https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/lesnici-kacenim-ceske-lesy-nezachranime
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Lesníci: Kácením české lesy nezachráníme

15.9.2020
Těžbou lesy nezachráníme.
Těžbou lesy nezachráníme.
Foto | Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz
České hospodářské lesy zažívají v posledních letech nebývalou kalamitu. Při ní odumírají velké plochy smrků a borovic, což souvisí se suchem a přemnožením hmyzích škůdců. Protože naši předkové v minulosti vysázeli tyto stromy na většině území Česka, trh je přesycen dřevem. Cena dřeva rychle klesá mnohdy až pod úroveň nákladů na jeho vykácení a dopravu na místo prodeje. To představuje velký problém pro vlastníky lesů, kteří pochopitelně chtějí mít ze svých pozemků ekonomický užitek.
 

Pro společnost, reprezentovanou státem, mají však lesy daleko více přínosů než pouhý ekonomický zisk plynoucí z prodeje dřeva. Všichni potřebujeme především zdravé a fungující lesy, které zabezpečí čištění vody a vzduchu, ochranu půdy a biologické rozmanitosti i stabilní klima. Stát by proto měl prioritně financovat tyto tzv. ekosystémové služby, které soukromé lesy a jejich vlastníci poskytují společnosti. Tomu ovšem příspěvková politika státu často neodpovídá.

Příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity poskytované Ministerstvem zemědělství (1) jsou vázány na množství pokácených a zpracovaných odumřelých a odumírajících jehličnatých stromů. Zpracování stromů za účelem jejich prodeje je v ekonomickém zájmu vlastníků lesů, ale nepředstavuje žádný přínos pro samotný les ani jeho ekosystémové služby. Ve skutečnosti není ponechání odumřelých stromů na místě pro les žádný problém. Odumřelé stromy, které škůdci (brouci ze skupiny kůrovců) již opustili, nepředstavují riziko z hlediska dalšího šíření těchto nebo jiných škůdců.

Odumřelé stromy a mrtvé dřevo ponechané v lese je nenahraditelné z hlediska biologické rozmanitosti (biodiverzity), protože na něm nebo v něm žije mnoho užitečných mikroorganismů, hub, rostlin i živočichů. Je také důležité pro zmírňování klimatických změn, protože je v něm uložen uhlík, který by se jinak v atmosféře (jako složka skleníkového plynu oxidu uhličitého) podílel na oteplování klimatu. Spálením neprodejného dřeva (tak jak někteří navrhují; 2) by se uhlík obsažený ve dřevě okamžitě uvolnil do vzduchu. Ponechání odumřelých stromů v lese tedy představuje jednu z nejlepších cest, jak současně zpomalit úbytek biologické rozmanitosti a klimatickou změnu (3).

Vykácením odumřelých stromů a odvozem dřeva české lesy nezachráníme, ani nevytvoříme podmínky pro zdravé budoucí lesy. Pokud se vlastníkovi nevyplatí odumřelé stromy pokácet a zpracovat, stát by ho k tomu neměl nutit pomocí předpisů, ani by ho v tom neměl podporovat a zpracování odumřelých stromů nepřímo financovat. Stát by měl naopak zajistit takové nástroje, které podpoří ponechávání mrtvého dřeva v lese (samozřejmě ve formě, ve které nebude nebezpečné pro návštěvníky lesa) a takové aktivity vlastníků, které povedou k zachování a obnově lesů zdravých. Kromě ponechávání mrtvého dřeva v lesích by tudíž měl stát podporovat využívání a ochranu přirozené obnovy, zajištění přirozené skladby dřevin a strukturní rozmanitosti. To znamená aktivity, které povedou k vytvoření lesů strukturně rozmanitých a smíšených, složených z původních druhů dřevin přizpůsobených danému místu. Jedině takové lesy budou dostatečně zdravé, tj. odolné ke změnám klimatu, schopné se vypořádat s přemnožením patogenů a schopné zajistit zachování biologické rozmanitosti. Zcela samozřejmě by se těmito principy mělo řídit hospodaření v hospodářských lesích ve vlastnictví státu, jejichž správcům by stát též neměl poskytovat prostředky na nerentabilní těžbu odumřelých stromů, a vhodným způsobem by měl stát takové hospodaření podporovat i v lesích soukromých.

(1) http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/financni_prispevky_na_kurovcove/
(2) https://www.svol.cz/aktuality/na-zmirneni-dopadu-kurovcove-kalamity-za-lonsky-rok-je-potreba-pro-nestatni-lesy-zajistit-5-2-mld/
(3) https://www.euractiv.com/wp-content/uploads/sites/2/2020/05/EC-Forest-Policy-Letter-Final.pdf

Signatáři:
Česká společnost pro ekologii, předseda RNDr. Robert Tropek, http://www.cspe.cz/, 575 členů
Česká botanická společnost, předseda prof. RNDr. Karel Prach, CSc., https://botanospol.cz/, 670 členů
Česká společnost entomologická, předseda RNDr. David Král, Ph. D., https://www.entospol.cz/
Česká vědecká společnost pro mykologii, předseda Mgr. Jan Holec, Dr., http://czechmycology.org/

Výzvu odborníků ministrovi zemědělství a životního prostředí a poslancům zemědělského výboru a výboru pro životní prostředí můžete podepsat zde.

Miroslav Svoboda, Katedra ekologie lesa FLD ČZU v Praze, www.facebook.com/kel.fld.czu.cz
Vojtěch Čada, Katedra ekologie lesa FLD ČZU v Praze


reklama

 
Lesníci

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (7)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Jiri Kovalovsky

Jiri Kovalovsky

16.9.2020 10:46
Bravo, naprostý souhlas
Odpovědět
VN

Václav Neguš

16.9.2020 13:42
Demagogií lesům nepomůžete !!
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

16.9.2020 14:09
To zas bude v diskuzi rachot:-).
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

16.9.2020 15:02
Signatáře považuji za dobré odborníky v jejich oboru a jejich argumenty mne přesvědčily, že jsem jejich výzvu také podepsala.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

16.9.2020 20:48
Bohužel, je to pouze další snůška akademických blábolů, absolutně odtržených od reality. Pánové vědci by měli jít do praxe, podívat se co jde či nejde realizovat a teprve potom smysluplně radit. Proč by to ale dělali, když jim stačí sesmolit pamflet plný všeobecných frází či dokonce úplných nesmyslů a stejně jim určitá skupinka lidí bude tleskat.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

17.9.2020 23:05
Nechci se hádat, ale nikde jsem mezi signatáři neviděl nějaké lesníky
z nadpisu, který tak považuji za zavádějící. Mělo by tam stát, že to
je názor akademiků a nadšenců pro jiný, než hospodářsky využívaný les.
Lesník se stará o zdravý les bez mrtvých a nemocných stromů jako zdrojů
nákazy a šíření škůdců. Signatáři těm škůdcům a dřevokazným houbám
fandí a tak musí být zákonitě někým jiným, než jsou lesníci. To, že
vyučují na lesnické fakultě ekologii je stejné, jako třeba vyučovat
ekonomiku lesního provozu a nebo pěstování hospodářsky využitelných
dřevin.V tom se akademici asi neshodnou a z ekologie se stává
politikum, kterým se ohání kde kdo,Ti lesníci tu hospodařili
vcelku úspěšně po staletí, dokud jim do toho nezačal kde kdo mluvit.
Lesníky je třeba nechat v klidu v těchto kritických dobách pracovat
a nezatěžovat je těmito moudrostmi.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

19.9.2020 14:05
No. Je vidět, že mezi signatáři není klimatolog. Odumřelé dřevo se totiž rozkládá zejména na kysličník uhličitý. Takže je jedno, jestli se spálí nebo zetleje. Aby vázalo uhlík, muselo by se zahrabat někam do sloje bez přístupu vzduchu.
Odpovědět
 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist