https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/jaky-je-stav-evropske-legislativy-o-obnove-prirody-a-jak-se-zmenilo-narizeni-eu-o-obnove-prirody
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jaký je stav evropské legislativy o obnově přírody? A jak se změnilo Nařízení EU o obnově přírody?

11.12.2023 06:19 | PRAHA (Ekolist.cz)
Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz
Seminář o stavu evropské legislativy o obnově přírody je reakcí na pro řadového pozorovatele komplikovaný proces projednávání legislativy EU k obnově evropské přírody. Proces, který se i přes nejednoznačný, ba přímo napínavý průběh blíží na půdě Evropského parlamentu ke svému završení. Zajistí výsledek dostatečně účinné kroky k uvedení degradovaných ekosystémů na cestu obnovy? A vůbec, zajistí jejich obnovu do roku 2050? A co to bude znamenat pro českou přírodu a obyvatele naší republiky? To vše diskutovali odborníci z Čech a Slovenska, odborníci z ministerstev, z politické, akademické i neziskové sféry.
 

Slovenský europoslanec Michal Wiezik popsal cestu předmětného návrhu Nařízení EU o obnově přírody jako trnitou, zpočátku bez podpory některého parlamentního výboru, v plénu Evropského parlamentu dokonce zamítnutého. „Nynější kompromis, který ještě čeká konečné schválení, je to nejlepší, čeho bylo možné v současném Evropském parlamentu dosáhnout,“ říká Wiezik.

Jan Šíma, ředitel odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP posoudil původní návrh Nařízení z pera Evropské komise z minulého roku s jeho současnou kompromisní podobou. Zmínil i článek návrhu, který by měl fungovat jako záchranná brzda, tedy provádění Nařízení pozastavit. A to v tom případě, pokud bude ohrožena tzv. potravinová bezpečnost. Je to pojistka prosazená stranou zastupující konzervativní zemědělskou lobby.

Zástupce Ministerstva zemědělství Vít Růžička poukázal na z hlediska vodního hospodářství zásadní záměr obnovy přírody. Jedná se o odstraňování umělých říčních bariér. Cílem je 25 000 km říčních toků v Evropě. K tomu europoslanec Wiezik poznamenal, že právě tento cíl vidí jako nejreálnější. Konec konců „jde o velmi malou část evropské říční sítě,“ dodává.

Ředitel odboru koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství MZe Tomáš Krejzar poukázal na skutečnost, že v důsledku politických kompromisů zůstal v návrhu Nařízení pro oblast lesního hospodářství pouze jeden povinný indikátor, a tím je ukazatel výskytu druhů lesních ptáků. Další indikátory jsou volitelné.

Karolina Vaňková z oddělení environmentálních opatření přímých plateb MZe vyzdvihla novou Společnou zemědělskou politiku EU, která přispívá k ochraně životního prostředí. Dále popsala zemědělské dotace vázané na jeho ochranu, stejně jako klimatu, a propracovaný systém kontroly.

Jan Plesník, vedoucí oddělení mezinárodní spolupráce AOPK, ocenil v rámci vyjednávání Nařízení významný posun v chápání přírody. Nejde již jen o tzv. ghetta přírody, tedy pouze chráněné lokality. Kladně hodnotí, pokud tato legislativa obnovy přírody vstoupí v platnost, rovněž její ovlivnění územního plánování, v čemž se shoduje i s Janem Šímou z Ministerstva životního prostředí.

Profesor Karel Prach se v naplňování případné nové legislativy neoznačuje za velkého optimistu. Za jeden z největších problémů přírody v ČR vidí rozlehlost našich polí. Doslova říká: „S tím by se mělo něco dělat.“ A připomíná nepředstavitelný údaj - 800 tisíc kilometrů rozoraných mezí v 50. letech minulého století. Zásah, který zásadně ovlivnil naši krajinu a její funkci.

Ornitolog Zdeněk Vermouzek v zastoupení moderátora zmínil značnou podporu návrhu na obnovu přírody ze strany evropské občanské společnosti. Ta činila jeden milion dvě stě tisíc podpisů. A doporučil přípravu národního plánu obnovy přírody.

Z diskuse následně vyplynulo, že se s tímto nejen počítá, ale také se na této agendě již i pracuje. Zásadní samozřejmě je, aby Nařízení EU o obnově přírody bylo schváleno Evropským parlamentem, a stalo se tak pro členské země závazným. Na programu to je v únoru 2024.

Jednotlivá vystoupení:

Pavel Šremer - vystoupení - prezentace

Michal Wiezik, poslanec Evropského parlamentu - vystoupení

Jan Šíma, MŽP, ředitel odb. druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků - vystoupení - prezentace

Vít Růžička, MZe, oddělení vodohospodářské politiky , sekce vodního hospodářství - vystoupení - prezentace

Tomáš Krejzar, Ph.D., MZe, ředitel odboru koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství - vystoupení 

Karolína Vaňková - MZe, oddělení environmentálních opatření přímých plateb - vystoupení - prezentace

Jan Plesník, CSc., AOPK, vedoucí oddělení mezinárodní spolupráce - vystoupení - prezentace

RNDr. Karel Prach, CSc., Jihočeská univerzita, kat. botaniky přírodovědecké fakulty - vystoupení - prezentace

Zdeněk Vermouzek, Česká společnost ornitologická, ředitel kanceláře (zastoupen P. Šremerem)  - vystoupení - prezentace


reklama

 
foto - Dlouhý Jiří
Jiří Dlouhý
Autor je výzkumník Centra pro otázky životního prostředí UK a předseda Společnosti pro trvale udržitelný život.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

11.12.2023 08:03
Obnova přírody ? Nenechte se vysmát , je to to samé jak nabírat vodu sítěmi.
Postačí se podívat na změny legislativy v ČR , která naopak přírodu těžce poškozuje.
Viz nový stavební zákon nebo právě přijatý zákon o liniových stavbách.
Pokud by někdo nesouhlasil, ať se přijde podívat na Dolní Moravu, hranici Státní přírodní rezervace Králický Sněžník, součást Natura 2000, kam jsme to dopracovali.
Přírodě,jako takové , je odzvoněno. A to už se vůbec nebavím o plánované výstavbě VE a FVE v rámci zelených fantasmagorií, které se postarají o zbytek.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist