https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vojtech-kotecky-ministerstvo-zivotniho-zemedelstvi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Vojtěch Kotecký: Ministerstvo životního zemědělství?

26.6.2019
Ministerstvo životního zemědělství?
Ministerstvo životního zemědělství?
Strana Starostové a nezávislí přišla s návrhem, aby se zemědělství stalo součástí ministerstva životního prostředí, „aby jedna ruka věděla, co dělá druhá“.
 

Něco podobného před dvěma lety nadhodil volební program ANO. Ministr životního prostředí Richard Brabec tehdy argumentoval, že sloučení by pomohlo tam, kde se agendy překrývají, ale oba resorty neumí pracovat společně. Myslel to viditelně upřímně.

Různé variace na stejný plán v podstatě dávají smysl. Resort životního prostředí po léta sloužil jako vymezovač mantinelů. Tu a onde nakreslil čáru (nebo přesněji: se snažil nakreslit čáru), přes kterou se nemá překračovat. V přírodní rezervaci neplatí stejná pravidla jako v hospodářském lese; právo myslivosti se nemůže vztahovat na vzácné druhy zvířat; farmářovo svobodné podnikání končí tam, kde močůvka stéká do potoka. Někdo musí občas bouchnout do stolu a hájit čistou vodu, zdravé lesy či půdu nebo život v polní krajině. Je to úctyhodná a důležitá role, která nám připomíná, že česká krajina skrývá i jiné než produkční hodnoty.

Proto a právě proto se návrhy na sloučení ministerstev životního prostředí a zemědělství několikrát v minulosti objevily před volbami. Očividně měly ekologickému resortu přistřihnout křidýlka. Ale po volbách vždy opět rychle skončily. Přinejmenším jednou celý plán v jednáních o koalici vetovala TOP09; jindy nejspíše skončil proto, že bylo potřeba dostatek ministerských křesel k rozdělení.

Jenomže vymezovač mantinelů nestačí, pokud potřebujeme proměnit způsob, jak o krajinu pečujeme. Druhově pestré lesy, návrat humusu do půdy, obnova malých mokřadů nebo rozptýlené zeleně nemohou být jenom mantinelem. Musí patřit mezi středobody hospodářského modelu farem nebo lesních podniků. A to se nemůže stát, pokud oba současné resorty nebudou pracovat společně, se společným cílem a společným postupem. Potud nový návrh – který je očividně míněn přesně opačně než jako přistřihávání křidýlek – dává perfektní smysl. Přesto je důvod k několika pochybám.

Za prvé ekologická vylepšení minulého čtvrtstoletí se dařila také díky tomu, že součástí struktur českého státu byl vždy jeden úřad a jeden ministr, kteří měli starost o zdravé prostředí za prvořadý úkol. Ale šéf nového superresortu by byl asi hlavně ministrem zemědělství a krajiny. Nebo v lepším případě krajiny a zemědělství. Na zbytek agendy – čistý vzduch, recyklaci odpadu a klimatickou politiku, toxické látky nebo prostředí ve městech – bychom napříště měli ministra životního prostředí na čtvrtúvazek. Přitom osobní čas a pozornost šéfa ministerstva bývají ve vládních jednáních hodně důležité.

Za druhé sebelepší plán neřeší institucionální nerovnováhu dvou resortů. V posledku by se přece nesloučilo (větší) ministerstvo zemědělství s (menším) ministerstvem životního prostředí. Sloučilo by se ministerstvo zemědělství s šestým patrem ministerstva životního prostředí. (V šestém patře na Vršovické 65 sídlí těch několik odborů, co mají na starosti přírodu, krajinu, půdu a podobné agendy.) Přitom ani sebesilnější a sebevizionářštější ministr nedohlédne do nižších úrovní úřadu, kde by v každodenním řízení agrární aparát měl obrovskou početní i mocenskou převahu nad ochranou přírody.

Česká ministerstva v zoufalé míře trpí tím, čemu se říká resortismus. Nejde jenom o roztříštění úkolů do separovaných a uzavřených domečků, kam jim nikdo jiný nemá lozit. Především samy sebe nevidí jako součást jednoho státního aparátu jako týmu, který má společnou agendu, společné cíle, společný postup a dílčí úkoly rozdělené mezi jednotlivé členy, tedy ministerstva. Často postupují a uvažují spíše naopak: coby vůdce svého oboru, který sice řídí a organizuje, ale také reprezentuje vůči zbytku státu. Potom ale není divu, že sama v sobě vidí především advokáty své agendy a ve druhém resortu protivníka.

Občasné tenze bývají běžné také ve světě. Asi se jim nedá vyhnout. Koneckonců někdy jsou zdravé – potřebujeme, aby ministerstvo životního prostředí střežilo krajinu před nadměrnou exploatací nebo ministerstvo financí státní kasu před všemi ostatními. Jenomže v Česku se resortismus stal ústředím organizačním principem státu. Proto je také škoda, že vytváření ucelené, provázané a nezávislé státní služby skončilo na půli cesty. Patrně by bývala postupně, krok po kroku posilovala vědomí úředníků v jednotlivých resortech, že jsou součástí většího celku.

Pokud se totiž – řečeno jazykem byznysu – z fúze dvou ministerstev nemá stát spíše nepřátelské převzetí, musí nejprve skončit studená válka mezi nimi. A to se jenom sotva může podařit, dokud v resortu vidí středobod své identity.


reklama

 
foto - Kotecký Vojtěch
Vojtěch Kotecký
Autor pracuje v institutu Glopolis.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (9)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Jan Šimůnek

26.6.2019 05:35
Přistřihnutí křidýlek ekologům je chvályhodný záměr. Cokoli k tomu povede je dobré. Tedy i podřízení ekonesmyslů reálným potřebám společnosti, reprezentovaným zemědělstvím.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

26.6.2019 07:33 Reaguje na Jan Šimůnek
Já bych to doplnil spíše o " přistřihnutí křidýlek RÁDOBY ekologům a různým fantasmagoristům ". Ekologie je řádná věda, ale bohužel je moc povolaných a málo vyvolených.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

26.6.2019 09:26
Současný stav rozdělení oblastí mezi ministerstvo ŽP a Ze je typickou ukázkou neschopnosti politických elit ČR. Což dokresluje neustálá zákopová válka mezi řadou ministrů z obou rezortů, v současnosti viz "protierozní vyhláška".

Na otázku co bylo dříve,zda životní prostředí nebo zemědělství ,si každý odpoví sám.
Z kompetence MZe dávno měly vymizet lesy a správa povodí a měly být přifařeny k MŽP.
Kůrovcová kalamita , tristní stav zemědělské krajiny a prokazatelný úbytek vody v povodích ,díky antropogenní činnosti, pak prokazuje totální neschopnost strejců na MZe,odchovaných prakticky socialistickými velkochovy a komunistickou agrární ideovou výchovou od r. 1950-1989. Hlavně , že řada z nich má VUML (Toman-večerní univerzita marxismu-leninismu) a řídí se heslem,čím více betonu v krajině,tím to bude lepší. (přehrady)
Jejich postoje pak obráží protekce nadměrné chemizace zemědělství (viz kauza glyfosát) ohrožujících přímo veřejné zdraví - viz zpráva ČHMÚ - výsledky měření na přítomnost pesticidů ve spodních vodách na území ČR.

Jedinou šancí je aktivizace ekologických spolků,které mají řadu možností jak se dožadovat nápravy v souladu s evropským právem na ochranu životního prostředí a vyvinout patřičný tlak zdola, aby politikům došlo,že vzduch,voda ,půda i ekosystémy mají své pevné limity . Budou-li překročeny,nebude už co řešit, protože společnost v podobě jak ji vnímáme dnes, nebude existovat.


Odpovědět
ig

26.6.2019 12:15 Reaguje na Miroslav Vinkler
Hlavně ne ekologické spolky s jejich jednoduchými řešeními na každý složitý problém :-)
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

27.6.2019 17:32 Reaguje na
Tak hluboko pan Vinkler nevidí! Pro něj stačí zelená nálepka a jásá.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

28.6.2019 16:44 Reaguje na Jiří Svoboda
Spuštění JE Flamanville /Francie/ bude kvůli problémům se svary opět odloženo, pravděpodobně až za rok 2022 , a prodraží se o 1 mld €.
Stavba začala 2007 a měla být dokončena 2012. :-)

Už vím , proč máte špatnou náladu.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

1.7.2019 19:19 Reaguje na Miroslav Vinkler
A vy se mnou tu špatnou náladu nesdílíte?
Odpovědět

Jan Šimůnek

28.6.2019 10:24 Reaguje na Miroslav Vinkler
Je mi líto. Jsou to ekologové, kteří prosazují jen a jen škodlivé nesmysly. Pokud se je podaří chytit u huby a jejich možnosti omezit, bude jen dobře. MŽP bych zcela zrušil a to málo, co je v jeho resortu smysluplné, by mohla převzít jiná ministerstva.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

27.6.2019 17:38
Pane Kotecký, myslím, že je jedno, jaké státní struktury si vlivné zájmové skupiny omotají. Když si uvědomíte, kam až všude dosáhli solární baroni, kterým jde pravda o stovky miliard, nemůže zůstat váš žaludek klidný.
Odpovědět
 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist