https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vlastimiln-karlik-kanal-dunaj-odra-labe-skodi-uz-ted.a-to-se-jeste-ani-nestavi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Vlastimil Karlík: Kanál Dunaj - Odra - Labe škodí už teď. A to se ještě ani nestaví

13.11.2020
Na tomto místě u obce Nowa Wieś v blízkosti města Kędzierzyn se uskutečnil dne 8. prosince 1939 slavnostní výkop průplavu Odra-Dunaj. Na Hlivický (Gliwický) průplav navazuje širokým ústím 6 km dlouhý úsek průplavu Odra-Dunaj, používaný jako odbočka přístavu chemického kombinátu v Kędzierzynu.
Na tomto místě u obce Nowa Wieś v blízkosti města Kędzierzyn se uskutečnil dne 8. prosince 1939 slavnostní výkop průplavu Odra-Dunaj. Na Hlivický (Gliwický) průplav navazuje širokým ústím 6 km dlouhý úsek průplavu Odra-Dunaj, používaný jako odbočka přístavu chemického kombinátu v Kędzierzynu.
Foto | Jaroslav Kubec / Wikimeda Commons

Einstein: Naše problémy nelze vyřešit stejným způsobem myšlení, který je vytvořil.

 

Každá velká stavba má negativní dopady na životní prostředí a pro liniové vodní stavby to platí dvojnásob. Ze všeho nejdříve bychom si tedy měli položit otázku. K čemu je vlastně potřebujeme? Ospravedlňuje jejich přínos negativní dopady a rizika? Nelze ony problémy řešit jinak, méně destruktivně? Není lék horší než choroba? A je pacient vůbec nemocný? Podívejme se touto optikou na projekt, který v poslední době bouřlivě rozvířil stojaté vody diskuze o vodních dílech na českých tocích. Řeč bude o megalomanském kanálu Dunaj-Odra-Labe.

Skutečně nízké emise z vodní dopravy?

Nižší měrné emise oproti silniční a železniční dopravě jsou nejčastějším argumentem ekologičnosti vodní dopravy. Přesunem zboží z kamionů na nákladní lodě se má dosáhnout snížení znečištění ovzduší či emisí skleníkových plynů.

Vodní doprava je však svou povahou konkurentem spíše dopravy železniční. Její hlavní nevýhodou vůči silniční dopravě je pomalost, řídká síť, nutnost překládek zboží a nespolehlivost. I když poslední nevýhodu by měl kanál nesmírně draze eliminovat, zkušenosti z jiných zemí ukazují, že mohutné investice do budování vodních cest objem přepraveného zboží po vodě nezvýší. Přeprava nákladů se maximálně přesune z méně kapacitních vodních cest, na cesty s lepšími podmínkami. Například v Německu s nesrovnatelně lepšími podmínkami pro vodní dopravu jen došlo k přesunu z nesplavného Labe na průplav Rýn-Mohan-Dunaj. Žádný boom vodní dopravy se nekonal a Německo se rozhodlo tento směr opustit.

Informace o nižších emisích z vodní dopravy v porovnání se železniční vychází ze studií z doby před více než 30 lety, před dokončením elektrifikace hlavních železničních sítí v Evropě. Modernější studie dokazují, že naopak železnice je šetrnější jak z hlediska emisí skleníkových plynů, tak znečišťujících látek a to i několikanásobně.

Sucho vyřeší kanál… větším suchem

O suchu mluvíme ze dvou důvodů – kvůli nedostatku vody v půdě a nedostatku pitné a užitkové vody. Ani jeden problém kanál neřeší. Vodu potřebujeme zadržet v krajině, odkud ji kanál bude naopak odebírat. A že vodní dílo přivede vodu z okolních států? Jejím přečerpáváním vody do vyšších poloh proti proudu řek? Německo, Rakousko i Slovensko s tím nesouhlasí. Polsko, které je suchem z evropských zemí snad nejvíce postižené, naopak očekává, že ho vodou budeme dotovat my.

A jako zdroj pitné vody je kanál naprosto k ničemu – většinou stojatá nebo pomalu proudící voda v něm čistá rozhodně nebude, kanalizace říčních úseků pak zásadně sníží samočistící schopnosti toků.

V každém případě je představa o dotování vodou v rozporu s účelem stavby – kanál potřebuje být plný, aby po něm lodě mohly plout, a v případě sucha bude mít problémy sám se sebou.

Příliš mnoho nejistot

Velmi často bylo slyšet, že vodní koridor pomůže ekonomice snížením nákladů na dopravu. Předpoklad opět závisí na tom, zda skutečně dojde k přesunu objemů přepravy ze silnice či železnice. Studie proveditelnosti, která měla ospravedlnit stavbu kanálu, počítá v případě oderské větve s naprosto nereálným mnohonásobným zvýšením ročních objemů přepravních výkonů vodní dopravy po dokončení kanálu.

Nehledě na to, že z výše uvedených důvodů je takový přesun reálně nepředstavitelný, vychází z představy, že dojde k propojení námořní přepravy přes Odru až do České republiky v parametrech umožňujících plavbu velkých nákladních lodí s ponorem až 5 m. To by vyžadovalo masivní investice polského státu na Odře, kde nejméně 160 km trasy vede přirozenými, dosud nezregulovanými úseky řeky, a řada dalších úseků by vyžadovala modernizaci, rekonstrukci a stavbu dalších zdymadel a vodních nádrží, aby dosáhla stabilní hloubky alespoň 2,5 m. Byť se současná (nejméně ekologická v historii) polská vláda tváří, že s těmito investicemi počítá, jsou podobně nereálné a škodlivé jako české úseky kanálu.

Česká republika je někdy nazývaná střechou Evropy, protože všechny významné toky odvádějí vodu od nás k sousedům. Plavební podmínky horních úseků vodních toků s menším průtokem, příčným i podélným profilem koryta a přirozenou hloubkou jsou u nás pro lodní dopravu zcela nevhodné. Změny klimatu tyto nedostatky dále prohlubují. I největší české řeky v minulých letech trpěly suchem. V příštích desetiletích pak můžeme očekávat, že se tato situace bude nadále zhoršovat.

Kanál škodí už dnes, přestože se nestaví

Lehkost, s jakou vláda dává zelenou drahému, zbytečnému a škodlivému projektu, ostře kontrastuje s dlouholetou nečinností či pomalostí změn v těch oblastech, kde její aktivitu naopak velmi výrazně potřebujeme. Mám na mysli transformaci zemědělství a lesnictví do podoby, která neničí krajinu a nezhoršuje dopady klimatických změn, rychlé a zásadní snížení emisí skleníkových plynů přechodem na obnovitelné zdroje energie změny vodohospodářské politiky, zlepšení ekologického stavu vodních toků a jejich niv, konec plýtvání pitnou vodou a adaptace měst a obcí na změnu klimatu.

Zjevná zbytečnost a nerealizovatelnost kanálu DOL vede některé jeho kritiky k názoru, že je vlastně ztrátou času a energie proti němu vystupovat. Prý je to jen strašák, který se občas vynoří a pak zase zapadne, případně je to jen kouřová clona, která má odvrátit pozornost od významnějších problémů. Dovolím si s úctou nesouhlasit. Kanál úspěšně škodí už dnes. Územní ochrana jeho koridoru rdousí rozvoj měst a obcí a ztěžuje přípravu přírodě blízkých protipovodňových opatření. Jeho přítomností ve strategických dokumentech se ospravedlňují nadsazené parametry při rekonstrukci mostů a zdymadel a vytváří tlak na realizaci dílčích a podpůrných projektů s jejich vlastními negativními dopady. A do přípravných prací, tendenčních apologetických studií a propagačních aktivit prokapávají ze státního rozpočtu každoročně milióny korun. Samotná studie proveditelnosti stála něco málo přes dvacet milionů. Nejhorší je ovšem trvalý pocit nejistoty a ztracený čas a energie, kterou by bylo záhodno věnovat lepším věcem.

________________________________________

Např.:
1997, OECD, The Environmental Effects of Freight, Pažíž
2003, Kulczyk Jan, Winter Jan, Śródlądowy transport wodny, Wrocław;
2012, Central Commission for the Navigation of the Rhine (CCNR), Possibilities for reducing fuel consumption and greenhouse gas emission from inland navigation, Report by the Inspection Regulations Committee for the 2012 Autumn Meeting;
2011, CE Delft, INFRAS, Fraunhofer-ISI, External Costs of Transport in Europe – Update Study for 2008, Delft;
2017, Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB), Waardevol Transport – De toekomst van het goederenvervoer en de binnenvaart in Europa 2016–2017;
2017, Evropská agentura pro životní prostředí (EEA), Energy efficiency and specific CO2 emissions, TERM-027, Kodaň

reklama

 
foto - Karlík Vlastimil
Vlastimil Karlík
Autor je specialista na management ochrany přírody, pracuje pro spolek Arnika.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (44)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

PH

Pavel Hanzl

13.11.2020 07:48
Normální vláda, která doufám vyjde z podzimních voleb příští rok, bude mít jeden z prvních úkolů: jasně a trvale zarazit tento nesmyslný paraprojekt.
Musí okamžitě zarazit veškeré peníze čerpané na "přípravné práce", musí odblokovat stavební uzávěry a jasně říct, že naplňovat sny středověkých mocnářů (i těch, kteří se dál duševně nedostali) je prostě dnes totální ptákovina a nic takového se stavět nebude.
Odpovědět

Jan Šimůnek

13.11.2020 08:22
Je mi velice líto, opět jen ideologické ekologistické blábolení. Žádné racionální argumenty.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.11.2020 08:51 Reaguje na Jan Šimůnek
Zato vy jste na racionalitu kadet. Pouze a samé nesmyslné blábolení o tom, jak nic nefunguje, přitom odkaz a solidní zdroj u vás nevidět.
Odpovědět
KP

Karel Procházka

17.11.2020 13:39 Reaguje na Pavel Hanzl

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
Anyr

Anyr

13.11.2020 11:37 Reaguje na Jan Šimůnek
Něco o trollech z wiki:

Podle Kartouse jsou trollové především proruští online aktivisté, kteří pomocí různých technik, vytvářením falešných profilů, tweetovacích farem a řetězových e-mailů šíří extremistické a protisystémové dezinformace. Jejich témata se podle Kartouse opakují pořád dokola – uprchlíci, Arabové, za všechno může Evropská unie a bez ní by bylo lépe, sentimentální postoje k minulosti, výkřiky typu „všechno se rozkradlo“. Smyslem toho všeho je podle Kartouse vyvolat pocit nejistoty, nahlodávat západní vazby České republiky a pomocí masově šířených dezinformací zvrátit náš politický směr a obrátit ho od liberální demokracie k autoritářskému systému kvůli zmatenosti a neschopnosti uživatelů internetu kriticky uvažovat.[6]

Takže já osobně vyzývám lidi: nereagujte na Šimůnka. Krmíte ho tím. Pokud ho budete ignorovat, tak ho zabijete. :) Všechna jeho sprostota, arogance, nevychovanost, lži a demagogie má jediný cíl: vyvolat emoce, a reagovat na něj. Pavle a Lukáši, extra vy dva, nezahazujte ses ním. Krmíte tím trolla! Pište do komentů fakta, zdrojujte, své domněnky jako domněnky poctivě označte - a prostě Šimlnka ignorujte, včetně dalších trollů.

Navíc redakce nezveřejňuje části IP adres u příspěvků, tedy "Šimůnek" tu klidně může dělat i "spoludiskutující". :P

Smrt DOLU, pryč se Zemanem a Babišem (a jejich voliči :D) a ať žije jednotná Evropa, protože budoucnost je ve spolupráci! :)
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

13.11.2020 11:42 Reaguje na Anyr
Jakoby jste Vy Anyr, byl sám tím Šimůnkem. Ani pravopis Vám nic neříká.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

13.11.2020 18:25 Reaguje na Jiří Daneš
Teda já už viděl hodně, ale nadávat někomu do Šimůnků, to už je moc....
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

13.11.2020 18:23 Reaguje na Anyr
Kachny nekrmím, tak krmím Šimůnka no... :D

Někdo ho pochválit musí...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.11.2020 19:16 Reaguje na Anyr
Pan Šimůnek je fakt asi ruský bot programovaný v Petrohradské farmě trollů. Pokud bych chtěl vědět, co si o čmkoliv myslí soudruzi Kremlu, zeptám se jeho.
Ale kecám s ním rád, já sem chodím relaxovat, protože mám práci někdy dost na hlavu a tohle je osvěžení. Předpokládám, že tyhle diskuse nebere vážně vůbec nikdo. Některá tvrzení (nejen pana Šimůnka) jsou takové blbosti, že to autoři musí nutně myslet jen z čuriny.
Odpovědět

Jan Šimůnek

14.11.2020 13:38 Reaguje na Anyr
Bob Kartous je levicový extrémista, takže mu EU a její nesmysly perfektně vyhovují. Proto je také zaháčkován v silně levicových Britských Listech. Prostě se spolu na spoustě věcí neshodneme, jak jsme si svého času vyjasnili výměnou e-mailů
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

15.11.2020 10:12 Reaguje na Anyr
Ježiš, dobře jste Šimůnka popsal. :D
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

13.11.2020 08:59
Nejlepší vodní dílo, které kdy bylo v Evropě vybudováno se nacházelo ve Východním Prusku a propojovalo vnitrozemí s přístavem v Königsbergu,dnes Kaliningrad.
Bohužel ze skvělé vodní stavby zůstalo jen torzo díky průběhu II.světové války a následného územního uspořádání.
Bylo skvěle vymyšleno, projektováno i vystavěno skutečnými odborníky a jsem přesvědčený , že i z dnešního pohledu by ekologové nic nenamítali.

Naproti tomu DOL je doslova šílenou vizí, která zhmotňuje křeč deformace posledních socialistických inženýrů a stručně řečeno - všechno špatně.

Česko by veškeré volné zdroje mělo nasměrovat do skutečné nápravy krajiny, znetvořené a degradované zejména socialistickými melioracemi,tvorbou velkých půdních bloků a následnou "péčí" o zemědělskou půdu v podání tržních agrobaronů, lesní plochy taktéž.
Vezmeme-li v úvahu indikátory stavy půdy , potom jsme v EU jednoznačně na posledním místě.

Všichni svorně tvrdí, že ČR je střechou Evropy, ale aby tuto střechu spravili tak, aby zadržovala přirozeným způsobem maximum srážek , jim nedochází.
Autor článku má téměř stoprocentní pravdu ve svých názorech a úvahách.
Odpovědět

Jaroslav Štemberk

13.11.2020 14:09 Reaguje na Miroslav Vinkler
Je problém a razantně zvyšuje provozní náklady, provozovat kanál tam, kde není dost vody a musela by se čerpat. Dále by DOL měl velké výškové rozdíly, tudíž velké množství zdymadel, která už tak pomalou vodní dopravu dále zpomalují a musíte na nich mít obsluhu. Další mínus je v tom, že by kanálem stejně nepropluly lodě, na které se dá naložit víc nákladu než na nákladní vlak, který odveze jeden strojvůdce, ale na říční nákladní lodi musíte mít nejméně tři lidi. Doprava kanálem by proto nebyla levnější než po železnici, tudíž nedává absolutně žádný smysl.
Odpovědět
LB

Lukas B.

13.11.2020 11:03
na úvod, kanál považuji za nebetyčnou ptákovinu, která se opozdila zhruba o 200 let.
ale povšimněte si vtipného paradoxu, jak proti kanálu platí argumentace, že nový široký a hluboký kanál lodě nepřitáhne, ale proti dálnici se brojí argumentem, že se snad kvůli ní budou někde líhnout kamiony, aby ji zaplnily.
Odpovědět
ig

13.11.2020 11:16
Ať mi nějaký příznivec kanálu řekne příklad, co by se po vodě třeba přepravovalo. Já jsem si minulý týden kupoval v Polsku nějaké náhradní díly a druhý den od objednání jsem je měl na stole, což považuju dnes za slušný standard. Po dobudování DOL půjdou ty díly místo autem lodí? A taky mi přijdou druhý den?
Odpovědět
LB

Lukas B.

13.11.2020 11:55 Reaguje na
po vodě se u nás v Praze a nad Prahou přepravují především opilci. pod Prahou je gró nákladní dopravy přeprava materiálu vybagrovaného ze dna při prohrábkách. po vodě se pokud vím v Praze zásobuje pouze jedna betonárna v centru prahy a odvážela se část výrubu tunelových staveb v užším a částečně i širším centru.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.11.2020 07:44 Reaguje na
Jistě.
Plavba mezi koncovými přístavy na kanálu Dunaj - Rýn - Mohan trvá asi 21 dní. Daleko větší loď, která pluje Gibraltarem, přes středozemní moře a Bosporem do Černého, to stíhá v pohodě za 3 dny.
https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jakub-kucera-kanal-ryn-mohan-dunaj-ma-pocatky-daleko-v-historii-a-slibnou-budoucnost-v-nedohlednu
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

13.11.2020 14:24
Tunel DOL by byl dobrý námět pro další díl příběhů dvou známých všeumělů: Jak zrychlili neekonomickou dopravu.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

13.11.2020 18:14
Aspoň na nějakém tématu se všichni (kromě pacienta Šimůnka) shodnou :)
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

13.11.2020 20:40 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Ono reagovat na dennodenní články odpůrců kanálu nemá smysl
a je lépe si o tom něco zjistit i od projektantů a zastánců.
Zvláště pak nemá význam reagovat na laické názory diskutérů,
kteří umí pouze vše negovat a kritizovat.
Odpovědět

Jan Škrdla

13.11.2020 21:14 Reaguje na Břetislav Machaček
Doporučuji si zjistit, co si o tom myslí zástupci Ostravy a Moravskoslezského kraje.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

14.11.2020 10:48 Reaguje na Jan Škrdla
Zastávat názor zmanipulované většiny neznamená ale
zastávat názor správný. To známe z historie a pouze
čas a problémy se zvětšujícím se dopravními nároky prověří správnost či nesprávnost projektu. Já se
toho nedožiju, ale těm mladším doporučuji myslet
i jinak, než pouze v současné atmosféře hysterie odpůrců. Tak nějak se chovala kdysi církev při
stavbě železnice a třeba konšelé St. Bohumína.
Nakonec šla trať bažinatým lesem mimo a vznikl
N. Bohumín. Se St. Bohumína se stala periférie
nového města, které se trati stalo průmyslovým
městem dávajícím práci i Starobohumíňákům.
Kdo odmítá pokrok, tak končí jako skanzen a
pokud si to zastupitelé kraje a Ostravy přejí,
tak budiž. Sousední Polsko to postaví pro sebe
a průmysl naláká k sobě. My uděláme z továren
muzea a budeme jezdit za prací k sousedům.
Odpovědět

Viktor Šedivý

14.11.2020 11:39 Reaguje na Břetislav Machaček
No, na tom možná něco je. Pokud se postaví kanál, lidé z jeho okolí se blíže seznámí s parostrojem a pochopí, že nejen kůň se hodí k tahu, že strojů se bát nemusíme. A po kanále jim pak přivezou lokomobilu, oračku, ...
Odpovědět

Jan Škrdla

14.11.2020 17:29 Reaguje na Břetislav Machaček
Pokud pominu dopady na přírodu, tak ten kanál mohl mít opodstatnění někdy v době první republiky.
Pokud budeme myslet ve výhledu dalších 20-30 let tak se jedná o drahou turistickou atrakci.
Nehledě k tomu, že podmínkách ČR se velké akce běžně prodraží o 50% a protáhnou o 10 let i více, oproti původnímu plánu.

Z té šaškárny mám pocit, jako by se někdo snažil o "známku punku", jenže jak zpívají Visáči, ten punk je někde jinde.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

15.11.2020 10:15 Reaguje na Břetislav Machaček
No tak co jiného se od zastánců a projektantů dozvíte, než že vše je krásné, růžové a vše přinese hromadu peněz a všem to pomůže, že? Když jsou na DOL finančně zainteresovani. :D :D
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.11.2020 07:36 Reaguje na Lukáš Kašpárek
To je tím, že je to natolik kolosální pitomost, že to chýpe každý člověk. A důkaz, že pan Šimůnek je ruský bot.
Odpovědět

Jan Šimůnek

14.11.2020 13:40 Reaguje na Pavel Hanzl
Faktem je, že ten kanál nám už celá staletí dost zoufale chybí.
Odpovědět
va

vaber

15.11.2020 10:06 Reaguje na Jan Šimůnek
kdyby kanál,kdysi, Baťa postavil , byli by dnes všichni rádi, že jej máme a nikdo by nějakou ekonomiku neřešil
a škody na přírodě by nikdo nenašel, ani kdyby hledal sebevíc ,
řeka nebo umělá řeka ,přírodě je to jedno,
dnes se nalily stovky miliard do ekonomiky, prý ,ale nenalily se do ekonomiky , rozdaly se lidem za nic a pokud se to nezmění na destruktivní inflaci ,je to úplně jedno ,vůbec to nevadí, peníze nepředstavují reálnou hodnotu, hodnotu peněz určí trh , peníze musí jen správně motivovat lidi k práci ,ale k práci užitečné která posunuje společnost
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

15.11.2020 19:26 Reaguje na vaber
Stačí se přece podívat na kanál, který Baťa skutečně postavil.
Turisté na loďkách a kolech, občas hospůdka, bez dotací do historických objektů by tam už dávno nefungovalo nic. Doprava samozrejmě absolutní nula.
Odpovědět
VJ

Václav John

14.11.2020 18:51
S tím kanálem je to stále dokola a v zásadě jsou tady dvě otázky:

1. Pokud by se ekonomicky vyplatil, skutečně má smysl provést tak rozsáhlou devastaci přírodních lokalit?
2. Vyplatí se skutečně ekonomicky?

Zatímco bod 1 je věcí názoru a priorit - určitě se najdou lidé, kteří by kanál považovali za takový unikát, že by chtěli, aby se postavil (já k nim rozhodně nepatřím), bod 2 je mnohem závažnější.

K bodu 1 - vodohospodářské úpravy u nás v minulosti ve velkém zničily říční meandry i cenné lokality. Vltavská kaskáda je sice teoreticky hondě zajímavá, ale symfonická báseň "Vltava" z cyklu Má vlast od Smetany je díky ní zoufala neaktuální. K čemu je třeba část "Svatojánské proudy", když tam dneska žádné Svatojánské proudy nejsou, jen klidná vodní hladina. Místo toho by se tam mnohem víc hodilo nějaké techno, nebo podobně jednoduchá hudba. A takových míst se u nás zničilo hodně, nemám pochyb o tom, že se zničí i během budování kanálu. A podle mě je to škoda.

Ani nemluvím o tom, jaké jsou dopady na místní lidi. Pokud někomu vadí, že se v národním parku nesmí sbírat borůvky a houby, tak rád připomínám, že kvůli ochraně přírody se u nás (pokud vím) ani nebourají vesnice ani nevyvlastňují pozemky. Při budování přehrad, kanálů aj. je to ovšem běžná klasika, jinak to ani nejde. Většině lidí to samozřejmě nevadí, pokud náhodou nejde zrovna o jejich dům nebo vesnici.

K bodu 2 - tady jsou dva protichůdné tábory, takže každé hodnocení bude poplatné tomu, kdo ho zadal. Přesto si myslím, že problémů je tolik, že se to ekonomicky vyplatit nemůže. Skutečně budeme schopní přepravovat tolik materiálu, aby se to vyplatilo? Skutečně zajistíme, aby bylo vždycky dost vody? Stojí nám za to prohlubovat koryta řek, což nevyhnutelně povede k poklesu spodní vody, a tím ještě dalšímu zhoršení sucha? Dokážeme ovlivnit okolní státy tak, aby ta doprava skutečně mohla fungovat v mezinárodním měřítku? A pokud ne a Rakousko a Německo to budou blokovat, jako že to dlouhodobě vypadá že ano, tak co uděláme? Napadneme a obsadíme Rakousko a Německo, aby to mohlo fungovat? Úvaha kolik kamionů se dá nahradit lodní dopravou je hezká a kdyby to fungovalo, tak by na ní něco bylo. Jenže kamion to přiveze v rekordním čase, zatímco lodě to zboží povezou daleko delší dobu. Ani železnice v tomhle kamionům bohužel nedokáže konkurovat, proč by to měla zvládat lodní doprava?

Celkově my to vychází jasně - ano, šlo by určitě o ambiciozní a určitě i o unikátní dílo, ale všechny nevýhody tady podle mě jasně převažují.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

14.11.2020 19:03 Reaguje na Václav John
Ano, stoprocentní souhlas!
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

14.11.2020 18:58
Jaké štěstí pro Jihočechy, že tahle fantasmagorická ptákovina zvaná DOL nezahrnuje naše jihočeské řeky. Soucítím ale s Moravany, Slezany a některými českými kraji, jejichž životní prostředí je tímto projektem ohroženo. Opravdu mi připadá lepší tu šílenou obří peněžní částku raději spláchnout do kanálu než vynaložit na tuhle monstrózní hovadinu.
Odpovědět

Jan Šimůnek

15.11.2020 11:12 Reaguje na Majka Kletečková
Jaké štěstí, že ekomagoři nežili v době Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan, případně Štěpánka Netolického. To by v těch Jižních Čechách byly jen příšerná, ekologicky jistě velice "cenná" bahniska a mraky komárů a dalších krvesajů. Krajina prolezlá malárií, virem Ťahyňa a dalšími podobnými chorobami.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

14.11.2020 21:03
Zaujímalo by ma skutočne odborná štúdia, čo vlastne v tom kanáli bude žiť a ako presne bude jeho stavba realizovaná. Možno sa časom ukáže, že kanál naozaj bude prínosom do krajiny a bude naozaj aj obrovským rezervoárom vody. Určite by sa dal postaviť tak, aby mal brehy lemované brehovými porastami, a mohol by mať aj časti s litorálmi porastené trstinou. Nie som prívržencom stavby a tie investované miliardy by sa mali využiť inak. Nemyslím si že je treba šetriť emisie CO2 a ani tú lodnú dopravu nepotrebujeme. Ale chýbajú mi v diskusii nejaké hodnotenia s odstupom. Inak vyzerá vodné dielo na začiatku a povedzme po 20 rokoch ked príroda zacelí rany.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

14.11.2020 21:18 Reaguje na Vladimir Mertan
Zkuste si přečíst názory prof. Otakara Štěrby , který byl top odborníkem na řeky a technická díla typu kanály.
DOL byl u něho materializací nejhorší noční můry pro říční krajinu.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

15.11.2020 08:25 Reaguje na Miroslav Vinkler
Iste Otakara Štěrbu si veľmi vážim a jeho knižky mám prečítané. Napriek tomu sa nemôžem vyhnúť dojmu, že existujú určité ochranárske klišé, ktoré sa ďalej neskúmajú. Napr. vlk je dobrý, stromy sa nesmú rúbať, kanál je zlý, povrchový lom uhlia je zlý.....Ja nemám z toho kanálu nejakú radosť a bojím sa že zničí veľa prírodných hodnôt. Chýba mi ale u ochranárov trošku pozitívny prístup, kanál môže mať aj určité prínosy pre krajinu a povedzme niektoré parametre by sa mohli zmeniť tak aby to bolo lepšie. V Trenčíne, kde žijem je rieka Váh zregulovaná. Lenže kanál, ktorý je tu už obrástol brehovými porastmi, dajú sa v nom chytať ryby, má aj rôzne zátoky s porastami trstiny, vlieva sa do neho nezregulované rameno Váhu kde sa chodia ryby rozmnožovať, dá sa v nom kúpať je tu veľa vodného vtáctva, prišli bobri - proste po 40 rokoch príroda kanál ovládla a je to v niektorých parametroch lepšie ako predtým. Problém Váhu je, že väčšina kanálu ide nad Krajinou kvôli výrobe elekriky a to sa nikdy nezačlení do prírody a nebude fungovať ako prírodný vodný tok. Ak by ten kanál Odra Labe isiel na úrovni terénu nemuselo by to byť až také zlé.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

15.11.2020 16:26
Já myslím, že je nejvyšší čas kanál DOL připravovat a realizovat. Až plně dopadne Green Deal, bude fosilní energie vyřazena a ostatní energie budou tak drahé, že bude nesmírně obtížné takové velké stavby realizovat. Green Deal v podstatě může znamenat i zastavení všech takových staveb, liniových i jiných a tím konzervaci současného stavu, nejen v chráněných oblastech Natura a jiných, ale na celé ploše státu, chráněná nechráněná oblast. Když potom výrazně podraží silniční a zřejmě i železniční doprava, nastane v takovém zeleném prostředí významná renesance vodní přepravy. A v takovém případě bude Západní Evropa v pohodě, protože už má ty vodní cesty postavené. My ne, nemáme ani labskou, protože Německo ve spolupráci s našimi zelenými splavnění Labe úspěšně blokuje už nějak 25 let. A nemáme zatím ani kanál DOL, který by nám otevřel dopravní trasu k Černému a Baltskému moři. V takovém případě bude mít Západní Evropa na přepravu zboží mezi zámořím a Střední Evropou čistý monopol, přes své velké přístavy jako třeba Hamburk a Rotterdam a potom Rýnem a Labem a kanály.
A v situaci, kdy Green Deal vytvoří spoustu zelených žump, do kterých bude západní Evropa házet peníze bez možnosti jejich návratu, bude Německo a další země Západní Evropy ždímat další peníze, kde to jen půjde. A půjde to například ve velké míře díky monopolu přepravy zámořského zboží do Střední Evropy. Pokud nebude kanál DOL a infrastruktura u Černého a Baltského moře, čímž by byl ten monopol účinně rozbit.
Tím, že kanál DOL odmítáme, nabízíme Západní Evropě být v blízké budoucnosti ovcí, kterou mohou dle libosti škubat.
Odpovědět

Jan Škrdla

15.11.2020 17:17 Reaguje na Radim Polášek
Trochu jste mě pobavil. Víte jak dlouho trvá taková příprava a realizace staveb v podmínkách ČR. Kde byste na to vzal peníze v dnešní době, s takovým schodkem v rozpočtu, když nemáme dostavenou silniční sít a zmodernizované železnice, a EU na takovou raubířinu peníze nedá.
Taky co se na tom kanálu plavilo, kromě výletních lodí?
Je potřeba myslet 40 let dopředu a ne 100 let nazpět.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

15.11.2020 20:14 Reaguje na Radim Polášek
To je zcela kouzelná sbírka nesmyslů.
Ty "ostatní" energie jsou dnes už výrazně levnější, než fosil. Uhláky se zavírají všude, především kvůli ceně.
Větší výzva je akumulace energie, protože doprava, stavebnictví, zemědělství atd. atd. potřebují nezávislý a dost výkonný zdroj energie. A v tomto segmentu dnes probíhá snad nejrychlejší vývoj.
Baterie všeho typu (především kombinace lithia), vanadové, vodíkové technologie,syntetické palivo, které se dá pálit v normálním dýzlu atd. atd. atd.
A zbytek nesmyslů jsou od nepochopení tohoto vývoje odvozený.
Odpovědět

Jan Šimůnek

16.11.2020 10:01 Reaguje na Pavel Hanzl
Nejsou. Musí se masívně dotovat. U nás desítky miliard Kč, v Německu stovky miliard euro. Ročně a jen na provoz.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.11.2020 13:43 Reaguje na Jan Šimůnek
Čistá lež jak dycky.
Pokud nepochopíte princip německých dotací, nedáte šanci pochopit nic. Cena elektřinay se prodává na trhu a často se blíží nule, což je likvidační pro producenty. Takže jsou dotováni na max. 60 eur/MWh, což je daleko méně, než stojí elektřina z uhlí. Větřáky už chtějí zdaňovat, místo dotací. Odkazy nedávám, vy je stejně nečtete. (nemáte vstupní periferie).
Odpovědět

Jan Šimůnek

16.11.2020 17:03 Reaguje na Pavel Hanzl
Prostě jsou to dotace. Tudíž je to špatně, protože tím jen okrádají celou společnost. Nějaké "principy" to nespasí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.11.2020 20:54 Reaguje na Jan Šimůnek
Pokud vůbec nevíte, co slovo dotace znamená, tak je to jak dycky.
Odpovědět

Jan Šimůnek

17.11.2020 08:52 Reaguje na Pavel Hanzl
Dotace znamenají, že úspěšným a fungujícím vezmu peníze a vrazím je do neúspěšného a nefungujícího.
Odpovědět
 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist