https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/petrinska-iniciativa-pamatny-jasan-a-priroda-na-petrine-v-ohrozeni
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Petřínská iniciativa: Památný jasan a příroda na Petříně v ohrožení

21.3.2023
Bagr v ochranném pásmu památného stromu "Jasan ve Strahovské zahradě".
Bagr v ochranném pásmu památného stromu "Jasan ve Strahovské zahradě".
Foto | Martin Švihlík
Od ledna 2023 sousedé a spolky na Malé straně upozorňují na vážné ohrožení nádherného památného stromu ve Velké strahovské zahradě. Tento památný strom je nejmohutnějším jasanem v ČR a jeho stáří se odhaduje na 250 let. Se svojí výškou 35 metrů je už na první pohled důležitou biologickou, krajinotvornou, ekologickou a v neposlední řadě historickou i kulturní dominantou Petřína a okolí Strahovského kláštera a Pražského hradu. Hodnotu tohoto výjimečného stromu odhaduje dendrolog na více než 8,5 milionu korun.
 
Ochranné pásmo tohoto stromu bylo v rozporu se zákonem narušeno a strom byl pravděpodobně poškozen výkopovými pracemi projektu „Řízené odvodnění na Petříně v rozsahu zahrad Strahovská, Lobkovická a Seminářská“, který paradoxně plánuje Oddělení ochrany přírody MHMP. Realizace tohoto projektu by památný jasan úplně zničila.

A navíc - tento opravdu velký projekt má v plánu vybudovat v chráněném území evropsky významné lokality "Přírodní památka Petřín" několik vodních ploch a propojit je stovkami metrů potrubí. Takže se zdá, že přírodu na Petříně (a možná i stabilitu jeho svahů) ohrožuje další velký stavební projekt.

Po odborné i právní stránce bylo už v přípravné fázi projektu viditelně zanedbána spousta věcí. Když se však obracíme na odpovědné úředníky a politiky, zatím předstírají, že je všechno v pořádku a tvrdí, že projekt bude realizován, i když není podložen relevantními průzkumy a stále nemá žádné povolovací dokumenty.

Proto vznikla petice a místní z Malé strany začali spolupracovat s odborníky, aby dokázali petřínskou přírodu ochránit.

Vybagrovaná zemní sonda a pokácený strom v ochranném pásmu jasanu
Vybagrovaná zemní sonda a pokácený strom v ochranném pásmu jasanu
Foto | Martin Švihlík

Aktuální situace je následovná:

1. V listopadu 2022 proběhlo kácení několika zdravých stromů v ochranném pásmu památného stromu /§46 odst. (3) Zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny/ a narušení souvislého porostu, kterého je památný strom součástí, kdy bylo vykáceno přibližně 25% porostu /§7 odst. (1) Zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny/

Právě probíhá šetření, jestli toto kácení bylo v souladu se zákonem, protože několik pokácených stromů mělo rozměry, které vyžadují povolení ke kácení - avšak toto povolení pravděpodobně nebylo uděleno. Podle našich informací toto kácení navíc proběhlo bez dendrologického posouzení změn v růstovém prostoru památného stromu (v případě kácení v ochranném pásmu památného stromu zákon vyžaduje povolení, které však nebylo vystaveno).

2. Ve dnech 9.-10.1.2023 došlo k narušení ochranného pásma památného stromu /§46 odst. (3) Zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny/ provedenými stavebními pracemi (hluboké výkopy bagrem) v jeho ochranném pásmu.

3. Tímto bezohledným kopáním došlo velmi pravděpodobně k poškození kořenového systému památného stromu /§46 odst. (2) Zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny/, který koření mělce (do hloubky cca 0,5 m), jeho kořeny se v aktivní části kořenové soustavy nacházející za průmětem koruny a s ohledem na vzdálenost od paty stromu je zřejmé, že prorůstají do vrstev půdy, ve které se dělaly hluboké sondy v ochranném pásmu stromu. Tyto kořeny byly přes měsíc obnažené, poraněné, otevřené hnilobě a plísním - a pak byly zakryty - možná kvůli zahlazování stop.

Všechny zmíněné body znamenají pravděpodobné porušení zákona a v současnosti je vyšetřuje Česká inspekce životního prostředí.

Důležitější však je, co se bude dít kolem památného stromu dále. Ze technické dokumentace projektu je patrné, že jedinečný památný strom bude v blízké době zničený úplně.

Další plány posuďte sami:

Druhá sonda v ochranném pásmu s poškozenými kořeny a hromada vybagrované zeminy plná zničených kořenů
Druhá sonda v ochranném pásmu s poškozenými kořeny a hromada vybagrované zeminy plná zničených kořenů
Foto | Martin Švihlík

A. V prohlubni pod stromem kopání bagrem odhalilo starou skládku. Pokud se tato bude odstraňovat (MHMP to už chystá a znamená to další kopání), poškodí to kořeny památného stromu ještě více. Navíc každé další kopání (odstraňování skládky) znamená riziko sesunu svahu pod chodníkem, což by byly další stavební komplikace.

B. Pokud dojde k dalšímu kácení v ochranném pásmu stromu (také už se chystá, potvrzeno z MHMP), oslabí se ještě více souvislý porost, který památný strom chrání.

C. Projekt „Řízené odvodnění na Petříně v rozsahu zahrad Strahovská, Lobkovická a Seminářská“ obsahuje plán vybudování několika vodních ploch na Petříně. Tyto vodní plochy mají být propojeny stovkami metrů potrubí pod stromy v chráněné přírodní oblasti "Přírodní památka Petřín". Přínos projektu nebyl nijak doložen, jeho "přípravné" práce však už teď znamenaly rozbagrování větších ploch, kácení stromů a zásah do chráněného pásma památného stromu. To všechno bez povolovacích dokumentů (územní rozhodnutí / stavební povolení). Pokud přípravy projektu ničí 250 let starý strom speciálně chráněný zákonem, jaká je záruka, že realizace projektu nezničí vzácné biotopy na Petříně a nenaruší statiku strmých Petřínských svahů?

D. Pokud dojde k vytvoření plánovaného jezírka, prakticky se zatopí velká část kořenového systému stromu a změněné hydrologické podmínky aktuálně poškozený a oslabený strom postupně zahubí.

E. V projektové dokumentaci je odpad jezírka vedený přímo pod kmenem památného stromu - to však znamená, že projektant o stromu a jeho významu opravdu nevěděl. Takto vedený odpad by strom samozřejmě poškodil (kromě toho, že je to v rozporu se zákonem).

Památný "Jasan ve Strahovské zahradě" stojí mezi Strahovským klášterem a Pražským hradem.
Památný "Jasan ve Strahovské zahradě" stojí mezi Strahovským klášterem a Pražským hradem.

Popsané obavy a pochyby s námi sdílejí i odborníci na ochranu přírody a dendrologové. V popisu plánovaného projektu vycházíme z korespondence s OOP MHMP. Fotografie z místa přikládám, abyste si dokázali o nešetrném zásahu bagru udělat představu sami.

Z toho co se děje kolem stromu doteď a z toho, co je vidět na výkresech je zřejmé, že nikdo zákonnou ochranu památného stromu nebral a nebere do úvahy. Dokonce se zdá, že "MHMP - Odbor ochrany prostředí a Oddělení péče o zeleň" k připravovanému projektu „Řízené odvodnění na Petříně v rozsahu zahrad Strahovská, Lobkovická a Seminářská“ nemá žádné relevantní geologické, hydrologické, biologické ani dendrologické průzkumy a posudky, ani připravený rozpočet. Veřejnosti byly předloženy pouze malované romantické obrázky plánovaných jezírek a hrubá skica projektové dokumentace.

Tohle všechno budí rozpaky a tak je na místě se ptát: jaký je skutečný smysl tohoto podivného projektu?


reklama

 
Další informace |
Petřínská iniciativa je sdružení občanů, kteří chrání přírodu v chráněném území Přírodní památka Petřín.
Petřínská iniciativa

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (7)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

SV

Slavomil Vinkler

21.3.2023 07:05
Smysl? Dotace, dotace, dotace...
Odpovědět
ss

smějící se bestie

21.3.2023 08:16 Reaguje na Slavomil Vinkler
1*
Odpovědět
va

vaber

21.3.2023 09:01
Jasany jdou do kopru všude ,znám mohutné jasany staré také 200let ,evidentně vysazené uměle ,jsou v řadě a všechny usychají, ovšem usychají i mladé,
odborníci najdou nemoc a je vše vyřešeno, ovšem ne lék,
ale proč se tolik nemocí stromů objevuje dnes ,proč staré stromy usychají, když měly ještě mnoho roků růst a mladé se věku starých stromů nikdy nedožijí
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

21.3.2023 09:16 Reaguje na vaber
No to je příroda a i globalizace. Neustálý závod mezi parazitem a parazitovaným a snazší šíření nemocí po světě.
Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

21.3.2023 09:29 Reaguje na Slavomil Vinkler
Jak je to s temi globalne siricimi se parazity vlastne. Cetl jsem ze podobne umiraji ted vsude i jeraby a olse. Z jizni italie si pamatuji z poslednich let katastrofalni pohled na tamni rozsahle olivove haje napadene Xylellou,
zap[omel jsme zda jde o bakterii ci virovou nakazu, ktera pry se objevuje i na vinne reve - coz uz je teda hodne siroky zaber "jidelnicku"
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

21.3.2023 11:14 Reaguje na Miloš Zahradník
No a kaštany, jírovce, duby, buky, krušpánek, banány......
Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

21.3.2023 13:56 Reaguje na Slavomil Vinkler
Me prijde, ze to je vetsi problem nez klimaticka zmena. V te Italii s hynutim olivovniku zcela jiste. A je mrzute, ze "vedci si tim vlastne neumi nic moc udelat"
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist