https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/lesnici-zemedelci-a-ochranci-prirody-vyzyvame-poslaneckou-snemovnu-k-prijeti-novely-zakona-o-myslivosti
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Lesníci, zemědělci a ochránci přírody: Vyzýváme poslaneckou sněmovnu k přijetí novely zákona o myslivosti

24.6.2024
Stejně staré semenáčky dubu uvnitř oplocenky a mimo ni ukazují, že stromy v lese se obnovují, když jsou chráněné před přemnoženou zvěří. Ilustrační snímek.
Stejně staré semenáčky dubu uvnitř oplocenky a mimo ni ukazují, že stromy v lese se obnovují, když jsou chráněné před přemnoženou zvěří. Ilustrační snímek.
Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz
Sedm významných neziskových organizací a spolků – Asociace soukromého zemědělství (ASZ), Česká společnost ornitologická (ČSO), Český svaz ochránců přírody (ČSOP), Hnutí DUHA (HD), Spolek vlastníků honebních pozemků (SVHP), Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL)a Pro Silva Bohemica (PSB) dnes vyjádřilo podporu vládnímu návrhu novely zákona o myslivosti. Novela je kompromisem vzniklým na základě složitých jednáních politiků, odborníků i hospodářů. Přesto přináší zásadní a dlouho potřebnou modernizaci současného, dlouhodobě nefunkčního systému myslivosti. Zítra se novelou v tzv. prvním čtení bude poprvé zabývat poslanecká sněmovna.
 

Jaké klíčové změny novela přináší?

Novela zákona o myslivosti je nezbytná pro řešení současných problémů způsobených nadměrnými stavy spárkaté zvěře [1], které vedou k rozsáhlým ekonomickým a ekologickým škodám. Je to zásadní překážka na cestě k adaptaci naší krajiny na klimatickou změnu. Bez jejího schválení Parlamentem ČR se nepodaří obnovit druhově pestré a odolnější lesy, jelikož příliš početná zvěř poškozuje či úplně ničí většinu mladých listnáčů a jedlí. Novela zavádí několik klíčových opatření:
   1. Plánování lovu podle míry škod způsobených zvěří:
   Lov se bude plánovat na základě skutečného stavu lesa, resp. míry jeho poškození. Je to jediný způsob jak nastolit rovnováhu mezi lesem a početností zvěře.
   2. Zmenšení minimální výměry honiteb:
   Minimální výměra honiteb se zmenší z 500 na 250 hektarů, což umožní alespoň středním vlastníkům sladit zemědělské, lesnické a myslivecké hospodaření a efektivní výkon myslivosti i tam, kde aktuálně není možné dosáhnout dohody mezi vlastníky pozemků a myslivci.
   3. Umožnění lovu vlastníkům a nájemcům pozemků:
   Zemědělci a vlastníci pozemků splňující všechny zákonné požadavky budou moci lovit netrofejovou zvěř a sami tak ochránit svůj majetek.
   4. Vypuštění chráněných druhů ze seznamu myslivecky obhospodařované zvěře:
   To přispěje ke snížení nelegálního lovu vzácných zvířat a sjednotí kompetence při jejich správě a povolování výjimek k odlovu problémových jedinců.

Řada návrhů vlastníků pozemků, zemědělců, lesníků i ochránců přírody nebyla do vládního návrhu zapracována. Některé organizace například navrhovaly významnější snížení minimální velikosti honitby až na 115 ha jako za první republiky nebo zákaz pronájmu honiteb ve státních lesích. Přesto však novelu zákona podporují, jelikož přijetí opatření, která nastolí rovnováhu mezi lesem a zvěří, sníží škody a alespoň částečně posílí práva vlastníků pozemků, není možné dále odkládat.

Proč je novela zlomovým krokem na cestě k pestré krajině pro budoucí generace?

Tomáš Pospíšil, předseda Pro Silva Bohemica, říká: „Stavy spárkaté zvěře skokově narůstají, přitom současný zákon neumožňuje většině vlastníků lesů efektivně zasáhnout. Nenávratně tak ztrácíme čas k adaptaci našich lesů na klimatickou změnu. Novela přináší potřebné změny, které umožní nalezení rovnováhy mezi potřebami lesa a zvěře. Díky tomu budeme moci výrazně více využít tvořivých sil přírody při přeměně našich lesů na pestřejší a odolnější.“

Jaroslav Šebek / Daniel Pitek, Asociace soukromého zemědělství ČR, říkají: „Současný systém myslivosti je reliktem socialismu a brání drtivé většině malých zemědělců chránit svůj majetek před přemnoženou zvěří. Vláda se v programovém prohlášení zavázala práva vlastníků posílit. Důrazně apelujeme na všechny koaliční poslance, aby vládní návrh schválili, splnili vládní slib a ukázali voličům, že vládní slovo platí.“

Richard Podstatzký, místopředseda Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL) říká: „Pro naši organizaci SVOL je reforma legislativy v myslivosti dlouhodobým cílem. Obhospodařované honitby vlastní, které jsou v rukou vlastníků lesů, vykazují výrazně menší škody, než jiné honitby pronajímané. Jsme přesvědčeni, že největší motivaci škodám předcházet má vlastník lesních či zemědělských pozemků, proto by mu mělo být umožněno myslivecky hospodařit. Prioritou pro nás tak bylo snížení minimální výměry honitby, otevření možnosti tvorby honiteb, umožnění individuálního práva lovu vlastníka či pachtýře na obhospodařovaných pozemcích, či liberalizace způsobů lovu. Snížená minimální výměra honitby bude jistě od vlastníků pozemků použita tam, kde škody jsou značné a neznamená to, že se toto ustanovení použije masivně. Je to jedna z možností, která zapadá do celého souboru opatření.“

Karel Kříž, výkonný místopředseda Českého svazu ochránců přírody, říká: „Novela mysliveckého zákona přináší šanci na snížení škod způsobených zvěří v lesích i zemědělské krajině. O její potřebnosti svědčí i to, že se poprvé v novodobé historii ČR spojili lesníci, zemědělci a ochránci přírody, aby pomohli prosadit potřebnou novelu.“

Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické, říká: „I přesto, že novela zdaleka neřeší všechny problémy spojené s českou myslivostí, je to krok správným směrem. Mezi lovnou zvěří sice stále zůstává celosvětově ohrožený polák velký, ale ostatní chráněné druhy z mysliveckého zákona budou vypuštěny. Novelu je třeba schválit a v reformě našeho přístupu ke krajině a zvířatům pokračovat.“

Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů Hnutí DUHA, říká: „Budoucnost našich lesů je teď v rukou poslanců. V případě, že novelu mysliveckého zákona neschválí nebo ji vykostí, budou dál miliardy vynaložené na sazenice při pokusech o obnovu lesů končit v žaludcích jelenů, srnců, daňků a siky, jejichž početní stavy v posledních desetiletích exponenciálně rostou, zatímco současná podoba mysliveckého hospodaření selhává. Přemnožená spárkatá zvěř spase i většinu přirozeného zmlazení listnáčů a jedliček, které se mají stát základem odolnějších lesů.“

Bohumír Nekola, předseda Spolku vlastníků honebních pozemků, říká: „Novela je fatálně opožděným krokem a přesto, že ji považujeme za značný kompromis, míří správným směrem. Některé současné vládní návrhy navrhovala zapracovat do legislativy naše tehdejší předsedkyně, paní Mgr. Věra Petrová, již před 20 lety. Současný návrh ale nezajišťuje výkon práva myslivosti vlastníkům, tzv. přičleněných pozemků k honitbě vlastní, ani společenstevní. Nadále opomíjí ústavní právo občana-jednotlivce na příznivé životní prostředí, kdy se do zákona mj. mohl konečně vrátit osvědčený prvek z prvorepublikové legislativy: obnovit právo vlastníka na tvorbu malých honiteb pro drobnou zvěř s četnými krajinnými prvky z doby milionových stavů koroptví a zajíců.“

Více informací o novele zákona o myslivosti naleznete na webových stránkách:

Rovnováha v naší krajině: Jak jí lze dosáhnout novelou zákona o myslivosti

Novele zákona o myslivosti - šance pro pestré lesy a rovnováhu v nich


reklama

 
Další informace |
Společná výzva Asociace soukromého zemědělství ČR, Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR, Českého svazu ochránců přírody, Pro Silva Bohemica, České společnosti ornitologické, Hnutí DUHA a Spolku vlastníků honebních pozemků.
Lesníci, zemědělci a ochránci přírody

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (66)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

JV

Jaroslav Vozáb

24.6.2024 17:41
Titulek by měl znít "Někteří " lesníci,zemědělci a ochránci přírody.
Druzí se zase obávají o zvěř jako takovou. Každý klacek má dvě strany a hodně záleží na ruce, která ten klacek se drží a jaká hlava tu ruku řídí.
Kdo hájí zájmy zvěře? Asi nikdo, ani zmínka o zřizování oblastí chovu o řízení myslivosti např. omezení lovu v honitbách kde prokazatelně se loví mnohonásobně více než v sousední honitbě (5 až 10x) atd....
Myslím si, že stávající zákonná norma je vyvážená jak ve směru k vlastníkům pozemků, tak k myslivcům (jak ti co provozují myslivost na svém či v pronajatých honitbách).
Na druhou stranu zase vytvoříme další nákladnou státní strukturu ...
Většina problémů např. černá zvěř není ve většině honiteb stejně plánována (nejsou stanoveny kmenové stavy atd.)
Odpovědět
Ra

Radek

24.6.2024 21:15 Reaguje na Jaroslav Vozáb
Vystihl jste to přesně .

Mě by jen zajímalo kdo jim to bude dělat . Sehnat tolik lidí ochotných střílet po všem co uvidí nebude tak snad , jak se muže na první pohled zdát . LČR povolali co mohli a bylo málo ,tak dávají za kus srnčího 300 kč odměnu , mimo plat .
Odpovědět
DA

DAG

24.6.2024 17:57
Nadále opomíjí ústavní právo občana-jednotlivce na příznivé životní prostředí, kdy se do zákona mj. mohl konečně vrátit osvědčený prvek z prvorepublikové legislativy: obnovit právo vlastníka na tvorbu malých honiteb pro drobnou zvěř s četnými krajinnými prvky z doby milionových stavů koroptví a zajíců.“
Tak z toho jsem málem padl smíchy pod stůl :)
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

24.6.2024 18:50 Reaguje na DAG
Ten člověk rozumu mdlého se takto vyjadřuje již dvacet let. Chce vrátit právo na výkon myslivosti do rukou držitelů například přičleněných honebních pozemků kterým bylo udajně toto právo ukradeno. Za celých dvacet let ale nenašel a nepředložil jediný § který by něco podobného, tak jak si to představuje on, v minulosti umožňoval. No a ty četné krajinné prvky z doby ..... Ono se stačí a v dnešní době to není žádný problém, podívat na jeho vlastní pozemky. Tam se o nějaké četnosti krajiných prvků nedá mluvit. Tam totiž nenajdete žádné krajinné prvky.
Odpovědět
MM

Milan Milan

24.6.2024 21:12
Zajímavé. Ale zřejmě česká klasika. Souhlasí ti co s tím nebudou mit nic společného, jenom myslivci s tím nesouhlasí. To je jako by se ptali souseda co mám a jak dělat já ve své zahradě.
Odpovědět

Radek Čuda

25.6.2024 13:37 Reaguje na Milan Milan
No, přijde mi dost odvážné, že vlastníci těch pozemků s tím nemají nic společného. Pokud se tedy nehodláme vracet k osvědčenému modelu, kdy půda patřila pracujícímu lidu:-))).
Když už, tak to už spíš ti myslivci.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

27.6.2024 04:59 Reaguje na Radek Čuda
Otázkou je kolik vlastníků na té své půdě vlastně hospodaří a kolik jich tu půdu pronajímá. Na a na pronajaté půdě se to potom bude už týkat spíš nájemců než vlastníků. No a jeden si pronajímá půdu k zemědělské výrobě a druhý si pronajímá právo myslivosti v honitbě.
Odpovědět

Radek Čuda

27.6.2024 13:33 Reaguje na Jarek Schindler
Jistě, ale nepronajímá si je přímo od vlastníka toho pozemku, který do toho v případě těch drobných vlastníků může nějak mluvit jen ve velmi omezené míře. Takže ta analogie zde kulhá, a to hodně hodně.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

28.6.2024 03:05 Reaguje na Radek Čuda
Chcete tvrdit, že vlastník , pokud tedy pronajme své pole někomu dalšímu má snad možnost nějak výrazně mluvit do jeho dalšího hospodaření? Co se týká myslivosti, tak samozřejmě jde o pronájem práva myslivosti v honitbě. Tedy né na jednotlivých pozemcích. Tak to ale bylo i za první republiky či R-U. Nájemce si to pronajímá od HS které bylo vlastníky vytvořeno právě proto aby vytvořilo tu honitbu a rozhodlo o způsobu hospodaření v ní. Takže ještě jednou, nikdy to nebylo jinak. No a nikde není dáno, že by to vlastníci sdružení v HS museli někomu pronajímat. Mohou si svoji honitbu obhospodařovat ve vlastní režii.
Odpovědět
VN

Vladimír Nechutný

25.6.2024 08:56
Spárkatá zvěř je ve větším množství než v minulosti. Vyskytuje se ale také na podstatně vyšší ploše než v minulosti.Celkový výše odlov neříká nic o tom jak je to hustotou populace na plochu. V minulosti byla spárkatá zvěř jelení a jelena siky i dančí koncentrována do režijních honiteb státních lesů. Dnes je na podstatně větším území a dovolím si tvrdit že v převážné míře i v menší hustotě. Oproti tomu drobná zvěř podstatně klesla. Produkce biomasy - vyjádřené v množství odlovené zvěřiny na hektar je bez započtení černé zvěře je takřka stejná. Otázkou je kdo by byl pro někoho největší škůdce pokud by byly stavy zajíců jako v 70. letech. Bez oplocenek by vše co je mladé a listnaté spotřebovali na svou obživu.
Základ problému je ,že máme vytěženo v republice dřevo na léta dopředu.
Tisíce hektarů holin. Nejsou vytvořeny žádné finanční rezervy na obnovu.
Vše spotřebováno , utraceno. Není co těžit , není za co obnovovat.Na kvalitu lesa se pohlíží zejména podle ročního hospodářského výsledku.
Snížení výměry honitby v minulosti(LČR) nepřineslo snížení stavů zvěře ale naopak. Stanovování plánu lovů -nejspíše UHULem se jeví jako zajištění práce pro někoho co už nemá co by hospodářsky upravoval, protože mu to sežral kůrovec.Novela vlastníkovi zem. pozemků bere právo rozhodovat o tom co a v jakém množství se bude lovit. Dává to státnímu úředníkovi s značnými sankcemi při neplnění. To není posílení vlatnických práv,
Umožnění lovu uživatelům a vlastníkům - ochrana a předcházení škod? Spíše projekt s povolenkami . S mnoha možnostmi využití.. Většina vlastníků zemědělské půdy,a to již má v rámci honebních společenstev a textu smluv o pronájmu vyřešené.
Pokud má někdo postavenou nájemní smlouvu a výběrové řízení s prioritou získat co nejvyšší cenu za pronájem a nemá nastaveno ujednání např. o cílových stavech zvěře a vazbou na výši nájemného tak se nemůže divit že nájemce nechce chodit do lesa jen na procházky a mít honitbu bez zvěře.
Také je třeba připomenout že od roku 2001 musí uživatel honitby si nechat od držitele honitby(vlastníků)a) schválit sčítané stavy a výši plánu lovu.
Co teda vlastníci dosud dělali? Je to v modu co nefunguje je třeba .
posílit.?
Odpovědět
DA

DAG

25.6.2024 14:39 Reaguje na Vladimír Nechutný
Myslím, že Váš popis situace je velice přesný. A ano majitelé mají velkou páku ve sčítání zvěře a schvalování plánu lovu. Nikdo ji ovšem nevyužívá. Zemědělci řeší škody přímo s myslivci a průšvih jsou ty paseky v lesích.
Navíc srnčí skutečně změnilo svoje návyky, v pasekách jim nic nechybí a žijí v nich. Tím pádem budou škody velké a jediné zabránění škod ve větší míře bude naprostá eliminace srnčí zvěře.
Odpovědět

Radek Čuda

25.6.2024 13:45
Tohle je a bude věčné téma, protože vždy bude v řadě případů docházet ke střetu zájmů vlastníků pozemků s těmi, kteří je v řadě případů díky platné legislativy užívají bez toho, aby se na tomto s těmi vlastníky svobodně dohodli.

Stav po mnoho let spíše vyhovoval těm myslivcům, takže je přirozené, že vlastníci toho mají celkem dost a že se jejich tlak. A samozřejmě, na druhou stranu není překvapivé, že myslivci nějakým zásadnějším změnám brání. Viz nedávná článek pana Janoty z Jednoty. No, jsem na to v naší drahé PS zvědav. I když kdybych si musel vsadit, tak bych to viděl na pád do předvolební stoupy s tím, že po volbách se pojede znovu.
Odpovědět
Ra

Radek

25.6.2024 18:39 Reaguje na Radek Čuda
Nebylo by od věci , přečíst si stávající zákon , opravdu je potřeba v něm změnit nějaké věci . Vlastníci v něm májí všechna práva , to že jich nevyužívají je jenom jejich věc a mnoho vlastníku je uplatňuje a nemají problém .
Odpovědět

Radek Čuda

26.6.2024 15:20 Reaguje na Radek
Využívat těch práv je pro střední a o to více malé vlastníky lesa krajně obtížné a v mnoha případech nemožné. Takže cílem novely ... a teď ponechme stranou, jak se to podařilo ... je to těm skupinám vlastníků v reálu trochu usnadnit.

Zákon znám, kousek lesa máme ... i když spíš omylem a máme ... a mít i budeme ... ho čistě ze sentimentálních důvodů a rozhodně nepočítáme, že bychom z něj kdy něco měli.
Odpovědět
Ra

Radek

26.6.2024 17:54 Reaguje na Radek Čuda
Na rozdíl od vás , jsou v podstatě všichni malí vlastníci , z naší malé vísky cleny místního mysliveckého spolku , krom dvou co vlastní cca 100 ha , ti se z nějakého důvodu , nám neznámého se rozhodli jít cestou pana Pitka a všechny kolem sebe za každou cenu srát .
A ted k věci , každoroční pořádání valných hromad v HS nás v podstatě zlikviduje , nehledě toho že do ted jsme jaksi kecali do stavů zvěře a plánu lovu mi , vlastníci ….po novu nám to bude určovat nějaký panák z uřadu , teda pokud někoho v poslanecké sněmovně neosvítí duch svatý a ty nesmyly jim nezchodí a že jich tam je . Samozřejmě vlastníci žijící 50km a dál ,nebo blíž …ti prostě o výkon práva MS nemají zájem , to ale všichni moc dobře ví .
Odpovědět
Ra

Radek

26.6.2024 18:03 Reaguje na Radek
Jsem zapomněl na nárokové povolenky , ti naši dva K…..i jich budou mít 6 . Jediné co je od tohoto nesmyslu může odradit je že ztratí nárok na škody , ale už z té radosti je někomu prodají a ti než zjistí že je to obyčejná honitba …..takže at to přebíráme jak chceme , je to konečná . Takže se na finále ti dva budou hádat z cizími a ti malý se stejně žádných práv nedovolají , tak už to chápete ?
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

26.6.2024 20:32 Reaguje na Radek
Pochybuji, že by s těmi " nárokovými povolenkami" šlo kšeftovat. Navíc každá povolenka je na jméno.
Odpovědět
Ra

Radek

26.6.2024 20:41 Reaguje na Jarek Schindler
Na 30 ha mají nárok na 1 povolenku a tu někomu prodají , darují …..ani jeden z nich nemá ZB ani lovecký lístek . Klasičtí sedláci co nemají čas , nikdo jiný přece nic nedá .
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

26.6.2024 20:48 Reaguje na Radek
No pokud chtějí dělat myslivost, tedy spíš se to scvrkne na pouhé střílení tak asi ten lovecký lístek, zbrojní prukaz a pojištění budou muset mít. Řekl bych , že ani u vás hospodář nevydává nevyplněné povolenky.
Odpovědět
Ra

Radek

26.6.2024 23:17 Reaguje na Jarek Schindler
Ti myslivost dělat nechtějí , jde jim jen a pouze o co nejvíc peněz z jejich pozemků .
Odpovědět
Ra

Radek

26.6.2024 22:32 Reaguje na Jarek Schindler
(3) Hospodařící osoba může po uživateli honitby požadovat, aby povolenka k lovu v rozsahu podle odstavce 1 byla vydána osobě blízké, zaměstnanci nebo vlastníkovi honebního pozemku tvořícího honitbu. V takovém případě je uživatel honitby povinen povolenku k lovu osobě určené hospodařící osobou vydat.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

27.6.2024 05:05 Reaguje na Radek
Tady jste citoval přesný výčet lidí komu by mohli povolenku dát. To ale asi nejde považovat za to kšeftování s povolenkami.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

27.6.2024 07:09 Reaguje na Jarek Schindler
Za osobu blízkou mohu prohlásit kohokoliv potkám viz dřívější praxe v pokutách na silnici.
Odpovědět
Ra

Radek

27.6.2024 08:27 Reaguje na Petr Pekařík
přesně tak jsem to myslel a každý měsíc to může být jiná
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

27.6.2024 12:35 Reaguje na Petr Pekařík
Osobně doufám, že tento paskvil neprojde. Řekl bych, že nic podobného nenajdete v legislativě nikde na světě. Pokud by to ale náhodou prošlo tak se vystavuje jedna povolenka na třicet hektarů na jeden rok. No a povolenka není přenosná ale je na jméno. Takže pouze jedna na rok. Samozřejmě si to vlastníci asi představovali jinak a proto s tím současným zněním sami nesouhlasí.
Odpovědět

Radek Čuda

27.6.2024 13:39 Reaguje na Radek
Tak ten důvod bude asi vcelku prostý ... prostě si to chtějí dělat po svém. Důvodů může být celá řada.
Stejně tak je pro mnohé drobné vlastníky lepší, že do toho bude kecat nějaký panák z úřadu, než soused ze vsi. To tak prostě je. Někdo pro to může mít důvody zcela iracionální, někdo naopak velmi racionální.
Furt je to ale o tom jednom ... o tom, že v případě myslivosti je vlastnické právo citelně omezováno což se mnohým nelíbí, i kdyby jen z principu.
Odpovědět
Ra

Radek

27.6.2024 14:23 Reaguje na Radek Čuda
Pokud by jste četl stávající zákon o myslivosti , věděl by jste že vlastník má všechna práva , stačí je jen začít uplatňovat . Takže bez urážky plkáte nesmysly , asi proto že se vám to hodí .

Pár vlastníkům už došlo že ten návrh není žádná hitparáda ani pro ně , to bude vyhovovat pouze těm co dají do hromady bud sami nebo z jedním sousedem 250 ha a hrabatům , LČR .
Odpovědět
Ra

Radek

27.6.2024 14:36 Reaguje na Radek
Ted si určují vlastníci v jakém počtu se co a jak chová , loví , po novotě to bude určovat velevážený úředník , který nebude vědět o honitbě nic .
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

26.6.2024 20:38 Reaguje na Radek Čuda
Žádná platná legislativa neumožní nikomu užívat honitbu bez řádné smlouvy s majitelem či držitelem honitby. V případě společenstevní honitby je to Honební společenstvo. Takže promiňte ale kecáte nesmysly.
Odpovědět

Radek Čuda

27.6.2024 13:46 Reaguje na Jarek Schindler
Promíjet není co, ale teď promiňte vy, ale kecáte tu nesmysly vy. Protože já se bavím o smluvním vztahu přímo s vlastníkem/vlastníky pozemku/ů. Což opravdu není to samé, jako Honební společenstvo.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

28.6.2024 03:20 Reaguje na Radek Čuda
Žádný přímý smluvní vztah s vlastníky jednotlivých pozemků nikdy neexistoval a existovat nebude. Vlastníci si nejprve musí sami v rámci HS vytvořit honitbu a tu pronajímají. Je smluvní vztah v rámci HS a potom smluvní vztah mezi HS a případným nájemcem. Ono to nikdy , pokud tedy přeskočím dobu socialismu nefungovalo jinak. Jen naprostý šílenec si může myslet že by měl sám nájemce obíhat všechny vlastníky, protože honitbu si nepronajímá po jednotlivých pozemcích. Takže mluvte o tom co je reálné. Vaše vlastní fantazie reálné opravdu nejsou.
Odpovědět
MV

Martin Vlk

25.6.2024 15:11
Chybí mi tu právo majitele lesa na svém pozemku myslivost neprovozovat vůbec. Majitel lesa má mít právo na svém nebo na pronajatém pozemku zamezit myslivecké činnosti. Teprve potom se můžeme bavit o tom, že je to zákon hodný 21. století.

Aktuálně má právo si podle návrhu střelit něco také. Co když ale nechce střílet nic? Co když mu vyhovuje to, že to tam žije? Neříkám, že má mít právo střílet sám, to jistě ne, takové rozšiřování majetkových práv není správné, ale když chce svůj pozemek "obětovat" přírodě, měl by na to mít plné právo.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

25.6.2024 19:20 Reaguje na Martin Vlk
Bylo by krásné kdyby si lidi nejprve "něco" přečetli a teprve potom o tom hovořili. Předešlo by se spoustě blamáží.
Takže pane Vlk, když si přečtete současný zákon tak ta najdete toto:
"Zákon č. 449/2001 Sb.
TVORBA A VYUŽITÍ HONITEB
HLAVA I
NAVRHOVÁNÍ HONITEB
§ 17
Obecné zásady tvorby honiteb
(1) Myslivost lze provozovat jen v rámci uznané honitby.
(2) Honitba je tvořena souvislými honebními pozemky. Orgán státní správy myslivosti z důvodů bezpečnostních nebo vojenských nebo zájmu vlastníka prohlásí za nehonební pozemky i jiné pozemky než pozemky uvedené v § 2 písm. e), a to buď z vlastního podnětu nebo na návrh vlastníka."
Tak co, není to náhodou to co vám tam chybí?
Odpovědět

Radek Čuda

26.6.2024 15:27 Reaguje na Jarek Schindler
No, v reálu toto právo nezřídka fest drhne, a co si budeme namlouvat a z věcného hlediska nezřídka i právem ... ono vytvářet v oblasti honebních pozemků nějaké nehonební enklávy není úplně ideální stav.
A pokud se orgánu státní správy zrovna nechce, tak to může být neskutečný oser, na který drtivá většina malých vlastníků nemá nervy ... a někdy ani prostředky.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

26.6.2024 20:27 Reaguje na Radek Čuda
Já netvrdím, že je to ideální stav. Tvrdím, že to co pán Vlk postrádá v zákoně, tedy když bude hledat a ne jen kecat, najde. No a státní úředník a to jestli se mu zrovna chce nebo nechce? To opravdu nemyslíte vážně. V novém zákoně má státní uředník od zeleného stolu rozhodovat o výši lovu a pokutách za jeho nesplnění.
Odpovědět

Radek Čuda

27.6.2024 13:56 Reaguje na Jarek Schindler
Myslím to vážně a jak jsem výše psal, pro některé vlastníky je přijatelnější, když je více pravomocí vykonáváno přímo orgány státní správy. U někoho se může jednat o jakousi mentální úchylku:-), u jiného o odraz zkušeností se stávajícím stavem.
Osobně jsem byl svědkem řady situací, kdy subjekty skutečně preferovali, aby větší kompetence byly svěřeny orgánům státní správy, protože jednání s nimi je sice velmi často neskutečný oser, ale má svá pevná pravidla a je v řadě případnější schůdnější jít cestou správního práva, než práva civilního.
Jen pro jistotu, píšu obecně, ne přímo ve vztahu k myslivosti.
Odpovědět
Ra

Radek

27.6.2024 16:16 Reaguje na Radek Čuda
je to tedy narovnání křivd z doby normalizace , nebo je to v roce 2024 omezení práv vlastníků ?
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

28.6.2024 03:29 Reaguje na Radek Čuda
Takže to můžeme uzavřít. Tvrdím, že to co pan Vlk v zákoně postrádá tam naopak je. Souhlasíte?
Odpovědět
EB

Emil Bernardy

25.6.2024 17:53
Zákon o myslivosti.
Všichni jej chtějí,jenom ne myslivci.
Zákon o ženských budeme chtít MY všichni,jenom ne ženy-
Odpovědět

Radek Čuda

26.6.2024 15:29 Reaguje na Emil Bernardy
Myslivost je realizován ve valné míře na pozemcích, které těm myslivcům nepatří. Takže ta analogie se ženami už nějakou dobu poněkud kulhá:-).
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

26.6.2024 20:22 Reaguje na Radek Čuda
Tedy až na to, že myslivost jde realizovat pouze v honitbách.
Odpovědět

Radek Čuda

27.6.2024 14:01 Reaguje na Jarek Schindler
To jistě, což ale na výše uvedeném nic nemění, protože to nic nemění na stavu, kdy je majitel do značné míry nucen výkon myslivosti na svých pozemcích trpět.

Odpovědět
Ra

Radek

27.6.2024 16:35 Reaguje na Radek Čuda
Pozemky , les , půdu v podstatě ani vlastnit nejde , je životní prostor pro vše živé . Já to mám tak že je moji povinností se dokud nepřijde můj čas , dobře starat . Takže o nějaké strpění starosti zvěř nemůže být řeč , bud se starám já a nebo musím strpět že se stará někdo jiný , za patřičnou úplatu , v místě běžnou .
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

28.6.2024 04:26 Reaguje na Radek Čuda
A ono to snad bylo v minulosti jinak? Samozřejmě minulostí myslímm tu prvorepublikovou kde byly ty vztahy údajně v pořádku a na jejiž úrověň se někteří chtějí dostat. Samozřejmě pokud to trpět nemíníte tak můžete požádat o vyhlášení vašich pozemků za nehonební. O tom jsme snad již mluvili.
Odpovědět
EB

Emil Bernardy

27.6.2024 07:25 Reaguje na Radek Čuda
Myslivci vykonávají službu.
Tuto službu pro majitele !!! pozemků platí ze svého.

Odpovědět

Radek Čuda

27.6.2024 13:58 Reaguje na Emil Bernardy
No, jde o to, zda o to vždy ti majitelé stojí:-).
Takže tohle je dost argument na pikaču.
Odpovědět
Ra

Radek

27.6.2024 16:18 Reaguje na Radek Čuda
Pokud jde o zvěř jako o národní bohatství ,já jako majitel pozemku se o ni nechci strat , tak musím strpět to ,že se o ni stará někdo jiný .
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

28.6.2024 03:34 Reaguje na Radek Čuda
Nikdo ty majitele sdružené v HS nenutí honitbu pronajímat. Nestojíli o to, nemusejí ji pronajímat tak o co vám vlastně pořád jde?
Odpovědět
RP

Radim Polášek

28.6.2024 13:28 Reaguje na Jarek Schindler
Ale nutí. Pokud majitelé sdružení v HS nemají příslušné myslivecké zkoušky, nemají jak zařídit dle Zákona o myslivosti povinnou péči o zvěř na svých pozemcích v honitbě.
Pokud nějaký majitel má ty myslivecké zkoušky, je to věc jiná.
Může zaštítit péči o zvěř neboli myslivost v honitbě HS svým jménem.
Na sušení sena na zimu, stavění posedů a krmelců a dalších věcí si může najmout třeba Ukrajince. Na odstřely si může najímat myslivce, ať už sdružené v nějakém MS nebo samostatné, jen s flintou a mysliveckými zkouškami. na podzimní hony na drobnou zvěř si zase může najmout myslivce a jako honce třeba zase ty Ukrajince.
A má myslivost ve své honitbě zajištěnou i bez mysliveckého sdružení a nemusí ani mít flintu a střílet, stačí ty myslivecké zkoušky.
A pokud tam v honitbě má nějaká trofejní zvířata, může naopak ty odstřely prodávat. Myslivcům, kteří nejsou v MS a tak nemají kde střílet, třeba za pár korun odstřely běžné zvěře a za výrazně vyšší cenu a třeba i zahraničním střelcům odstřely trofejní zvěře (pokud tam je).
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

28.6.2024 14:23 Reaguje na Radim Polášek
Máte opravdu znamenité argumenty. Akorát jsou snůškou nesmyslů. Podobně může argumentovat člověk který sice chce řídit auto ale nemá k tomu řidičské oprávnění.
Samozřejmě majitele sdružené v HS nic nenutí honitbu pronajímat jinému subjektu. Vždy mohou vykonávat myslivost ve vlastní režii. Musí mít oprávněného MH ale toho si mohou najmout , stejně tak jak vše ostatní o čem tak zbytečně dlouho píšete. Bavíme se o společenstevní honitbě kde je to vlastně stejné jak v honitbě vlastní. Jen v té vlastní honitbě kterou také nikdo nemusí pronajímat se vlastník nemusí s nikým domlouvat. Ve spúolečenstejní je vlastníků prostě a jasně více a musí se nakonec domluvit.
Odpovědět
EB

Emil Bernardy

28.6.2024 17:02 Reaguje na Jarek Schindler
Vy nejste myslivec,asi.
Odpovědět
Ra

Radek

28.6.2024 17:38 Reaguje na Emil Bernardy
Myslivec není patrně pan Polášek .pan Schindler to popsal přesně . Jen bych dodal že pro honitbu provozovanou honebním společenstvem , platí plán lovu tak jako pro všechny ostatní , jen se na něm těch cca 180 členů musí domluvit , ten počet členu jsem uvedl jenom jako příklad , naše HS jich má 180 .
Odpovědět
Ra

Radek

28.6.2024 17:40 Reaguje na Radek
To že se na něm musí domluvit platí ve stávajícím zákoně , v tom novém ,to bude nařízeno úředníkem a nesplnění bude pokutováno .
Odpovědět
EB

Emil Bernardy

29.6.2024 11:36 Reaguje na Radek
Není to jen lov,ale také péče o zvěř ,o její její zdraví.Te není vídět a nebo nechce být viděno.Tak trochu je to i má práce.
Odpovědět
Ra

Radek

29.6.2024 12:10 Reaguje na Emil Bernardy
V novele zákona jde pouze o zabíjení zvířat , nelze proto mluvit o myslivosti . Zatím co stávající zákon potřebuje doladit . Skupina lidí co si říká lesníci , zemědělci a ochránci přírody , prosazují novelu zákona , která podle mě povede k pouhému zabíjení zvířat, k omezení práv vlastníků co vlastní měně než 250 ha a posílení státní správy , k likvidaci spolkové myslivost , k narušení života na vesnicích (jaký to bude mít dopad ukáže čas ) ….o tom tady celou dobu píšu .
Odpovědět
Ra

Radek

29.6.2024 12:12 Reaguje na Radek
Pan Schindler to podle za mě vysvětluje správně , já se tak psaným slovem vyjádřit nedokážu .
Odpovědět
EB

Emil Bernardy

30.6.2024 09:05 Reaguje na Radek
....já se pohybuji mezi myslivci a zvířaty.Horním patrům tolik nerozumím,proto jsem spíše spokojen.
Odpovědět
Ra

Radek

30.6.2024 12:03 Reaguje na Emil Bernardy
neznám myslivce který je spokojený z novelou zák o MS , jednoho ten vlastní 380 ha .
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

26.6.2024 11:39
Jsem debilní. Kdysi jsem " půjčil " fotokopii petice za smrt Miladě Horákové. Nyní by se hodila. Podobné ksichty, a podobné argumenty. Nic se nezměnilo.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

26.6.2024 16:13
Pod největší prasárnou jsou podepsáni ti, co se k tomu nebudou později hlásit. Zatím se iniciátoři za své chyby neomluvili a nesjednali nápravu.
Zlikvidují zájmové myslivce a sami se budou jen věnovat lovu toho, co jim
škodí. Zemědělec a majitel lesa postřílí spárkatou, ale lišky mu neškodí
a tak je nechá být. Ty dokonají dílo zkázy u drobné, na zemi hnízdících
ptáků a taky žab. Pak se lišky přesunou jako už na Západě do měst, neboť
v přírodě už k snědku nic nebude. Nepochopím, proč se neustále opičíme po
těch, kteří už tu chybu udělali. Totéž bude s černou. Kterýpak zemědělec
unavený z práce na svém hospodářství půjde mrznout celou noc na posed, aby
vystřílel černou? Trochu těch ztrát na poli oželí a nechá ji v zimě jako
Černého Petra lesákům, kterým černá rozorá nově vzrostlý les. Trofejní
kusy padnou prvé, po nich kusy vhodné na talíř a nakonec i ten zbytek.
Ano vidím to černě, protože dobře znám selskou hamižnou náturu, které je
o tom urvi co můžeš, aby sousedovi nic nezůstalo. Jsem rád za svůj život
v době, kdy měli lidé ještě rozum a neměli ho zničený mamonem a idiocií,
protože do budoucna je přichystán obrovský malér pro naši přírodu.
Odpovědět
EB

Emil Bernardy

28.6.2024 17:07 Reaguje na Břetislav Machaček
Tak.
Odpovědět
VP

Vít Pátek

27.6.2024 16:10
Snůška lží a nesmyslů. (Troufám si to tvrdit, protože všichni signatáři jsou nepochybně o kompletním návrhu novely důkladně informováni a o ničem z něj, ani o jeho zřejmých důsledcích, nemohou tvrdit, že nevěděli-netušili".)

Ad bod 1: Lež, manipulace. Dle novely ZoM se nebude plánovat lov podle stavu lesa v konkrétní honitbě, případně v jejím nejbližším okolí. Lov ve skutečnosti bude plánován velkoplošně pro obrovské oblasti, kterých má být v menších desítkách (tuším 38) pokrývajících celou ČR. Podle kdovíjak stanoveného "stavu lesa" (v nejlepším případě z průměru zjištění v dané oblasti) budou v příslušné oblasti stanovena celková čísla lovu a ta se na jednotlivé honitby po úřednicku od stolu "rozpočítají". V konkrétní lokalitě to nejpravděpodobněji bude nesmyslné hausnumero, ať už "do plusu" či "do mínusu". A za nesplnění těchto hausnumer se budou dávat drakonické pokuty ve výši několikanásobku ročního rozpočtu běžného chudého mysliveckého spolku.

Ad 2: Chiméra, nesmysl. Ani původní držitelé i uživatelé honiteb, ani držitelé a uživatelé těch nových 250ha "drobků" nebudou nic "slaďovat", protože plány lovu jim stanoví stát byrokratickým mechanismem, viz předchozí bod. Radovat se budou leda ti, kteří budou mít reálnou možnost a zároveň zájem státem stanovený plán lovu překročit (například vystřílet najednou či postupně vše) - to sankcionováno nebude. Pak se ale budou muset rychle nějak honitby zbavit, jinak je sankce za nedodržení úředních plánů lovu rychle "doženou".

Ad 3: Radovat se z naprostého rozbourání právních principů a jistot nájemního vztahu může jen člověk právně negramotný a i v obecném rozhledu velmi limitovaný. U vlastníka čehokoli hodnotnějšího je to zvlášť nepochopitelné. Dnes zákon (návrh ZoM) umožní, aby spoludržitel honitby (majitel části honebních pozemků, člen honebního společenstva) jejímu nájemci, tj. uživateli (ale i zbytku honebního společenstva) zásadním způsobem zasáhl do jejich práv tím, že jim vnutí, že on sám, nebo např. i kterákoli jeho osoba blízká, bude v honitbě lovit, tj. ji užívat paralelně (?!?) s nájemcem/uživatelem. Zítra podle stejného principu bude spolumajitel pronajímané nemovitosti zasahovat do práv nájemníka i ostatních vlastníků a posílat bydlet do části bytu, třeba půlky obýváku, své "osoby blízké"???

Ad 4: Blábol. Pokud skutečně někde někdy existuje pytláctví (nelegální lov či usmrcování), pak tím úplně posledním, co by ho dokázalo ovlivnit, je přesun položek mezi seznamy v zákonech a vyhláškách. Zato všem zákona dbalým (drtivé většině myslivců i státním úředníkům) lze takto vytvořit nemalé byrokratické komplikace.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

27.6.2024 17:50 Reaguje na Vít Pátek
Děkuji. Nemám chuť a náladu to tady komentovat jako vy.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

28.6.2024 13:15 Reaguje na Vít Pátek
Taky to tak podobně vidím.
Odpovědět
JV

Josef Valenta

30.6.2024 22:24
Chybí mi v zákoně pojištění od útěku nebo vypuštění z farmových chovů. Značit tuto zvěř až někdy je nesmysl, když to zvládají chovatelé masného skotu do 7dnu nevím proč by to neměli zvládat majitelé daňků, jelenů, muflonů á sika. Vypuštění daňci udělali na Trhové svinensko značně škody a problém byl také v tom, že nebyli označeni
Odpovědět
JV

Josef Valenta

30.6.2024 22:24
Chybí mi v zákoně pojištění od útěku nebo vypuštění z farmových chovů. Značit tuto zvěř až někdy je nesmysl, když to zvládají chovatelé masného skotu do 7dnu nevím proč by to neměli zvládat majitelé daňků, jelenů, muflonů á sika. Vypuštění daňci udělali na Trhové svinensko značně škody a problém byl také v tom, že nebyli označeni
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist