https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/tomas-zdeblo-ovocny-sad-jako-biotop-a-komunitni-prostor
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tomáš Zděblo: Ovocný sad může být biotop i komunitní prostor

19.5.2017
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Ľudo Vašš / Na ovoce
Ovocnářství bylo jako součást zemědělství po staletí jedním z hlavních faktorů utvářející českou krajinu. Až do jeho intenzifikace na počátku 20. století hospodáři používali „měkké“, extenzivní technologie a hospodářské postupy, které se do venkovské krajiny vtiskly pestrou mozaikou drobných produkčních ploch, mezí, remízků a polních cest. Tato „produkční síť“ zajišťovala obživu a zdroj potravin a hrála stěžejní roli při zajištění ekologické stability kultivované krajiny. V neposlední řadě se její viditelné aspekty podílely na utváření způsobu, kterým dnes krajinu vnímáme a hodnotíme. Agrární struktura krajiny je tak také nositelem důležitých kulturních a historických hodnot - tzv. paměti krajiny.
 

Rapidní ústup těchto výsadeb, ke kterému v minulém století došlo v důsledku intenzifikace zemědělství a demografických proměn, tak představuje velkou ekologickou, krajinářskou a kulturní ztrátu.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Vláďa Kučera / Na ovoce

V posledních letech jsme svědky obnovy a návratu ovocných výsadeb. Produkční funkce extenzivních výsadeb je dnes sice potlačena, na významu ale nabývají funkce jiné – sady i ovocné aleje se podílí na optimalizaci mikroklimatu a vodního režimu krajiny, brání degradaci půdy vodní a větrnou erozí, městské sady se stávají mírně neregulovaným rekreačním prostorem, jedlými parky i zelenými učebnami. Velmi důležité je také zakládání genofondových ploch – jakési decentralizované genové banky ovocných stromů, které přispívají k uchování, a doufejme i zpětnému šíření, starých a okrajových druhů ovoce, často typického specifickými chuťovými vlastnostmi, odolností vůči škůdcům či výbornou adaptací na místní podmínky.

Aktéři tohoto návratu ovocných stromů - ať už na straně institucí, spolků, či jednotlivců – jsou vedeni dobrými úmysly, často jim ale chybí dostatek znalostí k tomu, aby jimi realizované výsadby naplňovaly potenciál funkcí, který nabízí. Sad či alej založená s dobrou znalostí místních podmínek, s odrůdami zvolenými s ohledem na místní mikroklima a půdní vlastnosti, s jasnou představou o zajištění dlouhodobé péče může růst a plodit dlouhé desítky let. Může se stát místem, kolem kterého vznikne místní společenství, oživit veřejný prostor a ozdravit krajinu.

Naopak nevhodně či bez rozmyslu realizovaná výsadba představuje ztracenou příležitost, která může ztížit cestu k realizaci dalších obdobných aktivit, způsobí nežádoucí zásah do krajiny a v neposlední řadě i ztrátu (veřejných) finančních prostředků.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Vláďa Kučera / Na ovoce

Naším cílem je poskytnout zájemcům – ať už se jedná o ty, kteří by se do obnovy či založení sadů rádi pustili, či těm, kteří hodnotí či schvalují předkládané projekty - ucelený přehled o základních aspektech obnovy a péče o extenzivní ovocné výsadby a přispět k tomu, aby se nám do krajiny vracely nejen geometrické útvary složené z kulturních stromů, ale zdravé a krásné sady a aleje.

Iniciativa Na ovoce spolu s Fórem ochrany přírody a Magistrátem hl. města Prahy pořádají konferenci, jejímž cílem je poskytnout zájemcům z řad neziskových organizací a orgánů státní správy ucelený přehled o základních aspektech obnovy a péče o extenzivní ovocné výsadby. Program konference.


reklama

 
foto - Zděblo Tomáš
Tomáš Zděblo
Autor je ochranářem a chovatelem ovcí, pasoucích se mimo jiné i v oblastech s výskytem vlků.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist