https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/petr-dusek-tezebni-krajina-se-stava-domovem-vzacnych-druhu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Petr Dušek: Těžební krajina se stává domovem vzácných druhů

4.11.2023
Lom ČSA Sev.en
Lom ČSA Sev.en
Foto | Petr Dušek / Těžební unie
Linduška úhorní, bělořit šedý, břehule říční, ropucha krátkonohá nebo třeba muflon obecný. Úlovky z fotopastí v národním parku? Kdepak! To je jen letmý výčet exkluzivních obyvatel nejrůznějších těžebních prostor, tedy krajiny, kterou tradičně vnímáme jako zničenou či narušenou. A víte, co je největší paradox? Nejvzácnější a nejvíce ohrožené druhy se většinou zabydlí v těchto místech ještě v době aktivní těžby.
 
Z tohoto důvodu se začíná při strategickém rozhodování o tom, co bude s krajinou po těžbě, ve světě i v ČR prosazovat trend tzv. sukcese, tedy přirozené obnovy. Oproti klasické lesnické, zemědělské či vodní rekultivaci je největší výhodou tohoto přístupu fakt, že na prvním místě už není člověk a jeho potřeby, ale konečně příroda sama.

Mufloni v lomu ČSA Sev.en
Mufloni v lomu ČSA Sev.en
Foto | Petr Dušek / Těžební unie

„Na lomu ČSA máme několik částí výsypek, do nichž jsme nezasahovali konvenční rekultivací, a odezva přírody je úplně neuvěřitelná. Ornitologové, kteří se sem sjíždí z celé republiky i ze zahraničí, považují za nejcennější druhy lindušku úhorní a bělořita šedého, kteří byli v Česku již na pokraji vyhynutí. Já bych však zmínil i pavouky, vážky, obojživelníky či žahadlový hmyz. Máme tady dohromady už teď stovky chráněných druhů rostlin a živočichů,“ říká Jiří Křen, technik rekultivací Severní energetické, která provozuje hnědouhelné lomy na Mostecku.

Také z výše uvedených důvodů rozhodla nedávno vláda o tom, že část končícího lomu ČSA dostane statut zvláště chráněného území a bude ponechána bez zásahu pod správou Agentury ochrany přírody a krajiny.

Posun v přístupu k rekultivacím potvrzují i těžaři štěrkopísku a stavebního kamene. Podle Tomáše Bíny ze společnosti Českomoravský štěrk se vyskytují nejvzácnější a ohrožené druhy v pískovnách a kamenolomech již v průběhu těžby a jejich další přežití velmi závisí právě na formě obnovy krajiny. „Přirozená sukcese se stala běžnou součástí rekultivačních plánů. Ve většině těch nových nebo upravovaných se s jejím využitím již počítá a proces funguje velmi dobře. Při správném postupu a správné údržbě území mohou druhy zůstat a nadále prosperovat. Většinou se jedná o obojživelníky, dále ptáky hnízdící na holých substrátech či v kolmých stěnách, v mokřadech a rákosinách nebo na skalnatých stěnách a převisech. V případě, že nedojde při rekultivaci k převrstvení humózní zeminou, lokalita zůstává atraktivní také pro mnohé druhy hmyzu, například samotářské včely.“

Břehule v pískovně Otradovice.
Břehule v pískovně Otradovice.
Foto | Petr Dušek / Těžební unie

Že sukcese podporuje biodiverzitu nejlépe ze všech dosud známých přístupů k obnově krajiny, tomu napovídají i nečekané efekty samotné těžby. Nejvýmluvnější je v tomto ohledu příběh o břehulích říčních, které po regulaci řek ztratily svůj přirozený biotop a v posledních letech nacházejí náhradní útočiště v aktivních těžebnách, zejména pak v pískovnách se strmými a dostatečně měkkými břehy.

„Do naší pískovny u Otradovic na Mladoboleslavsku už několikátou sezonu přilétají stovky párů z teplých krajin a ve vysokých stěnách si zde budují charakteristické nory. V dobách největší slávy zde břehule hnízdily v obrovské kolonii čítající odhadem až dva tisíce nor. Jednou jsme dokonce museli v době hnízdění těsně před obsazenou stěnou zatloukat dvoumetrové kolíky, abychom je v tomto kritickém období nerušili těžbou. Obecně však musím říct, že jsme si na sebe vzájemně zvykli a soužití je bezproblémové,“ prozrazuje Jan Macho ze společnosti České štěrkopísky.

Přirozená obnova krajiny po těžbě reprezentuje trend, k němuž se připojují postupně prakticky všechny těžební společnosti v Česku bez ohledu na velikost. Velice častá je kombinace klasické (například vodní) rekultivace a sukcese.

Břehule v pískovně Otradovice.
Břehule v pískovně Otradovice.
Foto | Petr Dušek / Těžební unie

„Dosud jsme zrekultivovali území do jednoho kilometru čtverečního. Jsme tedy zatím na začátku rekultivačních prací. To hlavní přijde na závěr – po dotěžení plánujeme těžební jámu zatopit vodou a to určitě přiláká i ohrožené druhy. Zároveň mohu potvrdit, že část území jsme ponechali sukcesi a že obnova krajiny byla velmi rychlá. Příroda si s tím poradila velice dobře,“ říká Pavel Tatýrek ze společnosti K M K Granit, která dobývá živcovou surovinu pro keramický průmysl, sklárny či porcelánky. Zkušenosti jiných firem naznačují, že krajina vzniklá běžnou rekultivací láká většinou jen běžnou zvěř.

„Máme zrekultivováno přes 22 hektarů těžební plochy a v této krajině žije pouze běžně se vyskytující lesní zvěř. Přírodní sukcesi jsme zatím neuplatňovali, ale do budoucna s ní určitě počítáme,“ doplňuje Lukáš Horák ze společnosti Sklopísek Střeleč.


reklama

 
foto - Dušek Petr
Petr Dušek
Autor je tiskový mluvčí společnosti České štěrkopísky a Těžební unie.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (11)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

SV

Slavomil Vinkler

4.11.2023 18:24
Nedá mi to, takové biotopy (počáteční sukcesní stádia) tvořily neregulované řeky a mamuti.
Odpovědět
IP

Ivo Přikryl

4.11.2023 21:45
Lomy mají členitý povrch, pestré geologické složení a většinou nízkou koncentraci živin na úrovni předindustriální éry. Nabízejí velkou diverzitu podmínek v jemné prostorové škále. Průběžné disturbance přispívají k udržení nesouvislého vegetačního krytu. To je obrovský rozdíl oproti okolní zplanýrované a eutrofizované kulturní krajině. Přitom v některých částech aktivních lomů může sukcese probíhat nerušeně desítky let se zanedbatelnou přítomností lidí. Klasická rekultivace se snaží plochu po těžbě urovnat a překrýt úrodnými zeminami, aby obnovila tu druhově chudou kulturní krajinu. Vstřícný postoj těžařů je proto velmi cenný.
Podpoře biodiverzity na těžebních územích by velmi prospěla spolupráce těžařů s biology již od začátku těžby, a ne až v jejím závěru. Životnost aktivních lomů bývá 50 i víc let (kamenolomy i stovky). Celou tu dobu je možno podporovat cenné druhy, jimž daný lom vyhovuje, aniž by to těžbě bránilo. Podle zkušeností prakticky zadarmo.
Ponechání sukcesi ovšem u některých těžeben vede k zarůstání dřevinami s následným dramatickým poklesem výskytu mnoha vzácných druhů. V takovém případě je vhodnější promyšlená rekultivace
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

5.11.2023 06:40
pokud se příroda dokáže usadit i na plastovém kontinentu v Oceánu plující, nevím, proč jsou tady tak přepadlí, že si příroda bere zpět co je její ona nebojuje jako homo sapiens ale působí... je však otázka, co s tak obří vytěženou propadlinou bude to jen dobře zamaskovaný " vřed"?
Odpovědět
HH

Honza Honza

5.11.2023 07:59
Nejlepší by byla atomová bomba, pak by diverzifikace byla největší. Správci NP mají také ideu, jak na rozvrácené krajině po kůrovci (proti kterému nic nedělali) na hromadách mrtvého dřeva vyroste krásný vlhký les plný mechů a hub- nejlépe zachycující vlhkost. P. Vinkler by chtěl mamuty. Podle této teorie by bylo dobré zakládat požáry- příroda se změní, diverzifikace bude větší, přírodní sukcese bude nejvyšší.
Zároveň čteme články o tom, že klima kolabuje, že přežití lidstva je nejisté, je nutná uhlíková neutralita a zchudnutí celé Evropy.
Potřebujeme jiné myšlení, jiné priority: funkční les, zavodněnou krajinu, ne rozvrácenou přírodu kvůli diverzifikaci. I poškozená území mohou přinášet pro přírodu prospěch, ale bez vody a lesa přírodě budeme škodit víc než při vysoké diverzifikaci. Potřebujeme dobrou práci lesníků a myslivců, sama příroda tyto úkoly nezajistí, kteří ale se musí přizpůsobit poznatkům vědy- tj. přírodovědcům k přirozenější pestré přírodě, plné organic. zbytků, stromů a vody. Tak by měly fungovat i NP – správci by toto zavodnění, tuto pestrost krajiny- smíšený les (a i diverzifikaci) měli sami uměle zvyšovat, tj. částečně fungovat jako lesníci v norm. lese.
Chce to jiné myšlení, jiný přístup- uvědomit si, že něco má prioritu, že nemohu chtít vše a že kvůli této prioritě musím něco obětovat. Hlavně nutno obětovat fixní zkostnatělou představu o přírodě ve své hlavě.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

5.11.2023 13:19 Reaguje na Honza Honza
No pořád s těmi stromy. Taky nemusá být úplně všude.
Mamut vytvářel biotop podobný tankodromu. Netvrdím, že má být všude, ale někde by se hodil A ten pískál je taky jakási náhrada.
Odpovědět
HH

Honza Honza

5.11.2023 17:24 Reaguje na Slavomil Vinkler
jedině v nějaké oboře, něco jako safari Dvůr Králové. Takové oblasti by se mohly vytvořit v NP, mamuty asi ne ale zubry aj. proč ne. Ve volné krajině by ale byly katastrofa.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

6.11.2023 08:37 Reaguje na Honza Honza
No bizona, zubra nebo převaláka na volno bych nerad potkal. Nicméně v NP chtějí klidové zóny, nemají na stráže a myslím, že bizoni by to zvládli zdarma a s přehledem.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

8.11.2023 10:39 Reaguje na Slavomil Vinkler
Bizon ale nebude respektovat tabulku: Hranice NP!
Půjde i jinam a tam bude problémem. Ploty neřeší
nic kladného, ale naopak brání jiné zvěři při
migraci za potravou a ta se pak neúměrně někde
dlouho zdrží až do stavu škod na porostech. Do
nynější zkulturněné krajiny je úvaha vypustit
mimo pár obor velké kopytnatce utopická a zcela
nerealizovatelná. Hlídat NP zubry, tury, či bizony
je při možnosti migrace totální hloupost. V okolí
Bělověže mají rolníci problém se stádečky zubrů,
po kterých je pole doslova sklizeno. Jak se bránit
takovým kolosům? Naši předci to zkoušeli ohrazením
polí, jako nemožné to zavrhli a divoké kopytnatce vyhubili a nahradili domestikovanými a totéž lze
i nyní. Nakupujeme hovězí z Argentiny, ale u nás
chováme dotované zubry pro kafilérii. Není to tak
trochu plýtvání a nesmyslné konání? Argumentace,
že domácí dobytek nespásá to, co divoký vyvrátím
lehce tím, že z hladu to spase taky a že minimálně
300 let to nespásali zubři a přesto to přetrvává dodnes. Totéž platí i o těch bylinkách, které se
"NÁHLE VRÁTILY" někam, kde se nyní ti zubři pasou.
To čekaly semena v půdě 300 let na zubry? Kecy a
nic jiného, dobré tak leda pro laickou veřejnost,
která to vykukům, kteří si na tom postavili svoje
podnikání, žere. Ono je lépe se živit "chovem"
zubrů a koní, než v montovně u stroje. "Chov" je
totiž plně dotován a rovněž "chovatelé". Argument,
že utrží něco za údržbu krajiny je zcestné, neboť
i tu údržbu někdo dotuje. Pást se tam jatečný dobytek, tak by navíc utržili za maso a kůži,
ale to nyní končí za drahé peníze v kafilérii
a nebo někde "zapomenuté" hnije v kališti
( pardon prý to bylo napajedlo)!
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

5.11.2023 09:13
Smutné. Dokud tam byl zákaz vstupu, sukcese probíhala nerušeně. Pod správou AOPK to půjde do kopru.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

6.11.2023 08:41 Reaguje na Michal Ukropec
Mluvíte o něčem jiném. Tady se píše o počátečních sukcesních stádiích a vy píšete o koncovém klimaxu.
Pro vysokou biodiverzitu je třeba vše, v přiměřeném rozsahu, od počátku po konec.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

6.11.2023 18:49 Reaguje na Slavomil Vinkler
Máte pravdu. Moc jsem to zkrátil, a nevěnoval se tomu obšírněji. Na mobilu s vyskakujícími reklamami nemám tu trpělivost.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist