https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/petr-liska-obcim-v-aktivnich-zaplavovych-zonach-hrozi-osud-mest-duchu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Petr Liška: Obcím v aktivních záplavových zónách hrozí osud měst duchů

28.5.2023
V některých obcích nepostavíte ani plot. Ilustrační snímek.
V některých obcích nepostavíte ani plot. Ilustrační snímek.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Příklad sídel na dolním toku Labe ukazuje, že chvályhodná snaha chránit je před následky záplav může vést k neakceptovatelným důsledkům. Společně s ministerstvem životního prostředí a dalšími partnery proto chystám úpravy, které obcím v záplavových zónách.
 
Obce na dolním toku Labe čelí vážnému ohrožení. Jejich budoucnost je významně ohrožena vyhlašováním aktivních zón záplavového území podle nedomyšlených pravidel. Ta zasažené obce v podstatě zbavuje možnosti jakéhokoliv územního rozvoje či zvyšování kvality života jejich obyvatel. Hrozí, že se změní v českou variantu měst duchů na americkém venkově. Totéž může potkat i obce na dolních tocích dalších řek – na Vltavě, Berounce a dalších.

Nepostavíte ani plot

Kombinace podmínek ve vyhlášce č.79/2018 Sb., podle kterých se určují plochy, které spadají do aktivních zón a vodního zákona, který v takových místech omezuje řadu aktivit, jsou neakceptovatelné. V takových územích se nesmí stavět ani ploty, kůlny, garáže, přístřešky, ale také umísťovat mobiliář ve veřejných plochách, technickou vybavenost, např. odpadové nádoby atd. a teď si představte, že je tato situace v naprosté většině současného zastavěného území obce.

Proto jsem se rozhodl jednat s příslušnými orgány státu s cílem změnit buď rozsah ploch, které do aktivních zón spadají, nebo změnit pravidla pro aktivity v těchto územích.

Území Dolního Labe je z hlediska povodní specifické v tom, že povodeň přichází velmi pozvolna a než dosáhne maxima trvá několik dní, během kterých je dostatek času se na příchod vody připravit. Za takové situace se ztrácí důvod pro zařazení ploch do aktivních zón, které mají omezovat aktivity v území kvůli hrozbě ztráty života nebo majetku.

To, že někde voda vystoupá do určité výše, nevytváří samo o sobě riziko. Že to tak je svědčí skutečnost, že v řadě obcí stojí domy stovky let, a to i přesto, že jsou občas zaplavovány. O ztrátách na životech pak nelze mluvit v historické zkušenosti vůbec.

Snažíme se o změnu

Aktivní zóny záplavových území mají jistě smysl tam, kde voda přiteče a proteče rychle s velkým objemem a intenzitou. Boří, překvapuje rychlostí nástupu, ničí, zůstává po ní nepředstavitelná spoušť. Proto se ty zóny nazývají „aktivní“. Tady taková situace ovšem obvykle nevzniká.

Proto jednám s kolegy ve Sněmovně i s příslušnými činiteli na Ministerstvu životního prostředí. Tam, a to říkám s velkým potěšením, jsem našel pochopení pro snahu nastavení změnit. Po výpočtech a návrzích, které Povodí Labe, připravilo k vyhlášení, se ukázal takový rozsah dotčeného území, který zřejmě překvapil i tyto instituce.

Cestou k nápravě může být změna parametrů, podle kterých se plochy navrhují, nebo stanovení jiného rozsahu omezení ve Vodním zákonu. Cestou také může být oddělení jednoho z třech kritérií ve vyhlášce a tomu stanovit specifické podmínky ve Vodním zákonu. Tyto možnosti nyní prověřujeme a touto cestou je možné jít.


reklama

 
foto - Liška Petr
Petr Liška
Autor je poslanec a starosta Malých Žernosek (STAN).

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (13)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Pe

Pepa

28.5.2023 08:27
Jaké parametry a jak je chcete změnit? Vlastně nic konkrétního co chcete navrhnout jste neuvedl. Vylidneni zaplavove zony treba zminene Berounky nehrozí, ceny nemovitostí jsou tak vysoké, že je normální rodina nezafinancuje. Vylidneni u vás v Usteckem kraji ale hrozí z jiných duvodu..
No nic, už dlouho tu nebyly povodně, tak jdeme stavět.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

28.5.2023 08:29
Jak jenom mohli předkové v takových místech bydlet, žít, co ?
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

28.5.2023 08:44 Reaguje na smějící se bestie
Naši předkové nebyli blbci a v záplavových oblastech nestavěli. Jenže pak přišli komunisti, řekli že poručíme větru a dešti a lidi jim uvěřili.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

28.5.2023 08:54 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Jo i ti, co jsou dnes v jiných stranách a říkají si demokrati, že !
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

28.5.2023 09:14 Reaguje na smějící se bestie
To jsou většinou převlečení komunisti.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

28.5.2023 10:00 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Naše rodina měla dům v záplavové oblasti poblíž soutoku Olše
s Odrou už před 300 léty. Povodně tam bývaly každoročně a to
i několikrát za rok. Že by jim to nakukali tehdy komunisti?
Prdlajs. Stavělo se všude, kde byla úrodná půda a která byla
k mání. Nepleťte do toho ideologii, protože dnes se taky staví v záplavových oblastech díky levnějším pozemkům a taky tomu, že lidé riskují to, že je zaplaví "100 letá" povodeň
jednou za sto let. To ale není jednou za sto let, ale pouhý
průměr stoletých povodní za dobu sledování. Pokud vyjdou
dvě za 200 let, tak je to povodeň stoletá, ale pokud je jich
deset za stejnou dobu, tak už dvacetiletá. To lidé pochopili
až po roce 2005 , kdy se téměř totéž opakovalo to, co v roce 1997, což byla povodeň tisíciletá. Víte ono je rozdíl koupit metr půdy za 100 a nebo za 1000 Kč a nežít v satelitu, ale na břehu řeky sto metrů daleko od nejbližšího souseda. To risknete i tu povodeň.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

28.5.2023 10:30 Reaguje na Břetislav Machaček
1***
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

28.5.2023 10:45 Reaguje na Břetislav Machaček
Ono to ale souvisí i s růste populace. Stavební místa na těch bezpečných pozemcíxh už jsou zabrána, tak se to riskne a staví se i v záplavových oblastech. On je ale problém i ve skladbě lesů. Kvalitní smíšený les zadrží při dešti mnohem více vody než smrková monokultura. Takže když Svatý Petr zapomene zavřít kohoutky jako v roce 1997, tak se potom dějí věci. A co se týče těch povodní, tak něco jiného je třicet čísel vody ve sklepě, něco jiného je odplavený celý barák. Pokud by Vašim předkům dvakrát za rok spláchla ten barák voda jako v roce 1997, fakt by zase stavěli ve stejném místě?
Odpovědět
Katka Pazderů

Katka Pazderů

28.5.2023 18:49 Reaguje na Břetislav Machaček
Stoletá povodeň není povodeň, co přichází jednou za sto let, ale povodeň takové intenzity, co přichází jednou za sto let (statisticky). Ovšem se změnami klimatu jsou tyto intenzity povodní častější, tak asi jednou za 20 let. Zkuste se nechat jednou za 20 let vyplavit vodou.
A proto stát připravil legislativu, která reaguje na měnící se podmínky na tocích. I na Floridě se budou do 100 let stěhovat. Značnou část Floridy totiž zaplaví moře.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

1.6.2023 15:53 Reaguje na Břetislav Machaček
Pane Macháčku, řeč je o řekách, nikoli potůčcích.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

28.5.2023 10:16
Dvojí metr je na lidské stavby a na ponechání například bobry pokácených
stromů přímo v korytech řek. Přijít něco takového jako v roce 1997, tak
jsem zvědav na ty kmeny, až se opřou o mosty a zatarasí úzká hrdla řek.
U dětského tábora musela být zbourána dřevěná kuchyň a jídelna jako
budoucí možný materiál k zatarasení toku, ale za likvidaci vyvráceného stromu do profilu řeky dostal vlastník pozemku pokutu. Prý zasáhl do
přirozeného vývoje profilu řeky, která se snažila strom obejít meandrem
přes jeho louku. Pokutu zaplatil a nabídl povodí louku k prodeji, aby
si tam mohla řeka vymílat nové koryto. To to odmítlo se slovy, že na to
povodí nemá peníze a vlastník je povinen takovou činnost řeky strpět.
Mimochodem tu louku vlastnila jeho rodina odnepaměti a břeh udržovali
tak, aby k takovým situacím nedocházelo. Dnes to musí STRPĚT!
Odpovědět
ss

smějící se bestie

28.5.2023 10:31 Reaguje na Břetislav Machaček
Holt není nad úředníky !
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

29.5.2023 09:21 Reaguje na smějící se bestie
Včera jsem se projel po cyklostezce(přistupová cesta povodí
Odry) kolem Olše a přemýšlel o rozdílném přístupu obou zemí
rozdělených tímto hraničním tokem. Z polské strany je až k vodě neproniknutelný les i s nežádoucími pajasany, ale bez
křídlatky vyžadující světlo. Jediným zpevněním jejich břehu
jsou zbytky baštování kůly a kořeny stromů. Náš břeh je
obsypán lomovým kamenenem, čerstvě pokosen a tráva i s
tou křídlatkou zmulčována. Je to pár dnů a křídlatka má
už zase 20 cm a dusí zbytky posečené trávy. Při velké
vodě tak vždy vidím u jejich břehu pomalejší proud a u
nás to fičí jako horský potok. Nedovedu si představit ty
náklady na takovou údržbu cesty a břehu a hlavně tu marnost se zbavit porostů křídlatky. Přitom v hustém lese se jí
nedaří, ale ten na našem břehu je až za cestou kopírující řeku. Rozdílný způsob údržby, rozdílné výsledky a teď babo
raď, co je lepší. Pro polské turisty se ta cyklostezka
stala doslova Mekkou, protože oni se z jejich strany k řece
ani nikde nedostanou. Řeka ztratila ten svůj klid, kdy
jsem tam nepotkával v minulosti nikoho mimo zvířata. Je to opravdu nutné takto zpřístupňovat samotné říční břehy? O
víkendech je to jako Václavák a alespoň ten druhý břeh je
oázou pro ptáky a nory bobrů a vyder.
ani
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist