovat v malém. To by totiž bylo čistě ideologické kritérium a ideologii do energetiky tahat nechceme - nebo ano?

Takže mi z toho vyplývá, že tady akorát nějaký drzý parazit doufal, že by zase něco vyrazil ze společné kasy a sklaplo mu. Což je ale DOBRÁ ZPRÁVA.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.11.2020 14:46 Reaguje na Viktor Šedivý
V článku je to taky napsáno, problém je u nás hlavně legislativní. Dost šikanózní a zbytečně byrokratické zákony větší rozvoj úspěšně blokují. Na to, jak mohutně dotujeme různé barony, jsou výsledky přímo katastrofální.
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/cesko-slunci-nepreje-solarni-investori-miri-do-polska-ci-rumunska-116560
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

11.11.2020 14:51 Reaguje na Pavel Hanzl
Kolovrátek Hanzl...
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

13.11.2020 15:51 Reaguje na Jaroslav Studnička
Co se týká Hanzla, platí, že proti blbosti i bohové marně bojují.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

14.11.2020 10:00 Reaguje na Jiří Daneš
Tak.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

13.11.2020 16:11
Tak znova... ve fosilní výrobě máme cca 18GW v elektřině... (sem tam 5 expedujeme do Německa či Rakouska... ikdyž ti formálně nekupují elektřinu ale regulační službu)

4GW tyhle elektrárny ještě pošlou jako odpadní teplo do topení v městech ve kterých stojí... a pak dalších cca 18GW dají dohromady teplárny a lokální vytápění v kotlích ať v domech nebo bytových domech. (většinou uhlí a plyn)

Temelín, Dukovany a již existující OZE v tom nejsou. (Blok v Dukovanech by nahradil ty 2 co tam stojí takže ho na náhradu fosilu ani nemá smysl počítat)

Celkově je to 40GW výkonu co musíme nahradit... To je 20 nových temelínů...

i kdyby jsme řekli že uděláme 5GW úspor, a zcela eliminovali jakýkoliv export - tak jsme na nových Temelínech 15ti- 30 nových reaktorů současného výkonu.

Pokud by jsme to chtěli v OZE bude to nějakýcgh 60000 2,5MW větrníků... plus k tomu záloha schopná pojmout desítky GW a o kapacitách stovek GWh. Nic takového nikde na světě nestojí.
V soláru - s podobnou zálohou - by to bylo nějakých 800km2 solárních panelů.

přepočteno na nominální výkon u nás větrník i solár běží cca 20 procent času. Jaderná reaktor dává 85 procent času.

Pokud by jsme chtěli být zelení do roku 2040 museli by jsme prakticky postavit takový větrník, sítě a zálohy k němu každé 2 dny. po následujících 20 let.

Na to ani nemáme lidskou pracovní sílu kvalifikovanou to dělat. O tom že taková akce by sežrala řádově víc betonu a oceli než ty elektrány nemluvě.

a dát na každý km2 suhé plochy země větrník nemá s ekologií naprosto nic společného
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.11.2020 22:59 Reaguje na Vaclav Sobr
Miluji lidi,kteří sáhodlouze vysvětlují, proč to nejde.
Pokud bychom chtěli mít veškerou elektřinu z fve, museli bychom pokrýt 1% území ČR panely, což je 10% zpevněných ploch. Já vím, je to gigamnožství. Ale Němčouři dělají letos ve fve snad 40 TWh, což je polovina spotřeby celé ČR. A instalace tam rostou jak houby po dešti.
U nás vývoj fve stagnuje, počítá se s rozvojem do roku 30 o asi 3%.
VE je u nás napytel, my bychom měli být akumulátorem Evropy, na severu fučí a na jihu svítí, drátů máme všude a prostoru v brownfieldech taky.
Ale jak to dopadne, když se úplně neotočí stávající trend?
Do roku 30 budeme polovinu elektřiny dovážet a stejně budeme za špinavce Evropy.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

14.11.2020 08:54 Reaguje na Pavel Hanzl
Miluji lidi, kteří neustále opakují lži....Kolovrátek Hanzl.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.11.2020 18:08 Reaguje na Jaroslav Studnička
Napište, z čeho budeme brát v roce 30 elektřinu, když uhláky musí skončit a nic jiného soudruzi nejsou schopni vymudrovat.
Proč to neokopírujeme ze zemí, kde to funguje??
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

14.11.2020 20:06 Reaguje na Pavel Hanzl
Nejprve zareaguji na vaše opakující se tvrzení.
- argumentace zastavěným územím je nic neříkající údaj, to možná dobře působí na laickou veřejnost.
- srovnávání výroby z FVE v Německu se spotřebou v ČR je demagogické. Porovnáváte jablka s hruškami.
- dle požadavku EU na aktualizaci energetické - klimatického plánu jsme začátkem tohoto roku schválili nárůst podílu z OZE na 22%. Letos máme být na cca 15%. Tedy nárůst o 7 p.b., nikoliv Vašich 3%. Je ovšem nutné si uvědomit, že s roční využitelností FVE = 12% a VtE = 23%, bude muset být nově instalovaný výkon mnohem výraznější, aby dokázal vyrobit požadované množství el. energie.
- Argumentace jakýmsi akumulátorem Evropy je pouze vaše fantasmagorie. Státy, které mají výhodné podmínky pro OZE si budou budovat vlastní akumulační kapacity pro svou vlastní spotřebu. Nebudou prodávat levnou elektřinu do zahraničí. To se někdy děje nyní, protože nejsou potřebné akumulační kapacity.

Kopírovat země, kde to funguje?
Nejprve si tedy rozeberme současnou realitu.
- státy, které mají mimořádné výhodné podmínky na OZE - Island, Norsko - tam inspiraci nehledejme
- státy, které mají také příznivé podmínky a zároveň v minulosti vsadili na významný podíl JE - Francie, Švédsko a dejme tomu Finsko. Po zprovoznění dostavovaných bloků v Mochovcích se k těmto státům přidá Slovensko.

Tyto dva příklady mají již dlouhodobě splněno a mají nízkoemisní výrobu el. energie.

- Pak je tu např. Velká Británie, která si drží podíl JE, kolem 40 - 50% má z plynu vlastní produkce (nikoliv dovoz), dováženou biomasu nebudu komentovat a pak samozřejmě jsou ostrovní stát a podmínky pro rozvoj offshore VtE mají skvělé.
- Pak tu jsou státy, které mají taky výborné podmínky pro OZE (dovoz biomasy do Dánska nekomentuji), ale zároveň jsou výraznými dovozci el. energie - Rakousko, Dánsko.
- Další státy vsázejí na rozvoj OZE, ale taky k tomu mají mnohem příznivější podmínky než ČR - Španělsko, Portugalsko, Belgie (stále ovšem významný podíl JE).
- Německo je kapitola sama pro sebe...

Podmínky jednotlivých států z pohledu energetického mixu jsou velmi odlišné. Dále samozřejmě musíte uvažovat s odlišnou strukturou hospodářství, apod.

Chcete se inspirovat fungující nízkoemisní el. energetikou? Budujme tedy mix JE a OZE s jistým doplňkem v podobě plynu.

Do roku 2030 objektivně uhlí nejsme schopni opustit, pokud ano, bude to tak, že cca 70% stávajícího podílu uhlí bude muset nahradit plyn.

Odpovědět
RP

Radim Polášek

14.11.2020 09:30
Komunitní energetika je v dnešním systému v podstatě totéž jako mělo být za socialismu komunitní zemědělství, skrz Jednotná Zemědělská Družstva. (JZD)
A dopadlo by to úplně stejně, zvláště když ve vedení energetických komunit, stejně jako kdysi ve vedení JZD, mají být hlavně neodborníci. (Odborníci, pokud nepracují na přincipu dobrovolnosti a charity, nebo ideologického aktivismu, chtějí za svou práci příliš moc peněz) Za socialismu to bylo proto, že tehdy byl hlavní kvalifikační předpoklad vlastnictví "rudé knížky", dnes to je proto, že hlavní kvalifikační předpoklad pro vedení budou bláboly o zelené energetice, o přednostem malých rozdělených zdrojů a fotovoltaiky a větrníků před klasickými zdroji, bláboly o chytrých sítích, které prý mají elektřinu zlevnit a podobně.
JZD se potom stala pro spoustu lidí zašívárna a zdroje levných potravin a krmiv pro své domácí zvířectvo. Když potom po sametu na troskách JZD vznikaly soukromé podniky, tak obvykle prvním krokem nového manažmentu bylo propustit 4/5 až 9/10 zaměstnanců, protože soukromé podniky mají na stejnou rozlohu a stejný objem zemědělské výroby asi 5 - 10 x méně zaměstnanců, při stejné nebo lepší kvalitě výroby a stejné nebo lepší ochraně životbního prostředí.
Budoucí náš vývoj v oblasti komunitní energetiky je vidět například v Německu, kde podle mých údajů většina malých komunitních zdrojů elektřiny po pár letech zkrachovala a byla levně skoupena cizími investory fungujícími na ekonomickém, ne na ideologickém základě. Ti investoři jsou často mnohem větší než původní německé energetické firmy, kterým z ideologickým důvodů němečtí aktzivisté a zelení bránili se na tomto byznysu podílet a snažili se je rozbít na malé energetické celky. Protože jsou snadněji ovladatelné a snadněji se z nich ždímají "dobrovolné" příspěvky na politiku zelených či obecně na rozvol zelených nik ve společnosti snižující prostory pro tradiční niky ve společnosti, ekonomické i politické. A tím dovršující přechod společnosti na zelenou společnost ovládanou zelenou ideologií a propagandou.
Odpovědět
 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist