https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/socialni-demokrate-si-libuji-v-dalnicich
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

RNDr. Miroslav Patrik: Sociální demokraté si libují v dálnicích

9.8.1999
Dne 18. 8. 1998 Miloš Zeman přečetl poslancům Programové prohlášení české vlády, které odpovídá volebnímu programu ČSSD. Druhý den získala vláda důvěru Poslanecké sněmovny díky opoziční smlouvě s ODS. V kapitole o dopravě se např. uvádí: "Vláda zajistí rozpracování a dopracování dopravní politiky v oblasti železniční, silniční, vodní, letecké dopravy a integrované osobní i nákladní přepravy. Vláda bude věnovat pozornost zkvalitňování dopravní obslužnosti a ekologizaci dopravy". V kapitole o životním prostředí je např. uvedeno: "Vláda bude prosazovat princip trvale udržitelného rozvoje při současném respektování souvislostí ekonomických, sociálních a mezinárodních, zahrne aspekty ochrany životního prostředí v připravovaných hospodářských koncepcích" atd. A jaká je praxe v případě dálnic?
 
Za sociálnědemokratické vlády proběhlo historicky první posuzování koncepce rozvoje dopravních sítí ČR z hlediska vlivů na životní prostředí. Svá "ekologicky" psaná stanoviska do 30. 5. 1999 zaslalo celkem 13 nevládních organizací a čtyři spřátelení nezávislí odborníci. Většina z nich doporučila návrh podle odborníků z Českého a Slovenského dopravního klubu (ČSDK) s modifikací Ministerstva životního prostředí (MŽP), jde o variantu "Z". Dálničářská lobby zaslala kolem 20 stanovisek, v nichž zase požadovala výstavbu rozsáhlé dálniční sítě dle varianty "X", kterou předložilo Ministerstvo dopravy a spojů (MDS).

Dne 24. 6. 1999 vydalo MŽP k této koncepci souhlasné stanovisko, v němž byla doporučena kombinace variant "Z" + "Y" podle návrhů ČSDK a MDS (varianta s nižší délkou dálnic). Prioritou se stala hlavně údržba a rozsáhlá modernizace stávající silniční sítě, než nová výstavba dálnic a rychlostních silnic se čtyřpruhovým profilem. Ta je omezena jen na několik základních směrů. MŽP přitom vycházelo z Dopravní politiky ČR, Státní politiky životního prostředí a Státního programu ochrany přírody a krajiny.

S vydaným stanoviskem MŽP také vyjádřilo souhlas 27 ekologických organizací, kromě plánů na výstavbu dálnice D8 na Ústí nad Labem přes chráněnou krajinnou oblast České středohoří (navrhují toto území obejít silnicí R28), dálnice D11 na Hradec Králové přes Národní přírodní rezervaci Libický luh (navrhují ho obejít jinou trasou), dálnice D47 na Ostravu kolem CHKO Poodří a přes lázně v Klimkovicích (navrhují nepokračovat ve výstavbě této dálnice, se kterou se začalo již 15.3.1999 ve Svinově u Ostravy) a rychlostní silnice R35 mezi Trutnovem a Olomoucí (je zbytečná).

Z původního návrhu MDS ve variantě "X" tak z kompromisního doporučení MŽP vypadly tyto trasy: celá D3 na České Budějovice, R6 na Karlovy Vary, celá R43 do Moravské Třebové, celá R49 z Otrokovic na Slovensko, R52 na Rakousko a R55 z Břeclavi do Olomouce. U spojení do Saska mají být sledovány dvě varianty: 1) výstavba silnice R28 přes Most a dále na Freiberg, 2) dálnice D8 na Drážďany s tunelem nebo tunely pod nejcennější částí CHKO České středohoří. Konečný výběr má být proveden až na základě jednání se saskou stranou. V železniční dopravě je doporučena varianta "Z", tzn. přednostní modernizace IV. železničního tahu na České Budějovice a Linec před III. tahem na Plzeň. U vodních cest je preferována rovněž varianta "Z", která nepředpokládá nové stavby, neboť by způsobily nevratné škody na přírodě (jde hlavně o splavnění dolního Labe).

Dne 21.7.1999 o koncepci jednala sociálně demokratická vláda. Na jedné misce vah bylo dle zákona č. 244/1992 Sb. stanovisko MŽP s doporučením kombinace variant "Z" a "Y", na druhé straně požadavek MDS na variantu "X". Na jedné straně ministr Miloš Kužvart se slabou pozicí, s nepříliš aktivním zájmem o dopravu a slabým diplomatickým umem (během 16 měsíců procesu posuzování MŽP ani jednou nijak zvlášť zřetelným způsobem neobhajovalo ekologické aspekty negativních vlivů dopravy, dokonce nevyužilo téměř měsíční prodlevy mezi 24. 6. a 21. 7.1999, za což může hlavně tiskové oddělení MŽP) a na druhé straně ministr Antonín Peltrám s dálničářskou lobby v zádech a hlavně s matoucími řečmi o podpoře železnice, údržbě a modernizaci silniční sítě na uchlácholení veřejnosti (realizace je pak pravým opakem).

Výsledek byl vskutku impozantní, téměř na vlas shodný s usnesením Klausovy vlády č. 631 z 10. 11. 1993 o výstavbě dálnic v ČR. Kužvart až na nepodstatné výjimky neobhájil vůbec nic, kdežto Peltrám a zbytek vlády (zvláště zajímavý byl argument o nutnosti hospodářského růstu a získání podpory sociálnědemokratických voličů v různých regionech státu - proto se jim dají dálnice) v rozporu se stanoviskem MŽP prosadil variantu "X". Takže se bude de facto pokračovat ve výstavbě dálnic, které spatřily světlo světa v roce 1963 v usnesení vlády č. 286. Přibližně od té doby se postavilo kolem 500 km dálnic a asi 350 km rychlostních silnic, tj. rychlostí 27 km/rok. Podle nového usnesení vlády ještě zbývá dostavět asi 1330 km silnic dálničního typu, což při uvedené rychlosti bude za 50 let. S penězi Evropské unie možná o trochu dříve, tak kolem roku 2020. Dálničářská lobby má tedy (jen na první pohled) zaděláno na dobrý džob.

Avšak velkou neznámou tohoto ambiciózního rozhodnutí sociálnědemokratické vlády, která prý hlavní důraz klade na "sociální a ekologicky udržitelné aspekty" svých rozhodnutí, jsou finance. Proto o dalším postupu bude jednat MDS a Ministerstvo financí, které občanům odpoví na otázky co (kterou dálnici), kdy (se začne budovat) a za co (z našich daní nebo daní euroobčana). Na rozdíl od slabého ministra Miloše Kužvarta se velkým lobistou ukázal ministr zdravotnictví Ivan David, který odmítl vést trasu dálnice D47 kolem lázní Klimkovice a prosadil její odklon k obci Polanka. Druhým významným lobistou se staly zřejmě i Děti Země, neboť jejich silnice R28 do Saska jako alternativa k dálnici D8 (ta zatím končí před CHKO) má být řešena pouze v případě zájmu německé strany. Zatím má trasa dle usnesení vlády zajištěnou územní ochranu. Teď už zbývá přesvědčit Němce, aby svou dálnici A17, která navazuje na D8, nestavěli (stejně zatím nemají finance na polovinu trasy).

Boj proti dálnicím u nás nekončí. Naopak je nutné se ještě lépe organizovat a vylepšovat strategii a metody aktivní sebeobrany. K tomu lze např. využít Dne bez aut (vždy první pátek v listopadu) a samozřejmě street party, tedy v tomto případě "motorway party". Betonová a stavební lobby to nebude mít lehké, ať ve vládě sedí levice nebo pravice. V každém případě je nutné ostře sledovat činnost "pánů Antonína Peltráma a Miloše Kužvarta". Moc se na ně nedá spolehnout, zejména jejich medové řeči o podpoře železnice a ochraně přírody. Vždyť každý ministr se rád po vlastech českých a moravských projede ve vládním autě, aby stihnul oslnit voliče své strany! A po dálnicích je to nejkratší.


reklama

 
RNDr. Miroslav Patrik
Autor je vedoucí sekce Za ekologicky čistou dopravu Dětí Země, koordinátor Českého a Slovenského dopravního klubu
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist