https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/sequens-a-polanecky-strucne-zasadni-vyhrady-k-navrhu-lex-dukovany
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Sequens a Polanecký: Stručné zásadní výhrady k návrhu lex Dukovany

11.12.2020
Vládní návrh zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice (sněmovní tisk 966) řeší výhradně podpůrný mechanismus pro nové velké jaderné bloky. Vedle matoucího názvu (přechod k nízkouhlíkové energetice je širokou disciplínou a opatření upravuje řada legislativních i dotačních nástrojů) má návrh řadu podstatných problémů, které přináší riziko vážných dopadů na daňové poplatníky a spotřebitele elektřiny, pro které by návrh měl být buď zásadně přepracován anebo odmítnut.
 

1. Návrh poskytuje neoprávněnou konkurenční výhodu investorům do jaderných zdrojů ve srovnání s investory do ostatních zdrojů elektřiny, například obnovitelných, kteří o podporu soutěží, nebo plynových elektráren, a to po dobu 30 let s možností opakovaného prodlužování vždy o 10 let až do konce životnosti reaktoru. Viz účel smlouvy v § 3 „zajištění podpory příjmů oprávněného investora nízkouhlíkové výrobny během provozní fáze nízkouhlíkové výrobny s cílem dosáhnout návratnosti investic vynaložených tímto investorem“ a další.

2. Zákon by měl dopad na budoucí míru zadlužení případně i ratingové hodnocení úvěrové spolehlivosti České republiky. V § 4 definuje poskytnutí výhodné, po dobu stavby navíc bezúročné státní půjčky pro investory do výstavby jaderných elektráren bez omezení, která v případě každého uvažovaného reaktoru bude ve výši cca dvou set miliard korun i v případě limitování do výše 75 % investice ve smlouvě mezi státem a investorem.

3. Návrh zákona upravuje jen velmi málo obsahových parametrů finanční podpory. Přesouvá jádro právní úpravy do soukromoprávních smluv o výkupu elektřiny a tak znemožňuje zákonodárné moci ovlivnit např. výslednou výši a dobu trvání podpory. Po schválení zákona již nebude možné jakkoli ovlivnit další postup vlády. I v případě stanovení smluvně garantované „realizační“ ceny vykupované elektřiny závisí zcela na dohodě investora a vlády, zákon nestanoví žádná pravidla ani strop pro tuto cenu, ani podrobnější pravidla pro přezkum její přiměřenosti.

Veřejná podpora pro jadernou energetiku se tak dostává mimo kontrolní mechanismy veřejné správy a výkonu státní moci. Důvodová zpráva k zákonu pak obsahu řadu chybných informací o možných nákladech nových projektů jaderných elektráren a dopadech do ceny elektřiny, které někdy výrazně podhodnocuje a zkresluje tak reálnou situaci ve prospěch přijetí vládního návrhu zákona.

4. Zákon neřeší situace v případě prodražení projektu, které je v případě výstavby jaderných elektráren obvyklým jevem. Z paragrafů 3, 4 a 5, které upravují podporu pro investora formou výhodné půjčky a garantované výkupní ceny vyrobené elektřiny není zřejmé, zda se při prodražení projektu budou měnit parametry smluv, případně navyšovat půjčky. Toto by měla řešit smlouva s investorem o dodávce na klíč s pevnou cenou, která by zaručila, že případné prodražení projektu bude řešeno mezi investorem a dodavateli, ale nikoliv na úkor daňových poplatníků a spotřebitelů elektřiny skrze garantovanou cenu. Podpora za strany státu by se v tomto případě nenavyšovala nad rámec smlouvy uzavřené mezi státem a investorem.

5. Nárok na podporu formou výhodné půjčky a garantované výkupní ceny vyrobené elektřiny neobsahuje podmínku, že investor musí minimalizovat riziko prodlužování harmonogramu spojené s projekty, které jsou první svého druhu. Což by řešil požadavek vyžadovat jako podmínku podpory dle zákona jen funkční referenční projekt. To by značně eliminovalo situaci, do které se dostávají investoři v Evropě - projekty reaktoru EPR ve francouzské Flamanville nebo ve finské Olkiluoto již dnes dosahují délky stavby 15 respektive 16 let, ale zpoždění mají i projekty ve Velké Británii, v USA, v Maďarsku, na Slovensku a jinde. Zejména by to pak snížilo riziko pro veřejné finance.

6. Nárok na podporu formou výhodné půjčky a garantované výkupní ceny vyrobené elektřiny se v návrhu zákona vztahuje také na využití dodávek od geopoliticky kontroverzních dodavatelů. Již v zákoně by mělo být definováno, jaký typ projektů bude ze štědré veřejné podpory vyloučen. I Bezpečnostní informační služba ve své Výroční zprávě za rok 2019 varuje: „Nejvýraznějším rizikem byla možná účast problematických subjektů majících schopnost i motivaci zneužít svého postavení v projektu k dosažení vlastních partikulárních zájmů nebo uskutečnění cílů třetí strany, například cizí moci, a to v rozporu se zájmy České republiky. … Hrozby mohou v těchto případech vznikat rovněž pokračováním závislosti na dodavateli i po dokončení projektu se všemi typickými důsledky (vendor lock in).“

7. Návrh zákona nijak neupravuje transparentnost uzavírání smluv o podpoře nového jaderného zdroje – není dána povinnost Ministerstva průmyslu a obchodu ani vlády o tomto postupu informovat jak zákonodárce, tak veřejnost. Nejsou kladeny ani žádné nároky na vyjednávací proces, důraz na hospodárnost, audit či povinnost zpracování dopadových analýz.

8. Návrh zákona zcela jasně koliduje s pravidly státní podpory Evropské unie a není vůbec jisté, zda jednotlivé formy veřejné podpory budou notifikovány Evropskou komisí podle článku 107 Smlouvy o fungování Evropské unie. Důvodová zpráva k návrhu zákona odkazuje na rozsudek Tribunálu Soudního dvora EU T‑356/15 ve věci státní podpory britské jaderné elektrárny Hinkley Point C , kterou schválila Evropská komise. Jelikož však návrh zákona neuvádí žádné konkrétní ekonomické parametry projektu nových jaderných reaktorů, a tedy ani parametry podpory, nelze návrh vyhodnotit z hledisek posuzovaných v případu Hinkley Point C.

Edvard Sequens pracuje pro Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, Karel Polanecký pracuje pro Hnutí DUHA.


reklama

 
Sequens a Polanecký

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (51)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

11.12.2020 09:12
S výjimkou bodu 3) " Návrh zákona upravuje jen velmi málo obsahových parametrů finanční podpory. Přesouvá jádro právní úpravy do soukromoprávních smluv o výkupu elektřiny" se jedná o mlácení prázdné slámy ze strany autorů.
Odpovědět

Jan Šimůnek

11.12.2020 09:19
Je jasné, že aktivisté, silně zainteresovaní na OZE, budou shromažďovat a cintat svoje bezcenné bláboly proti jádru. Protože dostatek energie z jádra = malá nebo žádná potřeba předražených a naprosto nespolehlivých OZE.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

11.12.2020 11:41 Reaguje na Jan Šimůnek
Energie z většiny druhů OZE je levnější než z JE.... škoda, že to ignorujete....
Odpovědět
KS

Krejcar Stanislav

11.12.2020 11:47 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Levnější může být ! Jen je problém v ČR s jejím využitím. Nevím kolik mw OZE je schopné dodávat pro ŠA nebo Karsit či SOR. Zatím v ČR OZE se prezentuje jen u rodinné bytové výstavby. OZE je i divize bioplynné elektrárny - s odporem českomoravských občanů všech vzdělanostních stupnů.
Odpovědět

Jan Šimůnek

11.12.2020 12:53 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Kdyby byla, nebylo by zapotřebí provoz OZE masívně dotovat. Ty občasné nízké až záporné ceny elektřiny jsou dány tím, že OZE produkují elektřinu naprosto chaoticky a velice často tehdy, kdy pro ni není využití a musí se za peníze likvidovat (proto ta záporná cena). A pokud by provozovatelé OZE byli nuceni prodat jimi vyrobenou elektřinu za tržní cenu (vč. těch momentů, kdy je záporná) tak by už zkrachovali a tento problém by neexistoval.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

11.12.2020 15:41 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Že by u nás byla elektřina z OZE levnější než ta z Dukovan či Temelína? To je docela zajímavá "informace".
Odpovědět
sv

11.12.2020 18:47 Reaguje na Lukáš Kašpárek
... a proto je stále dotovaná.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

12.12.2020 19:23 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Vyhrál jste.
Tohle je tak dobrý vtip, že ho nikdo netrumfne.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

11.12.2020 10:00
Pánové, že jste nebyli stejně obezřetní, když se chystal zákon o OZE a při jeho provádění! Tam byste si byli opravdu smlsli!
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

11.12.2020 11:43
Ano, to že je zákon specifický pro jaderné zdroje je pravda. Ovšem, jestliže někdo řekne A, měl by říci B. Je celá řada zákonů na podporu obnovitelných zdrojů právě kvůli tomu, že jsou nízkoemisní. Ovšem právě protijaderní aktivisté, jako jsou i pánové Sequens a Polanecký velmi intenzivně a úspěšně bojovali za to, aby na takovou podporu jaderné zdroje sáhnout nemohly. Takže třeba z podpory EU na přechod k uhlíkové neutralitě jsou právě kvůli boji podobných lidí, jako jsou pánové Sequens a Polanecký, je jaderná energetika (která je zatím nejvýznamnějším nízkoemisním zdrojem v EU) úplně vyloučena. Posledním příkladem rozhodování v takovém směru je veto rakouska, aby se dala podpořit výroba vodíku i z jaderných zdrojů (podobně jako z obnovitelných).
Tento článek a boj najednou za jakousi "spravedlnost" je opravdu vrcholné farizejství až zhůvěřilost autorů. Úplným vrcholem je podivování se nad tím a kritika toho , že zákon o podpoře nízkoemisních Právě zmínění protijaderní aktivisté způsobili, že nemáme dostatek nízkoemisních zdrojů, které by nahradily ty fosilní (nyní uhelné). A budou tak i hlavními viníky toho, že se nepodaří rozumně dostatečně včas omezit emise CO2.
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

11.12.2020 11:46 Reaguje na Vladimír Wagner
Úplným vrcholem je podivování se nad tím a kritika toho , že zákon o podpoře nízkoemisních zdrojů znevýhodňuje plyn. Připomenu něco, co pánové ve svém protijaderném tažení nechtějí vidět. Při započtení skleníkových plynů emitovaných při těžbě a dopravě plynu, není tento o tolik lepší, než je uhlí.
Odpovědět

Jan Šimůnek

11.12.2020 12:55 Reaguje na Vladimír Wagner
Asi taky záleží na tom, která čuňata ten plyn těží a kolik ho nechají utéct do vzduchu. Docela bych se nedivil, kdyby to v Rusku bylo podstatně víc než třeba v USA.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

11.12.2020 13:32 Reaguje na Jan Šimůnek
Asi byste se divil, ono je tospíše obráceně, protože těžba z břidlic v USA uvolňuje do vzduchu podstatně více plynu, než z vrtů v tvrdších horninách v Rusku a navíc ničí nevratně i podzemní zdroje vody, proto je na příklad u nás zakázána i průzkumná těžba z břidlic.
Odpovědět

Jan Šimůnek

11.12.2020 18:13 Reaguje na Jiří Daneš
Také už jsem viděl názor, že je to jen blábolení ekologických aktivistů (placených Ruskem a ropnými státy), protože ten plyn v podzemní vodě se vyskytuje i v lokalitách, kde se ještě netěží, a vyskytoval se v nyní těžených lokalitách už před zahájením průzkumných vrtů.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

13.12.2020 11:19 Reaguje na Jan Šimůnek
Vy i mnozí další většinou při argumentaci zaměňujete existenci a intenzitu jevu a dopouštíte se tím vadných závěrů.
Odpovědět
KV

K5 V5

12.12.2020 18:12 Reaguje na Jiří Daneš
Níže uvedená studie to potvrzuje a připisuje většinu nových emisí zemnímu plynu-metanu z břidlic z USA:

https://bg.copernicus.org/preprints/bg-2019-131/bg-2019-131.pdf

Při připočtení emisí na zkapalnění zemního plynu vychází dovoz z plynu USA emisně velmi špatně.

Také jsou zajímavé odhady nákladů na emise, kde srovnávají metan a oxid uhličitý :
($2,700 per ton for methane compared to $27 per ton for carbon dioxide when calculated with a 5% discount rate). Pak EU (Německem) prosazovaná cesta dovozu zemního plynu z Ruska je cestou urychlení GO. EU ale tyto emise nevidí, vždyť vznikají mimo její území.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

11.12.2020 13:36 Reaguje na Jan Šimůnek
Asi byste se divil, ono je to spíše obráceně, protože těžba z břidlic v USA uvolňuje do vzduchu podstatně více plynu, než těžba z vrtů v tvrdších horninách v Rusku. Těžba z břidlic v USA navíc ničí nevratně i podzemní zdroje vody (jak na to také poukazují ekologické organizace v USA), proto je na příklad u nás zakázána i průzkumná těžba z těch břidlic.
Odpovědět
sv

11.12.2020 18:59 Reaguje na Jiří Daneš
A to jste si vycucal z kterýho prstu, daneš?
Realita zde - https://www.osel.cz/6125-gasland-recenze-hororu-o-tezbe-zemniho-plynu.html
Je zajímavé, že místní lidoví rusáci vychvalují jádro horem dolem a na zelené kydají špínu ale když dojde na americkou konkurenci rusáckému plynu, tak jim jde vzteky od huby taková zelená ideologická pěna, že třeba jihočeské matky mohou jen tiše závidět.
Odpovědět

Jan Šimůnek

12.12.2020 13:38 Reaguje na
Nejde jen o americkou konkurenci. Je docela pravděpodobné, že bychom mohli pár let těžit +- to, co spotřebujeme, což by značně posílilo naše vyjednávací pozice o cenách (včetně s Ruskem). Nicméně ekologové (v reálu nejspáš ruští agenti) zakázali i jen průzkum našich ložisek.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.12.2020 20:47 Reaguje na Jan Šimůnek
My umíne těžit pouze dotace a ty se v břidlicích skutečně nenachází.
Navíc s nikým nic nevyjednáváme, ale plyn kupujeme normálně na burze v Rotterdamu. Zase 2x a zcela neomylně špatně.
Odpovědět

Jan Šimůnek

13.12.2020 11:36 Reaguje na Pavel Hanzl
Jenže ta burzovní cena se zvedá v reakci na to, pokud se bez toho plynu neobejdeme. Dost s ní zamávala i soběstačnost USA, kterou zavedl Trump (a zcela jistě odpadi, co ten plyn zdražují, jsou velmi rádi, že údajně nebyl znovuzvolen, protože za pár let v bidetu budou USA zase plyn masívně kupovat).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.12.2020 09:29 Reaguje na Jan Šimůnek
Zase 2x neomylně špatně.
Cena na burze se skutečně nehýbe podle toho, jesli nějakíá zaprděná ČR něco potřebuje, nebo nepotřebuje.
A vývoj v USA vy nekomentujte, podle vašich názorů by byly už dávno v rozvalu a občanské válce.
Odpovědět

Jan Šimůnek

12.12.2020 13:41 Reaguje na
A, MMCH, na severu Polska a v Pobaltí je s vysokou pravděpodobnosti uloženo v břidlicích +- tolik ropných uhlovodíků, kolik se jich vytěžilo + ještě co zbývá v oblasti Perského zálivu. A podobně rozsáhlá ložiska jsou i v Kanadě a patrně i ledaskde jinde na světě. Z tohoto pohledu se ten boj za "uhlíkovou neutralitu" jeví zcela jinak.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.12.2020 16:30 Reaguje na Jan Šimůnek
Jistě. Pokud by se lidem podařilo vytěžit a spálit veškerý fosilní uhlík, nastane tu klima skoro jak na Venuši.
Odpovědět
KV

K5 V5

12.12.2020 18:51 Reaguje na Jan Šimůnek
Těžbu frakováním zakázala i VB, tentokrát kvůli zemětřesení. Podobně kvůli zemětřesení bude končit i těžba klasického ZP v Holandsku.

https://memza.cz/cz/velka-britanie-zakazala-tezbu-metodou-hydraulickeho-frakovani
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.12.2020 19:01 Reaguje na K5 V5
Jakoukoli těžbu uhlíkových paliv je potřeba utlumovat a postupně zavírat.
Odpovědět

Jan Šimůnek

13.12.2020 11:37 Reaguje na K5 V5
Je otázka, co je na těch zemětřeseních pravda, a co je jen zelená ideologie.
Odpovědět
sv

13.12.2020 21:32 Reaguje na Jan Šimůnek
Jakákoliv těžba vyvolává mikrotřesení. Britům nevadily století těžby uhlí, nevadila těžba ropy a plynu ze šelfu a najednou zakazují těžbu z břidlic, jejíž důsledky jsou menší než u těžby z klasických zdrojů. Jinými slovy celý slavný brexit jen jen tupý populismus, který tak akorát připraví UK o obrovský trh a ty největší zelené nesmysly budou v UK platit dál brexit nebrexit.
Odpovědět

Jan Šimůnek

14.12.2020 10:37 Reaguje na
Ten závěr: Britové si budou moci, na rozdíl od nás, sami rozhodnout, jestli dají moc zeleným fašistům, prosazujícím hovadiny, nebo jim ji naopak seberou.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

11.12.2020 13:44
Potvrzuje se pouze to, co jsme tušili a p. Wagner a spol. jako odborníci tvrdili.
Absolutní preference OZE a de facto přikázaný útlum jádra v rámci tupé zelené ideologie European Green Deal povede doslova k těžké sociální situaci domácností, které se nebudou stačit divit.

Tady bych se měl zastat lidí s reálným zeleným nazíráním na svět, kam se sám počítám. Tyhle hrůzy se skutečnou ekologií nemají nic společného a spíše směřují k vládě bruselských neomarxistů až fašistů.
Ještě s lítostí budeme vzpomínat na brexit uvědomělých Britů.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

11.12.2020 15:19 Reaguje na Miroslav Vinkler
RVHP bude slabý odvárek toho, co nás čeká...
Odpovědět
sv

11.12.2020 19:00 Reaguje na Jaroslav Studnička
... může tvrdit jen ten, kdo o RVHP nic neví.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

11.12.2020 21:08 Reaguje na
vám to tedy připomíná co?
Odpovědět
sv

11.12.2020 21:58 Reaguje na Jaroslav Studnička
A co mi co připomíná? Reagoval jsem na tvrzení, že "RVHP bude slabý odvárek toho, co nás čeká", což je zjevná kravina.
Odpovědět

Jan Šimůnek

14.12.2020 10:43 Reaguje na
Má do jisté míry pravdu, protože ekonomický a politicko ideologický vývoj k něčemu takovému jednoznačně směřuje. Jde jen o to, jak daleko ten vývoj pokročí, než se to totálně podělá, jako RVHP na konci 80. let. Pro delší vývoj hovoří vyšší životní úroveň, z níž se jde dolů, pro kratší to, jak EK a další podobné instituce zuřivě tlačí na pilu, a to, že lidé budou pokles životní úrovně pociťovat daleko silněji než populace, "vychovaná" válečným strádáním. Komunistická vláda navíc v některých oblastech situaci buď opticky nebo i reálně zlepšila, zatímco EU jde všude dolů. Co nakonec převáží, opravdu nevím.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.12.2020 16:43 Reaguje na Miroslav Vinkler
Vy jste fakt kouzelný strašílek, komunisti taky strašili, že USA zbankrotují, ještě hodinu před tím, že řachli sami.
Zatím jsou země s OZE v pohodě a elektrika se zdražuje jen v našem uhelnistánu.
Odpovědět

Jan Šimůnek

11.12.2020 18:15 Reaguje na Pavel Hanzl
Zatím jsou země s OZE v pohodě, když mají zálohy z našeho a francouzského jádra a našeho a polského uhlí. A to ještě, asi v rámci té pohody, zběsile nakupují ruský plyn.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.12.2020 19:12 Reaguje na Jan Šimůnek
A tak si staví stále nové kalpacity v OZE i akumulátorech a jednoho dne nám sdělí, ať si ty uhelny nacpeme do špic. Co bude pak?
Odpovědět

Jan Šimůnek

13.12.2020 11:41 Reaguje na Pavel Hanzl
Pak je budeme mít jen pro sebe.

MMCH žádné za řeč stojící akumulátory nikde nevidím. Leda byste chtěl drasticky snížit spotřebu domácností (na úroveň nějaké ne moc vybavené rekreační chaty) a zcela zrušit jakýkoli elektřinu spotřebující průmysl. A topilo by se mrkví, a ne elektřinou, a svítilo svíčkami. To by se se stávajícími technicky možnými akumulátory snad zvládnout dalo.
Odpovědět

Jan Šimůnek

12.12.2020 10:23 Reaguje na Miroslav Vinkler
Prostě - bruselská defenestrace to jistí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.12.2020 19:07 Reaguje na Miroslav Vinkler
Bu,bu, bu, vy jste strašílek už zcela mimo realitu. Celé OZE fungují řádově 10 let, stále se budují a elektřina se spíš zlevňuje, rozjíždějí se akumulace a obrovská ekonomika jako Německo už jede z poloviny na OZE. To je neskutečný pokrok a vy pořád melete nesmysly o tom, jak všechno zbankrotuje a průmysl se propadne. Přitom všechna data ukazují přesný opak, zaostávají a zdražují jen uhelny. Srovnávání EU s RVHP je totální pitomost.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.12.2020 09:38 Reaguje na Miroslav Vinkler
Mohutné strašení nesmyslnými scénáři vymyšlenými v Kremlu skutečně nic "rozumného není".
Takhle se strašilo už před 10.lety, kdy se rozjížděly OZE (i náš fve tunel) a strašílci prorokovali odchod průmyslu z Evropy a celkový propad životní úrovně atd. atd. a dominanci Číny a jiných prasáků.
Co se ale stalo ve skutečnosti?
Velmi rychlý rozvoj OZE pomohl průmyslu i celkově ekonomice, EU je lídrem čistých technologií, které dnes přebírá (a kupuje) už celý svět.
Prostě to dopadlo přesně naopak, jak věštili soudruzi v Kremlu, což je zcela typické a dělo se to vždycky.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

11.12.2020 19:46
S OZE na věčné časy a nikdy jinak. Však my dokážeme, že to je správná
cesta, i kdyby měl být proud na příděl denně pár hodin a za cenu zlata.
Ten uhlíkový cíl splníme za každou cenu, i kdybychom se měli
v ekonomice propadnout na úroveň banánových republik. Důležité je
přece to, že nestoupla naši vinou moře ani o setinu milimetru a
že stoupla o metry díky jiným, není podstatné.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.12.2020 19:13 Reaguje na Břetislav Machaček
Kdo se proboha kam propadá? Jedině náš uhelistán.
Odpovědět
MG

Milan G

12.12.2020 21:35
Nejsou kladeny ani žádné nároky na vyjednávací proces, důraz na hospodárnost, audit či povinnost zpracování dopadových analýz....tohle těm dvoum lhářům vadí, ale tohle je jim jedno ,,"Podrobnou studii dopadů na členské státy ale Evropská komise nezpracovala. Navýšení klimatického cíle tak politici zřejmě schválí i bez veškerých potřebných analýz, důsledného zohlednění současné ekonomické situace a reálných možností jednotlivých odvětví,"

To jenom dokazuje, že ti dva jsou jen obyčejní manipulátoři a mluvkové.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

13.12.2020 11:24 Reaguje na Milan G
"To jenom dokazuje, že ti dva jsou jen obyčejní manipulátoři a mluvkové."

Myslím, že to vědí a dali by vám za pravdu. Je to jejich placené povolání.
Odpovědět
MG

Milan G

14.12.2020 12:34 Reaguje na Jiří Svoboda
Ale jo, to je možné. Jen bych se stavěl skepticky k tomu, že by se k tomu přiznali.
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

13.12.2020 20:09
Zákon nám pouze říká, že tak jako byl uzákoněn před 10 lety tunel fotovoltaický, tak musí být uzákoněn i tunel jaderný.

Na rozdíl od toho fotovoltaického, který by měl být zrušen (redukován) příští rok (nedovolená vysoká podpora, proti pravidlům EU=překompenzace, už jsme ji měli řešit letos)
ten jaderný nás bude zatěžovat minimálně 30 let, po 10 či 20 letech bezúročné dlouhotrvající výstavby.
V EU je známo, že NOVÉ jaderné elektrány budou vyrábět elektřinu za více než dvojnásobek současné tržní ceny (počítáno v cenách 2020).
Na druhou stranu, v roce 2020 je již cena vyráběné elektřiny v NOVÝCH velkých fotovoltaických a větrných elektránách v EU, třeba i v sousedním Německu, nejen na jihu (Španělsko, Portugalsko) na úrovni či výrazně pod úrovní současné tržní ceny elektřiny na burze v Lipsku.
Odpovědět

Jan Šimůnek

14.12.2020 10:45 Reaguje na Milan Vaněček
Problém je ovšem v dotacích, které tu "tržní cenu" řádně křiví.
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

14.12.2020 11:06 Reaguje na Jan Šimůnek
Ano, dotace křiví trh. Proto když píši o fotovoltaice, utility scale, stejně jako jsou utility scale JE,
tak píši o cenách nových velkých FVE, postavených v EU, BEZ DOTACÍ. To je současná realita. Už Němci staví velkou FVE v Polsku BEZ DOTACÍ. Nám by jí taky postavili, ale vím, že některé české firmy to taky dokážou.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.1.2021 22:26 Reaguje na Jan Šimůnek
U nás je mimořádně dotuje uhlí.
Odpovědět
 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist